Domácí úkoly - 2019-2020 / třída 5.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 27.3.2020

Věty - minulý čas - skupina I.Hockové

Zadáno: 24.3.2020

Vezmi si kartičky se slovesy a sestav do sloupců. První sloupeček - infinitiv, druhý sloupeček - past simple, tvar sloves v minulém čase (jako jsme dělali ve škole). Potom pracuj jen se slovesy z druhého sloupce a sestav libovolné věty v minulém čase - střídej osoby (I, she, we....). Na konec vět přidej časový údaj typický pro past simple - např. yesterday, last week, last ..... apod. Určitě vymyslíš i jiné.

Utvoř tak alespoň 8 vět, můžeš i více.

Napiš je a pokud zvládneš, pošli na mail iva.hockova@volny.cz. Budu se těšit na vaše kreativní věty. Pokud nebudete posílat,uschovejte pro kontrolu.

Hezké dny I.Hocková

 

 

Do 5.4.2020

Word pictures

Zadáno: 30.3.2020

Pracovní sešit str. 52, cvičení B bude inspirací pro úkol na tento týden.

Protože máme omezený pohyb venku, bude nám stačit k dnešnímu úkolu výhled z okna nebo terasy. Pokuste se nakreslit obrázek toho, co vidíte tak, že použijete aj slovíčka a budete je psát/kreslit do tvaru objektů, které vidíte. Použijte slovní zásobu v lekci 11 - učebnice str. 55/cv.3 , str. 57/cv. 7 nebo použijte slovník. Obrázek pošlete mailem na iva.hockova@volny.cz nebo uschovejte pro kontrolu, až se uvidíme. Těším se na vaše nápady.

Děkuji všem, kteří zaslali věty, byly opravdu moc zdařilé a gramaticky správně, mám radost.

Ti, kdo neposlali, mají úkoly dva. Nebo prosím jen o krátkou zprávu, že pracujete. Děkuji, hezké dny. I.Hocková

Do 13.4.2020

A bus ride - plánek cesty

Zadáno: 6.4.2020

V tomto úkolu použijeme slovíčka z minulého úkolu a přidáme předložky.

1)Učebnice str.56/cv.4 - opakovaně si přečtěte obrázky - předložka + the + místo, které je na obrázku - vzor: modré věty pod cvičením.

2) ústně - učebnice str.56/cv.5, 57/cv.7 - přečíst a všímat si spojení předložka + místo

3) vypracovat A bus ride - pracovní sešit, fialové listy str.12, Unit 11. Pokuste se i o cvičení s otazníkem.

4) úkol navíc - pro zájemce - nakreslit jednoduchý plánek a vyznačit cestu, kterou jste podnikli na kole, pěšky nebo autem a popsat ji pomocí nové slovní zásoby.

Kdo má možnost, zašle. Ostatní uschovají pro kontrolu,až se uvidíme.

Do 15.4.2020

Velikonoční soutěž

Zadáno: 2.4.2020

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější vajíčko nebo velikonoční výzdobu s vajíčky. Soutěž potrvá do 15.4., kdy na stránkách každé třídy vyhlásíme vítěze. Hodnotí se originalita a dobrý nápad. Své výtvory vyfoťte a zašlete své paní učitelce způsobem jakým zasíláte úkoly. Jedná se o soutěž ne o úkol. Věřím, že se zapojí co nejvíce žáků. Přeji hezké tvoření.

Do 19.4.2020

How far is it ?

Zadáno: 14.4.2020

Budeme se ptát jak daleko (vzdálenost) ....

1. Pracovní sešit str.52/cv.A - procvič velká čísla - slož z jednotlivých cihel čísla a přepiš - pozorně bez chyb :)

2. Učebnice str. 55/cv. 2 a 3 - ptej se a odpovídej. U cvičení 3 máš uvedené měřítko - SCALE - 1 čtvereček je ve skutečnosti 50 m. Obě tato cvičení ústně.

3. Pracovní sešit str.53/cv.D. pokus se napsat věty o ČR nebo o libovolných místech ve světě.

Přeji hezké dny.

Do 26.4.2020

Poslech

Zadáno: 20.4.2020

V dnešním úkolu zkusíme poslech.

1. Pracovní sešit str. 54/cv.F - Listen and draw - poslouchej a zakresli. Podle poslechu zakreslete cestu, nejprve si přečtěte výrazy pod obrázkem, víte, co znamenají? Rada při poslechu: nemusíte jít pořád po cestě. Bude fajn, když si výrazy polohlasem vždy zopakujete na základě poslechu:)

2. Navazující úkol PS str. 55/cv.G - napište výrazy ze cvičení F pod obrázky a číslovkami označte pořadí do čtverečků - podle poslechu.

3. Pokud budete mít náladu a čas - pracovní sešit str. 55/cv.H,I - minulý čas sloves - past simple. (rada:kromě say jsou všechna slovesa pravidelná)

Přeji krásné dny, už se mi stýská. Těší mě vaše pracovní naladění :) a mám velkou radost z úkolů, které mi posíláte. IH

Doplňující informace: 27 Stopa 27.mp3 (1,31 MB)

Do 3.5.2020

We need/we don´t need

Zadáno: 27.4.2020

Dnes vyrazíme na cyklovýlet a budeme se bavit o tom. co potřebujeme a co ne.

need = potřebovat

don´t need - nepotřebovat

1. Učebnice str.59/cv.3 - přečti si text a podle věcí na obrázcích tvoř věty - co potřebuješ a co ne na výlet. Vzorové věty - modrý rámeček pod cvičením

2. Pracovní sešit str. 58/cv.E - poslech - zaškrtni (tick) věci, které děti potřebují na výlet.

3. Učebnice str. 60/cv.4 - zahrajte si s rodiči nebo sourozenci hru.

Děkuji všem, kteří posílají úkoly, mám radost. Hezké dny IH

Doplňující informace: 34 Stopa 34.mp3 (1,86 MB)

Do 10.5.2020

Talk time

Zadáno: 4.5.2020

Pracovní sešit str. - pokus se doplnit bubliny frázemi z rámečku. Podívej se nejprve na obrázky a pokus se domyslet, o co v příběhu jde. potom doplň fráze do bublin. Pro kontrolu si pusť poslech a popřípadě oprav.

