Domácí úkoly - 2020-2021 / třída 3.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 8.9.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 8.9.2020

Matematika - učebnice 5-7, PS - 3,4

Český jazyk -5-6

Prvouka - PS - str. 5

Čítanka - str. 2-5

Do 11.9.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 11.9.2020

Matematika - učebnice str.9

PS - str6

Český jazyk - učebnice str. 8

Prvouka - učebnice str. 7

PS - str. 5

Do 14.9.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 14.9.2020

Matematika - učebnice str. 10

PS - str. 7/1,2,5

Český jazyk - str.8/3 - doplň ústně

str. 9

Prvouka - PS str. 6

Čítanka - pracovní učebnice str.7,8

Do 14.9.2020

Domácí úkol

Zadáno: 14.9.2020

Dnes mají děti domácí úkol ze čtení - na str. 8.

Čtěte s dětmi každý den alespoň jednu stránku ve své knize - časopisu.

Do 15.9.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 15.9.2020

Matematika - učebnice str. 11, PS - str. 7/3

Český jazyk - opakujeme tvrdé a měkké souhlásky,

- učebnice str. 9

Prvouka - str. 8, PS- str.7

Čítanka - str. 9- doplňte otázky.

Do 17.9.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 17.9.2020

Český jazyk - opakujeme tvrdé a měkké souhlásky,

u,ú,ů, učeb. str. 10

Matematika - PS str. 8/1

učeb. str. 12,13

Hravý početník - str. 1,2

Hravá čítanka - str. 12,13

Do 18.9.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 18.9.2020

Matematika - uč. str. 12

PS - str. 8/1,2,3,4,5

opakujeme stále učivo 2. třídy

Český jazyk - psali jsme diktát, který byl zaměřený na

měkké a tvrdé souhlásky a na ú,ů

Prvouka - dopravní značky a bezpečnost na silnici,

vybavení jízdního kola.

Čtěte každý den.

Do 21.9.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 21.9.2020

Český jazyk - neustále opakujeme tvrdé a měkké slabiky, ú,ů, druhy vět

Matematika - učebnice str. 13,14, do školních sešitů úloha str. 14/5

Prvouka - PS str. 8, opakujeme chodce - dopravní značky.

Čtení - hravá čítanka str.14,15

Do 23.9.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 23.9.2020

Český jazyk - uč. str. 12

Matematika -PS - str. 9

uč. str. 15

Prvouka - PS - str. 9

Do 25.9.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 25.9.2020

Český jazyk - učeb. str. 14, procvičujeme slovesa, měkké a tvrdé souhlásky, u,ú,ů

Matematika - uč. str. 15

PS. str. 9, opakujeme násobilku

Prvouka - PS str. 9

Hravá čítanka str. 16,17

Čítanka pro 3. ročník str. 7,8

Doplňující informace: 2914046E-25F7-439B-BED9-61DD344B42C1.jpeg (27,90 kB)

Do 25.9.2020

Domácí úkol

Zadáno: 25.9.2020

Volný list - procvičit matematiku a čj.

Číst každý den.

Do 29.9.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 29.9.2020

Český jazyk - str. 10

Matematika - PS str. 10/1

učebnice str. 16

Prvouka - PS str. 10,11Hravá čítanka - str. 16,17

Do 5.10.2020

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 2.10.2020

M- Ps - str. 10,11

učebnice str. 17,18

Čj - str. 15

Hravá čítanka - str. 18,19

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com