Aktuální školní rok

Pedagogičtí pracovníci

Vavřička Jiří

- ředitel školy, Tv

Hocková Ivana

- zástupkyně ředitele školy, Aj

- výchovný poradce

Kasekrová Ivana

1. stupeň - třídní učitelka I. A

Skopečková Alena

1. stupeň - třídní učitelka II. A

Fialová Jana

1. stupeň - třídní učitelka II. B

Pavlisová Eva

1. stupeň - třídní učitelka III. A

Bajtošová Jaroslava

1. stupeň - třídní učitelka III. B

Mlejnková Gabriela

1. stupeň - třídní učitelka IV. A

Schambergerová Kateřina

1. stupeň - třídní učitelka IV. B, informatika

Špička Jiří

1. stupeň - třídní učitel V. A, informatika

Plecitá Kateřina

1. stupeň - třídní učitelka V. B, Aj

Beldová Romana

Čj, Aj - třídní učitelka VI. A

Hrabáková Kateřina

M, F, Př, Vo - třídní učitelka VI. B

Kuncipálová Kateřina

Z, Aj 1. st, Tv - třídní učitelka VI. A

Eklová Lenka

Čj, D, Nj, Z - třídní učitelka VII. B

Šlosarová Michaela

M - třídní učitelka VIII. A, metodik prevence

Slavíková Veronika

Čj, D, Hv - třídní učitelka VIII. B

Rosolová Ivana

Ch, Př, Tv - třídní učitelka IX. A

Andělová Jana

- M, Vv

Bláhová Eva

D, Pč

Rybáriková Zuzana

- Aj, Rj

Štochlová Štěpánka

- vedoucí vychovatelka ŠD

Hrušková Tereza

- vychovatelka ŠD

Grebeníčková Gabriela

- vychovatelka ŠD

 

 

Speciální pedagog

Jana Krátká

Asistenti pedagoga

Demelová Veronika

Grebeníčková Gabriela

Natanailidu Eva

Kapičková Klára

Koukolová Markéta

Alblová Martina

Marešová Pavlína

Šebestová Jitka

Nepedagogičtí pracovníci

Jarolímová Milada

- administrativní pracovnice

Šmehlíková Eva

- administrativní pracovnice

Správní zaměstnanci

Novák Pavel

- školník Jiráskova ul.

Durstová Marie

- školnice Víska

Uklízečky

Nováková Kateřina

- Jiráskova ul.

Kaňková Kristýna

- Jiráskova ul.

Durstová Marie

- Víska

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com