Doplňující informace: 39 Stopa 39.mp3 (626,71 kB)

Do 10.5.2020

Test time

Zadáno: 4.5.2020

Pracovní sešit str. - Penguins

Přečti si text o tučňácích a pokus se doplnit do mezer výrazy z možností a/b/c - zakroužkuj a poté výrazy zapiš slovem do mezer. Potom si přečti ještě jednou celý text. Použij slovník nebo překladač - některá slovíčka asi nebudeš znát.

Přeji krásné májové dny a všichni se opatrujte. IH

 

Do 17.5.2020

Read, colour and write

Zadáno: 12.5.2020

Pracovní sešit str. 62/cv. A.

Dnešním úkolem je přečíst věty a vybarvit vlajky dle popisu, potom napsat názvy států pod jednotlivé vlajky. Čti a přepisuj pozorně - bez chyb. Nezapomeň, že názvy států se píší s velkým písmenem.

Nakonec nakresli vlajku ČR - your country´s flag.

V květnu jsou vlajky vyvěšené 1. a 8.5. na úřadech školách a státních institucích.

Přeji hezké májové dny. IH

Do 24.5.2020

Past simple - slovesa v minulém čase

Zadáno: 18.5.2020

Pracovní sešit str. 65/cv. G - osmisměrka.¨Hledej slovesa v ,inulém čase - koncovka -ed. U nepravidelných - jiný tvar.

Pomůcka: see - saw

hide - hid

have - had

say - said

Ostatní jsou pravidelná, tzn. že končí na -ed.

U sloves, uk terých neznáte český význam si najděte překlad - hledejte bez koncovky, v základním tvaru.

Do 24.5.2020

Morse code - Morseova abeceda

Zadáno: 18.5.2020

Učebnice str. 52 - přečti si krátký úryvek o šifrování s Morseovkou, potom nalistuj učebnici str.67 a pokus se vyluštit zprávu.

Pokus se napsat vlastní zprávu (samozřejmě v angličtině :)) pomocí Morseovy abecedy, možná ji znáte z táborů nebo od rodičů, ti si ji možná pamatují ze svého dětství. Pokud ne, pomozte si učebnicí str. 52. Těším se na vaše vzkazy.

Do 31.5.2020

Where have they been?

Zadáno: 26.5.2020

V dnešním domácím úkolu se podíváme na předpřítomný čas. Už jsme spolu probírali - Have you ever been...?

Už jsi někdy byl...?

Slovesný tvar se skládá z: pomocného slovesa have/has a významového slovesa ve tvaru s koncovkou -ed (jako minulý čas, pokud je sloveso pravidelné) nebo 3.tvar nepravidelného slovesa.

been, ridden, eaten, seen,

záporná věra - haven´t, hasn´t , nebo s použitím never=nikdy. I have never been.

Učebnice str. 65 - cvičení 2, poslech č.41

Učebnice str. 65 - cvičení 3, poslech č. 42

Pracovní sešit str.64 - cvičení F, poslech č.44

Pokud nezvládnete, nic se neděje, budu ráda, když zkusíte :)

Mějte se všichni fajn, opatrujte se IH.

 

Doplňující informace: 44 Stopa 44.mp3 (1,76 MB)

Do 31.5.2020

Učebnice str. 65 - cvičení 3

Zadáno: 26.5.2020

What have they done?

Doplňující informace: 42 Stopa 42.mp3 (548,12 kB)

Do 31.5.2020

Učebnice str. 65 - cvičení 2

Zadáno: 26.5.2020

Where have they been?

Doplňující informace: 41 Stopa 41.mp3 (844,58 kB)

Do 5.6.2020

Krásný svátek :)

Zadáno: 1.6.2020

Dnes je Mezinárodní den dětí a tak si myslím, že bychom ho měli oslavit!!! - Dnes bez úkolu :)

Užijte si krásný týden,, který nás čeká. Ten, kdo má nějaké restíky, má čas na jejich doplnění.

Zdravím a ještě jednou všem všechno nejlepší k svátku.

Stýská se mi, opatrujte se IH.

Do 19.6.2020

Adverbs - příslovce

Zadáno: 15.6.2020

Příslovce v českém jazyce rozeznáme v textu pomocí otázek jak, kde, kdy..... rychle, vesele, pomalu, šťastně apod.

Tvoří se (většinou) přidáním koncovky -ly

slow = pomalý slowly = pomalu

quick = rychlý quickly = rychle

 

1. Učebnice str. 69/cv.3 - přečíst a podle obrázků česky přeložit příslovce. (nahrávka č.49)

2. Pracovní sešit 68/ cv. D - podle poslechu doplnit příslovce z rámečku. potom zkuste hru o pirátech přečíst podle pokynů. Ve škole si můžete rozdělit role. (nahrávka č.51)

3. Pracovní sešit str. 67 - Make a spinner, pokuste se podle návodu vyrobit spinner a zahrát si hru.

 

Krásný červnový týden. IH

Doplňující informace: 49 Stopa 49.mp3 (791,23 kB)

Do 19.6.2020

Nahrávka č.51

Zadáno: 15.6.2020

Nahrávka č. 51

Doplňující informace: 51 Stopa 51.mp3 (1,76 MB)

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz