Domácí úkoly - 2018-2019 / třída 6.B

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 10.9.2018

Matematika

Zadáno: 7.9.2018

Úč.6/A3 - vyhledat 3 libovolné udaje a zapsat je v desitkove soustavě - rozvinutý zápis. Vypracovat do sešitu.

Do 14.9.2018

Matematika

Zadáno: 13.9.2018

Dokončit v PS str.6/24.

Do 18.9.2018

Matematika

Zadáno: 17.9.2018

PS str.7/1 a),b) - sčítání. PS str.8/4 a),b)

Do 25.9.2018

matematika

Zadáno: 24.9.2018

dokončit PS str.8/5 b)

Do 2.10.2018

matematika

Zadáno: 1.10.2018

PS 15/3 b)

Do 9.10.2018

VO

Zadáno: 8.10.2018

Jen připomínám domácí úkol z minulého týdne. Informace o své obci - viz zadání.

Do 15.10.2018

matematika

Zadáno: 13.10.2018

PS str.18/11 - celé

Do 22.10.2018

matematika

Zadáno: 19.10.2018

Procvičovat písemné dělení jednociferným a dvouciferným dělitelem. Pravidla při počítání se závorkami - sčítání,odečítání, násobení, dělení. V pondělí test!

Do 31.10.2018

Ma

Zadáno: 26.10.2018

PS str. 11 /14 a), b)

 

Opakovat si symboly používané při geometrických zápisech.

Do 5.11.2018

matematika geometrie

Zadáno: 3.11.2018

PS str.8/5

Procvičujte si, prosím, i symboly, které používáme při rýsování a zápisech.

Do 5.11.2018

Fyzika

Zadáno: 3.11.2018

Opakovat si na test téma: částicové stavba látek Pojmy: difúze(příklady), Brownův pohyb, látka, těleso, skupenství látek a jejich vlastnosti, atom (příklady), prvek (příklady), molekula (příklady)

Do 12.11.2018

matematika

Zadáno: 9.11.2018

Učebnice str. 47/8, dokončit do sešitu na aritmetiku.

Do 19.11.2018

matematika

Zadáno: 17.11.2018

PS str.23/4 dokončit

Do 26.11.2018

matematika

Zadáno: 23.11.2018

PS str. 24 /1 - dokončit

Do 11.2.2019

Ma

Zadáno: 31.1.2019

Dokončit pracovní list - procvičování násobení, dělení, slovní úlohy

Do 12.2.2019

VO

Zadáno: 31.1.2019

Můj kulturní zážitek - Jaký jste měli v poslední době kulturní zážitek (např.divadlo, návštěva muzea, výstava)? Kdy a kde jste byli? S kým jste tam byli? Jak se Vám to líbilo? Co bylo pro Vás nejzajímavější?

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com