Školní rok 2023/2024

Výstražná stávka

Vzhledem k počtu zaměstnanců, kteří se stávky 27. 11. 2023 zúčastní,

NEBUDE PROVOZ ŠKOLY OMEZEN.

Výsledky voleb do ŠKOLSKÉ RADY

výsledky

výsledky

Volby členů školské rady

Vážení rodiče,

dne 14. 11. 2023 se koná volba členů školské rady naší školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Probíhá podle volebního řádu, který vydala Rada města Hořovice podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Tento volební řád stanovuje počet jejích členů.

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogům a zřizovateli podílet se na správě školy podle § 167 a 168 školského zákona, má 3 členy. Třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků ze svých řad a poslední třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

 

Způsob volby:

Hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů. Na kandidátce označí jednoho kandidáta.

V jiném případě bude lístek neplatný (pořadí kandidátů na hlasovacím lístku souhlasí s pořadím jejich návrhů). Následně vhodí hlasovací lístek do volební urny.

Volby začínají: 14. 11. 2023 v 15.30 hodin, Jiráskova; 15. 11. 2023 v 15.00 hodin, Víska

 

Po ukončení voleb sestaví volební orgán pořadí vámi volených kandidátů do školské rady. Kandidát, který získá největší počet hlasů, se stane členem školské rady. Při rovnosti hlasů se určí pořadí losem. Losuje volební orgán.

Ostatní kandidáti budou náhradníci, pro případ skončení mandátu některého z členů školské rady.

Členství ve školské radě je funkce čestná a bezplatná.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Svoje návrhy na kandidáty členů školské rady odevzdávejte do 10. 11. 2023 osobně v sekretariátu školy, nebo e-mailem: info@2zshorovice.cz <mailto:info@2zshorovice.cz>. Profily přihlášených kandidátů budou zveřejněny na webových stránkách školy a u volební urny.

 

V Hořovicích: 20. 10. 2023 Mgr. Jiří Vavřička

Medailonky kandidátů

Jiří Eshner

Ing. Jiří Eschner

Bydliště: Příbramská 1105/5, Hořovice

kontakt: 725 757 036, jeschner@seznam.cz <mailto:jeschner@seznam.cz>

 

Osobní profil:

Vystudoval jsem Elektrotechnickou fakultu Západočeské univerzity. Oborové zaměření na obnovitelné zdroje energie. Jsem zaměstnán ve Státním fondu životního prostředí jako vedoucí oddělení úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Pracovní náplní našeho oddělení je projektové řízení finanční podpory veřejných budov.

Jsem dlouholetým členem oddílu TOM Vlaštovka, kde nyní působím jako oddílový vedoucí. S oddílem pořádáme letní tábor a mnoho akcí každý rok.

Mezi mé koníčky patří turistika, cyklistika, zahradničení a rybaření.

Jsem ženatý a mám tři děti.

Jako člen školské rady budu působit na lepší komunikaci školy s veřejností, budu plně podporovat aktivity vedoucí k zábavnější formě vzdělávání „nejen věda, ale i učení je zábava“, a také veškeré mimoškolní aktivity pořádané školou. V neposlední řadě se budu zabývat zlepšením prostředí ve škole.

Michal Hasman

Bc. Michal Hasman, MPA

Rpety 121, 268 01 Hořovice

777 908 621

michal.hasman@seznam.cz

 

 

Malé představení před nominací

 

Vážení, dovolte mi se ve stručnosti představit a sdělit, proč bych měl být právě já zvolen za člena Školské rady 2. ZŠ Hořovice.

 

Aktuálně je mi 41 let a studoval jsem právě na 2 ZŠ Hořovice, kterou nyní navštěvuje i moje dcera Viktorie. Pracoval jsem na Finančním úřadu v Berouně, Městském úřadu ve Zdicích, Městském úřadu v Hořovicích a nyní na Městském úřadu v Příbrami.

 

Právě pro své „propojení“ s 2. ZŠ Hořovice bych mohl být prospěšný i jako člen Školské rady.

 

Děkuji za Vaše hlasy

František Kumst

Učím na vyšší odborné škole v Plzni, kde se snažím předávat své zkušenosti mladým studentům. Vystudoval jsem Západočeskou univerzitu v Plzni - obor psychologie a tělesná výchova. Neodmítnu pozvání k žádné sportovní aktivitě, ale preferuji: běh, cyklistiku, turistiku, posilování, plážový volejbal a stolní tenis.

Mými dalšími koníčky jsou čtení a vaření.

 

Mám milující manželku a dvě úžasné děti (Andulku a Fanouška). Snažím se v lidech kolem sebe probudit zájem o zdravý životní styl a pozitivní přístup k životu.

 

Mám zájem, aby škola byla nadále místem, které vhodně doplní rodinnou výchovu a v neposlední řadě bude poskytovat kvalitní, pestré a přitom dostatečně hluboké vzdělání odpovídající potřebám 21. století. Věřím, že i Vy máte na takovém fungování školy zájem, a proto se ucházím při volbě o Váš hlas.

Veronika Perglová

Dobrý den,

byla jsem oslovena ohledně kandidatury do školské rady. Ráda se budu podílet na aktivitách a rozvoji školy hlavně po sportovní stránce ale i mimo ni.

Dovolte mi, abych se krátce představila.

Jmenuji se Veronika Perglová a je mi 38 let. Vystudovala jsme Střední průmyslovou školu s ekonomickým zaměřením v Hořovicích. Po škole v roce 2015 jsem nastoupila do mého prvního a prozatím stálého zaměstnání v Mubea, kde jsem byla jako asistentka v odd. Refa (plánování, normy a kalkulace ). Po první mateřské jsem se vrátila do firmy na pozici asistentky výrobního vedoucího nástrojárny a po druhé mateřské už jako asistentka vedení Nástrojárny Mubea.

Obě mateřské dovolené mě naučily si perfektně organizovat čas a práci, což se mi nejen v životě ale také ve firmě velmi hodilo. Jak už jsem zmínila mám dvě dcery a obě navštěvují 2. ZŠ Hořovice. Jedna je v deváté třídě a druhá ve druhé třídě.

Již odmala se věnuji sportovním aktivitám - hrála jsem závodně volejbal, reprezentovala základní školu při sportovních soutěžích a pokračovala ve vývoji mého sportovní zaměření i na střední škole. Od 19 let jsem členkou TJ Sokol Cerhovice, kde jsem se věnovala badmintonu, všestrannému cvičení s dětmi a následně jako trenérka moderní gymnastiky. Jako trenérka MG jsem nejprve působila v Hořovicích a následně jsem otevřela vlastní přípravné kurzy a závodní týmy MG v Cerhovicích. Další rok jsem obohatila své zkušenosti a začala trénovat ještě MG pod Spartakem Žebrák. Od začátku se věnuji nejen přípravkám, ale také závodní složce, kde s děvčaty jezdím na závody pořádané českým svazem moderní gymnastiky a vystupují na plesech a jiných příležitostech. V létě pravidelně jezdím s gymnastkami na letní týdenní soustředění moderní gymnastiky.

Disponuji Certifikáty - kurz trenérky III. třídy Moderní gymnastiky a kurz ,, Sport a pohyb dětem - Funkční trénink,, oba kurzy úspěšně zakončené závěrečnými zkouškami formou testů a praktickými zkouškami. Nyní se ještě věnuji v sokole nacvičování dvou skladeb na Všesokolský slet 2024.

Ani s rodinou nezahálím a věnujeme se společně sportům jako je kolo-koloběžka, brusle, lyže, horská turistika, kánoe, posilování... je to mnoho.

Se školou již úzce spolupracuji což mě velmi těší. Například v květnu doprovázím děti na kolech na letní sportovní pobyt v přírodě, tvořím taneční sestavy na reprezentaci školy na , , Středočeský taneční pohár,, a gymnastické sestavy na příležitostné školních akcí.

Moc ráda bych nabídla svoje zkušenosti a dovednosti škole, jak to jen nejvíc půjde.

Děkuji Perglová V.

Michal Šedivý

jméno: Michal Šedivý

věk: 40 let

rodinný stav:

- ženatý

- syn Michal Šedivý, 9 let, 2. ZŠ třída 4. A

- dcera Anna Šedivá, 5 let, MŠ Hořovice - předškolák

vzdělání:

- 1. ZŠ Hořovice

- Střední odborná škola Beroun, obor pozemní stavitelství

kontakt: michal.sedivy@teza.cz, tel. 603 439 372

zaměstnání: rodinná firma TEZA, se specializací v oboru energe4ka a stavebnictví

koníčky: cyklistika, lyžování, turistika, vaření

důvod kandidatury do školské rady:

Rád bych vstoupil do školské rady, abych se mohl aktivně zapojit do komunikace mezi dětmi, rodiči a

školou. Podle mého názoru základní škola velmi ovlivňuje, jaké osobnosti budou z dětí vyrůstat.

Prostřednictvím školské rady bych se snažil spoluvytvářet kvalitní podmínky pro naše děti.

Věřím, že mé zkušenosti v osobním jednání a řešení profesních otázek, pomohou najít zdárně řešení

také ve školních záležitostech. Moji spolupracovníci, zákazníci a přátelé, mne popisují jako:

ochotného, vstřícného, věcného.

Nabídka kroužků pro rok 2023/2024

Nový školní rok začíná 4. 9. 2023 v 8:05. Těšíme se na vás!!!

Organizace prvních dnů:

4. 9. - třídnická hodina, konec po první vyučovací hodině 1. i 2. stupeň

5. 9. - 1. st.: konec po 4. vyuč. hodině (prvňáčci dle pokynů třídních učitelek)

2. st.: 1. - 2. vyuč. hodina třídnická, 3. - 5. hodina dle rozvrhu. Konec 12:40

Školní družina

Školní družina funguje v normálním provozu od úterý 5. 9. 2023 od 6:00 - 16:30.

Přihlášky pro děti z 1. tříd obdrží rodiče 4. 9. 2023 ve školní družině.

Ostatní děti, které budou mít zájem o družinu, dostanou přihlášky od třídní učitelky.

Školní rok 2022/2023

Seznam organizačních čísel dle výsledku zápisu – školní rok 2023/2024

zápis

zápis

Vánoční přání

Vánoční přání

pozvánka

pozvánka

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023

Školní družina

Školní družina funguje v normálním provozu od 2.9.2022.

Ranní družina: 6.00 - 8.00,

odpolední družina: od skončení vyučování do 16.30.

Informace pro školní rok 2022/23

Informace ohledně školních potřeb a organizace naleznete na Google Classroom jednotlivých tříd.

Seznam pomůcek pro prvňáčky

Školní rok 2021/2022

zápis

zápis

Program pro 7. - 9. r. - pondělí 23. 5.

RT2

RT2

RT1

RT1

Target sprint

Žáci 6. - 8. ročníku se ve středu 18. 5. zúčastnili školního kola Target sprintu. Článek a fotografie si můžete prohlédnout na

https://www.targetsprint.cz/post/skv%C4%9Bl%C3%AD-z%C3%A1vodn%C3%ADci-skv%C4%9Bl%C3%A1-atmosf%C3%A9ra-skv%C4%9Bl%C3%A9-po%C4%8Das%C3%AD-poveden%C3%A9-z%C3%A1vody-v-ho%C5%99ovic%C3%ADch

TS1

TS1

Seznam žáčků přijatých do 1. tříd 2022/23

Vážení rodiče,

vzhledem k množícím se dezinformacím na sociálních sítích vás chceme ujistit, že plánujeme otevřít příští školní rok 2 první třídy. Zápis proběhne podle původního plánu ve čtvrtek 7. 4. 2022. Za celý pedagogický sbor se na vás těší třídní učitelky budoucích prvňáčků

Jana Fialová a Alena Kodetová

zápis

zápis

1.

1.

2.

2.

Žádost k přijetí do přípravné třídy

Vážení rodiče a žáci,

po dohodě se zřizovatelem školy a na základě par. 24, odst. 2 Školského zákona vyhlašujeme z důvodu epidemiologické situace ve škole (50 % nepřítomných žáků a značná část pedagogického sboru v izolaci nebo karanténě) volné dny na 31. 1. - 3. 2. 2022 (4. 2. jsou pololetní prázdniny). Timto opatřením se snažíme zabránit dalšímu šíření nemoci, neboť i děti vracející se z karantény jsou nadále pozitivně testovány. Děkujeme za pochopení

Pro lepší kvalitu klikněte na obrázek nebo na odkaz

T1

T1

T2

T2

Změny v testování žáků od 3. 1. 2022

- od 3.1. do 16.1. bude probíhat antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (tzn. po 3.1., čt 6.1., po 10.1., čt 13.1.)

- od 17.1. bude antigenní testování 1x v týdnu, a to vždy každé pondělí

- nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci (tzn. testujeme všechny žáky bez výjimky)

Vánoční přání

Vánoční přání

Přejeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a společných zážitků.

2. ZŠ Hořovice ve spolupráci s žákovským školním parlamentem pořádá v rámci projektu Dobrý skutek vyhlášených Hrdou školou sbírku pro Zvířecí pohodu ze Bzové.

ZP1

ZP1

ZP2

ZP2

TESTOVÁNÍ COVID-19

 

Preventivní testování žáků proběhne 8. a 15. listopadu 2021 vždy první vyučovací hodinu. K testování využijeme antigenní testy z centrální dodávky.

 

Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování, se podrobí testu při příchodu do školy.

 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří:

 

· mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování, doložit certifikátem)

 

· neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (nutno doložit potvrzením o pozitivním PCR testu)

 

· doloží platný negativním test z odběrového místa (antigenní test ne starší 24 hodin, PCR ne starší 3 dny)

 

· pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady a testování potom probíhá ve škole za přítomnosti pedagogického pracovníka

 

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování:

 

· mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování ve třídě nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit a zpívat

 

V případě pozitivního testu je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní PCR test. O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS.

Vzpomínáme

Vzpomínáme

Vzpomeňte, prosíme, s námi na naši dlouholetou kolegyni Evu Andělovou, která tak neočekávaně opustila tento svět. Eva celý svůj život věnovala práci s dětmi jako vychovatelka ve školní družině na naší škole. Všichni jsme ji znali jako milou, hodnou a obětavou ženu, opravdového anděla. Měla ráda své malé svěřence, o které s láskou pečovala. Nám, spolupracovníkům, byla vždy ochotná nabídnout pomocnou ruku a vlídné slovo. Přestože již před časem odešla do důchodu, vždy jsme ji rádi viděli a je nám smutno z jejího odchodu.

 

Kolektiv učitelů 2. ZŠ Hořovice

__________________________________________________________________________________

Nabídku zájmových kroužků naší školy naleznete v sekci Volný čas.

V pondělí 27. 9. 2021 je běžný školní den, volný den nevyhlašujeme.

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/ 2022

 

Přípravný týden

27. 8. - 31. 8.

I. pololetí

středa 1. 9. - pondělí 31. 1. 2022

II. pololetí

úterý 1. 2. - čtvrtek 30. 6. 2022

 

Klasifikační období

I. pololetí

vysvědčení pondělí 31. 1. 2022

 

II. pololetí

vysvědčení čtvrtek 30. 6. 2022

 

Prázdniny:

Podzimní: středa - pátek 27. a 29. 10. 2021

Vánoční: čtvrtek 23. 12. - neděle 2. 1. - vyuč. začne v pondělí 3. 1. 2022

Pololetní: pátek 4. 2. 2022

Jarní: pondělí 28. 2. - pátek 4. 3. 2022

Velikonoční: čtvrtek 14. 4. - pondělí 18. 4.

Hlavní: pátek 1. 7. - středa 31. 8. 2022

 

 

Třídní schůzky: vždy od 15:30

listopad

duben

 

Informační odpoledne: od 15. 15. do 16. 30 h

září/říjen

březen

 

 

Volné dny: prozatím žádné vyhlášeny nejsou

 

 

Ostatní akce:

Go kurz 6. roč.: úterý 14. 9. - pátek 17. 9. 2021

Mikulášská nadílka: pátek 3. 12. 2021

Lyžařský kurz 7. r. a zimní pobyt v přírodě 2. st.: 2. 1. - 8. 1. 2022, 8. 1. - 15. 1. 2022 Jasanka

Zimní pobyt v přírodě 1. st.: březen 2022 Jasanka

Zápis do l. ročníku: zveřejníme na stránkách školy v prvním čtvrtletí 2022

Škola v přírodě 1. stupeň: červen 2022 Smetanova Lhota

Škola v přírodě 2. stupeň: květen/červen 2022 U Mloka

Zahájení provozu školy

Zahájení provozu školy vzhledem ke Covid-19 / preventivní testování

Preventivní testování žáků 1. až 9. tříd proběhne ve dnech 1. 9. a následně 8. 9. během první vyučovací hodiny. Testujeme PCR metodou (testování ze slin pomocí tamponů = tampon se vloží do úst a po dvou minutách se vrátí zpět do zkumavky, výsledky vyhodnocuje certifikovaná laboratoř).

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří:

· mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování, doložit potvrzením)

· neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (nutno doložit)

· doloží platný negativním test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů)

Ve společných prostorách školní budovy používají (v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) žáci, zaměstnanci školy i návštěvníci, ochranu dýchacích cest. Ochranné prostředky se nepoužívají ve třídě během výuky.

Žák, který nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede samotest pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování, mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou po celou dobu pobytu ve škole používat ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit ani zpívat.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování i nošení ochrany dýchacích cest, s ohledem na veřejné zdraví ostatních spolužáků a zaměstnanců školy, nemohou být osobně přítomni na vzdělávání ve škole po stanovenou dobu screeningového testování. Žák musí být omluven v souladu se školním řádem.

Návrat ze zahraničí - upozorňujeme rodiče, že při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy jsou po vstupu na území ČR povinni své děti nejdříve 5. den (resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy), nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

 

Financování screeningového testování žáků je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.

Školní rok 2020/2021

Výsledky volby do Školské rady

Komise ve složení

Lenka Horská - předseda komise

Jiří Vavřička - člen komise

Ivana Rosolová - členka komise

dohlížela na správným průběhem voleb, které dopadly následovně:

 

1. J. Sklenář - 104 hlasů

2. Mgr. A. Cafourková - 62 hlasů

3. Ing. J. Eschner - 46 hlasů

4. PhDr. A. Vybíralová - 45 hlasů

5. V. Plecitý - 41 hlasů

 

Zástupcem ve Školské radě zastupujícím rodiče se tedy stal p. J. Sklenář. Všem zúčastněným voličům i kandidátům děkujeme za účast ve volbách.

Vyhodnocení projektu Vysportujme si školního levharta

Dne 16. 5. 2021 všichni z nás odeslali poslední sportovní výkony k hromadnému sčítání. Za 27 dnů jsme společně překonali nejen původních plánovaných 11 468 km po cestě za levhartem do Krugerova národního parku v Jihoafrické republice, ale dokonce jsme levharta "převezli" zpět a mohli si dovolit několik zastávek navíc. Celkem jsme totiž naběhali, našlapali, najezdili na kole, koloběžce či kolečkových bruslích neuvěřitelných 41 163 km! To znamená, že jsme vlastně obešli, oběhli a objeli celou zeměkouli (obvod Země je 40 075km)!!!

Nejlépe si celkově vedla 9. B, na 1. stupni pak 4. B.

Na transparentním účtu se nasbírala díky vám i sponzorům krásná částka 46 435 Kč, která je již v tuto dobu převedena na konto ZOO Plasy pro našeho levharta.

Děkujeme všem zúčastněným žákům, učitelům, rodičům i sponzorům za podporu jak ve formě kilometrů, tak ve formě finanční, a budeme se těšit na další výzvu!

Volba zástupců do Školské rady

Volba členů Školské rady při 2. základní škole Hořovice z řad rodičů žáků na volební období 2020-2023

 

Vážení rodiče,

v letošním roce skončilo tříleté volební období členů školské rady. Proto musí být podle školského zákona ustavena školská rada nová. Město Hořovice, jako zřizovatel, určilo počet členů rady na tři. Jeden zástupce z řad rodičů, druhý z pedagogických pracovníků školy a jednoho zástupce jmenuje město. Volba zástupců rodičů bude provedena korespondenční formou v souladu s volebním řádem vydaným městem Hořovice.

 

Oznámení o volbě člena Školské rady z řad zákonných zástupců proběhlo on-line na rodičovských schůzkách ve dnech 26. 4. 2021 až 30. 4. 2021. Na základě tohoto oznámení se vedení školy přihlásilo pět kandidátů. Osobní profily uchazečů o člena školské rady jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Kandidátku sestavila volební komise stanovená ředitelstvím školy. Funkčním obdobím rady jsou tři roky. Členství ve školské radě je čestné.

 

Hlasovací lístek bude žákům předán v obálce. Na kandidátce označte křížkem jméno jednoho Vámi zvoleného zástupce, vložte ji do přiložené obálky s razítkem školy a heslem „Volby“ a zalepenou obálku zašlete prostřednictvím Vašeho dítěte do školy do 10. 6. 2021. Volební komise určená vedením školy provede součet hlasů a výsledky voleb budou zveřejněny do tří dnů po sečtení hlasů ve škole. Bude-li označen větší počet kandidátů než jeden, hlasovací lístek je neplatný. Členem školské rady se stává kandidát s největším počtem hlasů.

 

Kandidáti:

 Mgr. Andrea Cafourková, bydliště: Hradební 1364, Hořovice

 Ing. Jiří Ešner, bydliště: Příbramská 1 105, Hořovice

 Vojtěch Plecitý, bydliště: Kosmonautů 687, Hořovice

 Jiří Sklenář, bydliště: Tlustice 255,

 PhDr. Andrea Vybíralová, bydliště: U Potoka 214, Hořovice

Informace o průběhu projektu VYSPORTUJME si školního LEVHARTA najdete níže pod informacemi o nástupu žáků do škol.

Nástup žáků 2. st. od 10. 5. 2021

V tomto týdnu se prezenční výuky zúčastní 6. a 9. ročníky.

 

V pondělí si před školou žáky vyzvednou třídní učitelé:

6. A - 7:45

6. B - 7:50

6. C - 7:55

9. A - 8:00

9. B - 8:05

 

V tomto týdnu proběhnou pro všechny tyto třídy praktické činnosti:

6. A - pondělí

9. B - úterý

9. A - středa

6. B - čtvrtek

6. C - pátek

 

Povinnost testování a nošení roušek či respirátorů, organizace tělesné výchovy, stravování atd. platí jako v minulém týdnu (viz. informace o týdnu od 3. 5.)

Přijímací řízení žáků 5. a 9. ročníků

V týdnu od 3. - 7. 5. probíhají přijímací zkoušky na střední školy a nižší stupeň gymnázíí. Přejeme všem našim žákům hodně štěstí a pevných nervů!!!

Z důvodu přjímacího řízení na SŠ nebude v 9. ročníku 3. a 4. 5. probíhat distanční výuka.

Nástup žáků 2. st. do škol a organizace výuky od 3. 5. 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se s účinností od 3. 5. 2021 povoluje rotační výuka žáků 2. st. ve Středočeském kraji.

 

V týdnu od 3. 5. 2021 se prezenční výuky ve škole zúčastní 7. a 8. ročníky. Na distanční výuce doma zůstavají 6. a 9. ročníky.

 

Organizace nástupu v pondělí 3. 5.:

7. A - 7:45

7. B - 7:50

8. A - 7:55

8. B - 8:00

Žáky si před školou v danou dobu vyzvedne třídní učitelka a odvede je do kmenové třídy. Prozatím se žáci nebudou přezouvat.

Žáci jsou povinni nosit ve škole chirurgickou roušku nebo respirátor.

Tělesná výchova bude probíhat ve venkovních prostorách (přizpůsobte tomu prosím sportovní oblečení). Při Tv nemusí mít žáci roušku či respirátor.

Vzhledem k nutnosti zachování homogenity skupin, nebude probíhat výuka informatiky a přizpůsobí se výuka cizích jazyků a Tv.

 

Testování:

Žáci 2. st. podstoupí 2x týdně antigenní testování - vždy v pondělí a čtvrtek pod dohledem vyškolených pracovníků. Testování probíhá samoodběrem z přední části nosu. Žák má možnost si přinést i vlastní antigenní test, musí ho ale provést ve škole a test musí být schválený Ministerstvem zdravotnictví (seznam k dispozici i na stránkách MŠMT). Testovat se nemusí žáci, kteří doloží, že onemocnění Covidem prodělali před dobou ne delší než 90 dnů.

 

Škola není povinna vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

 

Žákům, kteří se testování nezúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost ve škole na prezenční výuce. Je omluven a je mu školou zprostředkována práce doma jako v případě, kdyby byl nemocný.

 

Stravování:

Do školní jídelny mohou žáci docházet pouze ve vyhrazený čas, budou tedy chodit společně pod dohledem vyučujícího dané vyučovací hodiny.

Žáci na distanční výuce si mohou obědy odebrat pouze do přinesených nádob od 10:30 - 11:00.

Rozpis na pondělí 3. 5.:

7. A - 12:45 - 13:00

7. B - 12:15 - 12:30

8. A - 12:45 - 13:00

8. B - 12:00 - 12:15

Po obědě se žáci vrací s vyučujícím do školy a probíhá výuka dle rozvrhu.

Časy obědů v ostatní dny budou upřesněny.

 

!!! První týden bude adaptační, nebojte, že budete zavaleni úkoly, testy a špatnými známkami !!!

Vysportujme si školního LEVHARTA!!!

Po druhém týdnu

2. týden

2. týden

Informace o trase v dokumentu níže

Po prvním týdnu

1. týden

1. týden

Informace o trase v dokumentu níže

Hurá do Afriky!!!

My vyrážíme! Přidejte se k nám...

My vyrážíme! Přidejte se k nám...

My vyrážíme! Přidejte se k nám...

bc  
Partner projektu

Partner projektu

Distanční výuka už běží dlouho, přestává nás to bavit, začínáme být unavení, bez energie…Pojďme to změnit, pojďme se rozhýbat!!! A když to navíc bude pro dobrou věc, není co řešit!

 

VYSPORTUJME SI ŠKOLNÍHO LEVHARTA

Tak zní název naší společné akce. Možná jste zaznamenali, že zoologické zahrady se potýkají s nedostatkem peněz na péči a potravu pro svá zvířata. Rozhodli jsme se, že bychom jako škola mohli pomoci jedné z nich. Po dlouhém přemýšlení jsme vybrali ZOO Plasy. A ta nám naopak nabídla, že pokud jim pomůžeme, propůjčí nám k adopci levharta, a když se na něj v rámci školního výletu přijedeme podívat, i nadstandardní program.

 

Asi je vám jasné, že adopce jednoho z nejrychlejších savců na Zemi bude něco stát. Škole se povedlo vyjednat sponzorský dar, díky kterému si adopci můžeme dovolit. Ale ta dotace nám sama do klína nespadne, budeme pro ni muset něco udělat. Konkrétně musíme virtuálně doběhnout/dojet do Krugerova národního parku v Jihoafrické republice, odkud totiž náš budoucí čtyřnohý miláček pochází. Zdá se vám to daleko? Ale jděte, je to pouhých 11 468 kilometrů, pan ředitel by to možná sfouknul na kole za dva dny J. Cestou vás samozřejmě mohou čekat různé nástrahy (pohoří, ledovce, pouště, moře, objížďky…), ale když potáhneme za jeden provaz, určitě je společně zdoláme! Na druhé straně poznáte různá zajímavá místa, města, přírodní krásy a úkazy.

