Domácí úkoly - 2019-2020 / třída 9.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 16.3.2020

Matematika 1

Zadáno: 11.3.2020

Žáci mají u sebe namnožené pracovní listy - Matematické dovednosti A, jsou k dispozici ke stažení na internetu

https://docplayer.cz/1103701-Matematicke-dovednosti.html

Do 16.3.2020

Matematika - řešení 1

Zadáno: 12.3.2020

řešení naleznete na

http://files.gkvr.webnode.cz/200000016-8d82a8e7cd/Dovednosti%20A%202005%20MA03Z9%20%C5%99e%C5%A1en%C3%A9%20i%20ZA.pdf

Doplňující informace: Dovednosti A 2005 MA03Z9 řešené i ZA.pdf (1,11 MB)

Do 16.3.2020

Matematika přihlášení

Zadáno: 13.3.2020

https://cs.khanacademy.org/join/KKT79KAS

 

Řekněte studentům, aby navštívili cs.khanacademy.org/join a zadali kód vaší třídy KKT79KAS.

Doplňující informace: odkaz.html (363,00 B)

Do 17.3.2020

Matematika

Zadáno: 13.3.2020

Další prácička na procvičení na přijímací zkoušky...Správné řešení bude v pondělí

Doplňující informace: Dovednosti_v_matematice_B_test(1).pdf (114,55 kB)

Do 18.3.2020

Matematika 3

Zadáno: 16.3.2020

Dobrý den,rodiče, ahoj žáci. Doufám, že jste se již všichni přihlásili na Khan Academy (viděla jsem vás tam pouze 24 z 44!!!). První úkol byl do dneška, aktualizovala a zadala jsem druhý, termín dokončení je 18. 3.ve 23:00. Byla bych ráda, kdybyste mi dali zpětnou vazbu (jak se vám to líbí, zda toho nebylo hodně, zda zvládáte, jak se v aplikaci orientujete) buď na email mislosarova@seznam.cz nebo mě najdete na Messengeru - Michaela Šlosarová. Děkuji. Přeji hezký den a matematice ZDAR!

Do 18.3.2020

Matematika 2 - test

Zadáno: 16.3.2020

Další testík na přijímací zkoušky.

Doplňující informace: Dovednosti_v_matematice_B_test(1).pdf (114,55 kB)

Do 19.3.2020

Zeměpis

Zadáno: 12.3.2020

1) dodělat všechna cvičení z PS ze stránek 28 - 29

2) prohlédni si stránky NP Šumava a vyber 1 výlet, který tě nejvíc zaujal

 

odkaz na stránky:

https://www.npsumava.cz/

 

Doplňující informace: sumava.jpg (72,17 kB)

Do 19.3.2020

Ruský jazyk

Zadáno: 12.3.2020

www.mcourser.cz.

toto je link na interaktivní učebnici Классные друзья 1

(bohužel jen jednička, další link snad bude následovat, nakladatelství se snaží zpřístupnit zdarma interaktivní podobu našich učebnic)

doporučuji opakovat slovíčka a interaktivní cvičení, jakoukoliv lekci

Желаю всем успехов!

Do 19.3.2020

Český jazyk

Zadáno: 12.3.2020

Doporučuji procvičovat testy z oficiálních stránek Cermatu.Výsledky k namnoženému zadání z úterka jsou:

 

1. B (minulí-minulý)

2. NNNA

3. A (epika)

4. B

5. A (B předmětná, C předmětná, D předmětná)

6. 6.1. Prsten, závěr, 6.2. povězte - 2. os., číslo množné, způsob rozkazovací

7. CAB

8. C

9. D (A: povídala, se mi ale, B: stran, za, C: zítra, a to)

10. chvíly-chvíli, zarudlí-zarudlý, samozřejmně-samozřejmě, rozplinuli-rozplynuly

11. C

12. B

13. A (teskno mi - teskno je mi)

14. ANNA

15. 15.1. poměr odporovací, 15.2. je snadné

16. B (mý-mé)

17. DCBEA

18. D

19. C

20. např. Zabývá se během a cyklistikou.

21. B

22. 22.1. výroba-zabaví, 22.2. máslem (nebo) lojem

23. D

24. DCAB

25. N(schválily-schválili)AN(spoždění-zpoždění)A

26. NNNA

27. rozčileně-příslovce, podél-předložka, několikrát-číslovka

28. B

29. B

30. B (stařec, dívka, Hugo)

 

 

učebnice - s. 70/tabulka = druhy přísudků, s. 70/1 a, b - cvičení (napište si do sešitu mluvnice)

Do 20.3.2020

Německý jazyk 1

Zadáno: 12.3.2020

12. lekce procvičovat slovíčka a gramatiku (spojka deshalb, preteritum sloves sein a haben)

 

Do 20.3.2020

Dějepis

Zadáno: 13.3.2020

Naposledy jsme se v dějepise dostali k mnichovské zradě a Druhé republice, pod nadpis Druhá republika (1. října 1938 – 14. března 1939) si prosím dopište další výpisky:

- oficiální název = Česko-Slovenská republika

- prezident = Emil Hácha

- nová vláda v čele s Rudolfem Beranem (většina stran se spojila do Strany národní fronty, sníženy pravomoci parlamentu)

- spodina společnosti začala štvát proti Židům

- cíl = nezadat Hitlerovi záminku k dalšímu útoku

- Hitler donutil Jozefa Tisa (vůdce Slovenské ľudové strany), aby vyhlásil samostatnost Slovenska

(pokud by odmítl, na Slovensko by přišla maďarská armáda)

- poté odjel do Berlína prezident Hácha – v noci ze 14. na 15. března 1939 byl na jednání s Hitlerem a Göringem násilím donucen podepsat smlouvu o předání zbytku republiky pod „ochranu“ německé říše (Hácha se zhroutil a musel být ošetřován lékařem)

- 15. března 1939 překročily německé jednotky hranice již neexistující Česko-Slovenské republiky a maďarská armáda obsadila Podkarpatskou Rus

=> 15. 3. 1939 – 9. 5. 1945 = PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

Pusťte si z Televize Seznam Slavný den: Den okupace nacisty (15. 3. 1939)

 

Dobrovolný domácí úkol (pište dozadu do sešitu):

Zjisti, co znamenají pojmy:

1. politika appeasementu

2. SdP

3. Zjisti, kolik let bylo Emilu Háchovi, když musel odevzdat republiku Hitlerovi. (jednání v Berlíně ze 14. na 15. března 1939)

 

 

Do 20.3.2020

Matematika 2 - řešení

Zadáno: 16.3.2020

Řešení testu B

Doplňující informace: Dovednosti_v_matematice_B_klic(1).pdf (131,92 kB)

Do 23.3.2020

Český jazyk - literatura

Zadáno: 18.3.2020

Naposled jsme si napsali nadpis ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 19. STOLETÍ a stihli jsme si povědět o Janu Nerudovi, Jaroslavu Vrchlickém a bratrech Mrštíkových. Nevím ale, s kterou třídou jsme došli kam, proto posílám raději zápis pro ty, kteří ho nemají:

JAN NERUDA

- žil na Malé Straně v Praze

- nedostudoval práva, živil se jako učitel a novinář

- nikdy se neoženil (přesto, že byl mnohokrát nešťastně zamilovaný)

- dílo: Balady a romance, Povídky Malostranské

ALOIS JIRÁSEK

- vystudoval historii a stal se středoškolským učitelem

- dílo: Staré pověsti české, F. L. Věk

JAROSLAV VRCHLICKÝ

- vlastním jménem Emil Frida

- vystudoval filozofii, historii a románské jazyky – překládal z francouzštiny a italštiny, stal se profesorem literatury na UK

- dílo: básnické sbírky – např. Okna v bouři (báseň Za trochu lásky), komedie Noc na Karlštejně

BRATŘI ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ

- dílo: tragédie Maryša

 

všichni si, prosím do sešitů připište další dva autory:

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1821-1856)

- vychovatel v Rusku, novinář a redaktor – pro své protirakouské názory začal být po roce 1848 pronásledován, nakonec byl čtyři roky vězněn v tyrolském městečku Brixenu, mezitím mu zemřela manželka, rok po svém návratu zemřel i on (na tuberkulózu) => z jeho dcery Zdeňky se stal sirotek, lidé jí uspořádali sbírku na věno a stala se „dcerou národa“ (její život byl ale hodně divoký a komplikovaný a nakonec i ona zemřela velmi mladá na tuberkulózu)

- dílo: Epigramy, básnická skladba Křest svatého Vladimíra, Tyrolské elegie

- příklad epigramu: DOBRÁ RADA

Kdo vždy myslí, že se učí,

bude vlasti chlouba,

kdo si myslí, že dost umí,

začíná být trouba.

BOŽENA NĚMCOVÁ (1820¬ -1862)

- vlastním jménem Barbora Panklová, její původ není jasný – její matkou podle jedné teorie byla šlechtična, podle jiné teorie šlo o služebnou

- dětství strávila v Ratibořicích u České Skalice, byla provdána za Josefa Němce, ale manželství nebylo šťastné

- kvůli manželově práci (úředník) se často museli stěhovat

- v Praze začala psát a seznámila se s tehdejšími spisovateli – mnoho z nich ji obdivovalo (nejen jako spisovatelku)

- sbírala českou a slovenskou lidovou slovesnost

- dílo: Babička – vztah babičky a vnoučat, život na vesnici v sepjetí s přírodou a zvyky, ale i příběh nešťastné lásky (Viktorka), povídky V zámku a podzámčí

 

dobrovolný domácí úkol (dozadu do sešitu): Televize Seznam – Výlety do minulosti – Úmrtí Kateřiny Vilemíny Zaháňské (29. listopad 1839)

1. Ve kterém díle Boženy Němcové vystupuje postava Kateřiny Vilemíny Zaháňské?

2. Jak pomohla kněžna Kateřina Vilemína Zaháňské Boženě Němcové, když si měla brát Josefa Němce?

3. Čí dcerou mohla podle tohoto videa být Božena Němcová?

 

Do 23.3.2020

Přírodopis

Zadáno: 20.3.2020

Učebnice - činnost větru (str. 74-76)

přečíst a opsat zelené shrnutí dole

Do 23.3.2020

Chemie

Zadáno: 20.3.2020

Estery- učebnice str. 41

přečíst, opsat žluté shrnutí + rovnici esterifikace (kys.octová + etanol)

zapsat:

Vlastnosti esterů- ve vodě nerozpustné,

rozpustné v organických rozpouštědlech, příjemně vonící látky

součást plodů, vosků a přírodních tuků

Do 24.3.2020

Dějepis

Zadáno: 17.3.2020

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

(1. 9. 1939 - 8. 5. 1945 v Evropě, 2.9. 1945 kapitulace Japonska)

- důvody vypuknutí války:

1. extrémistické ideologie – nacismus, fašismus, komunismus

2. versaillská smlouva – její důsledky pro Německo

3. hospodářská krize 30. let

- agresoři = Německo, Itálie, Japonsko = OSA (zla) + SSSR

- záminka k vyhlášení války = zinscenovaný útok na německý vysílač v polské Gliwici

 

- průběh:

1939

- v srpnu 1939 podepsána německo-sovětská smlouva o vzájemném neútočení = pakt Ribbentrop – Molotov (Hitler ale počítal s tím, že smlouvu poruší, až bude vhodná chvíle)

- poté, co Hitler rozbil bez boje ČSR, rozhodl se zaútočit na Polsko (gestapo zinscenovalo „přepadení“ německého vysílače muži v polských uniformách, aby Německo mohlo zaútočit na Polsko a vypadalo to, že se pouze brání polským agresorům) => 1. 9. 1939 vpadla německá armáda do Polska => 3. 9. 1939 VB a FR vyhlásily Německu válku (ale až do jara 1940 nedělali nic), 17. 9. východ Polska obsadila Rudá armáda, na konci září padla Varšava a polská vláda odešla do exilu => Německo a Sovětský svaz si rozdělily Polsko a zavedly zde své režimy (popravy nepohodlných lidí, polští Židé byli zavíráni do ghett)

 

 

2. dobrovolný domácí úkol (Opět pište dozadu do sešitu. Za správně vypracované úkoly budu dávat po návratu do školy jedničky):

1. Co bylo cílem tzv. katyňského masakru?

2. Která země má tento masakr na svědomí?

3. Kdo byli Franciszek Sikorski a Jakub Wajda?

(doporučené zdroje: Televize Seznam – Slavné dny, Wikipedie)

Do 25.3.2020

Český jazyk

Zadáno: 18.3.2020

Kromě toho, že děláte testy na stránkách Cermatu, můžete mrknout i na tyhle stránky. Dá se tam procvičovat skladba, ale nelekněte se, když byste narazili na pojmy, které jsme nebrali (například řízenost, přimykání a spol.), soustřeďte se na to, co jsme probrali.

 

https://www.skolasnadhledem.cz/

Do 26.3.2020

Matematika 4,5

Zadáno: 23.3.2020

Ahoj, většina z vás už je na Khan Academy přihlášena, sice ne všichni splnili zkušební a další úkol, ale teď už to určitě bude lepší.Příští úkol bude

zadaný ke splnění do čtvrtka. Mějte se krásně. M. Š.

 

UPOZORŇUJI, ŽE ÚKOLY NA KHAN ACADEMY JSOU POVINNÉ PRO VŠECHNY ŽÁKY!!!

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PROBÍHÁ NA MESSENGERU NEBO FORMOU TESTŮ TADY.

Do 27.3.2020

Německý jazyk 2

Zadáno: 20.3.2020

Test 12 na procvičení v příloze

(připravujte se na přijímací zkoušky ;)

Doplňující informace: Nj 9.pdf (284,45 kB)

Do 27.3.2020

Přírodopis

Zadáno: 20.3.2020

Půdy- učebnice str. 80-82

přečíst, Vypsat:

Co je půda?

půdotvorní činitelé,

půdní profil a horizonty včetně nákresu,

vlastnosti půd,

dělení půd dle zrnitosti,

kyselost půd,

půdní typy a jejich vlastnosti a využití

 

Do 27.3.2020

Chemie

Zadáno: 25.3.2020

Opakování názvosloví organických látek:

1. napsat vzorce těchto látek:

ethyn, cyklobutan, hexan, ethanol, kyselina mravenčí, dimethylketon, acetaldehyd, 2-chlórpropan, benzen, methan, formaldehyd, kyselina octová, 1-penten, ethylmethylketon

2. rozděl látky na uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

3. u derivátů barevně zvýrazni funkční skupinu

Do 30.3.2020

Zeměpisná hra - ”DOBYVATEL”

Zadáno: 21.3.2020

1. Zaregistrujte se do hry ”Dobyvatel” na stránkách dobyvatel.cz pod vaším jménem a příjmením

2. Zahrajte si ”přátelskou hru se svými spolužáky”

3. Podrobnější informace budou na třídním Whatsappu

4. Vyfoťte na Whatsapp skóre vaší hry

Do 31.3.2020

Český jazyk - mluvnice

Zadáno: 24.3.2020

1. Vyřešte následující cvičení a do 31. 3. 2020 mi, prosím, pošlete výsledky na mail v.slavikova111@seznam.cz.

cvičení:

1. Ve které z následujících vět se vyskytuje nevyjádřený podmět?

a. Pytloušovití (Heteromyidae) je čeleď hlodavců z podřádu Castorimorpha.

b. Patří sem i bobři a pytlonošovití.

c. Žijí v severní a střední Americe a v severních částech Jižní Ameriky.

d. Jsou to noční zvířata živící se semeny a zeleninou i hmyzem.

2. Ve které z následujících vět se vyskytuje několikanásobný podmět?

a. Langobardi byli Germáni vládnoucí mezi lety 568 a 774 většině Apeninského poloostrova.

b. Založili zde langobardské království.

c. Gepidové a Herulové často bojovali s Langobardy před jejich přesunem na Apeninský poloostrov.

d. K Langobardům se přidaly četné skupiny Sasů, Herulů, Gepidů, Prabulharů, Durynků a Ostrogótů.

3. Ve které z následujících vět se nevyskytuje přísudek jmenný se sponou?

a. To by se nemělo stát pravidlem.

b. Byl na ně hodný.

c. Ten film se stane kasovním trhákem.

d. Co ti je?

4. Ve které z následujících vět je podmět všeobecný?

a. Dvakrát měř, jednou řež.

b. Prší.

c. Mluvili jsme o tom na tajné schůzce.

d. Ze zahrady se ozývalo strašidelné funění a skřípění.

5. Ve které z následujících vět je přísudek slovesný složený?

a. Milena byla vyděšená.

b. Petr se nerad myje.

c. Sliby chyby.

d. Přednášející měl mluvit plynuleji a hlasitěji.

6. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?

a. Lucka s Petrou se pohádali kvůli klukům.

b. Petra s Kubou a Michalou spolupracovali na projektu o obojživelnících.

c. Děvčata se nenechala přesvědčit.

d. Šli jsme se projít na Plešivec.

