Aktuality - 2018-2019 / třída 6.B

« zpět na menu třídy

Rozloučení

27.6.2019

Dobrý den,

chtěla bych se touto cestou rozloučit, popřát pěkné prázdniny a rodičům poděkovat za spolupráci.

Aktuální informace k novému školnímu roku budou k dispozici na stránkách třídy poslední prázdninový týden (včetně potřebných pomůcek, sešitů atd.).

 

Krásné prázdniny všem

 

třídní Katka Hrabáková

Konec školního roku

24.6.2019

Přejeme všem žákům i rodičům krásné prázdniny plné skvělých a pozitivních zážitků.

Seznam pomůcek na školní rok 2019/2020 zde bude uveřejněn koncem posledního srpnového týdne.

Robotika

12.5.2019

V úterý 14. a 21. 5. 2019 není kroužek robotiky.

Sběr víček a papíru

5.4.2019

Sběr víček a papíru - květen, datum bude upřesněn.

Informace - důležité datumy

5.4.2019

Velikonoční prázdniny: 18., 19. a 22. 4. 19

(zápis do 1. třídy - 25. 4. 19)

Volné dny v květnu: 2. a 3. 5. 19

Sportovní kurz 2. st.- tábořiště U Mloka (Berounka) : 20. - 24. 5. 2019

Focení 1. st. - 7. 5. 19, FOCENÍ 2. st.: 7.6. 19

Pro nemocné

21.3.2019

M - Desetinný zlomek - desetinné číslo (uč. s. 77 - 78, do sešitu cvičení: 78/7, 9)

- porovnávání d.č. (uč. 80/1, PS s. 32/1, 2, 3, s. 33 / 6, 14, 15, s. 34/ 17, 18, 19, 20)

- zaokrouhlování d. č. (uč. 82/1, 2, PS s. 36/1, 2)

 

F - Hustota - výpočet hustoty, výpočet hmotnosti (uč. s. 91- 94)

 

PŘ - opakovat téma: Prvoci (v úterý - test)

- nově: Žahavci (uč. s. 48 -49)

Přeplatek hory

20.3.2019

Dětem byl dnes vrácen přeplatek. Zapsáno v ŽK.

Návrat hory

7.3.2019

Předpokládaný návrat bude okolo 16:00-17:00 hod u Vísky.

Kroužek robotiky

27.2.2019

V úterý 6. 3. 2019 není

Pro nemocné

23.2.2019

AJ - procvičovat slovíčka 5.lekce

Ma - procvičovat součin prvočísel a vyhledávání největšího společného dělitele (pomocí součinu prvočísel), slovní úlohy - největší společný dělitel

 

ČJ - přídavná jména

FY - procvičit jednotky objemu (min. týden se psal test), nově: hmotnost, jednotky hmotnosti

PŘ - lišejníky (uč. s. 40 - 41) (min. týden se psal test), nově: řasy (uč. s. 42 -43)

Změna v rozvrhu od 11.2.19

31.1.2019

Pondělí:

1. hodina: AJ

2. hodina: MA

3. hodina: ZE

4. hodina: polední pauza

5. hodina: ČJ

6. hodina: FY

7. hodina: TV dívky/chlapci

8. hodina: TV dívky/chlapci

 

Prázdniny

31.1.2019

1.února jsou pololetní prázdniny, od 4.-8.února máme jarní prázdniny. Gratuluji všem z naší třídy!Krásná vysvědčení! Naberte síly do další práce! Na shledanou v pondělí 11.2. .

Pro nemocné

17.1.2019

Matematika - geometrie - kapitola ÚHLY (STR.25 - 57), PS geometrie - úhly

 

Fyzika - Měření fyzikálních veličin - Délka (značka, měřidla,postup měření, aritmetický průměr měření, jednotky a převody jednotek)

 

Přírodopis - učebnice - téma: Houby (stavba, rozmnožování, vybrané druhy)

 

AJ - slovíčka lekce 4

 

ČJ - vyjmenovaná slova, slovní druhy

 

 

Vyúčtování akce Karlštejn

17.1.2019

Po zaplacení dopravy, vstupů na Andělskou stezku a do muzea betlémů zbylo 44 Kč/žák. Tyto peníze budou použity pro další výlet či exkurzi třídy.

21. 12. 2018

19.12.2018

Volný den

20.prosince 2018

19.12.2018

Poslední školní den v tomto kalendářním roce spolu ukončíme pod stromečkem ve třídě ve 12.40.Učení na první tři hodiny s sebou, další dvě budou třídnické.

