Domácí úkoly - 2019-2020 / třída 4.B

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 29.3.2020

Anglický jazyk

Zadáno: 22.3.2020

-opakovat si slovíčka v pracovním sešitu na str.78

-pracovní sešit str.29, cv.E

Do 4.5.2020

Anglický jazyk

Zadáno: 27.4.2020

procvičte si slovíčka s Oskarem

Doplňující informace: Oscar'sWordBank1.exe (2,15 MB)

Do 26.6.2020

Domácí úkoly

Zadáno: 6.9.2019

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

 

UČIVO OD 25.3. do 31.3.2020

---------------------------

 

 

 

Vítám vás všechny po dalším týdnu ! Omlouvám se ještě jednou za včerejšek, kdy se mi nepodařilo dostat se na tyto internetové stránky. Ráda bych se s vámi spojila jednotlivě, proto zasílám telefonní číslo, přes které mi budete zasílat na WhatsApp zprávy o tom, jak se máte a jak se vám doma daří v učení.Prosím, ozvěte se mi všichni. Děkuji.

 

733500284

_____________

 

Určitě většina z vás zjistila, že na ČT2 běží pořad UčíTelka. Jsou tam spíše opakovací lekce, ale jsou udělány pěknou zábavnou formou, tak se dívejte. Pro I.stupeň je to od 9 hodin, vždy po půlhodině na každou třídu. Také si můžete najít na internetu /a já vím, že už to zvládnete sami/ učení na Www.skolakov.eu. Přeji vám hodně hezkých chvil s vašimi rodiči, které moc prosím, aby vám s učením pomáhali, ale vím, že jste šikovní a s většinou učiva si poradíte sami.

 

Při výuce vlastivědy-dějin si můžete najít

Udatné dějiny českého národa, které vás poučí o začátku našich dějin.

__________________________________________________________

6. 4. 2020

 

Učivo od 7.4. - 15.4.:

-----------------------

POZOR, ZMĚNA!

Všechna cvičení, která od nynějška uděláte, ofotíte a zašlete na můj WhatsApp, ne na skupinu 4.B!

S některými z vás se budu telefonicky spojovat během dopoledne příštích dnů, hlavně s těmi, kteří se dosud málo kontaktovali. Cvičení zasílejte až když ho budete mít všechno, ne po částech.

 

__________________________________________________________

 

24.4.2020

 

Učivo od 27.4. - 4.5.

------------------------

 

Český jazyk:

Str. 96-naučte se vzor PÁN, pozor na psaní i/y podle pádů! Zopakujte si, jak určujeme životnost podstatných jmen rodu mužského /řeknu si 1. a 4. pád: např. medvěd, vidím koho co medvěda´=rod mužský životný, neboť se mi ve 4.pádě mění koncovka, ale např. řetěz,vidím řetěz=koncovka se ve 4.pádě nemění=rod mužský neživotný/.

Napište str. 95/3, 97/3a, 97/4.

 

Matematika:

učebnice-projděte si strany 60,61,62-Písemné odčítání. Zopakujte si, jak se u odčítání dělá zkouška-str.60.

Napište: učebnice str. 59 cv.1, PS stranu 28 a na str. 27 cv.11.

 

Přírodověda:

Pročtěte si Živočichové a rostliny v parku./64-66. str./

PS- str.34 cv.16 a str.35 opakování.

 

Vlastivěda:

Doba železná-učebnice str.12-13.Pro sebe si zkuste opakování na str. 14 a 15.

PS-str. 6,7.

 

Prosím, zašlete i během víkendu dodělaná cvičení z minulého týdne, ať máte dostatek času na úlohy právě zadané. Prosím rodiče o kontrolu zaslaných cvičení, každému píšu na jeho WhatsApp , která cvičení ještě chybí. U jedné žákyně nemám stále vypracovaná předminulá cvičení!

Děkuji všem za spolupráci, u většiny z vás je výborná:-)

________________________________________________________________________________________________________

 

4. 5. 2020

 

UČIVO OD 5. 5.-11. 5. 2020

--------------------------

 

Český jazyk:

str. 98 - 101, na str. 100 naučit vzor HRAD /vzor pro rod mužský neživotný, pozor na výjimku v 6. pádě množ.čísla- píšeme í u slov podle pomocného vzoru LES, jinak všude ý/.

Napište cvičení str.98/8b, 99/11, 101/4.

Čtení:

do 25.5. přečíst knihu se zvířecím /živým/ hrdinou, napsat výpisky do čtenářského deníku a odevzdat /nebo ofotit a poslat/ .

 

 

Matematika:

učebnice str.63.-65./Násobení čísel větších než 10 000/.Napište:

PS 1 - str. 29

PS 2 - str. 3

Učebnice - str. 61/1 a 63/6.

 

 

Přírodověda:

Rostliny na louce /str. 68-71/ ,str. 68,69- prohlédněte si obrázky, zkuste pojmenovat rostliny.

Úkol: podle návodu v PS str. 38/4 si založte herbář. Zatím 10 bylin. 25.5. donesete do školy /nebo ti,co budou doma, ofotí a zašlou/.

 

 

Vlastivěda:

učebnice str. 16-17 /Stěhování a sjednocení Slovanů/.

PS - str. 10,11.

 

Prosím ty, kteří nezaslali vypracovaná cvičení z minulého / a někteří i z předešlých týdnů!/, aby tak dodatečně co nejdříve učinili. Zaslaná cvičení jsou kontrolou práce žáků doma.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

Pokud obdržím podrobnější informace týkající se nástupu dětí do školy, seznámím vás s nimi na těchto stránkách, proto prosím, je stále sledujte. Děkuji.

----------------------------------------------------

 

5. 5. 2020

 

Vážení rodiče, informace o nepovinné docházce do školy od 25.5.2020 naleznete na internetových stránkách naší školy v AKTUALITÁCH. Prosím, přečtěte si je pozorně a pokud se rozhodnete, že vaše dítě bude chodit do školy/ nyní už závazně/, sdělte mi to do 18.5. 2020 formou sms zprávy. Po tomto datu již nebude možné dítě nahlásit.

Nezapomeňte vyplnit čestné prohlášení! Bez jeho odevzdání u vchodu nebude žák vpuštěn do budovy školy.

Přečtěte si, prosím, i kritéria hodnocení žáků v 2. pololetí.

J. Bajtošová

 

Doplnění informací:

Provozní doba na škole bude od 8.00 do 16.00, počet vyučovacích hodin se ještě upřesní.Naše třída zůstává na Vísce. Pokud bude počet přihlášených dětí překračovat 15, část dětí bude v jiné smíšené skupině s jiným pedagogem.Ti, co budou doma, budou vypracovávat úkoly shodné s prací ve škole/zřejmě bude denní zadávání úkolů/. Ve škole budou děti sedět odděleně po jednom v lavici, nebudou se stýkat s ostatními dětmi ve škole. Stejná skupina bude i v družině odpoledne.

Stravování bude školní jídelna nabízet dle metodiky MŠMT /viz aktuality na úvodní stránce naší školy/.Až se dozvím další informace, obratem vám je sdělím.

 

 

----------------------------------------------------

11.5. 2020

 

UČIVO OD 12.-18. 5.

-------------------

 

ČESKÝ JAZYK:

Učebnice str. 102, 104 a 105 - vzor MUŽ/ všude i/í/

Napište: 102/8b , 102/9 , 105/3-pouze 5 podstatných jmen.

Hodně chybujete v tom, že si řeknete ,podle kterého vzoru se dané podstatné jméno skoloňuje, ale už si ho nedáte do správného pádu podle jeho postavení ve větě. Např.: S našimi psy jsou potíže / pes jako pán, s našimi psy jako s našimi pány, proto tvrdé y/.

 

 

MATEMATIKA:

Pamětné dělení čísel větších než 10 000- uč. str.66,67.

Římské číslice- uč. str. 68,69. Naučte se všechny římské číslice!

Napište: PS 2 str. 4,5.

Na str. 4 cv.5- pokud jste zapomněli písemné dělení, najděte si znovu str. 40-42 v učebnici.

Na str. 5 cv.6- při odhadu zaokrouhlujte na 100 a na 1000.

 

 

VLASTIVĚDA:

O Velké Moravě-str. 18-20. Vždy si zkuste odpovědět na všechny otázky v textu a zkuste pro sebe test na str.21.

PS-str. 12,13.

/O zániku Velkomoravské říše jsme četli v čitance, vzpomeňte si na Svatopluka a jeho tři syny, tři pruty./

 

 

PŘÍRODOVĚDA:

Živočichové na louce, uč. str.72,73.

Na str. 68,69 zkus , jestli poznáš všechny živočichy na obrázcích.

PS: str. 36,37 a křížovka na str. 38/6.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

________________________

 

Podle sdělení školní jídelny se bude vařit pouze jedno jídlo. Pokud bude vaše dítě zůstávat odpoledne ve škole, nebude fungovat klasická družina, ale děti budou muset zůstat ve skupině, ve které se ráno učily.

Dnes jsem vám zaslala sms zprávu/ těm, ktří předběžně psali, že jeho dítě půjde do školy/ a potřebuji od vás okamžitou zpětnou vazbu. Také od těch rodičů, kteří si docházku dětí do školy ještě dodatečně rozmysleli. Děkuji za spolupráci. J. Bajtošová

__________________________________________________________

 

18. 5- 2020

 

Týden od 19.5.- 25.5.

---------------------

 

ČESKÝ JAZYK:

učebnice str. 105-108- naučit vzor STROJ-

Napište 106/6, 107/12 a 13.

 

 

MATEMATIKA:

Římské číslice- učebnice str. 70.

Jednotky objemu - zopakujte si v učebnici str. 83,84.

Napište PS stranu 6, 14 a a na str.15 doplňte cvičení na výpočet objemu.

 

 

VLASTIVĚDA:

Přemyslovská knížata-učebnice str. 22-25. Pro sebe si zkuste test na str.26.

Napište PS str. 14,15.

 

 

PŘÍRODOVĚDA:

Rostliny na poli-prohlédněte a zkuste si pojmenovat rostliny na obrázcích str.76,77. Zopakujte si a naučte se

str. 78-80.

Napište PS str. 40,41 a na str. 42 pouze cv.15.

 

 

PRO RODIČE žáků, kteří nebudou od příštího týdne docházet do školy:

---------------------------------------------------

Od 25.5. bude většina dětí vzdělávána tradičně ve škole. Vaše děti budou plnit stejné úkoly doma. Jakým způsobem budou odevzdávat úkoly, ještě upřesním, ale budou muset pracovat denně. Na Whatsappu utvořím skupinu těchto dětí a zde je budu denně informovat. Někteří z vás mi dali svůj kontakt , aby mohli své děti lépe sledovat. Pokud chcete i vy, začlením do skupiny vás místo vašeho dítěte.

__________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Informace k nástupu do školy

V pondělí 25.5.2020 rodiče přivedou děti před školu v 8.00 hod ke hlavnímu vchodu školy /ne ke vchodu do šatny!/. Při příchodu předají čestné prohlášení o bezinfekčnosti, jinak dítě nebude vpuštěno do budovy. /viz .metodický pokyn MŠMT/

Učitel převezme svou skupinu před školou, rodiče nesmí vstoupit do budovy!

Děti musí mít 2 roušky v sáčcích. Vyučování končí v 11.45 hod.

Celá skupina odchází z budovy ve 12.10 hodin., rodiče jsou povinni si dítě přesně v daný čas vyzvednout, neboť část skupiny odchází na oběd. Skupina má 20 minut na oběd, poté odvede pedagog děti zpět ke škole. Rodiče nesmí vyzvedávat dítě před jídelnou ani chodit do jídelny! Každé dítě, které bude odcházet samo, musí mít lístek podepsaný rodičem, na kterém bude doslova napsáno, že může jít samo domů /popř. samo z jídelny domů/.

Děti, které budou v družině, donesou na lístku napsáno, v kolik hodin a s kým budou odcházet.

Přihlašování obědů zajišťuje škola, vaří se pouze 1 jídlo. Obědy nelze odhlašovat /pouze ze závažných důvodů/.

Skupiny, do kterých jsou děti zařazeny, jsou neměnné /od data 20.5.2020/, děti již nelze přesunovat do jiné skupiny. Rozhodnutí o skupinách a provozu školy platí podle pokynů MŠ a ředitelství naší školy. Při porušování vydaných pravidel o chování ve škole může být vaše dítě ze skupiny vyloučeno.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizační pokyny na poslední školní týden:

 

- v pondělí 22.6. focení třídy-společné foto 35,- Kč

/ u některých žáků mám ještě 40,- Kč z neuskutečněného divadelního představení, 5 Kč vrátím v září těm, kteří mi je dali a mají distanční výuku/.

- kdo si dosud nevyzvedl věci dětí, dám mu je také v pondělí, přineste mi ošetřené učebnice a žákovskou knížku!!

- 2. díl pracovního sešitu z MA uschovejte do příštího školního roku, budeme jej ještě používat

- v pátek 26.6. bude vydáno po 8.hodině vysvědčení, poté jdou děti domů. POZOR!!! Děti na distanční výuce musí donést vytisknuté, vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti/ naleznete na internetových stránkách školy/ . Rovněž nesmí mít tyto děti příznaky žádného infekčního onemocnění, jinak je nemůžeme vpustit do budovy. Pokud by si přišli vyzvednout vysvědčení rodiče, předám jim je před budovou školy.

- 26.6. nejsou obědy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com