Domácí úkoly - 2019-2020 / třída 2.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 16.3.2020

Domácí příprava

Zadáno: 12.3.2020

Český jazyk - učebnice na str. 70,procvičujte ústně doplňovací cvičení, odpovědi na otázky, opakování na str. 69

Písanka str. 8,9,10

Čítanka na str. 79

Matematika - PS str. 20,21,22

Prvouka PS - str., 50,51,52

Učebnice - str. 40-44

Procvičujte průběžně učivo, rozdělte si práci, každý den udělejte kousek zadané práce. Čtěte svou vlastní knížku, která vás baví.

Sledujte tyto stránky, v pondělí budou zadané úkoly na další týden.

Sledujte i Aktuality naší třídy.

Do 17.3.2020

Dnešní vysílání Tv a odkaz na procvičování

Zadáno: 16.3.2020

https://img.ceskatelevize.cz/program/prilohy/13394657013/71423.ppsx?1584353230&_ga=2.160641466.62376318.1584355812-1043850015.1525809808

 

Dnes ve vysílání procvičovali tvrdé a měkké souhlásky, tedy vše, co už znáte. Také abecedu - tu si také natrénujte. Procvičujte počítání s přechodem přes desítku do 100. Jděte na procházku, protože je krásné počasí a pozorujte jarní kytičky a keře v okolí.

Sledujte i sekci Aktuality.

Prosím rodiče o zpětnou vazbu - můžete do SMS , na Whats App, jestli pracujete podle zadávání úkolů, co postrádáte a pod. Děkuji za spolupráci

Do 18.3.2020

Domácí příprava 1

Zadáno: 20.3.2020

Matematika str. 23-26

Český jazyk - str. 71 - opiš básničku na papír a rozděl slova na slabiky- ve které slabice není samohláska, nastupuje na pomoc slabikotvorné r,l - vyznačte pastelkou.

Přečtěte str. 72, na str. 73 si přečtěte článek a vyberte z článku názvy osob, zvířat a věcí.

Všechny vypracované úlohy ukládejte do desek.

Do 20.3.2020

Pracovní listy z prvouky

Zadáno: 16.3.2020

Můžete si vytisknou nebo jen doplnit ústně podle obrázku, záleží jestli máte přístup k tiskárně.

Doplňující informace: jaro2.png (253,15 kB)

Do 20.3.2020

Pracovní listy z prvouky

Zadáno: 16.3.2020

.

Doplňující informace: jaro.png (270,69 kB)

Do 20.3.2020

Prvouka

Zadáno: 18.3.2020

Dnes byla moc hezká hodina na Čt2, která se hodila přesně k našemu učivu. Také hodina pro 1. třídu se hodila i k našemu tématu jaro. Vše si můžete přehrát zpětně na https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Prvouka učebnice str.45, PS str.53,54.

Hledejte doma, které druhy hodin máte.

Na vycházce do přírody hledejte jarní květiny a můžete zapisovat do PL. Pokud nemůžete list vytisknout - klidně napiš jen na papír podle vzoru. Vše, co uděláte si ukládejte do desek.

Doplňující informace: pl-PRVNÍCH-10-JARO-1.pdf (332,70 kB)

Do 20.3.2020

Domácí příprava 2

Zadáno: 20.3.2020

Matematika PS - str. 25 a 26

Český jazyk -opiš do školního sešitu cvičení ze str. 73/4.

Denně sledujte televizní pořad UčíTelka. Dnes bylo opakování geometrických tvarů a těles. Sledujte i vysílání pro 1. a 3. ročník - některé věci se hodí i druháčkům.

Podívejte se do Procvičování na internetu - přidala jsem nové odkazy.

Doplňující informace: kukando-omalovanka-rousky-vsem-ovce2.jpg (59,32 kB)

Do 20.3.2020

Ještě jedna omalovánka pro zájemce

Zadáno: 20.3.2020

.

Doplňující informace: kukando-omalovanka-rousky-vsem-tucnaci2.jpg (70,62 kB)

Do 25.3.2020

Domácí příprava 3

Zadáno: 23.3.2020

Nejdříve bych chtěla poděkovat krásné fotografie vašich vypracovaných aktivit, za informace, jak se vám pracuje a za pozdravy.

Dnes jsem poslouchala pana ministra školství a čekají nás asi dlouhé týdny bez školy. Snad to zvládnem.

Budu posílat další odkazy na procvičování - záleží na vás, co si vyberete a co bude pro vás nejlepší. Také občas zařadím nějakou aktivitu pro zájemce, aby si ukrátili čas.

https://www.toglic.com/…/sdilej-aktivitu/5e7610777fe88/embed

https://m.youtube.com/watch?v=xfGy7jmpo5g

https://hry.rozhlas.cz/radiojunior/puzzle/detail/85

https://zsbcupice.com

Domácí úkoly:

Dnes na Tv - UčíTelka - hezky vysvětleny párové souhlásky na konci slov a připomínka kartiček, které mají děti - měkké a tvrdé i/y - můžete procvičovat ve slovech, tak jako jsme to dělali ve škole.

ČJ - str. 74,75

Na str. 74 napište do šk. sešitu cv.2a barevně vyznačte.

Na str.75 procvičte ústně a napište dva řádky cv. 3.

Matematika-PS - str. 27-29 ,kdo rád počítá může procvičovat na straně 33

Prvouka - uč. str. 46 a Ps - na str. 58

 

 

Do 25.3.2020

Informace k online Škola v pyžamu

Zadáno: 25.3.2020

Moc děkuji za spolupráci a úspěšné přihlášení. Je nás zatím 22, 6 dětí ještě chybí. Pokud zvládnou přihlášení všichni, budeme komunikovat už jen na tomto webu. Děkuji

Do 27.3.2020

Poděkování

Zadáno: 19.3.2020

Moc děkuji za zprávy, jak se vám pracuje, zda vše zvládáte a jestli sledujete naše stránky. Ozvala se mi jen polovina z vás - prosím i ostatní o zprávu. Děkuji.

Do 27.3.2020

Čtení UčíTelka z 19.3.

Zadáno: 20.3.2020

Pokud by se materiál nedal u vás otevřít - prosím, napište mi.

Doplňující informace: čtení učítelka.ppsx (15,04 MB)

Do 27.3.2020

Hra pro dlouhou chvilku

Zadáno: 20.3.2020

Je potřeba i trocha humoru.

Doplňující informace: házej kostkou.pdf (428,60 kB)

Do 31.3.2020

Procvičování na internetu

Zadáno: 13.3.2020

www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu/

Pokud budete chtít procvičovat jakékoli učivo, můžete použít tyto stránky. Najdete si druhou třídu - matematiku nebo český jazyk a potom učivo, které chcete procvičovat.

Velmi hezké stránky na procvičování učiva jsou:

www.rysava.websnadno.cz , najdete si předmět, třídu a potom cvičení, které chcete procvičit.

matematika.hrou.cz

Dále odkaz od jedné maminky na HV -

https://www.youtube.com/channel/UCeDnP0GcsccgDL29sWS4V0g

Do 31.3.2020

Omalovánky pro zájemce

Zadáno: 18.3.2020

Toto jsou různé materiály, které jsou pro vás jen na doplnění.

Doplňující informace: PL-JARNI-KVETY.pdf (1,58 MB)

Do 15.4.2020

Velikonoční soutěž

Zadáno: 2.4.2020

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější vajíčko nebo velikonoční výzdobu s vajíčky. Soutěž potrvá do 15.4., kdy na stránkách každé třídy vyhlásíme vítěze. Hodnotí se originalita a dobrý nápad. Své výtvory vyfoťte a zašlete své paní učitelce způsobem jakým zasíláte úkoly. Jedná se o soutěž ne o úkol. Věřím, že se zapojí co nejvíce žáků. Přeji hezké tvoření.

Do 2.6.2020

Domácí úkol pro školní skupinu

Zadáno: 2.6.2020

Čítanka str. 94/95

Prosím, procvičujte učivo i doma, někdy jen práce ve škole nestačí. U některých dětí je třeba procvičovat násobení a dělení, měkké a tvrdé souhlásky. Domácí úkoly jsem nedávala, děti si odnesou domů většinou opravu toho, v čem ve škole chybovaly nebo co jim nešlo.

Stále i pro školní děti zůstává - číst každý den.

Projděte s dětmi penál a pomůcky, velmi těžko se pracuje, když neustále někomu něco chybí -ořezané tužky, pravítko, fix na bílou tabulku, pastelky atd.

Na matematiku budeme potřebovat čísla z první třídy.

Do 5.6.2020

Domácí úkol

Zadáno: 5.6.2020

Domácí úkol ze čtení - str. 98-99.

Odpověz na otázky pod článkem.

Procvičujte s dětmi násobilku, jde to některým velmi špatně. Je to hlavně o zapamatování spojů násobení.

Objevuje se časté zapomínání pomůcek na vyučování.

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz