Aktuality - 2018-2019 / třída 4.A

« zpět na menu třídy

PLATBA KROUŽKY

16.10.2018

Na e-mailu naleznete pokyny k zaplacení vámi vybraných kroužků. Platba je hotově, pouze třídním učitelům.

Kroužky 2018/2019

1.10.2018

Žáci obdrželi nabídku kroužků. Přihlašovat lze pouze elektronicky.

Bruslení

24.9.2018

od 8.10. začíná výuka bruslení - opět deset lekcí za 100 Kč. Budeme chodit vždy v pondělí ráno, rozvrh bude upraven po dobu výuky(zameškané hodiny Čj a M si nahradíme ve středu).

Do lesa s lesníkem

24.9.2018

25.9. jdeme do lesoparku Dražovka na naučný program s lesníkem. Děti přijdou s batůžkem se svačinou, pitím, pláštěnkou, teple sportovně oblečení a ve vhodné obuvi. Sejdeme se ráno v naší třídě.

Tento týden

21.9.2018

Čj - opak. VS po B, význam slov, ohebné slovní druhy

M - písemné sčítání a odč., přednost násobení, PS do str4/1,2,3,4

Př - houby, živá příroda

Vl - ČR - demokratický stát

Aj - průběhový čas (v pondělí test na sloveso mít- have got)

Výskyt vší

20.9.2018

Prohlédněte dětem důkladně vlasy, opět se objevily vešky.

Pracovní sešity

20.9.2018

Vybíráme 433,-:

Hravá Čj - 89,-

Hravá M 1.díl - 59,-

2.díl - 59,-

Vlastivěda 1. d. 49,-

2.d. 49,-

Přírodověda - 49,-

Čtení s porozuměním - 79,-

 

Procvičování pravopisu děti dostaly zdarma.

 

Ještě budeme vybírat na pracovní sešit na angličtinu, cenu upřesním.

Zadávání Dú

10.9.2018

Každé pondělí děti dostanou plán Dú na celý týden, aby měly možnost vypracovat si úkol dopředu na den, kdy mají kroužky do večera.

 

Úkol nebude ve středu (pouze oprava diktátu, který píšeme vždy v úterý).

Způsob hodnocení

10.9.2018

Kromě známek z testů, práce do pracovních sešitů a zkoušení hodnotím děti za aktivitu v hodinách, při práci ve skupině a soutěžích pomocí žetonků, které si děti mění za korunky do svých měšců. V matematice a českém jazyce mají za pět korunek jedničku do ŽK, v přírodovědě, vlastivědě a anglickém jazyce za tři korunky.

 

Za neplnění Dú, zapomínání pomůcek a nepřipravenost na vyučování o korunky přicházejí.

 

 

Známky za aktivitu mohou ve velké míře ovlivnit známku na vysvědčení,

Aj - skupina p.uč. Mlejnkové

10.9.2018

Testy a slovíčka budeme podobně jako v minulém roce psát v pondělí, aby měly děti čas vše si zopakovat během víkendu. Ke každé lekci mají slovíčka, která postupně začneme zkoušet i písemně. Je třeba vždy o víkendu projít slovní zásobu, projít učebnici a pracovní sešit a zopakovat, co jsme se za týden naučili. Pokud se děti nepřipravují pravidelně, učivo se nahromadí a učí se jim obtížněji. Zvlášť děti, které mají problémy s pamatováním ze školy, potřebují pravidelnou přípravu spojenou s kontrolou rodičů.

 

Kromě známek z testů a zkoušení jsou děti za každou soutěž, hru a aktivitu hodnoceny lepítky na obálce sešitu. Za každé tři, mají jedničku za aktivitu v ŽK.

 

Tento týden jsem výjimečně posunula test na středu, aby děti měly více času. Budeme psát opakování slovesa být. Zapsali jsme do sešitu. Tvary slovesa je nutné naučit se zpaměti jako slovíčka.

 

Pozor změna!

3.9.2018

V úterý 4.9. končí vyučování v 11.45 h. Pokud bude mít někdo problém s vyzvednutím dětí, počkají v družině.

Zahájení školního roku

30.8.2018

Po prázdninách se sejdeme v naší třídě 3.9. před 8 hodinou, vyučování potrvá jen první vyučovací hodinu.

Děti si přinesou přezuvky, batůžek s perem a notýskem.

 

Na Hv bude děti učit p.uč. Štochlová a budou potřebovat notový sešit (můžou použít z min. roku), zpěvník A4 s pevnými deskami nebo č.464.

 

Školní družina bude v normálním provozu od 4.9. (6,00 -16,30). Přihlášky vyzvedávejte ve školní družině v pondělí 3.9. od 6,30 do 9,20 h.

 

Přihlášky je nutné odevzdat co nejrychleji (4.9.)!

 

 

Moc se těším na děti plné sil - na nový školní rok!

Pomůcky pro 4. ročník

29.6.2018

Čj - 3x523,2x524

M - 3x524, 1x440

Vl - 1x440

Př - 1x540

Aj - 1x544

 

- úkolníček (doporučuji školní diář s kalendářem, aby si děti mohly zapisovat úkoly do jednotlivých dnů a bylo to pro ně přehlednější)

- do nelinkovaných sešitů linkované podložky

- sešity s předtištěnými okraji, nenadepisovat

- obaly na sešity, obal na ŽK, obaly na učebnice (dostanou v září)

 

Vv, Pč - vodovky, temperové barvy, kelímek, 2 kulaté a 2 ploché štětce, igelit na lavici, tuhé lepidlo, nůžky, barevné papíry, hadřík, paletka, voskovky (12 barev), modelína, zástěra nebo staré tričko

 

Geometrie - tužka č. 3, pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko

 

- 1x papírové kapesníky

Krásné prázdniny všem!

29.6.2018

Užívejte prázdniny, žádné nemoci a zranění. Těším se, až se sejdeme v září plní sil!

Děkuji za krásné květiny a dárečky.

Nový školní rok začíná v pondělí 3. září 2018.

29.6.2018

 

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com