Domácí úkoly - 2019-2020 / třída 6.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Do 29.3.2020

Anglický jazyk

Zadáno: 22.3.2020

-opakovat slovní zásobu,strany 10,13,20,23,30,33,44,47,54,57

-do školního sešitu vypracovat ze strany 40-41 cvičení:

1,2,3,6,8,10,11,12,13

-opakování slovíček - do školního sešitu vypracovat cvičení ze str.42 - cv.1,2,3,4,5,6 (věty nemusíte opisovat, pouze očíslovat slovíčka, u cv.3 stačí spojit číslo a písmeno,např.1d)

-do školního sešitu napsat 5 jednoduchých vět ”My animal”

(použít věty : I have got.., It has got, It is.. It eats..,It lives...

Pro ty, kdo si chtějí něco přečíst..(není povinné)

 

Doplňující informace: book.pdf (10,06 MB)

Do 30.3.2020

Dějepis

Zadáno: 23.3.2020

napište si do sešitů další látku:

- OBDOBÍ VELKÉ ŘECKÉ KOLONIZACE = doba po skončení temných staletí, kdy došlo k rozvoji výroby a řemesel a směnný obchod nahradilo používání prvních mincí, protože se Řekům dařilo, museli brzy začít zakládat nové osady (na ostrovech v Egejském moři, na Sicílii, na jihu Itálie, na pobřeží Černého a Azovského moře, na severním pobřeží Afriky, dostali se dokonce i do dnešní Francie – zde založili osadu Massalia = dnešní Marseille)

- Řekové nikdy nevytvořili jednotnou říši, zakládali městské státy (polis), které na sobě byly nezávislé

- příklady řeckých městských států (poleis):

1. SPARTA

- založili ji Dórové => byla vojenským státem (život zde měl přísná pravidla, byl zaměřený na tělesnou zdatnost – i u žen, obyvatelé pohrdali přepychem, který považovali za změkčilost)

- tři skupiny: svobodní Sparťané (měli plná občanská práva, mohli volit a být voleni a zabývali se vojenským výcvikem a bojem), perioikové (obyvatelé žijící na okraji města zabývající se řemesly a zemědělstvím) a heilóti (bezprávní otroci, Sparťané jim vyhlašovali války, ve kterých mohli být heilóti beztrestně zabíjeni)

- slabé nebo nemocné děti zde byly hned po narození zabíjeny, chlapci svobodných Sparťanů byli od 7 let vychováváni státem a stávali se z nich bojovníci, vojenskou službu mohli ukončit až v 60 letech, v boji mohli pouze vyhrát, nebo zemřít

- v čele stáli dva králové (do boje ale táhl vždy jen jeden z nich), s nimi vládlo pět úředníků z řad aristokracie, rada starších a lidové shromáždění

2. ATHÉNY

- byly založeny dříve než Sparta, jejich obyvatelé kladli důraz nejen na vojenskou službu, ale také na vzdělání a umění

- bájný zakladatel státu = Théseus

- ochránkyně města = bohyně Pallas Athéna (bohyně moudrosti)

úředníků = archonti, rada = aeropagové a lidové shromáždění) – nejznámější archonti = Drakón (drakonická opatření = krutá), Solón (zrušil dlužní otroctví), tyranida = vláda jednoho člověka (tzv. tyrana) – nejznámější tyran = Peisistratos, DEMOKRACIE - každý athénský občan měl právo volit a být volen do jakkoli vysokého úřadu a před zákonem si byli všichni rovni (demokracie je systém, který vymysleli staří Athéňané, ale používáme ho dodnes!)

 

2. úkol: na YouTube si najděte video s názvem Řecko 2/5: Sparta a Athény/Videovýpisky z dějepisu a s jeho pomocí odpovězte na následující otázky:

1. Co znamenají ustálená spojení používaná dodnes:

spartánská výchova

se štítem, nebo na štítě

lakonická odpověď

2. Proč nosili spartští bojovníci červené pláště?

3. Co znamenají slova: agora a demokracie?

(Vzhledem k tomu, že to vypadá, že se ještě dlouhou dobu do školy nevrátíme, prosím, abyste mi odpovědi na první (dobrovolný úkol) a na tento povinný druhý úkol zaslali na mail v.slavikova111@seznam.cz do úterý 31. 3. 2020. Úkol je na známky.)

 

Do 30.3.2020

Fyzika 3

Zadáno: 24.3.2020

Dobrý den,

 

povedlo se ti vyhledat předměty, které měly na obalu údaje o hmotnosti (kelímek od jogurtu...)? A co převody, šly ti? Prima.

Tento týden budeme procvičovat převody jednotek hmotnosti.

 

1) V učebnici na s. 80/ U - 1 ( Vyjádři v kilogramech:), U 2 (vyjádři v gramech) -vypracovat do sešitu.

 

2) Při nakupování jsi se možná setkal/a s jednotkou karát. Tato jednotka se používá ve dvou významech. V jakých? Vyhledej. Použij internet, nebo encyklopedii. Zapiš do sešitu, co jsi zjistil/a.

 

3) Zjisti na internetu přibližné hmotnosti následujících živočichů a seřaď je od nejtěžšího po nejlehčí: pes, moucha, žirafa, kůň, slon, kočka, žába, myš a zlatohlávek (brouk). Zapiš si vše do sešitu.

Tvé řešení mi,prosím,pošli na email: katerinahrabakova@centrum.cz ( Můžeš ho třeba jen vyfotit vypracovaný v sešitě a poslat obrázek v příloze, nebo jej zapsat do textu emailu.)

Pokud ti nejde vyhledávání na internetu, nebo tě nebaví :-) Můžeš splnit tento úkol a řešení mi poslat emailem: učebnice s.81/U - 5 a) b). Vyber si, co se ti víc líbí.

Termín odevzdání: 30. 3. 2020 :-)

 

To, že hmotnost tělesa zjistíme pomocí váh, není pro tebe žádná novinka. Projdi si prezentaci na tomto odkazu a zaměř svou pozornost na vážení těles: http://3zscheb.unas.cz/e-learning/fyzika%20web/mereniHmotnostivykl.htm

To bude pro tento týden vše.

 

Těším se na Vaše emaily. Pěkný týden. KH

Do 30.3.2020

Zeměpis

Zadáno: 25.3.2020

Pokud budete mít chuť pusťte si video NEZkreslená věda II: 7. Jak vzniká zemětřesení, odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg

 

Zkuste si odpovědět na otázku: Co způsobuje/způsobil pohyb litosférických desek?

 

Pokud se vám video nepodaří spustit, nic se neděje. Až se uvidíme zpět ve škole, vše si projdeme a vysvětlíme společně.

 

Hezký den :))

Do 31.3.2020

Informatika 1

Zadáno: 24.3.2020

1. Přečtěte si návod na práci v PowerPointu.

2. Kdo má doma program PowerPoint, může vypracovat úkol 1.

 

PowerPoint

 

Powerpoint spustíme buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku start – všechny programy – Microsoft office – Powerpoint nebo klikneme na start a napíšeme PowerPoint. A klikneme na prázdná prezentace.

Uložíme si tuto prezentaci. Klineme na kartu Soubor. Uložit jako – tento počítač a uložíme si to do své složky. A prezentaci pojmenujeme první prezentace a naše příjmení. Nezapomeňte průběžně si ukládat prezentaci nahoře disketou, kdyby někomu spadl počítač, nebo se zasekl, abyste to nemuseli dělat celé od znovu.

 

Motivy, formátování

Po spuštění se nám zobrazí prázdná prezentace s úvodním snímkem. Zobrazený snímek vyplníme textem „Životopis“. To uděláme kliknutím na text Kliknutím vložíte nadpis. Kliknutím způsobíme, že daný text zmizí a zobrazí se kurzor. Můžeme začít psát, například text Životopis. Máte? Velké Ž uděláme, když zmáčkneme caps lock a ž.

Pokračujeme, klikem na text klinutím vložíte podnadpis. Zde vyplníme Vaše jméno, já zvolím své, takže pozor a neopisujte. Dále můžeme připsat adresu.

 

Motivy

První snímek je hotov a teď potřebujeme přidat další snímek. Jak na to? Je to jednoduché. Na kartě Domů klikneme na Nový snímek v sekci Snímky a vybereme, který typ z připravených motivů se nám bude hodit nejvíce. Pro ukázku vybereme Nadpis a obsah.

Vybráním motivu Nadpis a obsah se zobrazí následující snímek. Kliknutím na Klinutím vložte nadpis vložte text „Absolvované školy“ a klinutím na Kliknutím vložíte text napište vaše absolvované školy, nemusí být tyto údaje pravdivé (například mateřská, základní, autoškola).

 

Ukážeme si úpravu textu ve snímku

V PowerPointu (podobně jako ve Wordu či Excelu) můžeme formátovat text. Ukážeme si několik možností, pokud znáte Word, Excel nebude Vám činit formátování problémy.

K základnímu formátování textů nám postačí karta Domů sekce Písmo nebo Odstavec.

Pokud chcete text naformátovat, musíme ho nejprve vybrat a následně zvolíme některou z možností z karty domů: Jako první si ukážeme tučný text. Ten se nachází v kartě domů.

Tučný text uděláme ikonou nahoře s písmenem B v sekci Písmo, tato funkce slouží, k tomu, když chceme text zvýraznit, například nadpis, důležitý text.

Další funkce je Kurzíva je také nahoře v kartě Domů v sekci Písmo, ale je označena jako písmeno I. Takže si označíme text s klikneme na funkci kurzíva a text se nám zvýraznil že se změnil sklon písma.

Ještě existuje podtržení, to je ikona s písmenem U, ale to už se moc nepoužívá (lidé si mohou myslet, že je to odkaz na nějakou stránku).

Na této kartě se také nachází typ písma ten je nad předchozími funkcemi v sekci Písmo, onačíme si text kurzorem a vybereme typ písma a písmo se nám změní na požadované. Pro vyhledávání konkrétního typu písma označíme požadovaný text kurzorem, rozklikneme šipku u typu písma a napíšeme požadovaný typ písma například Arial a vybereme ho a typ písma se nám změnil na Arial.

Písmo rozdělujeme do dvou skupin. První skupina je patkové písmo, které má takzvané patky (lidově řečeno mají rozšířené okraje písmene). Patková písma jsou například Times New Roman, Courier New (karien njů), Georgia (džoržda).

Druhou skupinou je písmo bezpatkové, to je písmo, které nemá patky. Tady vidíme že písmo nemá patky. Příkladem je písmo Arial, Verdane, Tahoma.

 

Hned vedle typu písma vpravo je nastavení velikost písma. Pro normální text v prezentaci používá minimálně velikost 21 pro nadpisy se používají větší velikost textu a tučné formátování. Vyzkoušíme si to, označíme si nějaký text a vybereme velikost písma nebo můžeme ručně napsat velikost písma číslovkou, pokud není v seznamu.

Barvu písma si můžeme nastavit u ikony s písmenem A, zase vybereme text, kurzorem rozklikneme šipku u ikony s písmenem A a vybereme si barvu textu.

Teď si ukážeme vložení obrázku do prezentace.

Přes kartu Domů, klikneme na nový snímek v sekci Snímky. A vybereme motiv například porovnání. Obrázek vložíme jednoduše kliknutím na ikonu obrázku zde.

 

 

Zobrazí se okno Vložit obrázek. Výběr vhodného obrázku proveďte z vašeho disku. Označte vhodný obrázek a stiskněte Vložit. Výběrem obrázku se tlačítko Otevřít změní na vložit.

Do nadpisu můžeme napsat text FOTO.

Nebo na internetu si najdeme obrázek, například do prohlížeče napíšeme obličej a kliknu pravým tlačítkem na vybraný obrázek a dáme kopírovat obrázek. Pak se vrátíme zpět do PowerPointu a můžeme obrázek vložit buď kliknutím – pravým tlačítkem myši do PowerPointu a klikneme na text obrázek a on se nám vloží. Nebo pomocí klávesové zkratky levého ctrl a současně písmeno v.

Pokud máme obrázek již uložený v počítači, stačí si ho najít a přetáhnout do PowerPointu, nebo na něj kliknout zase pravým tlačítkem myši a dáme kopírovat a pak se vrátíme do PowerPointu a k klikneme pravým tlačítkme myši a dáme vložit.

Nebo v kartě vložení klikneme na obrázky a následně vyberetme požadovaný obrázek, který chceme vložit.

Obrázek můžeme zmenšit, klikneme na něj levým tlačíkem myši a za kolečka po stranách tahem zmenšíme obrázek.

 

Jako další si ukážeme změna pozadí a motivu snímku.

Teď provedeme změnu bílého pozadí snímků, které se nám určitě nelíbí. Přejdeme na kartu Návrh. V sekci Motivy si vybereme, jaký motiv se nám líbí. Vpravo nahoře v sekci Přizpůsobit, když klikneme na Formát pozadí (viz obrázek),

tak si zde můžeme vybrat barvu Motivu.

Smazání snímku.

Pro smazání snímku musíme kliknout pravým tlačítkem u myši na snímek, který se nachází vlevo v osnově, a z nabízených položek vybereme Odstranit snímek a máme hotovo.

 

 

 

 

Úkol 1 – Prezentace na téma Ochrana životního prostředí

 

⦁ Vytvořte prezentaci v PowerPointu, uložte si ji do své složky. Prezentaci pojmenujte „Ochrana_zivotniho_prostredi “ a vaše jméno a příjmení.

⦁ Prezentace bude obsahovat minimálně 7 snímků.

⦁ Do prezentace vložte minimálně 3 obrázky.

⦁ Úpravy textu nechám na vás.

 

Do 1.4.2020

Nový způsob komunikace ŽÁK - UČITEL

Zadáno: 27.3.2020

Milý žáci a rodiče, v nejbližší době pro nás chystáme změnu ve způsobu komunikace s vámi a rozhodli jsme se k tomu využít aplikaci Google G Suite a její součást Google Classroom - aplikace je ZDARMA, jednoduchá na používání i pro žáky druhého stupně ZŠ a relativně snadná na zavedení do praxe. Umožňuje pořádat videokonference se žáky až do 300 současně připojených uživatelů i velmi přehledně zadávat práci. Aplikaci lze používat v mobilu, tabletu i počítači. Pro vás jako uživatele to znamená si do mobilu nebo tabletu stáhnout aplikaci nebo se na počítači přihlásit ke stránkám. Prozatím nic ale nedělejte, o všem budete včas informováni a obdržíte přesné informace. Děkujeme za pochopení a těšíme se na zefektivnění naší společné komunikace.

Na první etapu zavedení do praxe byly vybrány 6. a 9. ročníky, očekávejte tedy v příštím týdnu hesla pro přihlášení na mobilních telefonech vašich rodičů.

Do 15.5.2020

ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE A ÚKOLŮ ŽÁKŮM

Zadáno: 27.3.2020

Milí žáci a rodiče, vzhledem k dosavadním zkušenostem jsme se rozhodli začít zadávat práci žákům 2.stupně hromadně vždy v pondělí a to na celý týden dopředu. Pro žáky z toho plyne výhoda, že si mohou práci na celý týden dopředu rozplánovat a nemusí se každý den dívat na stránky a zjišťovat,co přibylo. Termíny plnění si ale hlídejte!!! Neznamená to ale, že nebudete s vyučujícími v kontaktu celý týden, stále je zde možnost výuky online, termíny a časy se ale dozvíte vždy v pondělí.

Uplynulé úkoly

Do 17.3.2020

Fyzika

Zadáno: 11.3.2020

- procvičovat převody jednotek objemu (s. 77 / U - 3, 77 /U - 4)

- pročíst kap. 2. 5 (s. 74 - 79) - vypsat fyzikální značku objemu, základní jednotku, odměrné nádoby (většina z vás má tento úkol již hotov)

Do 18.3.2020

Dějepis

Zadáno: 11.3.2020

starověká Čína, starověké Řecko

1. Ti z vás, kteří dlouho chyběli a nemají v sešitě zápis ze starověké Číny, si opíší následující text:

ČÍNA

= Říše středu

= civilizace trvající nepřetržitě již 4000 let

- první státy zde vznikly v povodí řek Chuang-che (Žlutá řeka) a Jang-c´-tiang (Dlouhá řeka)

-rozvoj vědy a filozofie:

Lao-c´ (přelom 6. a 5. stol. př. Kr.), jeho učení = taoismus (myšlenkový směr, ale i náboženství) „Jsem člověkem, kterému se zdálo, že je motýl, anebo jsem motýl, kterému se zdá, že je člověk?“

Konfucius (5. stol. př. Kr.) – „Nečiň jiným, co sám nechceš, aby činili tobě.“

- panovníci:

Čchin Š´-chuang-ti – sjednotil ve 3. století př. Kr. většinu Číny, nechal vybudovat Velkou čínskou zeď (kvůli nájezdům kočovných kmenů), pod svojí hrobkou nechal „pohřbít“ 8000 hliněných vojáků = terakotová armáda

- vynálezy:

papír, střelný prach, porcelán, knihtisk

- obchod:

- vybudovali tzv. hedvábnou stezku, po které vyváželi luxusní zboží (např. hedvábí) do střední Asie, Indie a Evropy

YouTube: Kompas času Čína 2

 

všichni si do sešitu napište nadpis ŘECKO a následující zápis:

Řecko

- rozkládalo se na Peloponéském poloostrově (= pevninské Řecko) a na soustavě přilehlých ostrovů

- přírodní podmínky: pohoří (zde kruté zimy), nížiny s úrodnou zemědělskou půdou (dostatek vláhy, ale pouze na podzim a v zimě, léta horká a suchá), původně zde byly lesy, ale vykáceny již ve starověku na stavbu lodí a na vývoz

- počátky řeckých dějin:

nejstarší civilizace vznikla ve 2. tisíciletí př. Kr. na největším z řeckých ostrovů

Krétě

- civilizace na Krétě se nazývá minojská (podle mýtické postavy krále Minoa), lidé žili ve městech – jejich střed byl palác, v něm žil panovník a úředníci, býval zdobený freskami (nástěnné malby) a tvořila ho spleť chodeb a místností, nejdůležitější paláce = KNOSOS, FAISTOS, MALLIA

- obživa – obiloviny, rybolov, pastevectví (kozy, ovce), do jídelníčku patřily i fazole, hrách, mrkev, melouny, okurky, sladili medem a sirupem z fíků, pili vodu, mléko, víno

- zdatní mořeplavci, obchodníci a řemeslníci (malovaná keramika, zlatnictví)

- vzdělanost – lineární písmo A, lineární písmo B, ale dochovalo se málo písemných památek

- náboženství – hlavní božstvo = bohyně matka (plodnost a úroda), posvátné zvíře = býk (často se objevuje v mýtických příbězích – např. o Europě, o Minotaurovi)

- tato civilizace zanikla po mnoha přírodních katastrofách (zemětřesení a výbuch sopky) v 15. století př. Kr.

YouTube: Řecko1/5: Mínojská Kréta a antické Řecko

Do 19.3.2020

Přírodopis

Zadáno: 12.3.2020

V učebnici si přečtěte kapitolu Měkkýši (plži, mlži, hlavonožci - od str. 58).

Do sešitu se opište zápis z prezentace. Ti, co dlouho chyběli, opíší celé, popřípadě, co jim chybí. Ostatní pokračují kapitolou Mlži - rozmnožování.

Doplňující informace: Měkkýši.pdf (5,22 MB)

Do 19.3.2020

Matematika 1

Zadáno: 17.3.2020

V následujících dnech a týdnech si budeme procvičovat, co jsme se již učili.

Začneme opakováním početních výkonů se závorkami. V učebnici je vysvětlení učiva. Procvičíte si libovolný počet doporučených příkladů, až výpočtům porozumíte, nemusíte počítat další. Na konci učebnice jsou výsledky, můžete se oznámkovat.

 

Učebnice str. 35, cvičení 1,2,3.

Učebnice str. 40, cv. 3.

 

Ještě připomínám pořady na ČT2. UčíTelka je pro 1. stupeň, ale můžete si počítat se 4. nebo 5. ročníkem.

Odpoledka je pro 2. stupeň (sledujte pořady, které vás zaujmou nebo jejich téma znáte ze školy).

 

 

Do 20.3.2020

Zeměpis

Zadáno: 13.3.2020

- přečíst učebnici str. 8-11 (hlavně ti, kteří na výklad chyběli)

- PS str. 4-5 (cvičení, která jsme nestihli ve škole, ti, co chyběli, doplní vše)

- PS str. 6-7 (vše)

 

Ke kontrole lze zaslat např. vyfocené, nascanované na email: mivok17@seznam.cz

Do 20.3.2020

Český jazyk

Zadáno: 16.3.2020

Doporučuji sledovat UčíTelka na ČT2 od 9:00 hod. a vybrat si opakování, např. shoda přísudku s podmětem.

Do 20.3.2020

Fyzika 2

Zadáno: 17.3.2020

Pěkný den,

doufám, že nezapomenete do našeho příštího setkání vše, co už víte o fyzikální veličině OBJEM (značka, jednotky,převody, měřidla, způsob měření )! Pro jistotu si v sešitě vše důležité pěkně podtrhněte!

Při opakování lze použít např. www.skolasnadhledem.cz - zvol si ročník:6. , téma: veličiny a jednotky, cvičení: objem, převody jednotek objemu - poznamenej si do sešitu, v čem si chyboval/a a vyřeš.

 

Po objemu nás čeká nová veličina: HMOTNOST

- zapiš do sešitu jako nadpis

- zjisti pomocí učebnice a zapiš do sešitu: značku pro fyzikální veličinu, základní jednotku a její značku, další jednotky (žlutý rámeček s. 80)

- odpověz na otázku: Má Česká republika svůj prototyp kilogramu? Jestli ano, co to je? Zamysli se nad tím, k čemu jsou prototypy dobré a zkus svou odpověď zapsat do sešitu. (informace najdeš třeba na www.cmi.cz)

- doma najdi 4 výrobky,které mají na obalech uvedenou hmotnost a zapiš do sešitu: druh výrobku, hmotnost. Dané hmotnosti vyjádři v kg, g, mg (procvič si převody - práce s desetinným číslem)

 

Ať se Vám daří a fyzika Vás baví! KH

Do 22.3.2020

Český jazyk 1

Zadáno: 18.3.2020

Učebnice str. 115 - přečíst,

str. 116 - přečíst barevné části (Dopis a Dopis úřední).

Napiš dopis (můžeš si vybrat komu napíšeš a téma např.: ”Co teď děláme doma”).

Do 22.3.2020

Český jazyk 2

Zadáno: 18.3.2020

Učebnice str. 71, cv. 2. Doplň a napiš do sešitu.

Sleduj UčíTelka pro 4. a 5. roč.

 

Do 22.3.2020

Matematika 2

Zadáno: 18.3.2020

Učebnice str. 42, E Úlohy pro bystré hlavy

cv. 1. až 11. vypočítej do sešitu.

Sleduj UčíTelka pro 4. a 5. roč.

 

 

Do 23.3.2020

Dějepis

Zadáno: 16.3.2020

1. dobrovolný úkol

(Své odpovědi pište dozadu do sešitu. Až se zase uvidíme, vyberu si je a za správné odpovědi získáte jedničky.):

• Zjisti, co je disk z Faistu

• Zjisti, co znamená výraz „bájná Atlantida“ a jak souvisí s mínojskou civilizací na Krétě.

 

všichni si napište do sešitů další výpisky k Řecku:

Peloponéský poloostrov

- kolem roku 2000 př. Kr. sem přišly první řecké kmeny = ACHÁJOVÉ - budovali opevněná sídla, z nichž se vyvinula města a později městské státy - k nejvýznamnějším takovým centrům Achájů patřily Mykény, proto je jejich civilizace a kultura nazvána mykénská

- hradby mykénských měst byly tak silné, že lidé později uvěřili, že je stavěli jednoocí obři kyklópové => název kyklópské zdivo, Achájové znali písmo – převzali z Kréty lineární písmo B

- mykénská civilizace byla zničena vpády mořských národů a ve 12. století příchodem nových kmenů = DÓROVÉ – především zemědělci a pastevci, úspěch jim zajistily železné zbraně, neměli ale tak vyspělou kulturu jako Achájové, proto jejich příchod znamenal počátek tzv. TEMNÝCH STALETÍ – toto období skončilo asi po 300 letech vznikem nového písma = řecká alfabeta (z ní vychází i naše současné písmo = latinka)

 

Do 25.3.2020

Matematika 3

Zadáno: 23.3.2020

P.S. Geometrie str. 31, cv. 3., str.32, cv. 1.

Do 25.3.2020

Český jazyk 3

Zadáno: 23.3.2020

P.S. str. 36, cv. 1,2,3.

Do 26.3.2020

Přírodopis

Zadáno: 23.3.2020

Vypracovat pracovní list (viz. příloha). Můžete si ho vytisknout a vyplnit nebo vypracovat v počítači a mít ho v elektronické podobě.

 

Vybrané zástupce se postupně nauč poznávat ;).

 

Pokud ho budete chtít zkontrolovat, lze zaslat na email: mivok17@seznam.cz

 

Hodně štěstí :)

Doplňující informace: pracovní list měkkýši.docx (892,07 kB)

Do 26.3.2020

Český jazyk 4

Zadáno: 24.3.2020

P.S., str. 37, cv. 4.

Do 26.3.2020

Matematika 4

Zadáno: 24.3.2020

P.S. Geometrie str. 32, cv. 2.

Do 27.3.2020

Anglický jazyk - upozornění

Zadáno: 25.3.2020

Dobrý den všem!

Doufám, že jste všichni v pořádku a pozitivně naladěni.:))

Na https://www.duolingo.com/ jsem vytvořila třídu (English 6.A). Prosím všechny zaslat vaši mailovou adresu na ZRybarikova@seznam.cz (pookud je to možné,tak do konce tohoto týdne).Pošlu vám link, jak se připojit do třídy. Můžete pracovat na počítači nebo si stáhnout ”appku” do mobilu. Přeji všem hodně zdaru a snad brzy na viděnou.

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com