GO Kurz

Třídenní seznamovací kurz určený pro žáky 6. tříd probíhá v rámci primární prevence patologických jevů a zahájil na naší škole svou tradici již v roce 2001. Během pobytu mají děti možnost lépe, a hlavně jinak než ve školní lavici, poznat nejen své spolužáky a svého nového třídního učitele, ale i sebe. Více či méně fyzicky i psychicky náročné aktivity jsou součástí zážitkové pedagogiky a jsou zaměřeny především na rozvoj komunikace, spolupráce, empatie, sebepoznání, řešení problémů a konfliktů a upevnění pozitivních vzájemných vazeb ve třídě. Kurz probíhá pod dohledem kvalifikovaných a proškolených odborníků.

ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
ggg
gg 
Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com