Domácí úkoly - 2019-2020 / třída 3.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 1.5.2020

Anglický jazyk 7 (27.4.-1.5.) - řešení úloh k AJ 6

Zadáno: 27.4.2020

PS s.32/A

1.Do you like salad? Yes, I do.

2.Do you like milk? No, I don´t.

3.Do you like orange juice? Yes, I do.

4.Do you like fish? No, I don´t.

5.Do you like sausages? No, I don´t.

6.Do you like nuts? Yes, I do.

 

PS s.33/C

Levý sloupec obrázků:

apple, fish, salad, chips

pravý sloupec obrázků:¨

pizza, sausage, ice cream, chicken

Do 1.5.2020

Anglický jazyk 7 (27.4.-1.5.)

Zadáno: 27.4.2020

1)Do sešitu na AJ přepiš tyto tři otázky a odpověz podle sebe (Yes, I do nebo No, I don´t)

Do you like sausages?

Do you like pears?

Do you like chocolate ice cream?

 

2)PS s.33/cv.D

Doplň slova místo obrázků a odpověz podle sebe do prvního sloupečku vpravo

 

3)Podle učebnice s.36/3 opiš do sešitu číslovky 11-20. Nadepiš Numbers 11-20.

 

4)Vypracuj v PS s.34/cv.E

 

5)Pokud máš možnost, tak procvič výslovnost (písnička se postupně zrychluje)

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

 

5)Pokud můžete procvičovat na internetu, tak zasílám odkaz na stránky na cvičení:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-20_ep32123tj

 

Do 4.5.2020

Domácí příprava

Zadáno: 29.4.2020

ČJ 100/7 vyber si 6 slov a utvoř s nimi věty.

Napiš je do sešitu.

100/8 ústně

101/1 ústně

101/2 písemně

Písanka 15

MA učebnice 92

PS 30

PRV PS 56

Do 6.5.2020

Domácí příprava

Zadáno: 3.5.2020

ČJ 101/3 ústně

101/4 utvoř a napiš 2 věty oznamovací, 2 tázací a

2 rozkazovací

102 vyjmenovaná slova po V

103 slova příbuzná přiřazuj k vyjmenovaným slovům

Nauč se vyjmenovaná slova po V

 

Písanka 16 - piš psacím písmem

 

Čítanka 139,140

 

MA učebnice 93,94

PS 31

 

PRV PS 57

učebnice 64

Do 6.5.2020

ZPRÁVA

Zadáno: 6.5.2020

Vážení rodiče!

Všechny aktuální informace o nástupu dětí do školy od 25.5.2020 jsou k dispozici na internetových stránkách 2.ZŠ Hořovice v AKTUALITÁCH.

http://www.2.zshorovice.cz/aktuality

 

Přečtěte si Metodiku a připravte si Čestné prohlášení, které žák odevzdá 25.5. při příchodu do školy.

Metodika ochrany zdraví a provozu ZŠ(1 021,00kB)

Čestné prohlášení (268,76kB)

 

Další informace: Výuka žáků třídy 3.A bude probíhat v budově na Vísce od 8.00 do 16.00 hodin. Dopolední výuku povedu já - třídní učitelka ( jen skupinu 15 dětí). Ti, co budou nad 15, půjdou do jiné skupiny, která bude smíšená z dětí z více tříd.

Obědy určitě budou, jakou formou upřesníme později. Odpolední pobyt ve škole - děti zůstanou ve stejné skupině a povede je vychovatelka nebo jiný pedagogický pracovník. Pokud budete mít nějaký dotaz, volejte na můj mobil 602 873 952.

 

Přihlášeno je do dneška 16 dětí. Žáci, kteří zůstanou doma, budou jako dosud vypracovávat zadané úkoly a ofocené posílat.

 

Přihlásit můžete děti nejpozději do 18.5., později to už nepůjde.

 

Do školy budou děti mít každý den 2 čisté roušky, každou samostatně zabalenou v igelitovém sáčku.

Do 8.5.2020

Anglický jazyk 8 (4.5. - 8.5.) - řešení úloh AJ 7

Zadáno: 4.5.2020

PS 33/D

1.cats

2.spiders

3.boys

4.girls

5.dogs

Do 8.5.2020

Anglický jazyk 8 (4.5. - 8.5.)

Zadáno: 4.5.2020

1)PS s.35/cv.H - podle vzoru napíšeš a nakreslíš o sobě (I´m ...+ jméno - já jsem, I´m + číslovka - je mi...let, I like + jídlo - mám rád, I don´t like + cokoli, co nemáš rád)

 

2)PS uprostřed - zelené stránky - s.8 (Unit 7) - vypracovat celou stránku (používáš nabízená slovíčka), i otazník (slovy číslovky)

 

2)PS s. 36/A - podle popisu zjistíš, o jakou osobu se jedná a napíšeš její jméno, k otázce ”Who´s left”(Kdo zbyl) napíšeš jméno zbylé postavy.

 

3)PS s.36/B - napíše slovo, které nepatří do dané skupiny, které se nehodí k ostatním

Do 11.5.2020

Domácí příprava

Zadáno: 6.5.2020

ČJ 104/1,2 silně vytištěná slova vypiš do sešitu

104/3 utvoř 6 vět a napiš je do sešitu

104/4,5 ústně

Uč se zpaměti vyjmenovaná slova po V a procvičuj

ostatní vyjmenovaná slova, ať je nezapomeneš.

 

Písanka 17 - piš psacím písmem

 

Čítanka 141 - 143

Pro zájemce : nakresli, co všechno může být

kulaté

 

MA učebnice 95,96

PS 32/1,2,3

 

PRV učebnice 68

PS 58

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 11.5.2020

Informace pro rodiče žáků, kteří nastoupí 25.5.

Zadáno: 11.5.2020

Prosím rodiče, aby mi do středy 13.5. dali vědět, jestli jejich dítě 1) bude chodit ve škole na obědy (bude se vařit jedno jídlo)

2) bude zůstávat ve škole

i odpoledne

Do 13.5.2020

Domácí příprava

Zadáno: 10.5.2020

ČJ 105 ústně

106/1,2 vypsat silně tištěná slova do sešitu

2c) utvoř a napiš 4 věty

106/3 ústně a 6 vybraných vět písemně

 

Písanka 18 psacím písmem

 

Čítanka 144-147

Pro zájemce: výber si jedno povolání a splň

úkol

 

MA učebnice 97,98

PS 32/4,5

 

PRV učebnice 66,67

Do 15.5.2020

Anglický jazyk 9 (11.5. - 15.5.) - řešení úloh AJ 8

Zadáno: 11.5.2020

PS uprostřed - zelené stránky - s.8 (Unit 7)

Doplněná slova po řádcích: milk, cereal, sausages, apples, bread, burgers, cabbages, yoghurt, mushrooms, ice cream

bublina u kluka: I like yoghurt.

bublina u holky: I don´t like mushrooms.

 

Otazník:

sixteen mushrooms

eleven apples

twelve burgers

twenty sausages

eleven cabbages

 

PS s. 36/A

Her name is Min.

His name is Biff.

Who´s left? Lou

 

 

3)PS s.36/B

1.boy

2.apple

3.Monday

4.hat

Do 15.5.2020

Anglický jazyk 9 (11.5. - 15.5.)

Zadáno: 11.5.2020

1) Do sešitu nadepiš My family (učebnice s.39/2 - slovíčka pod osobami, nebo slovníček). Pod sebe do sloupečku opiš následující slovíčka:

mother (mum) - matka

father (dad) - otec

sister - sestra

brother - bratr

grandmother (grandma) - babička

grandfather (grandpa) - dědeček

me - já

 

2)Podle obrázků v učebnici s.39/cv.2 popisuj dané osoby (2 věty - jak je daná osoba vysoká a silná, jaké má daná osoba vlasy). Jsou to členové rodiny slečny Mumpkinové.

Vzor: Miss Mumpkin´s mother is short and thin. She´s got dark curly hair. (Matka slečny Mumpkinové je malá a hubená. Má tmavé kudrnaté vlasy)

 

Miss Mumpkin´s father is tall and fat. He´s got short fair hair. (Otec slečny Mumpkinové je vysoký a silný. Má krátké světlé vlasy)

Miss Mumpkin´s brother is ...... (Bratr slečny Mumpkinové je ...)

 

3)PS s.37/cv.C

Popisuješ obrázky z pohledu kluka na obrázku (ty jsi jako ten kluk).

This is me. (To jsem já)

This is my mother. (To je moje matka)

This is my ..... (To je můj otec)

This is my ..... (To je moje sestra)

This is my ..... (To je můj bratr)

This is my ..... (To je můj dědeček)

This is my ..... (To je moje babička)

This is my ..... (To je můj dům)

This is my ..... (To je můj pes)

 

4)Vyber si jednoho člena své rodiny, nakresli ho do sešitu a k obrázku napiš 6 krátkých vět.

Vzor: This is my sister. Her name is Jana. She is ten years old. She´s short and thin. She´s got long fair hair. She likes cats (ice cream).

 

5)PS s.39/cv.G

Odpověz na otázky:

1.What´s your name? Jaké je tvoje jméno?

My name is .....

2.What colour are your eyes? Jakou barvu mají tvoje oči?

My eyes are .....

3.What colour is your hair? Jakou barvu mají tvoje vlasy?

My hair is ....

4.Do you like chicken? Máš rád kuře?

Yes, I do/ No, I don´t

5.What´s your favourite drink? Jaký je tvůj oblíbený nápoj?

My favourite drink is ....

 

 

Do 18.5.2020

Domácí příprava

Zadáno: 14.5.2020

CJ 106/4 ústně

107/5 písemně

107/1 vypsat silně tištěná slova

c), d) písemně

 

Písanka 19 - psacím písmem

 

MA učebnice 99,100

 

PRV učebnice 68

PS 61

Do 20.5.2020

Domácí příprava

Zadáno: 17.5.2020

ČJ 107/2,3 vypsat silně vytištěná slova

107/3 c) písemně

108/4 vypsat silně vytištěná slova

 

Písanka 20

 

Čítanka 150 - 151

 

MA učebnice 101,102

PS 33

 

PRV učebnice 69

PS 62

 

 

Do 20.5.2020

NÁSTUP DO ŠKOLY 25.5. INFORMACE

Zadáno: 20.5.2020

Vážení rodiče, přečtěte si prosím INFORMACE, které máte v AKTUALITÁCH naší třídy.

Do 22.5.2020

Anglický jazyk 10 (18.5.-22.5.) - řešení úloh k AJ 9

Zadáno: 18.5.2020

1)PS s.37/cv.C

 

Popisuješ obrázky z pohledu kluka na obrázku (ty jsi jako ten kluk).

 

This is me. (To jsem já)

 

This is my mother. (To je moje matka)

 

This is my father. (To je můj otec)

 

This is my sister. (To je moje sestra)

 

This is my brother. (To je můj bratr)

 

This is my grandfather (grandpa). (To je můj dědeček)

 

This is my grandmother (grandma). (To je moje babička)

 

This is my house. (To je můj dům)

 

This is my dog.(To je můj pes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 22.5.2020

Anglický jazyk 10 (18.5.-22.5.)

Zadáno: 18.5.2020

1.Učebnice s.40/cv.3

Do sešitu odpověz na tyto otázky, piš jen odpovědi. Nabídku slovíček máš okolo tabulky.

Vzor: What´s for lunch on Monday? (Co je k obědu v

pondělí?)

Pizza, salad and ice cream.

 

a)What´s for lunch on Friday?

b)What´s for lunch on Wednesday?

c)What´s for lunch on Tuesday?

d)What´s for lunch on Thursday?

 

2.PS s.38/cv.D

 

3.PS s.38/cv.E + učebnice s.40/3

Podle tabulky v učebnici s.40 doplň odpověd a otázky v PS s.38/E (Otázka bude začínat ”What´s for lunch on + příslušný den podle odpovědi jídla, jen u č.2 odpovídáš, tj. píšeš název jídla)

 

4.PS uprostřed zelená s.9 (opakování lekce 8)

Do 25.5.2020

Domácí příprava

Zadáno: 20.5.2020

ČJ 108/5 ústně

vybrat si a) nebo b) a jedno cvičení napsat

109/1 vypsat slova silně vytištěná

 

Čítanka 152 - 153

 

MA učebnice 103,104

PS 34

 

PRV PS 63

 

OD 25.5. budou děti, které zůstávají doma, dostávat úkoly každý den. Sledujte proto tyto stránky denně.

Do 25.5.2020

Domácí příprava

Zadáno: 24.5.2020

Od 25.5. budete dostávat úkoly vždy na jeden den.

V pondělí 25.5. :

ČJ - opakování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S,V

učebnice 109/2,3 3a) písemně

MA učebnice 105

PS 35/1,2

opakování násobení a dělení

Do 26.5.2020

Domácí úkoly

Zadáno: 25.5.2020

ČJ 110/4 ( 6 vět napsat )

110/5

 

MA učebnice 106/1,2,3,4

 

Čítanka 154

 

Písanka 21

 

Nezapomínat na mimočítankovou četbu.

Do 27.5.2020

Domácí příprava

Zadáno: 26.5.2020

ČJ 110/ 6,7,8 ústně

MA 107/ 5,6

PRV PS 64 ( polovina stránky)

Do 28.5.2020

Domácí příprava 28.5.

Zadáno: 27.5.2020

ČJ 111/9 (6 vět písemně)

111/10 ústně

MA PS 35/3,4,5

Čítanka 155

Písanka 22 (polovina stránky)

Do 29.5.2020

Anglický jazyk 11 (26.5. - 29.5.) - řešení úloh z AJ 10

Zadáno: 26.5.2020

1.Učebnice s.40/cv.3

 

Do sešitu odpověz na tyto otázky, piš jen odpovědi:

 

a)What´s for lunch on Friday? Fish and chips and fruit.

 

b)What´s for lunch on Wednesday? Chicken and chips and apple juice.

 

c)What´s for lunch on Tuesday? Burgers and salad and ice cream.

 

d)What´s for lunch on Thursday? Sausages and cabbage and yoghurt.

 

2.PS s.38/cv.D

1.sausage

2.salad

3.bread

4.popcorn

5.chicken

6.cheese

7.spaghetti

8.peas

 

3.PS s.38/cv.E + učebnice s.40/3

2.Burgers, salad and ice cream.

3.What´s for lunch on Friday?

4.What´s for lunch on Wednesday?

 

4.PS uprostřed zelená s.9 (opakování lekce 8)

rámeček: The princess is wearing a long dress.

She has got long hair.

 

Otazník:

Her mother is wearing a hat.

Her father has got a beard.

Her brother has got glasses.

Her sister is wearing a shoe.

Her grandfather has got a moustache.

Do 29.5.2020

Anglický jazyk 11 (26.5. - 29.5.)

Zadáno: 26.5.2020

Omlouvám se za pozdní zadání úkolů.

 

1.Podívej se do slovníčku na nová slovíčka:

do jobs-dělat práce

wash the car-mýt auto

go shopping-nakupovat

clen the house-uklízet dům

clean the cage-uklízet klec¨

wash the dishes-mýt nádobí

wash the floor-mýt podlahu

cut the grass-sekat trávu

water the flowers-zalévat květiny

do homework-dělat domácí úkoly

 

2.Poslechni si, opakuj a zkus přečíst v učebnici na s.44 text

http://english73.ru/excellent/Excellent_CD_2/excellent(1).mp3

 

3.Do sešitu odpověz na tyto otázky, piš pouze odpovědi (dle PS s.45/2)

Vzor: What does Sally do on Saturdays? (Co dělá Sally každou sobotu?)

She washes the car. (Myje auto)

 

What does her mum do on Saturdays? (Co dělá její maminka každou sobotu?)

She......

 

What does her dad do on Saturdays? (Co dělá její tatínek každou sobotu?)

He ......

 

What does Joey do on Saturdays? (Co dělá Joey každou sobotu?)

He ......

 

What does Craig do on Saturdays? (Co dělá Craig každou sobotu?)

He .....

Doplňující informace: excellent(1).mp3 (1,16 MB)

Do 1.6.2020

Domácí příprava na 1.6.

Zadáno: 1.6.2020

ČJ 111/12 ( 2 řádky slov napsat )

113 - naučit se vyjmenovaná slova po Z

 

Písanka 22 - dokončit

 

Čítanka 157

 

MA geometrie 39

Do 2.6.2020

Domácí příprava na 2.6.

Zadáno: 1.6.2020

ČJ 114/1,2 - vypsat silně vytištěná slova do sešitu

 

MA učebnice 124,125 - ústně

 

Písanka 23 (polovina stránky)

 

PRV učebnice 70,71

PS 65

Do 3.6.2020

Domácí příprava na 3.6.

Zadáno: 2.6.2020

ČJ 114/3,4 - ústně

115/5 doplň slova, se čryřmi slovy utvoř věty a

napiš je

 

Písanka 23 - dokončit

 

Čítanka 159

MA 40/1,2,3

Do 4.6.2020

Domácí příprava na 4.6.

Zadáno: 3.6.2020

ČJ 115/6 ústně

115/7 písemně

Čítanka - naučit zpaměti báseň Lesní studánka

( do pondělí )

MA učebnice 126,127

128/1 popis práce s kružítkem

Do sešitu na geometrii zkoušet rýsovat

kružnice.Vyznačit bod + , napsat k němu S

(střed kružnice). Zapíchnout do bodu S kru-

žítko a rýsovat kružnici. Kružítko držet

nahoře, ne za nožičky!( Zkusit 10 kružnic)

Do 5.6.2020

Anglický jazyk 12 (1.6.-5.6.) - řešení úloh k AJ 11

Zadáno: 31.5.2020

3.Do sešitu odpověz na tyto otázky, piš pouze odpovědi (dle PS s.45/2)

 

Vzor: She washes the car.

 

She goes shopping.

 

He cleans the house.

 

He cleans his cage.

 

He washes the dishes.

Do 5.6.2020

Anglický jazyk 12 (1.6.-5.6.)

Zadáno: 31.5.2020

1.PS s.42/cv.A

Doplň do bublin věty (co dané osoby dělají) - každá věta bude začínat I (pozor na to, že sloveso nebude mít na konci -s).

 

2.PS s.42/B

Přepiš věty v nichž některá slova jsou rozpitá do řádků vpravo podle vzoru.

 

3.Učebnice s.45/cv.3

Do sešitu odpověz na následující otázky (odpověď bude buď Yes, she/he does, nebo No, she/he doesn´t.)

 

Vzor: Does Rick cut the grass? (Seká Rick trávu?)

No, he doesn´t (Ne, neseká)

 

Does Megan do her homework? (Dělá Megan domácí úkol?) Yes, she does. (Ano, dělá)

 

Odpověz na tyto otázky:

1.Does Ben wash the dishes?

2.Does Miss Mumpkin water the flowers?

3.Does Rick wash the floor?

 

Do 5.6.2020

Domácí příprava na 5.6.

Zadáno: 4.6.2020

ČJ 115/8 ústně, 3 řádky písemně

Čítanka 160,161

MA učebnice 128

učit se rýsovat kružnice o daném poloměru

Písanka 24

 

Do 8.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 7.6.2020

ČJ 115/9 vyber si 4 slova, utvořit a napiš s nimi

věty

Čítanka 162

MA učebnice 128

PS 41, 42/1,2

PRV učebnice 72, 73

Do 9.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 8.6.2020

ČJ 116/1

Písanka 25 (polovina stránky)

Čítanka 164,165

MA PS 42/3,4,5

učebnice 129/1

PRV učebnice 74

Do 10.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 9.6.2020

ČJ 116/2-5

cv.4 - vyber a vyskloňuj jedno slovní spojení

a napiš do sešitu

Čítanka 166,167

Písanka 25 - do konce

MA učebnice 130/ 1-3 ústně

130/4,5 narýsovat

 

Do 11.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 10.6.2020

ČJ 117/1 vypsat zájmena

Čítanka 168,169

Písanka 26 - 2 řádky

MA učebnice 131

měřit různé předměty

 

Do 12.6.2020

Anglický jazyk 13 (8.6.-12.6.) - řešení úkolů z AJ 12

Zadáno: 7.6.2020

1.PS s.42/cv.A

1.I go shopping.

2.I wash the dishes.

3.I wash the car.

4.I clean the house.

 

2.PS s.42/B

On Saturdays, I wash the dishes. My mum goes shopping. My dad cleans the house. Joey cleans his cage. Sally washes the car. Craig

 

3.Učebnice s.45/cv.3

Odpověz na tyto otázky:

 

1.Does Ben wash the dishes?

No, he doesn´t.

 

2.Does Miss Mumpkin water the flowers?

Yes, she does.

 

3.Does Rick wash the floor?

Yes, he does.

Do 12.6.2020

Anglický jazyk 13/1 (8.6.-12.6.)

Zadáno: 7.6.2020

1.PS s.43/cv.C

Podle poslechu (stopa 4) přiřaď k osobě (zvířeti) předmět (spoj - zakroužkuj podle vzoru)

Poslechni znovu a napiš otázky.

 

 

Doplňující informace: excellent(4).mp3 (629,78 kB)

Do 12.6.2020

Anglický jazyk 13/2 (8.6.-12.6.)

Zadáno: 7.6.2020

2.Učebnice s.46/cv.4

Zopakuj si slovíčka, která se objevují v daném cvičení.

Poslechni si podle stopy 5 věty pod obrázky. Poté opakuj. Nakonec zkus sám (sama) přečíst.

 

3.Do sešitu odpověz na tyto tři otázky (piš jen odpovědi):

Vzor: What does the postman do? (Co dělá pošťák?)

The postman brings our letters. (Pošťák přináší dopisy.)

 

a) What does the hairdresser do?

b) What does the baker do?

c) What does the dustman do?

Doplňující informace: excellent(5).mp3 (1,63 MB)

Do 12.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 11.6.2020

ČJ 117

MA PS 43

PRV učebnice 75

Do 15.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 14.6.2020

ČJ 118/1,2

Čítanka 170,171

Písanka 26 dokončit

MA PS 44

PRV PS 66

Do 16.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 15.6.2020

ČJ 118/3,4

opakování vyjm. slov,procvičování psaní i,í/y,ý po

obojetných souhláskách

Čítanka 173

MA učebnice 132/1,2,3

PRV PS 68

Do 17.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 17.6.2020

ČJ 120/1 - vypiš vyznačená slova do 3 sloupců:

Jak? Kdy? Kde?

 

Čítanka 174 - 176

 

MA PS 45/1,2,3

Do 17.6.2020

ZPRÁVA - SPOLEČNÁ FOTKA 3.A

Zadáno: 17.6.2020

Dne 22.6.v 9.30 se budeme fotit před školou na Vísce. Pokud máte zájem, dostavte se. Cena společné fotky je 35 Kč.

Do 17.6.2020

ZPRÁVA - VYSVĚDČENÍ

Zadáno: 17.6.2020

Vysvědčení se bude rozdávat ve třídě všem dětem 26.6. v 8.05 hodin. Prosím rodiče, aby prohlédli dětem učebnice a dali je do pátku 26.6. do pořádku. V tento den je děti budou vracet. Učebnice pro 4. ročník dostanou na začátku příštího školního roku.

Do 18.6.2020

Domácí příprava na 18.6.

Zadáno: 18.6.2020

ČJ 120/2,3,5 - ústně

120/4 - písemně

 

MA PS 45/4 narýsovat

opakování násobků čísel

 

Písanka 27 - do konce

 

Přečtěte si důležité ZPRÁVY ze dne 17.6.

Do 19.6.2020

Anglický jazyk 14 (15.6.-19.6.) - řešení úloh k AJ 13

Zadáno: 14.6.2020

1.PS s.43/cv.C

1.Does your mum like snakes?

2.Does your dad like pizza?

3.Does your dog like fish?

4.Does your cat like milk?

 

 

2.Učebnice s.46 - odpovědi do sešitu.

a) What does the hairdresser do?

The hairdresser cuts our hair.

b) What does the baker do?

The baker makes our bread.

c) What does the dustman do?

The dustman collects our rubbish.

 

Do 19.6.2020

Anglický jazyk 14 (15.6.-19.6.) - poslední úkol v tomto školním roce

Zadáno: 14.6.2020

1.PS s.44/cv.E

Píšete, co je na obrázcích špatně (ve čtverci).

1.The dustman doesn´t bring our letters. (Popelář nenosí dopisy)

2.The hairdresser doesn´t collect our rubbish.

Ve větě bude vždy doesn´t + sloveso (kdo,co + doesn´t + sloveso + ostatní)

 

2.PS s.45/cv.H

Doplň text - místo obrázků napiš slova.

Do 19.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 19.6.2020

ČJ 119

Písanka 28 ( polovina stránky )

Čítanka - vyhledávání a čtení básní z čítanky

MA učebnice 133

Do 22.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 22.6.2020

ČJ - sloh - popis své nejoblíbenější hračky

PRV - Prázdniny v přírodě ( V parku, U rybníka )

MA PS 46

Do 23.6.2020

Domácí příprava

Zadáno: 22.6.2020

ČJ 121/1,2

MA 47/1,3

PRV PS Opakování- Zdraví 66 nebo 70

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com