 

No a jak se můžete zapojit?

Je to jen a jen na vás, jakou z těchto pohybových aktivit si vyberete: běh, kolo, in - line brusle, koloběžka, chůze. Bude samozřejmě zohledněna náročnost jednotlivých pohybových aktivit, takže každý uběhnutý kilometr se bude násobit dvěma, každý kilometr na koloběžce nebo in - line bruslích, se bude násobit hodnotou 1,5. U kola a chůze se bude počítat každý kilometr pouze jednou.

Do této akce se zapojí úplně celá škola od prvního stupně až po učitelský sbor.

Výsledky jednotlivců se budou sčítat po jednotlivých třídách, takže po skončení vyhlásíme nejnamakanější třídu, která obdrží zadarmo školní výlet do zoologické zahrady Plasy, zároveň bude vyhlášen i největší borec, který přispěje nejvíce kilometry a ten bude mít tu čest, pojmenovat našeho levharta!

 

Jak prokážete svoji pohybovou aktivitu?

Žáci 1. stupně budou postupovat podle pokynů třídních učitelů.

Žákům 2. stupně bude vytvořena nová google učebna s názvem Vysportujme si školního levharta, kam bude každý týden zadán úkol, do kterého budou odevzdávat absolvované kilometry formou záznamů z hodinek, telefonu, nebo kdo nemá tuto možnost, tak klidně postačí, když nám pošlete vyfocenou trasu na nějakých internetových mapách, všechno je to založeno na naší důvěře k vám. Hlavně musíte odevzdat záznam, kde bude vidět, kolik kilometrů jste absolvovali a jakým způsobem za daný týden.

Finanční příspěvky: V případě, že žáci dosáhnou stanoveného cíle, poskytne škola finanční dotaci v minimální výši 20 000 Kč (SRPŠ, sponzorské dary, příspěvky pedagogů…). V Komerční bance bude zřízen transparentní účet, na který bude tato částka odeslána. Žáci a jejich rodiče mohou na tento účet přispět libovolnou částkou a podpořit tak ZOO Plasy a našeho levharta (např. na kolik korun si ceníš svých kilometrů? 1 km = 1 Kč? 5 Kč? 10 Kč?... Co babička a děda - nemohli by sponzorovat tvůj běh či jízdu na kole?). Za jakékoli sponzorské příspěvky moc děkujeme.

 

Projekt bude probíhat od 19. 4. do 16. 5. 2021.

 

TAK CO, DOSPORTUJEME SI DO AFRIKY PRO NAŠEHO LEVHARTA??? POMŮŽETE NÁM?

Číslo transparentního účtu: 123-3080590277/0100

levhart

levhart

Návrat žáků 1. st. do škol od 12. 4. 2021

Nařízením MŠMT a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví začíná od 12. 4. 2021 pro 1. st. ZŠ rotační výuka.

 

V týdnu od 12.4. se

prezenční výuky ve škol zúčastní třídy: 1. A, 1. B, 2., 4. B,

distanční výuky třídy: 3., 4. A, 5. A, 5. B

Další týden se skupiny vymění.

Vstup do školy nebude organizován v časových rozestupech.

 

Ve všech prostorách školy mají žáci povinnost nosit ochranu nosu a úst min normy ČSN EN 14683+AC (chirurgická rouška).

 

Školní DRUŽINA

bude probíhat v homogenních skupinách v obvyklém časovém rozsahu.

 

Školní JÍDELNA

Žáci, kteří se účastní výuky v daný týden prezenčně, budou odebírat stravu společně se svojí třídou. Oběd bude těmto žákům v daný týden AUTOMATICKY přihlášen (pokud je žák registrován ve školní jídelně). Pokud žák do školy nepůjde, přestože má prezenční výuku (např. je nemocný), zákonný zástupce musí oběd odhlásit.

Žákům, kteří se vzdělávají v daném týdnu distančně bude oběd automaticky odhlášen.

 

TESTOVÁNÍ žáků

Škola je povinna na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví realizovat 2x týdně před zahájením vyučování testování žáků neinvazivními antigenními testy (tzv. samoodběrem bez nutnosti přítomnosti zdravotnického personálu). Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v kmenových třídách pod dohledem pověřeného pracovníka školy (paní J. Šebestová).

 

Testování se neprovádí osobě, která:

 

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

 

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů

 

Žák, který má projevy respiračních a infekčních chorob (rýma, kašel, teplota, ...), nemůže být do školy vpuštěn.

Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

 

Odmítnutí testování

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem.

 

!!!Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání!!!

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Tomuto žákovi pak škola poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atd.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2021/2022

Vážení rodiče,

blíží se období zápisů do 1. tříd na školní rok 2021/2022.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se dá předpokládat, že zápis bude probíhat distanční formou jako v minulém školním roce - v pokynech je vše potřebné uvedeno.

Pro případ, že se bude zápis konat prezenční formou, zveřeňujeme i pozvánku.

Těšíme se na naše nové prvňáčky!!!

Zápis

Zápis

Klikněte na pozvánku k jejímu zvětšení nebo si ji otevřete v odkazu nad ní

Od 1. 3. 2021 bude z nařízení MZ probíhat výuka ve všech ročnících ZŠ distančně

Nařízení o nošení roušek a respirátorů od 25. 2. 2021

Od 25. 2. 2021 od 00:00 vznikla ŽÁKŮM povinnost nosit ve všech vnitřních prostorech školy zdravotnickou obličejovou masku normy 14683+AC (chirurgická rouška).

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 

PROČ?

Z nařízení Ministerstva zdravotnictví s účinností od 25. 2. 2021 od 00:00 vyplývá povinnost užívat

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

▪ zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének

KDE?

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Výuka v týdnu od 25. 1. do odvolání

bude probíhat ve stejném režimu jako dosud.

Poděkování

Poděkování

Poděkování

Smuteční oznámení

123

Dne 12. 1. 2021 nás ve věku 65 let předčasně navždy opustila naše dlouholetá kolegyně, kamarádka a přítelkyně paní ALENA SKOPEČKOVÁ. Neustála boj se zákeřnou nemocí, se kterou se statečně potýkala do poslední chvíle.

Všichni cítíme v srdci bolest, neboť jsme ztratili hodnou a trpělivou Paní učitelku (opravdu s velkým P...), která milovala nejen svoji práci, ale především "své" děti ve školních lavicích. Z žáků dokázala vychovat celou řadu osobností, které na ni dodnes vzpomínají jako na svoji druhou mámu, ty z poslední doby jako na láskyplnou babičku.

NAŠE Alča nebyla jen výbornou učitelkou, ale pro nás, kolegy, byla zejména bezvadnou a nenahraditelnou kamarádkou s neobyčejným smyslem pro humor, s vrozenou empatií a kolegialitou. Na nikoho se nedokázala mračit a nikoho ani nedokázala urazit. Každému byla vždy ochotna pomoci nejen svou zkušenou radou. Byla velkou oporou nejen nám a žákům, ale zejména své milované rodině.

Alenka byla vždy usměvavá, veselá, optimistická a měla i jednu vzácnou vlastnost - dokázala se zasmát sama sobě. Proto všichni, kdo tiše truchlíte s námi, na ni vzpomínejte jen v dobrém, s úsměvem na tváři, s láskou v duši a laskavou vzpomínkou na rtech. Tak by si to Alenka určitě přála...

Děkujeme.

Kolektiv zaměstnanců 2. ZŠ Hořovice

Takhle si všichni budeme Alenku Skopečkovou pamatovat...

123
456
78 

Informace k provozu školy v období 11. 1 - 22. 1. 2021

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 je s účinností ode dne 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách.

Režim vzdělávání zůstává stejný jako v týdnu od 4. 1. do 8. 1.

Informace k provozu školy v období od 4. 1. do 10. 1. 2021

Usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 definuje, že v tomto období do školy nastupují na

PREZENČNÍ STUDIUM žáci 1. a 2. ročníku.

DISTANČNÍ VÝUKA se vztahuje na žáky 3. - 9. ročníku, online výuka bude probíhat podle stejného rozvrhu jako v podzimním období.

Milí rodiče a žáci, přejeme vám a vašim blízkým klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Kolektiv zaměstnanců 2. ZŠ Hořovice

PF

MŠMT stanovilo na dny 21. a 22. 12. 2020 volné dny. Vánoční prázdniny tak začínají v sobotu 19. 12.

Dále MŠMT zakázalo s účinností od 21. 12. do 23. 12. 2020 osobní přítomnost dětí na vzdělávání. Z tohoto důvodu nemůže škola poskytnout na volné dny hlídání formou družiny.

Upozornění pro rodiče a žáky

Milí rodiče a žáci,

 

vzhledem k rozvíjející se situaci s onemocnění Covid-19 u nás na škole vyhlásí ředitel školy na pondělí a úterý 21. a 22. 12. volné dny (ředitelské volno) pro 1. i 2. st., a to i v případě, že nebudou MŠMT celostátně prodlouženy o tyto 2 dny vánoční prázdniny.

 

Pokud se situace na 1. st. do začátku příštího týdne ještě zhorší, uvažuje vedení školy o vyhlášení ředitelského volna na čtvrtek a pátek 17. a 18. 12. pouze pro 1. st.

 

V obou případech, tzn. 17. - 18. 12. a 21. - 22. 12. bude pro žáky, kteří nebudou mít možnost domácího hlídání, zajištěno ve spolupráci s Domečkem Hořovice hlídání formou celodenní družiny od 6:00 do 16:30. V případě zájmu o družinu, kontaktujte prosím kancelář školy, tel. 311 51 20 28, nebo ředitele školy.

 

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

 

vzhledem k četnosti výskytu onemocnění Covid-19 v pedagogickém sboru jsme po konzultaci s hygienickou stanicí nuceni přistoupit k následujícím opatřením:

1) distance obou budov školy (pedagogové ani žáci se v budovách nestřídají)

2) upřednostnění homogennosti skupin oproti ŠVP (některé předměty, ve kterých se prolínají třídní skupiny, budou omezeny)

3) omezení podpory asistentů pedagoga ve výuce

 

Prosíme: V případě, že má Vaše dítě jakékoli zdravotní obtíže, ponechte ho doma a ihned kontaktujte vedení školy.

 

Věříme, že společně tuto situaci zvládneme a nebudeme muset přistoupit k žádným dalším opatřením.

Děkujeme za pochopení.

Třídní schůzky

Třídní schůzky 1. st. proběhnou dle pokynů třídních učitelů.

Třídní schůzky 2. st. proběhnou po nástupu dětí do školy, tzn. po 30. 11. v termínu, který dětem upřesní třídní učitel/ka. Schůzky proběhnou online, popř. telefonicky po domluvě rodičů a učitelů.

30. 11. 2020 se do škol vrátí 3. - 5. a 9. ročníky k prezenčnímu studiu a 6. - 8. ročníky v rotačním schématu, tzn. týden prezenční a týden distanční studium. Střídání se uskuteční podle rozpisu v níže uvedeném odstavci.

PŘEDBĚŽNÉ informace k nástupu 3. - 9. ročníků do školy k prezenční výuce

MŠMT vydalo pokyny k nástupu dalších ročníků do škol na základě skóre rizika PES. K dnešnímu dni 16. 11. se vyskytujeme v 5. stupni. V době, kdy se dostaneme na stupeň 4, budou ve školství platit následující opatření:

- k prezenčnímu studiu nastoupí i 3., 4. a 5. ročníky

- žáci 2. stupně nastoupí do školy v tzv. rotačním schématu, tzn. týden prezenční studium, týden distanční studium. První týden nastoupí do školy 6. a 9. ročníky, druhý týden 7., 8. a 9. ročníky. Distanční výuka bude fungovat v nynějším schématu.

- žáci 9. tříd budou na prezenčním studiu, tzn. neplatí pro ně rotační systém (chodí do školy stále)

 

- roušky jsou povinné nejen ve společných prostorách, ale i v době výuky. Žáci bez roušky nebudou vpuštěni do budovy školy (doporučujeme s sebou 1 náhradní roušku v igelitovém sáčku)

 

Školní jídelna bude v provozu, nárok na oběd mají i žáci na distanční výuce. Oběd je nutno předem objednat, v nabídce pouze 1 jídlo.

Žáci v distanční výuce si mohou oběd vyzvednout pouze ve vyhrazený čas 10:45 - 11:15 (není možné konzumovat oběd přímo v jídelně - platí pro žáky v distanční výuce).

Návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy od středy 18. 11. 2020

Dle pokynů MŠMT nastoupí od středy 18. 11. 2020 na prezenční výuku do školy 1. a 2. ročníky ZŠ. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Hodiny tělesné a hudební výchovy neodpadají, budou nahrazeny jiným obsahem.

Schéma ranního vstupu do školy:

1. A - 8:10 - zadní vchod (od šaten)

1. B - 8:00 - zadní vchod

2. - 7:50 - hlavní vchod

Družina bude fungovat od 6:00 do 16:30. Děti do družiny i z družiny budou využívat zadní vchod do budovy školy.

Školní jídelna bude v provozu, nárok na oběd mají i žáci na distanční výuce. Oběd je nutno předem objednat, v nabídce pouze 1 jídlo.

Žáci v distanční výuce si mohou oběd vyzvednout pouze ve vyhrazený čas 10:45 - 11:15 (není možné konzumovat oběd přímo v jídelně - platí pro žáky v distanční výuce).

Roušky jsou povinné nejen ve společných prostorách, ale i v době výuky. Žáci bez roušky nebudou vpuštěni do budovy školy (doporučujeme s sebou 1 náhradní roušku v igelitovém sáčku).

Výuka na školách od 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod

provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákon a na školy při zdravotnickém zařízení.

Distanční výuka na 1. stupni bude probíhat dle pokynů třídních učitelů.

Průběh distanční výuky na 2. stupni

K distanční výuce žáci mohou používat pevný počítač, tablet nebo chytrý telefon. Na tablet a chytrý telefon je třeba si stáhnout aplikaci Google Classroom a pro videokonference aplikaci Meet. I na tabletu či telefonu lze vést plnohodnotnou distanční výuku.

 

Distanční výuka se skládá z online výuky ve formě videokonferencí a z plnění zadané práce žákem v daném termínu.

 

Videokonference budou probíhat:

 

Čj, M, Aj, Rj, Nj - 3x týdně

P, Z, F, D, Ch - 1x týdně

Vo, Vz, I, Pč, Vv, Tv - prozatím žádné úkoly

Rozpis videokonferencí obdrží žáci od svých třídních učitelů nejpozději v úterý 13. 10. 2020.

 

Prosíme rodiče, aby se pokusili dětem zachovat režim jako ve škole, tzn. vstát tak, aby byli žáci připraveni na výuku, ať už ve formě videokonference nebo samostatné práce, v 8:05. Domácí výuka by měla být koncipovaná tak, aby si dítě samostatně vypracovalo úkoly v průběhu dopoledne podle dosavadního školního rozvrhu a nečekalo s nimi na rodiče, až přijdou z práce...Učitelé se budou snažit zadávat úkoly tak, aby je děti zvládly vypracovat samy.

 

Distanční výuka je POVINNÁ, proto žádáme rodiče, aby v případě, že se žák z vážných důvodů nemůže výuky zúčastnit, omluvili své dítě třídnímu učiteli.

 

V případě, že se nebude moci žák účastnit výuky z technických důvodů, kontaktuje třídního učitele, popř. vedení školy, a společně najdou adekvátní řešení (např. pracovní listy, které si vyzvedne vždy v pondělí a následující pondělí je vypracované odevzdá v kanceláři školy od 8:00 do 15:00).

 

Věříme, že distanční výuka proběhne bez větších problémů a že nepotrvá dlouho.

Výuka v týdnech od 12. 10. do 30. 10. 2020

V týdnu od 12. 10. se výuky ve škole zúčastní 8. a 9. ročníky. V distanční výuce doma budou 6. a 7. ročníky.

V týdnu od 19. 10. se výuky ve škole zúčastní 6. a 7. ročníky. V distanční výuce doma budou 8. a 9. ročníky.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. jsou vyhlášeny prodloužené podzimní prázdniny.

Distanční výuka = plnění zadaných úkolů v daném termínu, účast na meetech ve stanovenou dobu.

Forma distanční výuky: první úkoly z každého předmětu budou zadané v pondělí, stejně tak termíny meetů. Meety (videokonference) budou probíhat v hodinách předmětů dle běžného školního rozvrhu.

Upozorňujeme na povinnost vypracování úkolů v zadaných termínech.

V případě technických potíží jste povinni kontaktovat třídního učitele, popř. vedení školy.

Distanční výuka je povinná!

Chápeme, že tato situace není ideální, ale věříme, že to společnými silami zvládneme!

Omezení výuky od 5. 10. 2020 od 00:00 do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin podlle nařízení KHS Středočeského kraje

U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání

zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro

sportovní činnosti se nemění.

U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy

dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné

výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).

Výuka v pátek 25. 9. 2020

V pátek bude probíhat běžná výuka. Ředitelské volno (resp. volný den) vyhlášeno není.

Nabídka kroužků ve školním roce 2020/2021

Po dobu opatření vyhlášených MZ kroužky probíhat nebudou.

Začínáme ve středu 30. 9. 2020

Nošení roušek od pátku 18. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví:

Od pátku 18. 9. 2020 bude v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. Školy mají také omezit hromadné akce.

Zpráva MŠMT

Zpráva MŠMT

Zavedení povinnosti nosit roušku od 10. 9. 2020

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví se zavádí od čtvrtka 10. 9. 2020 nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov. Ve škole se to týká společných prostor (např. chodby, šatny, toalety atd.). Ve třídách žáci roušku nosit nemusí. Je vhodné, aby s sebou měli žáci 2 roušky pro její případnou výměnu.

Hygienická protikoronavirová opatření platná na naší škole od 1. 9. 2020

Vybíráme nejdůležitější pravidla:

1) žák nemusí v budově školy nosit roušku, bude mít ale 1 roušku stále u sebe pro případ potřeby

2) dle pokynu MŠMT nesmí žák s příznaky infekčního onemocnění do školy vstoupit

3) pokud bude žák vykazovat během výuky příznaky infekčního onemocnění, bude od kolektivu izolován do speciální místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka ze školy vyzvedl

4) zvýšená hygiena - mytí a dezinfekce rukou, větrání, úklid

5) návštěva cizích osob ve škole jen v nutných případech a pouze s rouškou

Začátek školního roku

Žáci ostatních ročníků vyjma níže uvedených se 1. 9. 2020 v 8:05 setkají se svými třídními učiteli v kmenových třídách, do budov školy budou vcházet průběžně sami.

Přivítání prvňáčků

Přivítání žáčků prvního ročníku proběhne na školním hřišti u budovy školy na Vísce od 8:05. Žáci se následně přesunou v doprovodu svých učitelek do tříd. Vzhledem k pokynům MŠMT, snaze dodržet doporučená hygienická nařízení a zejména snaze zajistit bezpečí a zdraví žáků bude s každým prvňáčkem umožněn vstup do budovy školy pouze 1 osobě. Ta bude mít ústa a nos zakrytá rouškou. Bez ní mu bude vstup do školy odepřen. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

Nástup 5. A a 6. ročníků v novém školním roce

Vzhledem k tomu, že budou žáci poprvé v nové školní budově v Jiráskově ulici a většina z nich ji nezná, začne pro ně školní rok 1. září v 8:10 před hlavním vchodem do budovy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Společně se pak seznámí s vnitřními prostory školy a dovedou je ke třídě. S ohledem na pokyn MŠMT o pohybu cizích osob v budově školy, nebude rodičům vstup se žáky do školy umožněn. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

Úvod

Milé děti, vážení rodiče,

vítáme vás v novém školním roce!

Přinese nám řadu změn, které zajisté společně zvládneme.

Sledujte prosím tyto webové stránky školy, kde pro vás budeme aktualizovat důležité informace. Ohledně pravidel týkajících se protikoronavirových opatření čekáme na zpřesňující informace z MŠMT.

Pokyny pro první školní den prvňáčků budou vydány v přípravném týdnu dle aktuálních karanténních pokynů Ministerstva zdravotnictví. Rádi bychom, aby si děti svůj první školní den užily za přítomnosti rodičů.

Těšíme se na vás!!!

Vítáme vás v novém školním roce

Vítáme vás v novém školním roce

Organizační pokyny jednotlivým třídám

Seznam pomůcek pro jednotlivé třídy bude uveden na stránkách jednotlivých tříd koncem přípravného týdne.

třída

třídní učitel

budova

učebna

1. A

G. Mlejnková

Víska

 

1. B

E. Pavlisová

Víska

 

2.

K. Schambergerová

Víska

 

3.

I. Kasekrová

Víska

 

4. A

A. Skopečková

Víska

 

4. B

J. Fialová

Jiráskova

20

5. A

K. Chaloupecká

Jiráskova

21 (půdní vestavba vlevo vzadu)

5. B

J. Bajtošová

Víska

 

6. A

M. Šlosarová

Jiráskova

24 (půdní vestavba vpravo, druhé dveře vlevo)

6. B

V. Slavíková

Jiráskova

25 (půdní vestavba vpravo vzadu)

6. C

J. Špička

Jiráskova

17

7. A

M. Vokáčová

Jiráskova

15

7. B

I. Rosolová

Jiráskova

14

8. A

R. Beldová

Jiráskova

19

8. B

K. Hrabáková

Jiráskova

11

9. A

Z. Rybáriková

Jiráskova

13

9. B

L. Eklová

Jiráskova

12

Rozdělení 6. ročníků

6. ročníky jsou v letošním roce rozděleny do 3 tříd. Při rozdělování jsme se snažili brát v úvahu kompaktnost skupin v pátých ročnících, speciální vzdělávací potřeby žáků, bydliště a samozřejmě požadavky rodičů.

Školní rok 2019/2020

Setkání s rodiči prvňáčků proběhne 22. 6. 2020 od 16:00 v budově Vísecké náměstí

Pozvánka

Pozvánka

Seznam a rozdělení žáků 1. ročníku

Bližší informace k nástupu do školy pro 2. stupeň

Žáci 2. stupně mohou po nahlášení třídnímu učiteli nastoupit do školy ve středu 10. 6. - 6. A, 8. A nebo ve čtvrtek 11. 6. - 7. A, 6. B, 7. B, 8. B.

Škola bude otevřena od 7:40, žáci mohou přicházet průběžně do 8:00. Začátek vyučování je v 8:05, konec v 11:45. Školní jídelna bude z kapacitních a organizačních důvodů pro žáky 2. st. uzavřena.

Na žáky budou před školou čekat třídní učitelé, kteří si od nich vyberou prohlášení o bezinfekčnosti (bez něj nebudou žáci vpušteni do budovy školy) a oznámí jim, do které třídy mají jít.

Ve středu i ve čtvrtek budou probíhat třídnické hodiny formou socializačních, komunikačních, kooperativních her a aktivit, žáci se dozvědí informace k organizaci zbývajících dvou týdnů školního roku, k předávání vysvědčení apod.

 

V týdnech od 15. 6. do 26. 6. 2020 budou probíhat konzultačně - organizační hodiny s jednotlivými vyučujícímu dle rozvrhu, který žáci obdrží 10. 6., resp. 11. 6. Žáci se setkají zpravidla 2x s vyučujícími všech předmětů kromě výchov. V pondělí a ve středu třídy A, v úterý a ve čtvrtek třídy B od 8:05 - 11:45.

Vysvědčení bude předáno v pátek 26. 6. 2020 dle pokynů třídních učitelů.

Žáci jsou povinni v budově školy nosit roušku, pokud nesedí ve své třídě v lavici.

Těšíme se na vás!!!

Nástup žáků 2. st. do školy - zájem prosím nahlásit do 4. 6. 2020 třídním učitelům

Milí žáci a rodiče,

 

dle pokynů MŠMT může být žákům 2. st. umožněna přítomnost ve škole od 8. 6. 2020. Vzhledem k probíhajícím zkouškám na gymnáziu ve dnech 8. a 9. 6. 2020 bude našim žákům přítomnost umožněna až od 10. 6. 2020 dle následujících pravidel:

 

- 6. A, 7. A, 8. A - pondělí + středa

- 6. B, 7. B, 8. B - úterý + čtvrtek

v rozsahu 2 - 4 vyučovací hodiny podle zájmu a počtu dětí (bude upřesněno). Sledujte prosím webové stránky i pokyny třídních učitelů, kteří vás o konkrétních plánech tříd budou informovat.

 

Při prvním vstupu do budovy školy je nutné odevzdat čestné prohlášení (naleznete ho v příloze nebo v metodickém pokynu), jinak žák nebude do školy vpuštěn. Žák je povinen dodržovat hygienické předpisy vyplývající z metodického pokynu (viz příloha) - pečlivě si prostudujte!!!

 

Prosím, nahlašte svému třídnímu učiteli nejpozději do 4. 6. 2020, zda vaše dítě bude do školy docházet.

 

Z pokynů MŠMT vyplývá:

 

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 

Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

 

Socializační aktivity.

 

Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

 

Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

 

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 - USKUTEČNÍ SE v pátek 26. 6. 2020 dle pokynů třídních učitelů.

 

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze).

 

Jedná se o možnost (nabídku) realizace aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy to zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

Nábor dětí do tenisové školičky

Vzhledem k celkové situaci ve státě vedení školy rozhodlo o práci pedagogického sboru formou dálkové výuky z domova od 16. 3. 2020 do odvolání. V případě potřeby kontaktujte jednotlivé vyučující pomocí emailů na stránkách jednotlivých tříd, které jsou uvedeny v sekci Aktuality.

Pozor na termíny přihlášení k docházce!!! ŽÁCI 9. TŘÍD DO 7. 5. 2020, ŽÁCI 1. ST. DO 18. 5. 2020!!! Nahlaste třídním učitelům.

Harmonogram a podmínky nástupu žáků do školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a žáci,

rádi bychom vás informovali o podmínkách provozu školy a nástupu žáků do konce tohoto školního roku.

 

A. Žáci 9. tříd mohou docházet na konzultace k přijímacím zkouškám od 11. 5. 2020. Docházka do školy je dobrovolná.

 

1) Konzultace budou probíhat 2 x týdně v úterý a ve čtvrtek - 1,5 h matematika, 1,5 h český jazyk oba dny (výjimečně se v prvním týdnu výuka uskuteční v pondělí a ve čtvrtek).

 

2) Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 7. 5. (předběžný zájem byl zjištěn, nyní jen žáci společně s rodiči potvrdí účast po přečtení podmínek provozu - komunikace proběhne prostřednictvím Google Classroom - GC), pozdější přihlášení nebude možné! (viz příloha, str. 6, odst. 1).

 

3) Žák před prvním vstupem do školy předloží pedagogovi u hlavního vchodu školy čestné prohlášení (bez něj mu nebude umožněn vstup do budovy školy). Prohlášení je možné si stáhnout v odkazu nebo vyzvednout tiskopis v ředitelně školy).

 

4) Provozní doba školy pro žáky 9. tříd bude v úterý a čtvrtek od 8:00 - 13:00 (výjimka - konzultace proběhnou v pondělí 11. 5. místo 12. 5.), žáci budou rozděleni do 3 skupin, každá skupina bude vpuštěna do budovy školy v přesně určený čas, prosím, buďte přesní!!! (rozdělení do skupin a časy viz GC). Skupiny by se neměly potkávat ani před budovou školy, ani uvnitř).

 

5) Hygienická opatření budou probíhat dle pokynů metodiky (viz. příloha str. 1 - 4). Dezinfekce na ruce bude umístěna před hlavním vchodem, ve všech třídách, na WC. Žák je povinen mít s sebou 2 roušky na den, pro každou 1 igelitový sáček. Ve škole je povinen ji nosit vždy a všude, vyjma frontální výuky.

 

6) Školní jídelna pro žáky 9. tříd nebude fungovat.

 

 

B. Žáci 1. stupně mohou docházet do školy od 25. 5. 2020. Docházka do školy je dobrovolná.

 

1) Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 18. 5. Komunikace s třídním učitelem proběhne prostřednictvím obvyklých informačních kanálů jednotlivých tříd. Pozdější přihlášení nebude možné! (viz příloha, str. 6, odst. 1).

 

2) Žák před prvním vstupem do školy předloží pedagogovi u hlavního vchodu školy čestné prohlášení (bez něj mu nebude umožněn vstup do budovy školy). Prohlášení je možné si stáhnout v odkazu nebo vyzvednout tiskopis v ředitelně školy.

 

3) Provozní doba školy pro žáky bude v pondělí - pátek od 8:00 - 16:00.

 

4) Pobyt ve škole bude realizován formou školních skupin s max 15 žáky. Bude rozdělen do dvou částí. Dopoledne bude s žáky pedagog 1. nebo 2. stupně, odpoledne asistent pedagoga nebo pracovník družiny. Skupiny se nesmí promíchávat ani na odpolední pobyt, neměly by se potkávat.

 

5) Hygienická opatření budou probíhat dle pokynů metodiky (viz příloha str. 1 - 4). Dezinfekce na ruce bude umístěna před hlavním vchodem, ve všech třídách, na WC. Žák je povinen mít s sebou 2 roušky na den, pro každou 1 igelitový sáček. Ve škole je povinen ji nosit vždy a všude, vyjma frontální výuky.

 

6) Školní jídelna bude nabízet stravování žáků podle pokynů v metodice v příloze - str. 3, odst. 3.

 

7) Sledujte prosím informace od třídních učitelů, budou je průběžně aktualizovat.

 

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na děti. Věříme, že SPOLU TO VŠE ZVLÁDNEME!!!

Závěrečné hodnocení žáka za 2. pololetí 2019/2020 podle pokynů v metodice MŠMT

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

— podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána

(tj. do 10. března 2020)

— podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro

takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

— podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole

vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)

— podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Zápisový lístek

Zápisový lístek pro žáky 5., 7. a 9. ročníků, kteří byli přijati ke studiu na gymnázium nebo střední škole, je k vyzvednutí v ředitelně školy oproti podpisu.

Zápis

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče, na základě opatření MŠMT k organizaci zápisu povinné školní docházky přistupujeme k následujícím organizačním opatřením vlastního zápisu.

Vzhledem k vámi často kladeným dotazům ohledně kritéria spádovosti, avizujeme informaci, že po rekonstrukci půdních prostor je kapacita naší školy dostatečná. Spádovost škol je kritérium, které se uplatňuje až v případě nedostatečné kapacity školy. Spádové děti přijímá škola povinně, nespádové přijmout může, má-li na to dostatečnou kapacitu, což je náš případ.

 

Vzhledem k mimořádným opatřením nařízených vládou ČR situace vyžaduje:

1. organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Organizace zápisu do 1. tříd naší školy

 

1. Vyplnit žádost o přijetí (v sekci dokumenty ke stažení na webových stránkách školy www.2zshorovice.cz <http://www.2zshorovice.cz>a doručit škole jedním z následujících způsobů:

 

• do datové schránky školy (mqr7846)

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

• naskenovanou s podpisem zák. zástupce na email školy 2.zs.horovice@gmail.com <mailto:2.zs.horovice@gmail.com>

• v případě, že obdržíme na mail školy žádost o přijetí bez podpisu zák. zástupce, je nutná

vaše osobní návštěva ve škole a to do 5 dnů od doručení vaší žádosti (po dohodě na tel. čísle 311 512 028)

• příp. poštou (na adresu 2. Základní škola Hořovice, Jiráskova 617, Hořovice 268 01)

• osobní podání - po tel. domluvě v kanceláři školy 311 512 028 - nejméně preferované

• v krajním případě kontaktujte tel. kancelář školy 311 512 028, kde si dohodnete osobní

vyzvednutí formuláře.

Poznámka: věnujte prosím pozornost vyplnění obou stran žádosti.

 

2. Termín podávání přihlášek - od 1. 4. do 17. 4. 2020

 

3. Výsledek zápisu

 

Po uplynutí termínu podání žádostí (tzn. 17. 4. včetně) vám bude zasláno rozhodnutí o výsledku zápisu poštou na adresu uvedenou v žádosti, v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů.

 

4. Odklad

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad, vyplníte žádost o odklad, rovněž ke stažení na webu školy (sekce dokumenty ke stažení - žádost o odklad) a jedním z výše uvedených způsobů doručíte do školy. Nezapomeňte doložit přílohy - doporučení příslušného poradenského zařízení a pediatra (nebo klinického psychologa).

 

V novém školním roce se na nové prvňáčky těší Mgr. Gabriela Mlejnková a Mgr. Eva Pavlisová

 

5. Setkání

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učitelkami a prostory školy. O tomto setkání vás budeme včas informovat.

 

 

Mgr. Jiří Vavřička, ředitel školy

Den otevřených dveří se vzhledem k mimořádné situaci neuskuteční!!!!

Kancelář školy

bude v provozu pracovní dny od 9:00 - 15:00. Je možná i individuální dohoda v případě potřeby.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Vážení rodiče, potvrzení o uzavření školského zařízení pro žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení je k vyzvednutí v ředitelně školy každý pracovní den od 9:00 - 15:00. Škola preferuje emailovou konverzaci - žádost vám bude naskenovaná. Email školy 2.zs.horovice@gmail.com

Domácí příprava pro žáky s SVP

RADY PRO PRÁCI S DĚTMI NEJEN SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

1. Pomozte dětem s organizací času a dodržováním pracovních návyků.

 

o Pokud chodíte do zaměstnání, připravte s dětmi jednotlivé předměty „na hromádky“ a nahoře spolu vypišteúkoly (co je zadáno a do kdy). Aby měly možnost se v tom lépe orientovat.

o Pak si během dopoledne (tak jako kdyby byly ve škole), pokusí samostatně vypracovat zadané úkoly - je to jejich domácí práce! Vám na odpoledne potom zbyde společný čas, který strávíte rychlou kontrolou, či radou. Poté odešlete vyučujícím, pokud dítě samo již nezvládne nebo nemá možnost.

 

2. Využijte metodu krátce, ale častěji.

 

o Je nutné pracovat každý den na zadaných úkolech, neodkládat to na víkend, či den před odesláním.

o Zadané úkoly rozdělte na dílčí části, není nutné vše dělat najednou, vždy dle aktuálních potřeb dítěte.

o Každý den, alespoň 5x20 minut práce (to je mnohem méně času než ve škole)

o Za výhodu u domácí výuky považuji i čas!!! Není stanoveno 45 minut, ale na většinu úkolů a zadané práce je několik dní k vypracování. To znamená, že vy to můžete využít ve prospěch dítěte, zvládne tak více věcí samostatně a není nutné na něj spěchat (proti večeru, kdy děláte úkoly na druhý den v běžném pracovním týdnu).

 

3. Připravte klidné pracovní místo.

 

o Je nutné, aby dítě mělo klid a mohlo se soustředit na práci. V tom je největší výhoda domácí výuky!!! Nikdo na dítě nepospíchá, nikdo z ostatních spolužáků ho při soustředění doma nevyrušuje - což je největší výhodou individuální práce doma. Dítě má čas si svoji práci zorganizovat individuálně, podle svých potřeb a může se tak cítit mnohem lépe.

 

4. „Opakování je matka moudrosti.“

 

o Prozatím se ze všech předmětů jen opakuje, popřípadě dodělává, co se začalo ve škole.

o Nová látka bude dávkována postupně, a poté se zopakuje ve škole, není se čeho bát. Žáci si pouze doma připraví popřípadě záznam, jak text či výukový materiál pochopili, či si vytvoří výpisky, jak nejlépe dovedou i se svým názorem. Žáci na druhém stupni, musí být schopné svůj názor vyjádřit.

 

5. „Všechno zlé je k něčemu dobré.“

 

o Domácí práce je ideální možnost si natrénovat oblast, ve které mám největší obtíže.

o Pokud je to třeba zápis z přečteného či viděného - využiji všechny dostupné prostředky, které mám.

§ V učivu žákvybere důležité body, podtrhává, kreslí k tématu a pak popíše.

§ Zapojení více smyslů dítěte - vidí, čte, napíše - je ideální pro osvojení i opakování učiva.

§ Vytvoří si myšlenkové mapy, přehledy, výpisky formou vět nebo bodů, práce s kartičkami - vše je možné, jen si musí najít sám sytém, který mu vyhovuje.

§ Může využít psané poznámky (tužka, papír), nebo vše může tvořit v PC, pokud má práci na počítači rád.

o Jakou formu bude mít zápis, není podstatné. Nejdůležitější je, aby se v něm žák dokázal orientovat a podle něj se mohl třeba za měsíc znovu učit. Jeho vlastní poznámky mu pak lépe připomenou, o čem ta látka byla, až ji budou ve škole probírat znovu.

 

o V rámci speciální pedagogiky děti, žáky i studenty si učíme tvořit vlastní pomůcky, aby se v přehledech učiva orientovali sami a dokázali se více osamostatnit v systému vzdělávání.

 

+ 1rada na závěr- PŘIDEJTE ÚSMĚV, TOLERANCI A POCHOPENÍ. JSTE TI NEJBÁJEČNĚJŠÍ RODIČE!

Domácí samostudium

Vyučující jednotlivých tříd budou žákům zadávat práci přes webové stránky školy-třída-sekce domácí úkoly nebo aktuality - prohlížejte prosím obě sekce.

Doporučujeme žákům zejména 1. stupně shlédnout pořad ČT 2 UčíTelka, který probíhá každé pracovní dopoledne, nebo je možno ho shlédnout na iVysílání ČT.

Školní družina a jídelna

Školní družina i jídelna budou po dobu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví UZAVŘENY. Obědy budou odhlášeny automaticky.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví: Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

 

Praha, 10. 3. 2020

Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

*MZDRX019DHS0*

MZDRX019DHS0

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- osobní o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol

 

představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Zpráva z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje

Zpráva z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje:

 

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

 

1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

 

2. v případě, že se žáci nebo studenti školy vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Den otevřených dveří - ZRUŠENO!!!

Pozvánka na zápis

Pozvánka na zápis

Přejeme nejen všem našim žákům a jejich rodičům kouzelné Vánoce a nový rok 2020 plný štěstí, zdraví, lásky a pozitních zážitků

přání

přání

Pozvánka na setkání nejen s rodiči

Třídní schůzky

se konají:

na 1. stupni úterý 5. 11. 2019

na 2. stupni ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 15:45, 9. ročník od 15:15

Target Sprint

Žáci 7. a 8. tříd se 31. 10. 2019 zúčastnili Target Sprintu - závodu na 3x400 m + 2x střelba střelba laserovými zbraněmi. V následujících odkazech se můžete podívat na fotografie ze závodu nebo přečíst článek o něm.

https://www.targetsprint.cz/post/podzimn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-czech-target-sprint-open-zakon%C4%8Dil-z%C3%A1vod-v-ho%C5%99ovic%C3%ADch

 

https://www.facebook.com/Czech-Target-Sprint-2018613928451971/?ref=bookmarks

Informační odpoledne pro rodiče

Konzultační hodiny pro rodiče se uskuteční v úterý 1. 10. od 15:15 do 16:30.

Projekt EDISON

V týdnu od 30. 9. do 4. 10. bude na naší škole pobývat 5 členná skupina zahraničních studentů, kteří představí žákům svou rodnou zemi a budou se snažit posílit a prohloubit jejich znalost angličtiny. S dětmi se budou potkávat nejen ve výuce, ale mohou spolu strávit společně čas na výletech - v úterý v Koněpruských jeskyních a ve středu na Karlštejně.

Vítáme naše žáky v novém školním roce a přejeme hodně úspěchů a pozitivních zážitků!

Školní rok 2018/2019

Přejeme všem žákům i rodičům krásné prázdniny plné skvělých a pozitivních zážitků a těšíme se na vás 2. září v novém školním roce. Seznam pomůcek na školní rok 2019/2020 bude uveřejněn v aktualitách na stránkách jednotlivých tříd v posledním srpnovém týdnu.

Sportovní kurz 2. stupeň

proběhne 20. - 24. 5. 2019 v Třímanech v kempu U Mloka. S sebou je nutné mít potvrzení zdravotní způsobilosti potvrzené od lékaře a bezinfekčnost podepsanou rodiči s datem 19. nebo 20. 5. 2019

Třídní schůzky

2. stupeň - 4. 4. 2019 od 15:30

1. stupeň - 9. 4. 2019 od 15:30

Zápis do 1. tříd

se bude konat 25. 4. 2019 v budově Vísecké náměstí od 14:30 do 17:30. S sebou rodný list dítěte, OP zákonných zástupců.

Den otevřených dveří

se uskuteční 4. 4. 2019 v budově Vísecké náměstí a Jiráskova ulice od 8:00 do 16:00

Pololetní prázdniny jsou 1. 2. 2019 a na ně navazují týdenní jarní prázdniny

Ve škole se opět sejdeme 11. 2. 2019. Všem dětem přejeme pohodové prožití prázdnin.

POZOR! Změna květnových volných dnů!!! Volné dny budou ve čtvrtek a pátek 2. - 3. 5. 2019

Nenech to být

Nenech to být je organizace, internetová platforma a mobilní aplikace, která bojuje proti šikaně a vylučování z kolektivu. Žáci i rodiče mohou pomocí odkazu www.nntb.cz/s/50152c7 nahlásit problém vedení školy.

Přejeme všem dětem příjemně strávené podzimní prázdniny 29. - 30. 10.2018

26. 10. 2018 - Projektový den 100 let republiky - Jiráskova budova

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019 je v záložce VOLNÝ ČAS

Ochrana člověka v mimořádných situacích pro 2 st.

proběhne 4. 10. 2018 v budově Jiráskova ve spolupráci s vojenským útvarem v Jincích

Sportovní den 27. 9. 2018

Během dne bude budova Jiráskova uzavřena. Sportovní den bude probíhat ve sportovní hale a v plaveckém bazénu.

GO KURZ 19. - 21. 9. 2018 proběhne na táborové základně Zbirožském potoce

Těšíme se na vás v pondělí 3. 9. 2018, kdy začíná nový školní rok

Seznam pomůcek a potřeb pro dané třídy bude zveřejněn koncem posledního srpnového týdne na stránkách jednotlivých tříd

Předběžný!!! seznam je na hlavní stránce v záložce Aktuální školní rok - pomůcky.

Školní rok 2017/2018

Přejeme všem žákům i rodičům krásné prázdniny plné sluníčka a pozitivních zážitků

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Den otevřených dveří 27. 3. 2018

Projekt Rubikon

KK Žebrák 28. 2. 2018 veřejné kolo mezi ZŠ Žebrák, ZŠ Komárov a 2. ZŠ Hořovice

Barevný týden 12. -16. 2. 2018

V rámci projektu Hrdá škola proběhne Barevný týden, tzn. že žáci a učitelé se budou snažit chodit barevně oblečeni podle následujícího rozpisu:

Pondělí - červená

Úterý - žlutá

Středa - modrá

Čtvrtek - černá

Pátek - duhová (co nejvíce barev)

Projekt Edison 5. - 9. 2. 2018

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

 

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

V roce 2018 se poprvé sejdeme ve středu 3. 1. 2018

Příjemné a poklidné prožití vánočních svátků a v roce 2018 hodně štěstí, zdraví, pohody a pevných nervů přeje kolektiv 2. ZŠ Hořovice.

Volný den 21. a 22. 12. 2017

ŠKOLNÍ AKADEMIE 13. 12. 2017 od 16:30 ve Společenském domě v Hořovicích

TŘÍDNÍ SCHŮZKY proběhnou 14. 11. 2017 od 16 h.

BLESKOVÝ SBĚR papíru a víček 18. 10.

Veleletrh práce a vzdělávání 2017

11. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 ve Společenském dome Zdice. Žáci 9. třídy se zúčastní od 9:00 do 10:00.

Divadlo Klub Labe 2. 10. 2017 - 1. stupeň

Volný den 29. 9. 2017

GO kurz 6. tříd - 18. 9. - 20. 9. 2017

Nový školní rok

Nový školní rok

Nový školní rok

Školní rok 2016/2017

Seznam registračních čísel - 1. třídy 2017/2018

Pozvánka na zápis do 1. třídy

Pozvánka na zápis do 1. třídy

Pozvánka na zápis do 1. třídy

Začátek školního roku

Školní rok 2016

Školní rok 2016

Upozornění pro rodiče

Pozvanka na DOD

Pozvanka na DOD

Pozvánka na Den Otevřených Dveří

Zápis do 1. třídy

Zapis do 1 tridy

Zapis do 1 tridy

Návštěva ministra školství

1. září 2014 navštívil naší školu ministr školství Marcel Chládek. Nejprve se sešel s představiteli města a poté besedoval s řediteli základních a středních škol hořovického a berounského regionu o aktuálních problémech ve školství.

Návštěva ministraNávštěva ministraNávštěva ministra
Návštěva ministraNávštěva ministraNávštěva ministra
Návštěva ministraNávštěva ministraNávštěva ministra
Návštěva ministra  

Zahájení školního roku 2014/2015

1. září 2014 - 8.05 hodin

 

ročníky 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B - budova na Vísce

ročníky 4. A,B - 9. - budova Jiráskova 617

Seznam žáků 1. tříd

Krásný začátek a úspěšné zvládnutí nového školního roku 2014/2015 přejí všem svým žákům pedagogové a zaměstnanci 2. ZŠ Hořovice

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz