Aktuální školní rok

Pedagogičtí pracovníci

Vavřička Jiří

- ředitel školy, Tv

Hocková Ivana

- zástupkyně ředitele školy, Aj

- výchovný poradce

Doležalová Jana

1. stupeň - třídní učitelka I. C

Strohschneiderová Lucie

1. stupeň - třídní učitelka II. A

Fialová Jana

1. stupeň - třídní učitelka II. B

Chaloupecká Karolína

1. stupeň - třídní učitelka III. A, Aj

Mlejnková Gabriela

1. stupeň - třídní učitelka I. A, Aj

Pavlisová Eva

1. stupeň - třídní učitelka IV. B

Schambergerová Kateřina

1. stupeň - třídní učitelka I. B., informatika

Kodetová Alena

1. stupeň - třídní učitelka III. B

Špička Jiří

1. stupeň - učitel IV. A., informatika

Hromířová Iva

1. stupeň - třídní učitelka V.

Chocholová Ivana

Čj, Tv, Vo, Aj - třídní učitelka VII. A

Linda Langerová

M, Vo, Hv - třídní učitelka VIII. A

Eklová Lenka

Čj, D, Nj - třídní učitelka VIII. B

Šlosarová Michaela

M, Fy, Vo - třídní učitelka IX. A, metodik prevence

Slavíková Veronika

Čj, D, Hv - třídní učitelka IX. B

Michal Boubín

D, Z, Pč - třídní učitel IX. C

Nováková Miroslava

Př, Ch, Vo, Vz, Z

Rosolová Ivana

Ch, Př, Tv, Vz, SzPv - třídní učitelka VI.

Beldová Romana

Aj

Hrabáková Kateřina

M, F, Př - třídní učitelka VII. B

Rybáriková Zuzana

Aj, Rj, Šp

Maťátková Anna

Nj, Aj, Vo, Vz

Sedláčková Hana

- Z

Řepka Adam

- I

Sládek Tomáš

- Vo

Solař Martin

- Fy

Eštoková Anna

- Vv

Bláha Zdeněk

- Pč

Tkáč Marian

- Pč

Ekl Tomáš

- Tv

Šlosar Vojtěch

- I

Štochlová Štěpánka

- vedoucí vychovatelka ŠD

Hrušková Tereza

- vychovatelka ŠD

Grebeníčková Gabriela

- vychovatelka ŠD

Kapičková Klára

- vychovatelka ŠD

Asistenti pedagoga

Šindelářová Jana

Viktorová Petra

Grebeníčková Gabriela

Natanailidu Eva

Kapičková Klára

Alblová Martina

Šebestová Jitka

Koppová Andrea

Karasová Tatiana

Solníková Jana

Sklenář Jiří

Speciální pedagog

Krátká Jana

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ je podporovanou aktivitou (šablonou) projektu "Společné vzdělávání", kterou schválilo MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Speciální pedagog

Mgr. Jana Krátká

Konzultace po předchozí domluvě telefonicky nebo e-mailem.

tel: 607234488, mail: kratka.jana@2zshorovice.cz

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

· nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků

· zajišťuje vytváření podmínek pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

· zajištuje speciální podporu a péči pro žáky, kteří jsou zařazeni do „Plánu pedagogické podpory“ nebo „Individuálního vzdělávacího plánu“

· vedení individuální speciálně-pedagogické péče v rámci školy mimo kmenovou třídu

· úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence.

· spolupracuje s PPP, SPC a SVP

Učitelé mohou konzultovat:

- doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření

- volbu vhodných metod spolu s formou reedukace

- společně a průběžně vyhodnocují účinnost navržených opatření a jejich realizace

- školní zralost, výukové i výchovné problémy žáků

Rodiče mohou konzultovat:

- správnou přípravu na vyučování a vedení dítěte

- vhodné pomůcky a formy práce v domácím prostředí

- doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření

- pomoc s různými výukovými obtížemi a problémy

Žáci mohou konzultovat:

- správnou přípravu na vyučování

- vhodnost pomůcek a organizaci místa a práce při vyučování

- různé obtíže, když se jim nedaří ve škole číst, psát, počítat nebo jen prostě učit

Nepedagogičtí pracovníci

Horská Lenka

- administrativní pracovnice

Kubálková Kateřina

- administrativní pracovnice

Správní zaměstnanci

Novák Pavel

- školník Jiráskova ul.

Tkáč Marian

- školník Víska

Uklízečky

Nováková Kateřina

- Jiráskova ul.

Kaňková Kristýna

- Víska

Šlosarová Vlasta

- Jiráskova ul.

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz