Domácí úkoly - 2016-2017 / třída 3.B

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 10.10.2016

Matematika - volný list cv. 11 a 12

Zadáno: 7.10.2016

Podepsat PS z matematiky a někteří i školní sešit z Čj.

Do 10.10.2016

Učivo pro nemocné

Zadáno: 7.10.2016

Matematika - začínáme s geometrií - PS str. 35

Opakujeme geometrické tvary. Počítáme na str.

Český jazyk - str.18

Prvouka str. 10-12, PS str. 12

Do 11.10.2016

Učivo pro nemocné

Zadáno: 11.10.2016

Matematika PS str.36. 37/1,2

Český jazyk str. 19.

Písanka str. 23 /přeskočili jsme na tuto stránku/

 

Do 12.10.2016

Čtenářská dílna

Zadáno: 11.10.2016

Vždy ve čtvrtek bude čtenářská dílna. Děti si přinesou svou knihu.

Do 14.10.2016

Učivo pro nemocné

Zadáno: 13.10.2016

Matematika str. 38, učebnice str. 111

Český jazyk - str. 20

Prvouka PS- str. 14

Do 17.10.2016

Český jazyk str. 20/5

Zadáno: 14.10.2016

Úkoly pro nemocné:

Matematika str. 112, PS str. 39/1-3

Opakovat násobení.

Do 19.10.2016

Učivo pro nemocné

Zadáno: 18.10.2016

Český jazyk - str. 22

Matematika str. 15,16, opakujeme násobení a dělení 1,2,3,

Prvouka str. 13,14 -učebnice

Písanka str. 8

Čítanka str. 30

Do 23.10.2016

Učivo pro nemocné

Zadáno: 21.10.2016

Český jazyk str. 23

Matematika str. 18/1,2,3,4,6

Prvouka str. 16 -PS

Do 30.10.2016

Učivo pro nemocné

Zadáno: 29.9.2016

Prvouka - PS - str.10

Písanka str. 5

Matematika PS- str. 11

Do 31.10.2016

Čítanka str. 32 -33

Zadáno: 25.10.2016

Vypiš 10 názvů ulic do domácího sešitu.

Matematika - volný list - procvič násobení.

Přeji všem krásné podzimní prázdniny.

Do 2.11.2016

Matematika str. 21/1,2

Zadáno: 2.11.2016

Úkoly pro nemocné:

Matematika PS str. 20, 21/1,2

Český jazyk - opakování podstatná jména, slovesa, párové souhlásky, učebnice str.25

Prvouka str. 15,16

 

 

Do 21.11.2016

Matematika PS str. 31/1,6,12,13,14

Zadáno: 16.11.2016

Čítanka str. 46-47, odpovědět na otázky str. 47/1,2,3 na papír a vložit podepsané do čítanky.

 

Do 23.11.2016

Úkoly pro nemocné

Zadáno: 22.11.2016

Matematika - str. 37, PS - str. 25/1,3

Český jazyk - str. 34

Čítanka str. 50

Písanka str. 13

Prvouka - PS - str. 24

Do 2.12.2016

Matematika - PS - str. 31/2,7,32/7,12

Zadáno: 1.12.2016

Úkoly pro nemocné - V českém jazyce jsme psaly diktát na vyjmenovaná a příbuzná slova se slovem být, doplňovaly jsme na papír s vyjm. slovy.

Matematika - procvičovaly jsme ústně násobení čís. 6,7.

Psaly jsme prověrku na násobení. Čtenářská dílna - číst svou knihu.

Prvouka - lidské výtvory.

Do 5.12.2016

Český jazyk str. 38/2

Zadáno: 2.12.2016

.

Do 12.12.2016

Český jazyk str. 40/5 - dopsat čtvrtý a pátý řádek.

Zadáno: 9.12.2016

Úkoly pro nemocné: Matematika - PS - str. 32/10.15, str. 28/3,5

Do 15.12.2016

Domácí úkoly pro nemocné

Zadáno: 14.12.2016

Český jazyk - učebnice str.42,43

Písanka str. 18

Matematika PS- str.29,31,32

Čítanka str. 60-65

Prvouka PS str. 30,31,

Do 19.12.2016

Úkoly pro nemocné

Zadáno: 16.12.2016

Český jazyk str. 43,procvičujeme vyjmenovaná slova po B

Matematika str. 30 a geometrie na str. 42

Čteme - Čítanka na str. 66- 67, Děti z Bullerbynu - Jak slavily Vánoce

 

Do 25.12.2016

Domácí úkoly pro nemocné

Zadáno: 24.11.2016

Dnes jsme začaly vyjmenovaná slova po b. Děti dostaly vyjmenovaná slova, která se mají naučit na lístečku. V učebnici je jiné pořadí slov.

Matematika - geometrie -str.41

Prvouka str. 20,21.

Písanka str. 15.

Do 3.1.2017

Vyplnit cvičení na volném listě /jen jednu stranu/

Zadáno: 21.12.2016

Procvičujte násobilku a v lednu má být přečtena druhá kniha do čtenářského deníku.

Naučte se vyjmenovaná slova po L.

 

Přeji Vám krásné Vánoce, hodně trpělivosti a zdravíčka do nového roku. I. Kasekrová

 

Moc děkuji za dárečky.

Do 11.1.2017

Úkoly pro nemocné

Zadáno: 10.1.2017

Čj - str. 49

M- str. 46, opak. násobilku

Prv - 28,29

Čítanka - str. 80 a dále

Do 18.1.2017

Úkoly pro nemocné

Zadáno: 17.1.2017

Matematika -PS- str. 4

Český jazyk - str. 52,procvičujeme vyjmenovaná

slova po L

Prvouka - str. 26

Do 31.1.2017

Číst kapitolu z knihy Děti z Bullerbynu

Zadáno: 30.1.2017

Velikonoce v Bullerbynu

Do 31.1.2017

Úkoly pro nemocné

Zadáno: 30.1.2017

Český jazyk - učebnice str. 55

Matematika - písemné odčítání a sčítání - procvičovat

Do 2.2.2017

Domácí úkoly pro nemocné

Zadáno: 1.2.2017

Český jazyk- str. 57

Matematika - učebnice str. 51

Čítanka - str.94

Do 6.2.2017

Český jazyk - volný list cv. 3,4

Zadáno: 2.2.2017

Procvičujte vyjmenovaná slova po B,L, Prvouku - neživé přírodniny a planety, z matematiky - násobení a písemné sčítání a odčítání.

Pro nemocné: Mat. PS - str.7/1

Prvouka - uč. str. 32-35.

Písanka str. 30-31.

 

V pondělí - BRUSLENÍ.

 

Hezké pololetní prázdniny.

Do 8.2.2017

Matematika - PS- str. 7/1,2,3,4,5,6,7

Zadáno: 7.2.2017

Český jazyk - opakujeme vyjm. slova, podstatná jména - určujeme rod číslo a začínáme pádové otázky

Prvouka- PS - str.37

Čítanka - Jak se Honza učil latinsky

Do 10.2.2017

Český jazyk - učebnice str. 61

Zadáno: 9.2.2017

Naučit pádové otázky.

Matematika - stále procvičujeme písemné sčítání a odčítání.

 

Do 10.2.2017

Rozvrh na 10.2.- Čj,M,Aj, PRv, Hv

Zadáno: 9.2.2017

.

Do 13.2.2017

Pro nemocné

Zadáno: 10.2.2017

Matem. PS - str.8/1,2

Český jazyk uč. str. 61

Prvouka - test /živá a neživá příroda, vesmír/.

v pondělí - BRUSLENÍ

Do 14.2.2017

Domácí úkoly pro nemocné

Zadáno: 13.2.2017

Matematika - učebnice str. 54-56, PS- str.8/1,2,3,

Český jazyk - učebnice str. 61-62.

Čtení str. 100-105 - Děti z Bullerbynu

Do 16.2.2017

Pro nemocné

Zadáno: 15.2.2017

Matematika PS - str. 9

Český jazyk - vlastní jména str. 63

Do 20.2.2017

Domácí příprava pro nemocné

Zadáno: 17.2.2017

Matematika - PS str. 10.

Český jazyk - učebnice str. 65.

Prvouka - PS str. 40.

Písanka str. 28, nová písanka č. 2 - str. 1

Do 23.2.2017

Matematika str. 64/5

Zadáno: 22.2.2017

Pro nemocné: Matematika PS - str. 11, učebnice na str. 64

Český jazyk - opakujeme podstatná jména - dnes prověrka, a učíme se vyjmenovaná slova po m

Prvouka - uč. str. 36,37, PS - str. 44,45

Do 16.3.2017

Úkoly pro nemocné

Zadáno: 15.3.2017

Matematika -PS str. 17, učebnice str. 73

Český jazyk - opakujeme probraná vyjmenovaná slova, uč. str. 75, opakujeme také podstatná jména

Prvouka - PS - str- 46-47

Do 20.3.2017

Úkoly pro nemocné

Zadáno: 17.3.2017

Český jazyk - vyjmenovaná slova po p, učebnice str.76

Matematika str.72-74 učebnice. PS - str. 17.

Prvouka str. 42-43, PS - str. 47

Do 22.3.2017

Úkoly pro nemocné

Zadáno: 21.3.2017

Matematika PS - str. 19

Český jazyk str. 81

Prvouka - uč. na str. 47, PS str. 48

Čteme - Děti z Bullerbynu - Na str. 122

Do 27.3.2017

Český jazyk str. 70/5- poslední tři řádky.

Zadáno: 24.2.2017

Úkoly pro nemocné - Prvouka - učebnice str. 38,39.

Matematika - PS - str. 12, str. 13/6

Český jazyk str. 70.

Písanka str. 3

V pondělí - bruslení.

Do 27.3.2017

Matematika - PS - str. 22/5,

Zadáno: 24.3.2017

Pro nemocné:

Čj - probrali jsme vyjmenovaná sova pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl. Učebnice str. 82

Matematika - stále procvičujeme násobení, písemné sčítání a odčítání. PS - str. 21.

Prvouka - dnes krátká prověrka /rostliny/

učebnice str. 50. Písanka str. 5

Do 30.3.2017

Matematika - PS - str. 39/1,2

Zadáno: 29.3.2017

v Čj - jsem dobrali vyjmenovaná slova po p, opakujeme abecedu, podstatná jména.

Matematika - opakujeme geometrické tvary a tělesa, násobilku.

Prvouka - části kvetoucích rostlin.

Do 20.4.2017

Matematika PS - str. 24/3

Zadáno: 19.4.2017

.

Do 24.4.2017

Matematika - PS - str. 25/1,5

Zadáno: 21.4.2017

Připomínám - dodělat výrobek na Pč - model lidské kostry

Do 2.5.2017

Geometrie - narýsuj tři kružnice o libovolném poloměru

Zadáno: 28.4.2017

Čj - doplň a vybarvi obrázek na volném listu.

Do 9.5.2017

Prvouka

Zadáno: 5.5.2017

Doplnit volný list - části lidského těla, zjistit váhu a míru při narození.

Do 15.5.2017

Český jazyk - str. 100/6

Zadáno: 12.5.2017

Procvičujte násobení a dělení.

Do 22.5.2017

Čj - volný list cv. 1,2

Zadáno: 19.5.2017

Naučit vyjmenovaná slova po V, procvičujte násobení a dělení

Pro nemocné:

Český jazyk str. 94- ústně procvičit

Matematika PS str. 31

Prvouka - zdravý jídelníček

Do 24.5.2017

Čj - str. 106/3, dopsat cvičení

Zadáno: 23.5.2017

Podepsat školní sešit z čj.

Do 31.5.2017

Úkoly pro nemocné

Zadáno: 31.5.2017

český jazyk - učebnice str. 111

Matematika - PS - dělení se zbytkem

Prvouka - lidské smysly

Do 1.6.2017

Český jazyk str. 110/4 , tři řádky

Zadáno: 30.5.2017

Procvičujte násobilku.

Úkoly pro nemocné: Prvouka PS - 65

Do 29.6.2017

Matematika PS- str. 32/5, 33/1

Zadáno: 26.5.2017

Český jazyk - probíráme vyjmenovaná slova po v, učebnice str. 109,110

Prvouka - lidské smysly

 

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz