Domácí úkoly - 2019-2020 / třída 4.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 20.3.2020

Anglický jazyk 1 (Beldová, robeld@seznam.cz)

Zadáno: 17.3.2020

- vypracovat 3 pracovní listy na téma povolání (nalepené v sešitě) a v PS uprostřed (fialové) s.9

Do 27.3.2020

Anglický jazyk 2 (23.3.-27.3.)

Zadáno: 23.3.2020

- na internetu procvičujte slovíčka na téma povolání (jobs and occupations), vyberte si tolik cvičení, kolik zvládnete

https://agendaweb.org/vocabulary/people_jobs_personalities-exercises.html

 

- učebnice s.40/cv.5 - ústně

This is + slovíčko, které je v jednotném čísle (This is my car.Tohle je moje auto)

These are + slovíčko, které je v množném čísle. (These are my dogs. Tohle jsou moji psi)

 

- do sešitu nakresli 4 předměty (2 v jednotném a 2 v množném čísle) a napiš k nim: např. This is my T-shirt. These are my socks. This is my horse. These are my jeans. Apod.)

 

 

 

Do 3.4.2020

Anglický jazyk 3 (30.3.-3.4.)

Zadáno: 30.3.2020

- vazba ”going to” k vyjádření budoucnosti, kterou máme naplánovanou, chystáme se něco udělat

- Např. odpoledne mám naplánováno hrát tenis - I am going to play tennis. Moje sestra bude dělat domácí úkol. My sister is going to do her homework.

 

- pokud můžeš,procvič si nejprve sloveso ”být” (be) na internetových cvičeních

https://agendaweb.org/verbs/to-be-exercises.html

cvičení 1,2,3,4,5

 

- budoucí čas s ”going to” vytvoříš takto:

osoba (já, moje sestra, my...)+sloveso být (am, is, are)+going to+plnovýznamové sloveso (hrát, běhat, šplhat...)

 

- I am going to visit my grandma.

My brother is going to stay at home.

We are going to play football.

My friends are going to write a letter.

 

- vypracuj ústně v učebnici s.45/cv.2

 

(řešení: obrázek č.1 - She is going to wash her face. č.2 She is going to brush her teeth. č.3 She is going to open the door. č.4 She is going to go to bed.)

 

- vypracuj v PS s.42/ cv.A (u všech obrázků bude věta začínat ”I am going to ....)

Do 10.4.2020

Anglický jazyk 4 (6.4.-10.4.)

Zadáno: 6.4.2020

V příloze zasílám PL s velikonoční tématikou, kdo můžete, tak si ho stáhněte, nalepte papíry do sešitu, vybarvěte a doplňte samohlásky do slov (pokud se vám to nepodaří doplnit, nevadí).

 

Video k pobavení:

https://www.youtube.com/watch?v=IS_LQNCleio&t=10s

 

Hezké Velikonoce! Happy Easter!

Doplňující informace: Easter worksheets.pdf (250,55 kB)

Do 15.4.2020

Velikonoční soutěž

Zadáno: 2.4.2020

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější vajíčko nebo velikonoční výzdobu s vajíčky. Soutěž potrvá do 15.4., kdy na stránkách každé třídy vyhlásíme vítěze. Hodnotí se originalita a dobrý nápad. Své výtvory vyfoťte a zašlete své paní učitelce způsobem jakým zasíláte úkoly. Jedná se o soutěž ne o úkol. Věřím, že se zapojí co nejvíce žáků. Přeji hezké tvoření.

Do 17.4.2020

Anglický jazyk 5 (13.4.-17.4.)

Zadáno: 13.4.2020

Správné řešení úkolu z 3.4. (vazba going to) v PS s.42/A

1.I´m going to listen to music.

2.I´m going to play tennis.

3.I´m going to wash the train.

4.I´m going to watch TV.

5.I´m going to climb the tree.

6.I´m going to go shopping.

 

Do sešitu vytvoř věty - učebnice s.45/cv.3 (pozor, nyní nebudeš u všech vět psát I´m going to..., ale podle toho, jaká osoba nebo osoby jsou na obrázku, takže věta bude začínat He is (on, muž), She is (ona, žena), They are (oni, více osob)

Nadepiš: What´s going to happen? (Co se stane?)

1.He is going to fall of the ladder.

2.They are going to go swimming.

Do 24.4.2020

Anglický jazyk 6 (20.4.-24.4.) - řešení úlohy k AJ 5

Zadáno: 20.4.2020

Řešení minulé úlohy (z týdne 13.4. - 17.4.):

Učebnice s.45/cv.3

1.He is going to fall off the ladder. (He´s going ...)

2.They are going to go swimming. (They´re going...)

3.He is going to play the guitar. (He´s going...)

4.He is going to ride a bike. (He´s going ...)

5.She is going to eat an ice-cream. (She´s going...)

6.She is going to throw a frisbee. (She´s going...)

7.He is going to take a photo. (He´s going...)

8.He is going to open the door (He´s going ...)

(Případně: They are going to open the door. (They´re going...)

Do 24.4.2020

Anglický jazyk 6 (20.4.-24.4.)

Zadáno: 20.4.2020

PS s.43/cv.B

Podle obrázku oprav dané věty.

1.věta se změní v zápornou (nechystají se to dělat), věta zůstane stejná, pouze ke slovíčku ”is” nebo ”are” přidáš ”not” (isn´t/ aren´t).

2.větu vytvoříš podle toho, co se na obrázku chystá (chystají) dělat.

 

Podle vzoru:

1.The boys are going to go shopping. (na obrázku vidíme, že se nechystají nakupovat, ale plavat)

The boys aren´t going to go shopping.(Nechystají se nakupovat). They´re going to go swimming.(Chystají se plavat)

2.The woman is going to wash a sweater. (na obrázku vidíme, že se nechystá prát svetr, ale tričko)

The woman isn´t going to wash a sweater. She´s going to wash a T-shirt.

 

Nápověda: on the table, a sausage, a ladder, a horse

 

V přiloženém souboru je procvičování dnů v týdnu. Pokud můžeš, vytiskni si je, nalep do sešitu a vypracuj. Pokud nemůžeš, nevadí.

 

 

Doplňující informace: PL - dny v týdnu.pdf (624,68 kB)

Do 1.5.2020

Anglický jazyk 7 (27.4.-1.5.) - řešení úloh k AJ 6

Zadáno: 27.4.2020

PS s.43/cv.B

3.The cats aren´t going to jump on the chair.

They are (They´re) going to jump on the table.

 

4.The old man isn´t going to eat an apple.

He is (He´s) going to eat a sausage.

 

5.The girl isn´t going to climb a tree.

She is (She´s) going to climb a ladder.

 

6.The cowboy isn´t going to ride a bike.

He is (He´s) going to ride a horse.

Do 1.5.2020

Anglický jazyk 7 (27.4.-1.5.)

Zadáno: 27.4.2020

1)Do sešitu na AJ nadepiš ”Sort of films” a pod nadpis na řádky pod sebe vypiš druhy filmů:

western

crime (kriminálka, detektivka)

drama

comedy (komedie)

action (akční)

romance (romantické)

horror, thriller (horor)

space adventure (vesmírné dobrodružství)

fantasies (fantazie)

cartoons, animation (kreslené)

musicals (muzikály)

 

historical, history (historické)

war (válečné)

science fiction (sci-fi)

documentary (dokumentární)

 

2)Pokud máš možnost, podívej se na tyto ukázky

https://www.youtube.com/watch?v=zBCO6RufkLM (od času 0:40 - druhy filmů)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FiUIPK4V_40&t=6s

 

Vezmi si před sebe sešit s druhy filmů a hádej druh filmu

https://www.youtube.com/watch?v=fyCmFYQJ_7k

 

3)Pracuj podle učebnice s.46/cv.4

Přečti si ”bubliny” u jednotlivých postav.

Do sešitu odpověz na tyto otázky (stačí odpovědi, nemusíš psát otázky, odpovídej celou větou):

vzor: What sort of films does Tony like?

Tony likes westerns.

 

a)What sort of films does Tania like?

 

b)What sort of films does Mary like?

 

c)What sort of films does Julie like?

 

d)What sort of films does Mitch like?

 

3)Do sešitu odpověz na tyto dvě otázky:

What sort of films do you like?

What sort of films don´t you like?

Do 8.5.2020

Anglický jazyk 8 (4.5. - 8.5.) - řešení úloh AJ 7

Zadáno: 4.5.2020

Řešení předchozího DÚ (měli jste psát pouze odpovědi):

a)What sort of films does Tania like?

 

Tania likes cartoons (nebo She likes cartoons.)

 

b)What sort of films does Mary like?

 

Mary likes space adventures (nebo She likes space adventures).

 

c)What sort of films does Julie like?

 

Julie likes musicals (nebo She likes musicals.)

 

d)What sort of films does Mitch like?

 

Mitch likes fantasies (nebo He likes fantasies.)

 

 

 

3)Do sešitu odpověz na tyto dvě otázky:

 

What sort of films do you like?

 

I like + druhu filmu (např. I like westerns.)

 

What sort of films don´t you like?

 

I don´t like + druh filmu (např. I don´t like musicals.)

Do 8.5.2020

Anglický jazyk 8 (4.5. - 8.5.)

Zadáno: 4.5.2020

1.Do sešitu nadepište ”Sort of films - this week” a pod to napište nějaké 3 druhy filmů, které jste viděli (nemuseli jste je vidět celé) v průběhu tohoto týdne, k druhu filmu napište i název (česky)

např. cartoon - Simpsons

documentary - Austrálie

crime - Policie Modrava

 

2. V příloze zasílám stažený PL (tvoří ho 2 listu, druhý list je řešení), pokud můžete, tak si ho vytiskněte, nalepte do sešitu a vypracujte

 

 

Doplňující informace: types of films vocabulary esl matching exercise worksheet for kids.pdf (840,18 kB)

Do 15.5.2020

Anglický jazyk 9 (11.5.-15.5.)

Zadáno: 11.5.2020

1)PS s.10 (uprostřed fialové stránky) - opakování vazby ”going to” (chystat se něco udělat, naplánovaná budoucnost)

 

2)Nadepiš do sešitu ”Přivlastňovací zájmena”. Pod to na jednotlivé řádky:

I - my (můj)

You - your (tvůj)

He - his (jeho)

She - her (její)

It - its (jeho, její, přivlastňujeme věci nebo zvířeti)

 

We - our (náš)

You - your (váš)

they - their (jejich)

 

3)Přelož do sešitu.Nemusíš opisovat zadání, stačí překlad.

Vzor:To je můj dům.

This is my house.

Jeho bratr je vysoký.

His brother is tall.

Její pes má velké oči.

Her dog has got big eyes.

 

Jejich pes je černý.

Naše zahrada je velká.

Tvoje auto je červené.

Můj kamarád má 3 sestry.

Jeho sestra má dlouhé vlasy.

Její pokoj je nahoře.

Moje kočka má ráda maso.

Naše kola jsou červená.

Vaše knihy jsou pod stolem.

 

4)PS s.53/cv.B

 

5)Pokud máte možnost, můžete procvičovat na internetu cv.1,2,5,9 na této adrese:

https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html

 

Do 22.5.2020

Anglický jazyk 10 (18.5.-22.5.) - řešení úloh k AJ 9

Zadáno: 18.5.2020

1)PS s.10 (uprostřed fialové stránky) - opakování vazby ”going to” (chystat se něco udělat, naplánovaná budoucnost)

po řádcích:

He´s going to fall off his bike.

She´s going to jump in the water.

He´s going to take a photo.

She´s going to climb the ladder.

He´s going to eat an ice cream.

 

Otazník (Yes/No):

A girl.... No

A boy .... No

A boy .... Yes

A man .... Yes (No)

Two girls .... No

A boy .... Yes

 

2)Přelož do sešitu.Nemusíš opisovat zadání, stačí překlad.

 

Vzor:To je můj dům.

 

This is my house.

 

Jeho bratr je vysoký.

 

His brother is tall.

 

Její pes má velké oči.

 

Her dog has got big eyes.

 

 

 

Jejich pes je černý.

Their dog is black.

 

Naše zahrada je velká.

Our garden is big (large).

 

Tvoje auto je červené.

Your car is red.

 

Můj kamarád má 3 sestry.

My friend has got three sisters.

 

Jeho sestra má dlouhé vlasy.

His sister has got long hair.

 

Její pokoj je nahoře.

Her bedroom is upstairs.

 

Moje kočka má ráda maso.

My cat likes meat.

 

Naše kola jsou červená.

Our bikes are red.

 

Vaše knihy jsou pod stolem.

Your books are under the table.

 

 

3)PS s.53/cv.B

1.Our house...

2.Their school...

3.Our dog´s...

4....his birthday.

5.... Her name ...

6....their schoolbags.

7....his watch.

Do 22.5.2020

Anglický jazyk 10 (18.5.-22.5.)

Zadáno: 18.5.2020

1.Do sešitu nadepiš Předložky (místo)

- pod nadpis vypiš tyto předložky

in-v

under-pod

on-na

(tyto první tří přeložku už známe)

 

in front of - před

behind - za

next to - vedle

between - mezi (dvěma)

(tuto předložku budeš potřebovat jen k cvičením online)

 

(výslovnost: in front of - ”in frant of”, behind - ”bihajnd”, next to - ”next tu”, between - ”bitvín”)

 

2.V PS s.54 vypracuj cv.D

Věta bude vždy začínat There´s (=There is), následuje co (co se nachází) a nakonec kde (kde se to nachází)

Např.There´s a football next to the chair.(Fotbalový míč je vedle židle)

 

3.Podle učebnice s.56/cv.4

utvoř 6 různých vět, tak abys vystřídal 2x všechny 3 přeložky (in front of, behind, next to)

Vzor: Paul is in front of Den.(Paul je před Denem)

Joy is next to Klunk. (Joy je vedle Klunka)

Bob is behind Ann.(Bob je za Ann)

 

4.PS s.55/cv.G

Přečti si text a doplň do políček, kdo je kdo (uncle,aunt, mum, dad, teacher, sister, Rob, me)

 

5.Pokud máš možnost, můžeš si poslechnout výslovnost předložek (video) a vypracovat následující cvičení online

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=597

https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-2

 

 

Do 29.5.2020

Anglický jazyk 11 (18.5.-22.5.) - řešení úloh k AJ 10

Zadáno: 26.5.2020

2.V PS s.54 vypracuj cv.D

There´s a football next to the chair.(Fotbalový míč je vedle židle)

There´s a bag in front of the table.

There´s a shoe next to the cupboard.

There´s a clock next to the door.

There´s a T-shirt on the cupboard.

There´s a sock in front of the cupboard.

 

 

3.Podle učebnice s.56/cv.4

utvoř 6 různých vět, tak abys vystřídal 2x všechny 3 přeložky (in front of, behind, next to)

 

Vzor: Paul is in front of Den.(Paul je před Denem)

 

Joy is next to Klunk. (Joy je vedle Klunka)

 

Bob is behind Ann.(Bob je za Ann)

 

 

4.PS s.55/cv.G

Přečti si text a doplň do políček, kdo je kdo

 

zleva dole (kluk s brýlemi) ve směru hodinových ručiček: Rob, me, sister, teacher, uncle, dad, mum, aunt

 

 

 

Do 29.5.2020

Anglický jazyk 11 (26.5. - 29.5.)

Zadáno: 26.5.2020

Omlouvám se za pozdní uvedení úkolů.

 

1.PS s.57/cv.D (popisuješ, kde je žába=it)

Zopakuj si význam předložek a pak utvoř věty podle vzoru v PS (věta bude vždy začínat It´s + předložka + ostatní):

in front of - před

next to - vedle

behind - za

between - mezi (dvěma)

in - v

 

Pokud jsi šikovný (šikovná) a rychlý (rychlá), můžeš obdobně do sešitu nakreslit jednoduché předměty a popsat, kde jsou (např.strom a míč, podle toho, kde míč je, napsat např. The ball is next to the tree. Atd.) Stačí 4 věty ke 4 různým obrázkům. Střídej předložky.

 

2.PS s.12 fialová uprostřed - jen otazník, k číslu píšeš jméno osoby podle popisu vlevo

 

 

Do 5.6.2020

Anglický jazyk 12 (1.6.-5.6.) - řešení úloh k AJ 11

Zadáno: 31.5.2020

1.PS s.57/cv.D (popisuješ, kde je žába=it)

1.It´s in front of the clock.

2.It´s behind th clock.

3.It´s next to the ball (football).

4.It´s between the car and the doll.

nebo It´s between the doll and the car.

5.It´s behind the pencilcase.

6.It´s in the shoe.

 

2.PS s.12 fialová uprostřed - jen otazník, k číslu píšeš jméno osoby podle popisu vlevo

1.Neil

2.Sam

3.Mark

4.John

5.Gordon

6.Jack

7.Dave

8.Eddie

9.Ken

10.Rob

11.Pete

 

Do 5.6.2020

Anglický jazyk 12 (1.6.-5.6.)

Zadáno: 31.5.2020

1.Do sešitu nadepiš Must - mustn´t a pod to na dva řádky

must = muset

mustn´t = nesmět

 

2.Učebnice s.55/cv.3

Podle obrázků a vzoru napiš do sešitu věty o tom, co musíš a nesmíš dělat, abys byl dobrým fotbalistou.

Vzor:

1.You must train every day (Musíš každý den trénovat). 2.You mustn´t pick up the ball (Nesmíš se dotýkat rukama míče).

 

3.Do sešitu napiš 1 větu o tom, co musíš, a 1 větu o tom, co nesmíš.

Např. I must wash the car.

I mustn´t drop rubbish in the street.

 

 

 

 

Do 12.6.2020

Anglický jazyk 13 (8.6.-12.6.) - řešení úkolů z AJ 12

Zadáno: 7.6.2020

Učebnice s.55/cv.3

Vzor:

1.You must train every day (Musíš každý den trénovat). 2.You mustn´t pick up the ball (Nesmíš se dotýkat rukama míče).

 

3.You mustn´t kick other players.

4.You must eat healthy food.

5.You mustn´t wear a watch.

6.You must ho to bed early.

 

 

 

 

 

 

Do 12.6.2020

Anglický jazyk 13 (8.6.-12.6.)

Zadáno: 7.6.2020

Učebnice s.57

Přečti si článek a odpověz do sešitu na 5 otázek, které jsou na konci článku.

 

(slovíčka, která se budou hodit:

want - chtít

give - dávat

exercises - cvičení

twice - 2x

support - podporovat, fandit

was - byl

won - vyhrál

which team does Ian play for? - za který tým Ian hraje?

which team does Ian support? - kterému týmu Ian fandí?)

Do 19.6.2020

Anglický jazyk 14 (15.6.-19.6.) - řešení úloh k AJ 13

Zadáno: 14.6.2020

Učebnice s.57

Přečti si článek a odpověz do sešitu na 5 otázek, které jsou na konci článku.

1.What does Ian want to be?

Ian (He) wants to be a professional football player.

 

2.Which team does Ian play for?

Ian (He) plays for the Young Lions football team.

 

3.What´s the name of their coach?

The team´s coach is Andy. (Their coach´s name is Andy/The name of their coach is Andy)

 

4.What food must Ian eat?

Ian (He) must eat food that gives him energy - bread, pasta and bananas.

 

5.Which team does Ian support?

Ian (He) supports Manchester United.

 

Do 19.6.2020

Anglický jazyk 14 (15.6.-19.6.) - poslední úkol tohoto školního roku

Zadáno: 14.6.2020

1.Učebnice s.59/ cv.3

Podle popisu vpravo zjisti, který žák skrývá pod lavicí žábu.

Do sešitu napiš odpověď:

...........(jméno) is hiding a frog under the table.

 

2.Dopravní prostředky

-jakým způsobem se někam dopravuješ, vyjádříš následovně

-do sešitu si napiš:

Transport

-by bus (”baj bas”) - autobusem

-by car - autem

-by train - vlakem

-by bike - na kole

-by plane - letadlem

-by boat - člunem

-by ship - lodí

-on foot - pěšky

 

- do sešitu napiš odpověď na otázku

How do you usually come to school? (Jak se obvykle dostáváš do školy?)

např. I come by bus.

 

Pokud můžeš, procvičuj na internetu (agenda web):

 

https://www.learningchocolate.com/content/vehicles-1?st_lang=en

https://www.learningchocolate.com/content/vehicles-2?st_lang=en

 

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/transport/means-1

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/transport/means-3

https://www.esolcourses.com/content/topics/transport/memory.html

 

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com