Aktuální školní rok

Pedagogičtí pracovníci

Vavřička Jiří

- ředitel školy, Tv

Hocková Ivana

- zástupkyně ředitele školy, Aj

- výchovný poradce

Strohschneiderová Lucie

1. stupeň - třídní učitelka I. A

Fialová Jana

1. stupeň - třídní učitelka I. B

Chaloupecká Karolína

1. stupeň - třídní učitelka II. A, Aj

Kasekrová Ivana

1. stupeň - třídní učitelka II. B

Mlejnková Gabriela

1. stupeň - třídní učitelka III. A, Aj

Pavlisová Eva

1. stupeň - třídní učitelka III. B

Schambergerová Kateřina

1. stupeň - třídní učitelka IV., informatika

Alena Kodetová

1. stupeň - třídní učitelka V.

Jiří Špička

1. stupeň - učitel IV., informatika

Chocholová Ivana

Čj, Tv, Vo, Aj - třídní učitelka VI. A

Doležalová Jana

Čj, M, Vv, Aj, Tv - třídní učitelka VI. B

Linda Langerová

M, Vo, Hv - třídní učitelka VII. A

Eklová Lenka

Čj, D, Nj - třídní učitelka VII. B

Šlosarová Michaela

M, Fy, Vo - třídní učitelka VIII. A, metodik prevence

Slavíková Veronika

Čj, D, Hv - třídní učitelka VIII. B

Michal Boubín

D, Z, Pč - třídní učitel VIII. C

Nováková Miroslava

Př, Ch, Vo, Vz - třídní učitelka IX. A

Rosolová Ivana

Ch, Př, Tv, Vz, SzPv - třídní učitelka IX. B

Beldová Romana

Aj

Hrabáková Kateřina

M, F, Př

Rybáriková Zuzana

Aj, Rj, Šp

Rusková Barbora

- Aj

Sedláčková Hana

- Z

Řepka Adam

- I

Sládek Tomáš

- Vo

Solař Martin

- Fy

Sobotková Martina

- Fy, Aj

Eštoková Anna

- Vv

Bláha Zdeněk

- Pč

Tkáč Marian

- Pč

Štochlová Štěpánka

- vedoucí vychovatelka ŠD

Hrušková Tereza

- vychovatelka ŠD

Grebeníčková Gabriela

- vychovatelka ŠD

Kapičková Klára

- vychovatelka ŠD

Přípravná třída

Krátká Jana

Asistenti pedagoga

Šindelářová Jana

Viktorová Petra

Grebeníčková Gabriela

Natanailidu Eva

Kapičková Klára

Alblová Martina

Šebestová Jitka

Kasekrová Veronika

Speciální pedagog

Marešová Pavlína

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ je podporovanou aktivitou (šablonou) projektu "Společné vzdělávání", kterou schválilo MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Konzultace po telefonické dohodě

tel: 723 056 298, mail: maresova.pavlina@2zshorovice.cz

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

· nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků

· zajišťuje vytváření podmínek pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

· zajištuje speciální podporu a péči pro žáky, kteří jsou zařazeni do „Plánu pedagogické podpory“ nebo „Individuálního vzdělávacího plánu“

· vedení individuální speciálně-pedagogické péče v rámci školy mimo kmenovou třídu

· úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence.

· spolupracuje s PPP, SPC a SVP

Učitelé mohou konzultovat:

- doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření

- volbu vhodných metod spolu s formou reedukace

- společně a průběžně vyhodnocují účinnost navržených opatření a jejich realizace

- školní zralost, výukové i výchovné problémy žáků

Rodiče mohou konzultovat:

- správnou přípravu na vyučování a vedení dítěte

- vhodné pomůcky a formy práce v domácím prostředí

- doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření

- pomoc s různými výukovými obtížemi a problémy

Žáci mohou konzultovat:

- správnou přípravu na vyučování

- vhodnost pomůcek a organizaci místa a práce při vyučování

- různé obtíže, když se jim nedaří ve škole číst, psát, počítat nebo jen prostě učit

Nepedagogičtí pracovníci

Jarolímová Milada

- administrativní pracovnice

Horská Lenka

- administrativní pracovnice

Kubálková Kateřina

- administrativní pracovnice

Správní zaměstnanci

Novák Pavel

- školník Jiráskova ul.

Tkáč Marian

- školník Víska

Uklízečky

Nováková Kateřina

- Jiráskova ul.

Kaňková Kristýna

- Víska

Šlosarová Vlasta

- Jiráskova ul.

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com