Domácí úkoly - 2017-2018 / třída 3.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 25.9.2017

Zadávání Dú

Zadáno: 18.9.2017

Děti budou dostávat dú v úterý, čtvrtek a pátek.

Pokud budou připraveny na vyučování a úkoly budou nosit v pořádku, v pondělí a ve středu úkoly nebudou.

Moje skupina Aj - každé pondělí píšeme krátké opakování slovíček (já říkám anglicky, děti píšou česky). Opakujte slovíčka průběžně, přes víkend na to mají čas, aby jich neměly moc najednou. Slovíčka k jednotlivým lekcím mají děti nakopírovaná s výslovností a českým překladem. Učebnice je pouze anglicky, slouží k práci v hodině, při opakování jen čtěte a ukazujte, děti překládají. Výuka probíhá hravou formou, snažím se, aby si co nejvíce zapamatovaly z výuky.

Po každých dvou lekcích budeme psát jednoduchý test, zatím nemusí umět slovíčka psát.

Do 2.5.2018

Probrané učivo

Zadáno: 27.4.2018

ČJ - do str. 103, doplňovačky str. 100, opakování podstatná jména-skloňování, slovesa-časování

DÚ - do školního sešitu vypsat slovesa z VS-V, jedno vyčasovat v čase přítomném a budoucím

 

M - do str. 26,DÚ 27/1

 

Pr - systém živočichů, učebnice do str. 59

 

AJ - lekce 9, slovesa

Do 11.5.2018

Probrané učivo do 4.5.

Zadáno: 4.5.2018

Čj- do str.104, VS po V, slova nadřazená a podřazená, opakování VS - S.

M - plus, minus do 1000, zaokrouhlování na stovky. Učebnice strana 88. G - rýsování trojúhelníka.

Pr - dělení živočichů - býložravci, masožravci a všežravci, plus stránka v prac. sešitě.

Aj - lekce 9, práce ve škole, slovesa, otázky se 3. osobou.

 

Krásné volné dny!

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com