7. Ve které z následujících vět není pravopisná chyba?

a. Libor chová mnoho domácích mazlýčků.

b. Jazyk a myšlení se pravděpodobně vyvinuly společně.

c. Krysáci bydlely v útulných zásuvkách starého šicího stroje s vyhlídkou na vysavač.

d. Na mapě jsme oběvili křížek označující místo uložení pokladu.

(Odpovědi mi pošlete na mail, ať vidím, jestli jste pochopili.)

 

2.pokračování - do sešitů si napište:

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY

PŘEDMĚT (Pt)

- ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu, závisí na slovese (popř. na přídavném jméně)

- může být holý, rozvitý, několikanásobný (Koupil vejce. Koupil bílé vejce. Koupil vejce a mléko.)

- rozbor věty: Marek spustil počítač.

Po Př

Marek======spustil

počítač (Pt, 4. pád)

- cvičení: Najdi v následujících větách předměty.V závorce máte i řešení, abyste si mohli ověřit, zda jste pochopili.

Vítal se s kamarády. (on=Po, se vítal=Př, s kým, čím se vítal? s kamarády=Pt, 7. pád)

Strýček nás navštívil. (strýček=Po, navštívil=Př, koho, co navštívil? nás=Pt, 4. pád)

Sním o dovolené v Africe. ((já)=Po, sním=Př, o kom, o čem sním? o dovolené=Pt, 6. pád)

Tatínek se zlobil na Janu. (tatínek=Po, se zlobil=Př, na koho, co se zlobil? Janu=Pt, 4. pád)

Zloděj ukradl sousedům hrábě a nové kolečko. (zloděj=Po, ukradl=Př, komu čemu ukradl? sousedům=Pt, 3. pád, koho, co ukradl? hrábě=Pt, 4. pád)

 

Do 1.4.2020

Fyzika

Zadáno: 24.3.2020

Vypracovat prezentaci k projektu ELEKTRÁRNY. Tu odeslat na email martin.solar@apps.gvh.cz

 

Žáci, kteří nemají zadané téma, mi kontaktují na výše uvedený email a bude jim téma přiděleno!!! Pro splnění podmínek klasifikace je nutné mít prezentaci vytvořenou a odevzdanou!!!

 

Coronaviru zmar!!!!

 

Soli

Do 1.4.2020

Anglický jazyk

Zadáno: 25.3.2020

Dobrý den všem!

Doufám, že jste všichni v pořádku a pozitivně naladěni.:))

Na https://www.duolingo.com/ jsem vytvořila třídu (English 9.A). Prosím všechny zaslat vaši mailovou adresu na ZRybarikova@seznam.cz (pookud je to možné,tak do konce tohoto týdne).Pošlu vám link, jak se připojit do třídy. Můžete pracovat na počítači nebo si stáhnout ”appku” do mobilu. Přeji všem hodně zdaru a snad brzy na viděnou.

Do 1.4.2020

Dějepis

Zadáno: 25.3.2020

Pokud jste se rozhodli vypracovat 1. a 2. dobrovolný domácí úkol, prosím, pošlete mi odpovědi na mail v.slavikova111@seznam.cz. Odpovím vám, jakou máte známku. Předpokládám, že hezkou.

Do 1.4.2020

Dějepis

Zadáno: 25.3.2020

A protože známky do dějepisu potřebujeme všichni, třetí úkol není dobrovolný, ale POVINNÝ!, odpovědi pošlete do 1. 4. 2020 a tady je zadání:

Podívejte se na tři videa a s jejich pomocí odpovězte na otázky.

1. VIDEO = Televize Seznam – Den, kdy poprvé vyšly Rychlé šípy (17. prosinec 1938)

otázky:

1. Co byl Malý hlasatel?

2. Jak se jmenoval hlavní kladný hrdina českého komiksu Rychlé šípy?

3.Kdy a kdo zakazoval, aby Rychlé šípy vycházely?

2. VIDEO = Televize Seznam – Výlety do minulosti – Na poslední chvíli Werich a Ježkem prchají před Hitlerem do USA (9. ledna 1939)

otázky:

1. V jakém evropském městě se sešli Voskovec, Werich a Ježek před svou plavbou do Ameriky?

2. Jak se jmenovala první hra, kterou v osvobozeném divadle napsali společně Voskovec a Werich?

3. Jak se jmenovala hra, ve které Voskovec a Werich použili hlas Adolfa Hitlera?

4. Jak souvisí Jan Werich a divadlo ABC (ve kterém jsme teď naposledy byli s Klubem mladého diváka)?

3. VIDEO = Televize Seznam – Den, kdy začala druhá světová válka (1. září 1939)

otázka:

1. Kdy bylo k německé říši připojeno Rakousko?

 

Do sešitů si připište další látku:

1940

- SSSR

• zaútočil na Finsko (zimní válka) – Finové se museli vzdát části svého území, ale uhájili samostatnost

- Němci

• obsadili Dánsko a Norsko a zahájili útok na Francii – útočili ze severu – obsadili Nizozemí, Lucembursko a většinu Belgie, 14. 5. 1940 vstoupili do Paříže

• 22. 6. 1940 podepsal francouzský premiér Pétain podmínky příměří => Francie byla rozdělena na dvě části – sever + Paříž = území okupované Němci, jih = loutkový stát v čele s Pétainem, jeho hlavním městem bylo Vichy => odchod řady politiků a vojáků do exilu – v jejich čele generál Charles de Gaulle

• Hitler chtěl Velkou Británii – zde v čele vlády Winston Churchill (kritik politiky appeasementu, premiér VB v letech 1940-1945), který se rozhodl proti německému útoku bránit do posledního dechu – jeho citát: „Nemohu Vám nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot.“, došlo k letecké bitvě o Británii, ve které se střetly německé vzdušné síly Luftwaffe a britské Royal Air Force (RAF) posílené i o letce z jiných zemí – například Belgie, Kanady, Polska a Československa (např. stíhací pilot Josef František) – Němci se snažili ničit britská letiště a letecké továrny, také bombardovali Londýn (do té doby je zasazen slavný fantasy příběh Narnie), jejich útok se ale nezdařil, i proto, že Britové začali používat nový vynález = radar => koncem září 1940 musel Hitler nařídit odložení invaze do VB (operace se měla jmenovat Seelöwe = Lvoun) = první německý neúspěch od počátku války

- Itálie

• v říjnu 1940 Itálie jako spojenec nacistického Německa napadla Řecko, Řekové ale Italy zahnali, pak Itálie zaútočila na Egypt (ten byl pod vládou Velké Británie), ale opět neúspěch => Mussolini musel požádat Hitlera o pomoc

 

Do 1.4.2020

Nový způsob komunikace ŽÁK - UČITEL

Zadáno: 27.3.2020

Milí žáci a rodiče, v nejbližší době pro nás chystáme změnu ve způsobu komunikace s vámi a rozhodli jsme se k tomu využít aplikaci Google G Suite a její součást Google Classroom - aplikace je ZDARMA, jednoduchá na používání i pro žáky druhého stupně ZŠ a relativně snadná na zavedení do praxe. Umožňuje pořádat videokonference se žáky až do 300 současně připojených uživatelů i velmi přehledně zadávat práci. Aplikaci lze používat v mobilu, tabletu i počítači. Pro vás jako uživatele to znamená si do mobilu nebo tabletu stáhnout aplikaci nebo se na počítači přihlásit ke stránkám. Prozatím nic ale nedělejte, o všem budete včas informováni a obdržíte přesné informace. Děkujeme za pochopení a těšíme se na zefektivnění naší společné komunikace.

Na první etapu zavedení do praxe byly vybrány 6. a 9. ročníky, očekávejte tedy v příštím týdnu hesla pro přihlášení na mobilních telefonech vašich rodičů.

Do 2.4.2020

Chemie

Zadáno: 31.3.2020

Makromolekulární látky- úvod

- učebnice str-43

 

zápis do sešitu:

Makromolekulární látky= látky, v jejichž molekulách jsou sta až tisíce atomů=MAKROMOLEKULY

 

dělí se na 2 skupiny

1. přírodní látky- obsažené v živých organismech (př. bílkoviny, tuky, sacharidy, enzymy, hormony, vitamíny)

2.syntetické látky- uměle vyrobené látky (př. plasty, umělá vlákny )

Do 5.4.2020

Český jazyk - mluvnice

Zadáno: 30.3.2020

Do sešitu si napište pokračování rozvíjejících větných členů:

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (Pu)

- závisí na slovese (případně na přídavném jménu či příslovci)

- dělení:

1. příslovečné určení místa (Pum) – ptáme se na něj Kde, odkud, kudy, kam?

2. příslovečné určení času (Puč) – ptáme se na něj Kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často?

3. příslovečné určení způsobu (Puz) – ptáme se na něj Jak?

4. příslovečné určení příčiny – ptáme se na něj Proč? Nač? K čemu?

5. příslovečné určení přípustky – ptáme se na něj Přes co? Navzdory čemu?

6. příslovečné určení podmínky – ptáme se na něj Za jaké podmínky?

7. příslovečné určení míry – ptáme se na něj Jak moc? Do jaké míry?

8. příslovečné určení účelu – ptáme se na něj Proč - za jakým účelem?

cvičení: Urči v následujících větách příslovečná určení.

Zítra budu pracovat na nových úkolech z matematiky.

Přes nemoc chodil do školy.

Před chvílí se vrátili z výletu.

Přišel domů sám.

Jiřík se naučil číst dobře.

Nemocný naříkal bolestí.

Lucka spěchala otevřít.

Z radosti si poskočil.

V případě nouze mi pomůže Karel.

 

řešení cvičení:

Zítra budu pracovat na nových úkolech z matematiky. (zítra = Puč – Kdy budu pracovat?)

Přes nemoc chodil do školy. (přes nemoc = Pu přípustky – Přes co chodil do školy?)

Před chvílí se vrátili z výletu. (před chvílí = Puč– Kdy se vrátili?, z výletu = Pum Odkud se vrátili?)

Přišel domů sám. (domů = Pum Kam přišel?, sám = Puz – Jak přišel?)

Jiřík se naučil číst dobře. (dobře = Puz – Jak se naučil číst?)

Nemocný naříkal bolestí. (bolestí = Pu příčiny – Proč nemocný naříkal?)

Lucka spěchala otevřít. (otevřít = Pu účelu – Proč - za jakým účelem Lucka spěchala?)

Z radosti si poskočil. (z radosti = Pu příčiny – Proč si poskočil?)

V případě nouze mi pomůže Karel. (v případě nouze = Pu podmínky – Za jakých podmínek mi Karel pomůže?)

 

Do 5.4.2020

Český jazyk - literatura

Zadáno: 30.3.2020

zápis do sešitů: LITERATURA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

PROKLETÍ BÁSNÍCI

- básníci, kteří svým dílem i životem pobuřovali soudobou společnost, hledali krásu v ošklivosti, porušovali tabu (psali o „nevhodných“ tématech)

1. Charles Baudelaire

- vyloučen ze střední školy, otčím ho poslal na cestu lodí do Indie

- dílo: sbírka básní Květy zla – musel za ni zaplatit pokutu pro urážku mravů

2. Arthur Rimbaud

- utíkal z domova, nedostudoval, byl postřelen svým přítelem (a milencem) Paulem Verlainem, když se s ním chtěl rozejít

- ve 20 letech přestal psát, vstoupil do armády, dezertoval z ní, a nakonec zemřel na rakovinu

- dílo: básnická skladba Opilý koráb

DEKADENCE

- autoři se považují za povýšené nad okolní svět (stylizace do aristokratů), který je nedokonalý a banální (hloupě jednoduchý) => bohémství, narcismus, alkohol, promiskuita

- v dílech se objevuje pesimismus, únava, zmar, provokace, časté motivy = nuda, zklamání, smrt

1. Oscar Wilde (1854-1900)

- Ir, ženatý, ale měl milence, proto byl 2 roky ve vězení za přečiny proti mravnosti

- typický je pro něj černý humor – citáty: „Každý úspěch, kterého dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbení, musíme být průměrní.“ „Láska má jistě velký význam, jen bych rád věděl jaký.“ „Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“

- dílo: komedie Jak je důležité míti Filipa, román Obraz Doriana Graye, parodie na strašidelné příběhy Strašidlo Cantervillské

 

poslech na YouTube: Oscar Wilde: Strašidlo Cantervillské (je to nahrané dvakrát za sebou, takže poslouchejte do 46. minuty)

1. Napiš jména alespoň tří postav z tohoto literárního díla.

2. Napiš, která z postav Ti byla nejsympatičtější a proč.

3. Napiš, jak by příběh podle Tebe dopadl, kdyby nešlo o parodii na strašidelné příběhy, ale o skutečný horor.

 

Do 5.4.2020

Dějepis

Zadáno: 30.3.2020

OPAKOVÁNÍ Z DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (PRÁCE SE SEŠITEM)

S pomocí sešitu odpověz na následující otázky. Odpovědi mi pošli na mail v.slavikova@seznam.cz.

1.Data

a.krach na newyorské burze

b.začátek druhé světové války

2.Pojmy

a.pakt Ribbentrop-Molotov

b.Luftwaffe

c.Royal Air Force

d.operace Lvoun

3.Osobnosti

a.Jan Werich a Jiří Voskovec

b.Charles de Gaulle

c.Jose František

d.Winston Churchill

 

zápis do sešitů:

1941

-Německo

• Hitler zahájil operaci Marita = tažení na Balkán – v dubnu obsadil Jugoslávii (stát, který existoval v letech 1918-2003 a zahrnoval území Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Srbska, Kosova, Černé Hory, Slovinska a Chorvatska) a povolil zde vytvoření „nezávislého“ chorvatského státu, kterému vládla fašistická strana Ustašovci v čele s diktátorem Ante Pavelicem, který vedl vyvražďování židovského a srbského obyvatelstva, v rámci tohoto tažení Hitler dobyl i Řecko (9. 4. 1941 padla Soluň), části dobytého území přenechal Hitler svým spojencům = Maďarsku a Bulharsku

 

Do 6.4.2020

Matematika 6

Zadáno: 30.3.2020

Ahoj, v příštím týdnu si v Khan Academy procvičíme Pythagorovu větu.Krásný týden!!

Do 6.4.2020

Německý jazyk 3

Zadáno: 30.3.2020

Dobrovolný úkol: procvičování slovíček a gramatiky na www.umimenemecky.cz

Do 6.4.2020

Zeměpis

Zadáno: 30.3.2020

1. Trefte na mapě města ČR

https://magazin.aktualne.cz/trefte-mesto-na-slepe-mape-ceska/r~23fbec56d12311e8b5b20cc47ab5f122/

2. Do slepé mapy (vytištěné nebo nakreslené) zakreslete 15 nejkrásnějších míst ČR, která vás zaujala

https://www.gigaplaces.com/gigalist-nejkrasnejsi-mista-ceske-republiky/

 

 

Úkoly, které budu zadávat ( včetně včerejšího) mi již neposílejte na žádnou soukromou ani jinou skupinu, ani na mail, ani na telefon. Všechny úkoly si ale shromažďujte a foťte. Až spustíme pro každou třídu GoogleClassroom, pošlete mi vše tam a já to ohodnotím. Takže pracujte pečlivě. Kuncipálová

Do 6.4.2020

Přírodopis

Zadáno: 31.3.2020

Prezentace: Voda na Zemi

 

přečíst a opsat

Doplňující informace: VODA NA ZEMI.pptx (179,27 kB)

Do 6.4.2020

Chemie

Zadáno: 31.3.2020

Fotosyntéza- učebnice str.44- přečíst

 

Zápis do sešitu:

 

Fotosyntéza= přeměna oxidu uhličitého a vody na kyslík a glukosu (zapsat i rovnicí obr.č.91 nákres)

- probíhá v zelených rostlinách, díky chlorofylu a slunečnímu záření

 

glukosa- významný zdroj energie, obsažena v krvi člověka, v medu, ovoci

- bílá krystalická látka

- označuje se- hroznový cukr

cukrovka- porucha metabolismu cukrů

Do 6.4.2020

Google Classroom - Google Učebna

Zadáno: 31.3.2020

Vážení rodiče a žáci,

jak jsme již avizovali, plánujeme přechod v komunikaci s vámi na Google Classroom – Google Učebna (dále jen GC). Co to pro vás znamená:

- třídní učitel v nejbližších dnech rozešle rodičům formou emailu nebo SMS žákův přihlašovací email a heslo

- žák se na stránkách classroom.google.com přihlásí na svůj účet, vpravo nahoře klikne na 9 teček (čtverec 3x3 tečky), zde zadá UČEBNA

- pro práci s GC shlédněte prosím návodná videa:

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

https://www.ucimeonline.cz/informace/Pro-studenty-a-zaky

- GC lze používat nejen na PC, ale i v mobilu či tabletu (žákům chodí upozornění na nová zadání ve formě zprávy aplikace přímo do mobilu) – stáhněte si prosím aplikaci GOOGLE CLASSROOM, popř. i GOOGLE KALENDÁŘ (přehled úkolů v časové dotaci)

- v případě jakýchkoli nejasností kontaktujte prosím třídního učitele

V první etapě od pondělí 6. 4. 2020 bychom rádi zapojili šesté a deváté ročníky (zadání budeme minimálně první týden zadávat duplicitně i na stránky třídy na webu školy). Další ročníky budeme průběžně přidávat – sledujte stránky třídy.

KAŽDÉ ZAČÁTKY JSOU TĚŽKÉ, ALE SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!! Těšíme se na vás v naší nové GOOGLE UČEBNĚ:-)

Do 12.4.2020

Chemie

Zadáno: 5.4.2020

Pracovní list- procvičování organického názvosloví

Ke každému z 8 vzorců přiřaď oba možné názvy této látky

Doplňující informace: Pracovní list- procvičování názvosloví (2).jpg (110,76 kB)

Do 12.4.2020

Dějepis

Zadáno: 6.4.2020

1. Kdo máte chuť v rámci opakování získat do dějepisu + za aktivitu, pusťte si následující dvě videa a odpovězte na dvě otázky. Odpovědi mi pošlete na obvyklý mail v.slavikova111@seznam.cz.

Televize Seznam: Den bombardování Londýna (7. září 1940) – Napiš jednu nebo dvě informace, které tě z tohoto Slavného dne nejvíce zaujaly a vysvětli proč.

Televize Seznam: Výlety do minulosti – Založení 310. československé stíhací perutě RAF (12. července 1940) – Napiš Jména alespoň dvou československých letců ve službách RAF.

2. Do sešitu si napište další pokračování druhé světové války.

3. O Velikonocích se zastavte a hezky si odpočiňte.

Do 12.4.2020

Dějepis

Zadáno: 6.4.2020

 

zápis:

• operace Barbarossa = útok proti SSSR – Hitler porušil pakt Ribbentrop-Molotov a zahájil bez vyhlášení války 22. 6. 1941 útok na svého spojence, veden ve třech směrech: severně přes Pobaltí na Leningrad, střed na Moskvu a jižně přes Ukrajinu na Kavkaz

- zprvu měli Němci úspěch, protože Stalin útok nečekal tak brzy, dobyli Kyjev a Ukrajinu (Na Ukrajině lidé Němce nejdřív vítali jako osvoboditele od Stalinovy hrůzovlády, ale brzy pochopili, že jen jeden diktátor střídá druhého) a oblehli Leningrad, který se následně dva a půl roku snažili marně vyhladovět

- hospodářskou a technickou pomoc Sovětskému svazu v této chvíli poskytly VB a USA, aby SSSR neprohrál, propaganda se zaměřila na národní hrdost a boj proti Hitlerovi byl pojímán jako VELKÁ VLASTENECKÁ VÁLKA

- Hitler chtěl dobýt Moskvu a válku vyhrát před příchodem zimy, proto v polovině listopadu 1941 zahájil ofenzívu proti Moskvě – Němcům se podařilo proniknout na předměstí, narazili ale na tuhý odpor Rudé armády a udeřily mrazy (němečtí vojáci neměli zimní vybavení) – Rudá armáda přešla do protiútoku = konec Hitlerovy úspěšné bleskové války = zlom ve 2. světové válce

Televize Seznam: Den, kdy Hitler napadl Sovětský svaz (22. červen 1941)

 

Do 12.4.2020

Český jazyk - mluvnice

Zadáno: 6.4.2020

PŘÍVLASTEK (Pk)

- závisí na podstatném jméně

- ptáme se na něj Jaký? (Jaká? Jaké?)

- dělení:

• přívlastek shodný (Pks) – s řídícím členem se shoduje v pádě, čísle, rodě, př.: hezký tulipán (Jaký tulipán? hezký – hezký tulipán, bez hezkého tulipánu, hezkému tulipánu …)

• přívlastek neshodný (Pkn) – př.: krajina bez vody, závodník z Čech (Jaká krajina? bez vody - krajina bez vody, bez krajiny bez vody, krajině bez vody …, závodník z Čech, bez závodníka z Čech, závodníkovi z Čech …)

• přívlastek těsný – nemůžeme ho vypustit, protože by se změnil obsah sdělení, např.: Šel cestou stoupající do kopce. (stoupající = Pk těsný), neodděluje se čárkou

• přívlastek volný – můžeme ho vypustit, např.: Kulatý stůl, obklopený židlemi, stál uprostřed altánu. (obklopený židlemi = Pk volný), oddělujeme ho čárkami (je to vlastně něco jako přístavek – Božena Němcová, slavná česká spisovatelka, napsala Babičku.)

• přívlastek postupně rozvíjející – zpřesňuje význam podstatného jména – např.: tvůj nejlepší kamarád (tvůj nejlepší = přívlastek postupně rozvíjející), nejznámější český film (nejznámější český = přívlastek postupně rozvíjející)

UČEBNICE – s. 72 – projděte si tabulku a udělejte cvičení 1 a zkontrolujte si ho podle řešení.

 

(řešení: Na dvorku, ohrazeném plaňkovým plotem, se batolily kachny a husy. – Na JAKÉM dvorku? ohrazeném plaňkovým plotem = přívlastek volný, O tomto tématu, o kterém se často hovoří, jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. – O JAKÉM tématu? tomto = přívlastek těsný, Polévka s játrovými knedlíčky, stojící na okraji sporáku, silně voněla – polévka s JAKÝMI knedlíčky? s játrovými = přívlastek těsný, JAKÁ polévka? stojící na okraji sporáku = přívlastek volný, Na přepravním trajektu plujícím do Doveru propukl požár. – Na JAKÉM trajektu? přepravním, Na JAKÉM trajektu? plujícím do Doveru = přívlastky těsné, Štěkání psa narušující večerní ticho bylo slyšet z dálky. – JAKÉ štěkání bylo slyšet z dálky? štěkání psa narušující večerní ticho = přívlastek těsný, Přestylizujte jasně formulovaná pravidla v doporučující rady. JAKÁ pravidla? formulovaná, JAKÉ rady? doporučující = přívlastky těsné)

 

DOPLNĚK (D)

- závisí na slovese i na jméně zároveň, ptáme se na něj otázkami JAKÝ? a JAK?

- př.: Děti přišly unaveny. (JAKÉ byly děti? – unaveny, JAK přišly? – unaveny)

Seděl jsem v první řadě sám. (JAKÝ jsem byl? JAK jsem seděl? – sám)

 

Zopakujte si všechny rozvíjející větné členy, po Velikonocích pošlu opět pár otázek na známky (stejně jako jsme měli na známky otázky z podmětu a přísudku).

 

 

Do 12.4.2020

Český jazyk - literatura

Zadáno: 6.4.2020

1. Do sešitu si napište novou látku:

LITERATURA 20. – 21. STOLETÍ

1. POLOVINA 20. STOLETÍ

a. světová poezie

b. česká poezie

c. světová próza

d. česká próza

 

a. SVĚTOVÁ POEZIE

- autoři se nesoustředí na viditelný svět, ale na prožívání světa => vzniká hodně básnických děl, protože v poezii se dají lépe vyjadřovat pocity a také se v ní lépe experimentuje se slovy

- v poezii se projevují umělecké směry, které známe z výtvarného umění (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus) – na počátku tohoto propojování stál francouzský spisovatel GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918) – dílo např.: sbírky básní Alkoholy, Kaligramy, Zahnívající čaroděj

 

KUBISMUS

- rozkládá realitu na geometrické tvary a kombinuje v jenom obraze více úhlů pohledu

- v poezii rozkládá realitu na slova, která uspořádává do obrazců

- malíři: Pablo Picasso, George Braque

- básníci: Guillaume Apollinaire

 

2. dobrovolný úkol:

Vytvoř svůj vlastní kaligram (obrázek ze slov) a pošli mi jeho fotku na obvyklý mail.

 

Doplňující informace: kaligramy.docx (54,10 kB)

Do 12.4.2020

Ruský jazyk 2

Zadáno: 6.4.2020

úkol zadán v Google učebně,pro ty, kteří ještě nejsou přihlášeni:

učebnice str.35,cv.15 - přelož daná slovní spojení

a cv.16 - jaké příbory použiješ?

Odpovědi zasílejte do 12.4. na adresu:

rybarikova.zuzana@2zshorovice.cz

Do 13.4.2020

Matematika 7

Zadáno: 6.4.2020

Zdravím všechny ve velikonočním týdnu!

Protože máte od čtvrtka velikonoční prázdniny, tak tohle matematické zadání nebude tak obtížné (na počítání určitě ne, možná na vyhledávání…).

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Začínají Květnou nedělí, pokračují Modrým úterý, Škaredou středou, Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a končí nedělí - Božím hodem velikonočním a Velikonočním pondělí.

Vaším úkolem je vyhledat informace souvisejících s Velikonocemi, vytvořit z nich kód a vypočítat pomocí kódu zadané příklady.

KRÁSNÉ VELIKONOCE VÁM I RODIČŮM!!!

Doplňující informace: M 8,9- PL VELIKONOCE.docx (12,34 kB)

Do 13.4.2020

Hrady a zámky

Zadáno: 6.4.2020

Poznej jich co nejvíce. Pošli tvoje skóre a 10 hradů nebo zámků zakresli do mapy, kterou máš vytvořenou z předchozího úkolu.

 

https://magazin.aktualne.cz/kviz-rozeznate-ceske-hrady-a-zamky/r~c4e7cc8a368a11e9ad610cc47ab5f122/

 

Do 13.4.2020

Anglický jazyk

Zadáno: 6.4.2020

nové zadání na duolingo

čtení s porozuměním na Google classroom

Do 14.4.2020

Německý jazyk 4

Zadáno: 6.4.2020

Dobrovolný úkol - na www.landigo.cz/němčina můžete trénovat německou gramatiku a slovíčka. Najdete tu různé stupně obtížnosti i videokurz německé gramatiky.

 

Frohe Ostern;)

 

 

Doplňující informace: Frohe Ostern.jpg (13,07 kB)

Do 15.4.2020

Velikonoční soutěž

Zadáno: 2.4.2020

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější vajíčko nebo velikonoční výzdobu s vajíčky. Soutěž potrvá do 15.4., kdy na stránkách každé třídy vyhlásíme vítěze. Hodnotí se originalita a dobrý nápad. Odměna pro vítěze. Své výtvory vyfoťte a zašlete své paní učitelce způsobem jakým zasíláte úkoly. Jedná se o soutěž ne o úkol. Věřím, že se zapojí co nejvíce žáků. Přeji hezké tvoření.

Do 15.5.2020

ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE A ÚKOLŮ ŽÁKŮM

Zadáno: 27.3.2020

Milí žáci a rodiče, vzhledem k dosavadním zkušenostem jsme se rozhodli začít zadávat práci žákům 2.stupně hromadně vždy v pondělí a to na celý týden dopředu. Pro žáky z toho plyne výhoda, že si mohou práci na celý týden dopředu rozplánovat a nemusí se každý den dívat na stránky a zjišťovat,co přibylo. Termíny plnění si ale hlídejte!!! Neznamená to ale, že nebudete s vyučujícími v kontaktu celý týden, stále je zde možnost výuky online, termíny a časy se ale dozvíte vždy v pondělí.

Do 15.5.2020

Přechod na Google Classroom

Zadáno: 14.4.2020

Od tohoto týdne budou veškeré práce a úkoly zadávány již jen na Google Classroom. V případě jakýchkoli potíží kontaktujte svého třídního učitele.

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com