Výstava Muzeum Hořovicka

7.12.2018

14.12. výstava vánočních kalendářů a pohlednic, 10 Kč

Vánoční program ve třídě.

Andělská stezka Karlštejn

7.12.2018

13.12. vyrazíme na Andělskou stezku a do muzea betlémů v Karlštejně. Sraz v 8 hodin u školy. Návrat mezi 12-13 hodinou. Vhodné oblečení, svačina, pití s sebou.

Kroužek robotiky

26.11.2018

Kroužek robotiky bude v úterý 27. 11. končit ve 14:30.

Pro nemocné

23.11.2018

Matematika - dělitelnost 2, 3, 4, 5, 6, 10 - učebnice str. 56 až 61 (teorie a řešené příklady), cvičení str. 58, str. 60/1, 2, str.61 / 1. PS str. 24/1

 

Přírodopis - Buňka (stavba - organely a jejich funkce; buňka rostlinná, živočišná a bakteriální; životní projevy buňky)

 

Fyzika - test(pondělí): atom (stavba), elektrické vlastnosti látek - elektrování, Nová látka: magnety

 

Dějepis - test(středa) :úrodný půlměsíc

 

AJ - test (pondělí): slovíčka předměty

Důležité informace z třídní schůzky 15. 11. 18

17.11.2018

Hory - možné termíny: 12. 1 - 19.1, 2.3. - 9.3., bude upřesněno. Celková cena 3000 Kč. Již je možnost nosit zálohu (1500 Kč) na sekretariát školy.

 

Příspěvky SRPŠ - 200 Kč /dítě, 300 Kč - 2 děti, 3 děti a více - 400 Kč

 

Projekt Nenech to být - viz aktuality na stránkách školy

 

12. 12. 2018 - Česko zpívá koledy (2. ZŠ Hořovice)

21.12 2018 - volný den

jaro 2019 (termín bude upřesněn) - sběr papíru a víček

červen 2019 - letní Akademie

 

Pro nemocné

17.11.2018

MA - aritmetika: uč. str. 49 - 53 (násobek - pročíst řešené příklady + cvičení str. 50 a 51, dělitel - pročíst řešené příklady),PS str. 23/ 1, 2, 3, 4.

 

FY- učebnice - elektrické vlastnosti látek (stavba atomu, elektrování a tření, vznik iontů)

 

PŘ - učebnice - Vztahy mezi organismy, Pozorování přírody (pozorování, pokus, mikroskop), Buňka (stavba, funkce organel, živ. a rostl. buňka)

Třídní schůzka 15.11.18

5.11.2018

Třídní schůzka proběhne ve čtvrtek 15.11. od 16 hodin, učebna č. 17.

Pro nemocné

26.10.2018

Matematika - opakovat písemné dělení (jednociferným a dvouciferným dělitelem), násobení, sčítání, odčítání

 

Ma - geometrie - opakování :uč. 12-20 (teorie), PS 4-7 (celé)

 

Př - kapitoly - učebnice: projevy života, podmínky života, rozmanitost života

 

Fy - uč.str. 34 - 39, str.45 - 46

 

Aj - opakovat slovíčka 2. lekce

Projektový den 26.10. 2018

19.10.2018

V pátek 26.10.2018 se ve škole koná ke stému výročí republiky projektový den. Předpokládané ukončení mezi 12.00 - 12.40 hodin.

Pro nemocné

19.10.2018

Matematika: Procvičovat písemné dělení, násobilku. Geometrie: PS str. 4 a 5 (celé)

Přírodopis: projevy a podmínky života.

Fyzika: částicová stavba látek - pevných, kapalných, plynných. Atomy a molekuly.

PLATBA KROUŽKY

16.10.2018

Na e-mailu naleznete pokyny k zaplacení vámi vybraných kroužků. Platba je hotově, pouze třídním učitelům.

PLATBA KROUŽKY

16.10.2018

Na e-mailu naleznete pokyny k zaplacení vámi vybraných kroužků. Platba je hotově, pouze třídním učitelům.

geometrie

13.10.2018

Připomínám, že příští dva týdny budeme mít geometrii. Počítat budeme stále :-), ale noste si,prosím, PS geometrie a učebnici geometrie. Plus rýsovací potřeby, pokud jste je neodevzdali na začátku ŠR!!!

Kroužky 2018/2019

1.10.2018

Žáci obdrželi nabídku kroužků. Přihlašovat lze pouze elektronicky.

Pro nemocné

26.9.2018

Matematika - procvičovat sčítání a odčítání (zpaměti, písemně, slovní úlohy) a násobení (zpaměti, písemně) - prac. sešit str.8/3, 8/5, 9/9, slovní úlohy str.10 - 11 (10,11,14,15,17,18),str.12/26, str.15/1, 15/2, 15/3,16/4,16/8.

Fyzika - vzájemné působení těles (uč.str.16 - 18), gravitační síla (uč.str. 20 - 23) Zapsat informace ve žlutých odstavcích.

V přírodopise - stavba Země (str.9), vznik života a období ve vývoji života na Zemi (str- 10-11).

Přírodovědná exkurze 27.9.2018 -Ekocentrum Bzová

16.9.2018

27.9. pojedeme na exkurzi do Ekocentra v Bzové.

50 Kč(doprava)

Sraz: 8 hod., před školou

S sebou: svačinu, pití, vhodné oblečení a obuv(podle počasí),pláštěnka. Pokud bude pršet, budou potřeba holinky.

Pro nemocné

13.9.2018

MA - učebnice do str. 23, PS - str. 5, 6,7

FY - učebnice str. 8-12(článek 1.1 a 1.2)

PŘ - vznik vesmíru a Země (str.8)

Pomůcky

13.9.2018

Prosím o zlepšení přípravy na vyučování. Děti nenosí sešity,pracovní sešity,učebnice.

Sběr baterií

13.9.2018

Sběr baterií nadále pokračuje ve 2.B u p. uč. Fialové. Nejlepší sběrač ze třídy bude odměněn.

Školní řád a ŽK

4.9.2018

Prosím o vyplnění údajů v žákovské knížce a podepsání výňatku školního řádu.

Go kurz

4.9.2018

19.9. - 21.9. vyrážíme na Go kurz,viz obežnik. Deti jej dostaly první školní den. Dnes obdržely další informace. Prosím o vyplnění předběžné přihlášky. Děkuji.

Pracovní sešity Ma

4.9.2018

Aritmetika PS 79 kč;Geometrie 79 kč.

Předběžný rozvrh hodin

31.8.2018

Přidán předběžný rozvrh hodin na školní rok 2018/2019. Během prvního týdne výuky může dojít ke změnám.

Organizace 1.týdne

31.8.2018

Pondělí 3.9.: 1 hod

Úterý 4.9.: 1.-2. třídnické hodiny, 3.-4. dle rozvrhu

Středa -pátek - učí se dle zkráceného rozvrhu, výuka končí v 11.45 hod.

 

 

Pomůcky - zeměpis

31.8.2018

40 Kč na PS, zvýrazňovače

pomůcky VV

29.8.2018

Na VV - pokud jsou použitelné věci ze 5. tř., nepořizujte nové. U temper dokupte jednotlivé barvy.

 

V kufru bude: vodovky, tempery, černá tuš, sklenička, štětce (3- malý, střední, plochý),voskovky, umělecké křídy, modelína, lepidlo a nůžky, igelitová podložka, 5 špejlí, ubrousky

 

10X čtvrtek A4, 10x A3, sadu barevných papírů

Školní rok 2018/2019

29.8.2018

V pondělí 3. 9.2018 v 8. 05 se na vás budu těšit v učebně 17.

Pomůcky - školní rok 2018/2019

29.8.2018

Penál – psací potřeby, obyčejná tužka + ořezávátko

nebo mikrotužka, 6 pastelek, nůžky, lepidlo,

kružítko, malé pravítko

 

 

Ma- aritmetika - 440, geometrie-420, v plastové obálce vel. A4 kružítko+náhradní tuhy, mikrotužku+náhradní tuhy, zelený a modrý centrofix, 2 pravítka z toho jedno trojúhelník s ryskou, úhloměr

 

Čj -1x sešit A4 nebo A5,linkovaný s tvrdými deskami, 2x 544, 1x 524, linkovaný blok

 

 

Aj - 544, nebo mohou děti pokračovat v sešitu z minulého roku

 

 

Iv - flash disk

 

 

Př - 440

 

 

Fy - 445

 

 

Ov - 524

 

 

Ze - budou se objednávat pracovní sešity

 

 

Dě - 564

 

 

VV, Pč, Hv - dle dohody s vyučujícími.

 

 

 

Krásné prázdniny

30.6.2018

Všem přeji krásné prázdniny. Těším se, až se sejdeme v září plní sil a dobré nálady!

 

Požadavky na sešity a pomůcky budou na stránkách třídy zveřejněny v posledním srpnovém týdnu. Potřeby na VV a HV naleznete v nabídce na liště: Aktuální školní rok - Pomůcky pro 2.stupeň. V posledním prázdninovém týdnu doplním případné další požadavky vyučujících.

Nový školní rok začíná v pondělí 3. září 2018.

29.6.2018

 

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com