Domácí úkoly - 2013-2014 / třída 6.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 25.11.2013

VOČ

Zadáno: 4.11.2013

Projekt č. 3 - čtvrtka A4, vybrat region, oblast v ČR a popsat jejich kulturu, tradice, zvyky a nejčastější zdroj obživy obyvatelstva.

Text psaný ručně, ne pouze stáhnout informace z internetu, vypsat v bodech to hlavní, zásadní a doplnit obrázkem.

Do 25.11.2013

VOČ

Zadáno: 18.11.2013

Pracovní list- Česká republika

úkol: na internetu vyhledat odpovědi na 10 otázek z pracovního listu(list dostali žáci v hodině)

doporučený zdroj- wikipedie

Do 18.12.2013

Přírodopis

Zadáno: 16.12.2013

Nákres řas z učebnice str.42- krásnoočko, pláštěnka, zelenivka a váleč koulivý

Do 10.1.2014

Přírodopis

Zadáno: 8.1.2014

Učebnice str.44 nákres obrázku trepky velké- tužkou a popsat části bunky

Do 13.1.2014

VOČ

Zadáno: 8.1.2014

1. Do sešitu vypsat 20 druhů reklam - jaký produkt propagují

2. Na papír nebo čtvrtku nalepit výstřižky reklam z tisku.

 

Do 27.1.2014

Projekt č.4

Zadáno: 16.12.2013

Na formát A4 ručně zpracovat jednu vybranou národnostní menšinu žijící na území ČR.

1. definice národnostní menšiny

2. přesný počet lidí patřící k této menšině

3. charakterizovat menšinu, její problémy, pracovní příležitosti apod.

4. nějaký obrázek týkající se tématu

Do 7.3.2014

Přírodopis

Zadáno: 6.3.2014

Učebnice str.60, nákres obr.: vnitřní stavba těla mlžů nebo obr.: příčný řez tělem škeble. Jeden obrázek je povinný, můžete si vybrat.

Do 24.3.2014

VOČ

Zadáno: 6.3.2014

Projekt č.5- na čtvrtku A4, charakteristika vybrané charitativní organizace, nejlépe fungující pouze v ČR, případně i ve světě.

Zjistit zakladatele, rok založení, organizací pořádané akce, zdroj financí, reklamní akce organizace apod.

Doplnit alespoň jeden obrázek.

Do 16.6.2014

VOČ- Projekt č.6

Zadáno: 6.6.2014

Prodloužený termín odevzdání projektu č. 6 do 16.6.

Téma projektu -dětská práva.

Která listina ustanovuje dětská práva, kdy byla přijata v platnost. Která organizace se zabývá dětskými právy.

Jedno konkrétní právo vybrat a popsat ho.

Projekt zpracovat na čtvrtku A4 a doplnit nějakou fotografií.

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz