Aktuální školní rok

Pedagogičtí pracovníci

Vavřička Jiří

- ředitel školy, Tv

Hocková Ivana

- zástupkyně ředitele školy, Aj

- výchovný poradce

Mlejnková Gabriela

1. stupeň - třídní učitelka I. A, Aj

Pavlisová Eva

1. stupeň - třídní učitelka I. B

Schambergerová Kateřina

1. stupeň - třídní učitelka II. A, informatika

Kasekrová Ivana

1. stupeň - třídní učitelka III. A

Skopečková Alena

1. stupeň - třídní učitelka IV. A

Fialová Jana

1. stupeň - třídní učitelka IV. B, Hv

Bajtošová Jaroslava

1. stupeň - třídní učitelka V. B

Chaloupecká Karolína

1. stupeň - třídní učitelka V. A, Aj

Šlosarová Michaela

M, Fy, I - třídní učitelka VI. A, metodik prevence

Slavíková Veronika

Čj, D, Hv - třídní učitelka VI. B

Špička Jiří

Inf, M, Čj - třídní učitel VI. C

Nováková Miroslava

Př, Ch, Vo, Vv, Pč - třídní učitelka VII. A

Rosolová Ivana

Ch, Př, Tv - třídní učitelka VII. B

Beldová Romana

Čj, Aj, D - třídní učitelka VIII. A

Hrabáková Kateřina

M, F, Př - třídní učitelka VIII. B

Rybáriková Zuzana

Aj, Rj - třídní učitelka IX. A

Eklová Lenka

Čj, D, Nj - třídní učitelka IX. B

Kuncipálová Kateřina

- Z, Aj, Tv

Langerová Linda

- M, Hv

Sládek Tomáš

- Vo

Solař Martin

- Fy

Maťátková Anna

- Vz, Vo, Aj, Nj

Eštoková Anna

- Vv

Marešová Pavlína

- Pč

Bláha Zdeněk

- Pč

Tkáč Marian

- Pč

Štochlová Štěpánka

- vedoucí vychovatelka ŠD

Hrušková Tereza

- vychovatelka ŠD

Grebeníčková Gabriela

- vychovatelka ŠD

Kapičková Klára

- vychovatelka ŠD

Asistenti pedagoga

Šindelářová Jana

Viktorová Petra

Grebeníčková Gabriela

Natanailidu Eva

Kapičková Klára

Koukolová Markéta

Alblová Martina

Šebestová Jitka

Speciální pedagog

Jana Krátká

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ je podporovanou aktivitou (šablonou) projektu "Společné vzdělávání", kterou schválilo MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Konzultační hodiny (budova Víska i Jiráskova)

- pro rodiče- pondělí od 14:30 - 15:30

(po předchozí domluvě je možné v jiný termín a čas, osobně nebo telefonicky)

- pro žáky a učitele - dle osobní domluvy o přestávkách i odpoledne

tel: 607234488, mail: jana.kratka@2zshorovice.cz <mailto:jana.kratka@2zshorovice.cz>

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

· nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků

· zajišťuje vytváření podmínek pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

· zajištuje speciální podporu a péči pro žáky, kteří jsou zařazeni do „Plánu pedagogické podpory“ nebo „Individuálního vzdělávacího plánu“

· vedení individuální speciálně-pedagogické péče v rámci školy mimo kmenovou třídu

· úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence.

· spolupracuje s PPP, SPC a SVP

Učitelé mohou konzultovat:

- doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření

- volbu vhodných metod spolu s formou reedukace

- společně a průběžně vyhodnocují účinnost navržených opatření a jejich realizace

- školní zralost, výukové i výchovné problémy žáků

Rodiče mohou konzultovat:

- správnou přípravu na vyučování a vedení dítěte

- vhodné pomůcky a formy práce v domácím prostředí

- doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření

- pomoc s různými výukovými obtížemi a problémy

Žáci mohou konzultovat:

- správnou přípravu na vyučování

- vhodnost pomůcek a organizaci místa a práce při vyučování

- různé obtíže, když se jim nedaří ve škole číst, psát, počítat nebo jen prostě učit

Nepedagogičtí pracovníci

Jarolímová Milada

- administrativní pracovnice

Horská Lenka

- administrativní pracovnice

Kubálková Kateřina

- administrativní pracovnice

Správní zaměstnanci

Novák Pavel

- školník Jiráskova ul.

Tkáč Marian

- školník Víska

Uklízečky

Nováková Kateřina

- Jiráskova ul.

Kaňková Kristýna

- Víska

Šlosarová Vlasta

- Jiráskova ul.

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com