Domácí úkoly - 2014-2015 / třída 1.B

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 8.4.2015

Slabikář str. . 41

Zadáno: 7.4.2015

Pro nemocné: Písanka str. 20 - tři řádky.

Matematika str. 38/2, str. 40,41/1,2.

Do 9.4.2015

Matematika - str. 39/6,7,8,9,10

Zadáno: 8.4.2015

- práci děti dělaly už ve škole - někdo má celý úkol už ze školy, někdo má dodělat zbytek.

Slabikář str. 42 - nové písmeno R

Pro nemocné” Písanka str. 20-celá, Matematika str.41,38/3,4

Do 13.4.2015

Slabikář str.44

Zadáno: 10.4.2015

Písanka str. 22-slovo kope, str. 23 - slova psacím písmem.

Matematika - přinést kartičky číslic do 20

Pro nemocné: Matematika str. 44/1,2

Do 14.4.2015

Slabikář str. 45

Zadáno: 13.4.2015

Matematika str. 44/4, 45/2.

Čísla do 20.

 

Ve středu jdeme do divadla 40 Kč.

Do 16.4.2015

Matematika str. 51/ 1,2,3

Zadáno: 15.4.2015

Slabikář str. 47 - barevná slova ve sloupečku.

Do 20.4.2015

Písanka str. 27- dokončit stránku, na str. 28 - dva řádky.

Zadáno: 17.4.2015

Slabikář - opakovat str. 47.

 

Pro nemocné: Písanka str. 22,23,24 - jen řádky psacím písmem, str. 25, 26 - celou.

Matematika str. 46,47, 48/1, na str. 51/1,2,3

Prvouka - naše tělo - části těla člověka - hlava, krk trup, horní a dolní končetiny. Hlava - umět pojmenovat - oči, nos, uši, čelo, tváře, bradu, ústa.

Do 21.4.2015

Slabikář str. 48

Zadáno: 20.4.2015

Zítra sportovní oblečení a obuv - jdeme v 10 hodin na vycházku do Dražovky - půjdeme po vyznačené trase a děti budou plnit různé úkoly, které nám připraví starší spolužáci.

Do 4.5.2015

Opsat do malých písanek ze Slabikáře str.57- Je to tak?

Zadáno: 30.4.2015

Číst str. 56-57.

Procvičovat počítání do 20.

Naučit básničku k písmenu B.

Do 5.5.2015

Matematika str. 58/3,4,5

Zadáno: 4.5.2015

Slabikář číst str.58

Do 6.5.2015

Písanka str. 20- řádky psacím písmem

Zadáno: 5.5.2015

Slabikář str. 62

Na příští týden přinést papírové hodiny.

 

Pro nemocné.

Písanka str. 19, Matematika str. 59/1,2,3,4,6,7

Do 6.5.2015

Slabikář str. 63

Zadáno: 6.5.2015

Pro nemocné: Písanka str. 22- dvě věty opsat, str. 23 - 3řádky.

Do 11.5.2015

Slabikář str. 66 - číst.

Zadáno: 7.5.2015

Písanka str. 18

Matematika - volný list - sloupečky.

Děti nesou domů instrukce na školu v přírodě.

Pro nemocné: M - str.60/1,2,3,4

Do 13.5.2015

Matematika str. 61/6 -přepsat dva soupečky do sešitu

Zadáno: 12.5.2015

Slabikář - str.68-69.

Pro nemocné” Matematika str. 60,61,62/1

Písanka str.17, 28

Do 18.5.2015

Písanka str. 1- tři řádky

Zadáno: 15.5.2015

Slabikář str. 72-73.

Matematika - volný list - dva zaškrtnuté sloupečky.

Pro nemocné: Matematika str. 63, 64/1,2

Prvouka - procvičujeme hodiny.

Do 20.5.2015

Rozvrh na středu - 20. 5.

Zadáno: 19.5.2015

Čj, M, Čj, Pč

Tělesná výchova - podle počasí - čtvrtek nebo pátek. Cv. úbor mějte připravený ve škole v šatně.

Do 21.5.2015

Písanka str. 17- dopsat stránku

Zadáno: 21.5.2015

Slabikář str.77

 

Pro nemocné: Písanka č. 4 - máme napsané str. 1,12,13-jen 5 řádků, 17.

Matematika str. 65 a 64.

Prvouka - povolání, volný čas a hodiny.

Do 28.5.2015

Slabikář - Hrnečku, vař ! - číst a vyprávět.

Zadáno: 27.5.2015

.

Do 1.6.2015

Dobře si zabalit na školu v přírodě.

Zadáno: 29.5.2015

Procvičovat počítání do 20 a číst.

Podívejte se do sekce - aktuality - tam jsou informace ke škole v přírodě.

Do 9.6.2015

Písanka str. 35 - tři řádky.

Zadáno: 8.6.2015

Slabikář str. 87

Pro nemocné: Písanka str. 34 - 4 řádky.

Matematika str. 69,70.

Do 10.6.2015

Matematika str. 71/7

Zadáno: 9.6.2015

Slabikář str. 88

Do 15.6.2015

Písanka str. 4 - přepiš článek

Zadáno: 12.6.2015

Slabikář str. 90,91

Do 17.6.2015

Písanka str. 10 - Co jíme?

Zadáno: 16.6.2015

Čtení - pořád procvičujeme čtení slabik dy,ty ny, di, ti , ni.

Pro nemocné: Matematika str. 74

Písanka str. 21 - 4 řádky

Do 18.6.2015

Slabikář str. 94, 95

Zadáno: 17.6.2015

Matematika str. 64 - dodělat stránku - počítání pro volnou chvíli.

Do 22.6.2015

Slabikář - číst slabiku mě a vybraný článek z konce Slabikáře

Zadáno: 22.6.2015

V PS z matematiky - doplnit chybějící cvičení

Pro nemocné: Písanka - str. 5, 10,11- 4 řádky,13 - 4 řádky,19- 4 řádky,21- 4 řádky,25- 4 řádky,30,

Do 26.6.2015

Písanka str. 21 - opiš slova napsaná psacím písmem

Zadáno: 25.5.2015

Slabikář str. 79

Do 29.6.2015

Slabikář - číst - nové písmeno g.

Zadáno: 28.5.2015

Písanka - dopsat stránku s písmenem ř.

Podepsat ve velké písance diktát.

Zítra bude vyučování končit ve 12:30 hod.

 

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz