Domácí úkoly - 2019-2020 / třída 6.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 23.3.2020

Dějepis

Zadáno: 16.3.2020

1. dobrovolný úkol

(Své odpovědi pište dozadu do sešitu. Až se zase uvidíme, vyberu si je a za správné odpovědi získáte jedničky.):

• Zjisti, co je disk z Faistu

• Zjisti, co znamená výraz „bájná Atlantida“ a jak souvisí s mínojskou civilizací na Krétě.

 

všichni si napište do sešitů další výpisky k Řecku:

Peloponéský poloostrov

- kolem roku 2000 př. Kr. sem přišly první řecké kmeny = ACHÁJOVÉ - budovali opevněná sídla, z nichž se vyvinula města a později městské státy - k nejvýznamnějším takovým centrům Achájů patřily Mykény, proto je jejich civilizace a kultura nazvána mykénská

- hradby mykénských měst byly tak silné, že lidé později uvěřili, že je stavěli jednoocí obři kyklópové => název kyklópské zdivo, Achájové znali písmo – převzali z Kréty lineární písmo B

- mykénská civilizace byla zničena vpády mořských národů a ve 12. století příchodem nových kmenů = DÓROVÉ – především zemědělci a pastevci, úspěch jim zajistily železné zbraně, neměli ale tak vyspělou kulturu jako Achájové, proto jejich příchod znamenal počátek tzv. TEMNÝCH STALETÍ – toto období skončilo asi po 300 letech vznikem nového písma = řecká alfabeta (z ní vychází i naše současné písmo = latinka)

 

Do 26.3.2020

Přírodopis

Zadáno: 23.3.2020

Vypracovat pracovní list (viz. příloha). Můžete si ho vytisknout a vyplnit nebo vypracovat v počítači a mít ho v elektronické podobě.

 

Vybrané zástupce se postupně nauč poznávat ;).

 

Pokud ho budete chtít zkontrolovat, lze zaslat na email: mivok17@seznam.cz

 

Hodně štěstí :)

Doplňující informace: pracovní list měkkýši.docx (892,07 kB)

Do 26.3.2020

Český jazyk 4

Zadáno: 24.3.2020

P.S., str. 37, cv. 4.

Do 26.3.2020

Matematika 4

Zadáno: 24.3.2020

P.S. Geometrie str. 32, cv. 2.

Do 27.3.2020

Anglický jazyk - upozornění

Zadáno: 25.3.2020

Dobrý den všem!

Doufám, že jste všichni v pořádku a pozitivně naladěni.:))

Na https://www.duolingo.com/ jsem vytvořila třídu (English 6.A). Prosím všechny zaslat vaši mailovou adresu na ZRybarikova@seznam.cz (pookud je to možné,tak do konce tohoto týdne).Pošlu vám link, jak se připojit do třídy. Můžete pracovat na počítači nebo si stáhnout ”appku” do mobilu. Přeji všem hodně zdaru a snad brzy na viděnou.

Do 29.3.2020

Anglický jazyk

Zadáno: 22.3.2020

-opakovat slovní zásobu,strany 10,13,20,23,30,33,44,47,54,57

-do školního sešitu vypracovat ze strany 40-41 cvičení:

1,2,3,6,8,10,11,12,13

-opakování slovíček - do školního sešitu vypracovat cvičení ze str.42 - cv.1,2,3,4,5,6 (věty nemusíte opisovat, pouze očíslovat slovíčka, u cv.3 stačí spojit číslo a písmeno,např.1d)

-do školního sešitu napsat 5 jednoduchých vět ”My animal”

(použít věty : I have got.., It has got, It is.. It eats..,It lives...

Pro ty, kdo si chtějí něco přečíst..(není povinné)

 

Doplňující informace: book.pdf (10,06 MB)

Do 30.3.2020

Dějepis

Zadáno: 23.3.2020

napište si do sešitů další látku:

- OBDOBÍ VELKÉ ŘECKÉ KOLONIZACE = doba po skončení temných staletí, kdy došlo k rozvoji výroby a řemesel a směnný obchod nahradilo používání prvních mincí, protože se Řekům dařilo, museli brzy začít zakládat nové osady (na ostrovech v Egejském moři, na Sicílii, na jihu Itálie, na pobřeží Černého a Azovského moře, na severním pobřeží Afriky, dostali se dokonce i do dnešní Francie – zde založili osadu Massalia = dnešní Marseille)

- Řekové nikdy nevytvořili jednotnou říši, zakládali městské státy (polis), které na sobě byly nezávislé

- příklady řeckých městských států (poleis):

1. SPARTA

- založili ji Dórové => byla vojenským státem (život zde měl přísná pravidla, byl zaměřený na tělesnou zdatnost – i u žen, obyvatelé pohrdali přepychem, který považovali za změkčilost)

- tři skupiny: svobodní Sparťané (měli plná občanská práva, mohli volit a být voleni a zabývali se vojenským výcvikem a bojem), perioikové (obyvatelé žijící na okraji města zabývající se řemesly a zemědělstvím) a heilóti (bezprávní otroci, Sparťané jim vyhlašovali války, ve kterých mohli být heilóti beztrestně zabíjeni)

- slabé nebo nemocné děti zde byly hned po narození zabíjeny, chlapci svobodných Sparťanů byli od 7 let vychováváni státem a stávali se z nich bojovníci, vojenskou službu mohli ukončit až v 60 letech, v boji mohli pouze vyhrát, nebo zemřít

- v čele stáli dva králové (do boje ale táhl vždy jen jeden z nich), s nimi vládlo pět úředníků z řad aristokracie, rada starších a lidové shromáždění

2. ATHÉNY

- byly založeny dříve než Sparta, jejich obyvatelé kladli důraz nejen na vojenskou službu, ale také na vzdělání a umění

- bájný zakladatel státu = Théseus

- ochránkyně města = bohyně Pallas Athéna (bohyně moudrosti)

úředníků = archonti, rada = aeropagové a lidové shromáždění) – nejznámější archonti = Drakón (drakonická opatření = krutá), Solón (zrušil dlužní otroctví), tyranida = vláda jednoho člověka (tzv. tyrana) – nejznámější tyran = Peisistratos, DEMOKRACIE - každý athénský občan měl právo volit a být volen do jakkoli vysokého úřadu a před zákonem si byli všichni rovni (demokracie je systém, který vymysleli staří Athéňané, ale používáme ho dodnes!)

 

2. úkol: na YouTube si najděte video s názvem Řecko 2/5: Sparta a Athény/Videovýpisky z dějepisu a s jeho pomocí odpovězte na následující otázky:

1. Co znamenají ustálená spojení používaná dodnes:

spartánská výchova

se štítem, nebo na štítě

lakonická odpověď

2. Proč nosili spartští bojovníci červené pláště?

3. Co znamenají slova: agora a demokracie?

(Vzhledem k tomu, že to vypadá, že se ještě dlouhou dobu do školy nevrátíme, prosím, abyste mi odpovědi na první (dobrovolný úkol) a na tento povinný druhý úkol zaslali na mail v.slavikova111@seznam.cz do úterý 31. 3. 2020. Úkol je na známky.)

 

Do 30.3.2020

Fyzika 3

Zadáno: 24.3.2020

Dobrý den,

 

povedlo se ti vyhledat předměty, které měly na obalu údaje o hmotnosti (kelímek od jogurtu...)? A co převody, šly ti? Prima.

Tento týden budeme procvičovat převody jednotek hmotnosti.

 

1) V učebnici na s. 80/ U - 1 ( Vyjádři v kilogramech:), U 2 (vyjádři v gramech) -vypracovat do sešitu.

 

2) Při nakupování jsi se možná setkal/a s jednotkou karát. Tato jednotka se používá ve dvou významech. V jakých? Vyhledej. Použij internet, nebo encyklopedii. Zapiš do sešitu, co jsi zjistil/a.

 

3) Zjisti na internetu přibližné hmotnosti následujících živočichů a seřaď je od nejtěžšího po nejlehčí: pes, moucha, žirafa, kůň, slon, kočka, žába, myš a zlatohlávek (brouk). Zapiš si vše do sešitu.

Tvé řešení mi,prosím,pošli na email: katerinahrabakova@centrum.cz ( Můžeš ho třeba jen vyfotit vypracovaný v sešitě a poslat obrázek v příloze, nebo jej zapsat do textu emailu.)

Pokud ti nejde vyhledávání na internetu, nebo tě nebaví :-) Můžeš splnit tento úkol a řešení mi poslat emailem: učebnice s.81/U - 5 a) b). Vyber si, co se ti víc líbí.

Termín odevzdání: 30. 3. 2020 :-)

 

To, že hmotnost tělesa zjistíme pomocí váh, není pro tebe žádná novinka. Projdi si prezentaci na tomto odkazu a zaměř svou pozornost na vážení těles: http://3zscheb.unas.cz/e-learning/fyzika%20web/mereniHmotnostivykl.htm

To bude pro tento týden vše.

 

Těším se na Vaše emaily. Pěkný týden. KH

Do 30.3.2020

Zeměpis

Zadáno: 25.3.2020

Pokud budete mít chuť pusťte si video NEZkreslená věda II: 7. Jak vzniká zemětřesení, odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg

 

Zkuste si odpovědět na otázku: Co způsobuje/způsobil pohyb litosférických desek?

 

Pokud se vám video nepodaří spustit, nic se neděje. Až se uvidíme zpět ve škole, vše si projdeme a vysvětlíme společně.

 

Hezký den :))

Do 31.3.2020

Informatika 1

Zadáno: 24.3.2020

1. Přečtěte si návod na práci v PowerPointu.

2. Kdo má doma program PowerPoint, může vypracovat úkol 1.

 

PowerPoint

 

Powerpoint spustíme buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku start – všechny programy – Microsoft office – Powerpoint nebo klikneme na start a napíšeme PowerPoint. A klikneme na prázdná prezentace.

Uložíme si tuto prezentaci. Klineme na kartu Soubor. Uložit jako – tento počítač a uložíme si to do své složky. A prezentaci pojmenujeme první prezentace a naše příjmení. Nezapomeňte průběžně si ukládat prezentaci nahoře disketou, kdyby někomu spadl počítač, nebo se zasekl, abyste to nemuseli dělat celé od znovu.

 

Motivy, formátování

Po spuštění se nám zobrazí prázdná prezentace s úvodním snímkem. Zobrazený snímek vyplníme textem „Životopis“. To uděláme kliknutím na text Kliknutím vložíte nadpis. Kliknutím způsobíme, že daný text zmizí a zobrazí se kurzor. Můžeme začít psát, například text Životopis. Máte? Velké Ž uděláme, když zmáčkneme caps lock a ž.

Pokračujeme, klikem na text klinutím vložíte podnadpis. Zde vyplníme Vaše jméno, já zvolím své, takže pozor a neopisujte. Dále můžeme připsat adresu.

 

Motivy

První snímek je hotov a teď potřebujeme přidat další snímek. Jak na to? Je to jednoduché. Na kartě Domů klikneme na Nový snímek v sekci Snímky a vybereme, který typ z připravených motivů se nám bude hodit nejvíce. Pro ukázku vybereme Nadpis a obsah.

Vybráním motivu Nadpis a obsah se zobrazí následující snímek. Kliknutím na Klinutím vložte nadpis vložte text „Absolvované školy“ a klinutím na Kliknutím vložíte text napište vaše absolvované školy, nemusí být tyto údaje pravdivé (například mateřská, základní, autoškola).

 

Ukážeme si úpravu textu ve snímku

V PowerPointu (podobně jako ve Wordu či Excelu) můžeme formátovat text. Ukážeme si několik možností, pokud znáte Word, Excel nebude Vám činit formátování problémy.

K základnímu formátování textů nám postačí karta Domů sekce Písmo nebo Odstavec.

Pokud chcete text naformátovat, musíme ho nejprve vybrat a následně zvolíme některou z možností z karty domů: Jako první si ukážeme tučný text. Ten se nachází v kartě domů.

Tučný text uděláme ikonou nahoře s písmenem B v sekci Písmo, tato funkce slouží, k tomu, když chceme text zvýraznit, například nadpis, důležitý text.

Další funkce je Kurzíva je také nahoře v kartě Domů v sekci Písmo, ale je označena jako písmeno I. Takže si označíme text s klikneme na funkci kurzíva a text se nám zvýraznil že se změnil sklon písma.

Ještě existuje podtržení, to je ikona s písmenem U, ale to už se moc nepoužívá (lidé si mohou myslet, že je to odkaz na nějakou stránku).

Na této kartě se také nachází typ písma ten je nad předchozími funkcemi v sekci Písmo, onačíme si text kurzorem a vybereme typ písma a písmo se nám změní na požadované. Pro vyhledávání konkrétního typu písma označíme požadovaný text kurzorem, rozklikneme šipku u typu písma a napíšeme požadovaný typ písma například Arial a vybereme ho a typ písma se nám změnil na Arial.

Písmo rozdělujeme do dvou skupin. První skupina je patkové písmo, které má takzvané patky (lidově řečeno mají rozšířené okraje písmene). Patková písma jsou například Times New Roman, Courier New (karien njů), Georgia (džoržda).

Druhou skupinou je písmo bezpatkové, to je písmo, které nemá patky. Tady vidíme že písmo nemá patky. Příkladem je písmo Arial, Verdane, Tahoma.

 

Hned vedle typu písma vpravo je nastavení velikost písma. Pro normální text v prezentaci používá minimálně velikost 21 pro nadpisy se používají větší velikost textu a tučné formátování. Vyzkoušíme si to, označíme si nějaký text a vybereme velikost písma nebo můžeme ručně napsat velikost písma číslovkou, pokud není v seznamu.

Barvu písma si můžeme nastavit u ikony s písmenem A, zase vybereme text, kurzorem rozklikneme šipku u ikony s písmenem A a vybereme si barvu textu.

Teď si ukážeme vložení obrázku do prezentace.

Přes kartu Domů, klikneme na nový snímek v sekci Snímky. A vybereme motiv například porovnání. Obrázek vložíme jednoduše kliknutím na ikonu obrázku zde.

 

 

Zobrazí se okno Vložit obrázek. Výběr vhodného obrázku proveďte z vašeho disku. Označte vhodný obrázek a stiskněte Vložit. Výběrem obrázku se tlačítko Otevřít změní na vložit.

Do nadpisu můžeme napsat text FOTO.

Nebo na internetu si najdeme obrázek, například do prohlížeče napíšeme obličej a kliknu pravým tlačítkem na vybraný obrázek a dáme kopírovat obrázek. Pak se vrátíme zpět do PowerPointu a můžeme obrázek vložit buď kliknutím – pravým tlačítkem myši do PowerPointu a klikneme na text obrázek a on se nám vloží. Nebo pomocí klávesové zkratky levého ctrl a současně písmeno v.

Pokud máme obrázek již uložený v počítači, stačí si ho najít a přetáhnout do PowerPointu, nebo na něj kliknout zase pravým tlačítkem myši a dáme kopírovat a pak se vrátíme do PowerPointu a k klikneme pravým tlačítkme myši a dáme vložit.

Nebo v kartě vložení klikneme na obrázky a následně vyberetme požadovaný obrázek, který chceme vložit.

Obrázek můžeme zmenšit, klikneme na něj levým tlačíkem myši a za kolečka po stranách tahem zmenšíme obrázek.

 

Jako další si ukážeme změna pozadí a motivu snímku.

Teď provedeme změnu bílého pozadí snímků, které se nám určitě nelíbí. Přejdeme na kartu Návrh. V sekci Motivy si vybereme, jaký motiv se nám líbí. Vpravo nahoře v sekci Přizpůsobit, když klikneme na Formát pozadí (viz obrázek),

tak si zde můžeme vybrat barvu Motivu.

Smazání snímku.

Pro smazání snímku musíme kliknout pravým tlačítkem u myši na snímek, který se nachází vlevo v osnově, a z nabízených položek vybereme Odstranit snímek a máme hotovo.

 

 

 

 

Úkol 1 – Prezentace na téma Ochrana životního prostředí

 

⦁ Vytvořte prezentaci v PowerPointu, uložte si ji do své složky. Prezentaci pojmenujte „Ochrana_zivotniho_prostredi “ a vaše jméno a příjmení.

⦁ Prezentace bude obsahovat minimálně 7 snímků.

⦁ Do prezentace vložte minimálně 3 obrázky.

⦁ Úpravy textu nechám na vás.

 

Do 1.4.2020

Nový způsob komunikace ŽÁK - UČITEL

Zadáno: 27.3.2020

Milí žáci a rodiče, v nejbližší době pro nás chystáme změnu ve způsobu komunikace s vámi a rozhodli jsme se k tomu využít aplikaci Google G Suite a její součást Google Classroom - aplikace je ZDARMA, jednoduchá na používání i pro žáky druhého stupně ZŠ a relativně snadná na zavedení do praxe. Umožňuje pořádat videokonference se žáky až do 300 současně připojených uživatelů i velmi přehledně zadávat práci. Aplikaci lze používat v mobilu, tabletu i počítači. Pro vás jako uživatele to znamená si do mobilu nebo tabletu stáhnout aplikaci nebo se na počítači přihlásit ke stránkám. Prozatím nic ale nedělejte, o všem budete včas informováni a obdržíte přesné informace. Děkujeme za pochopení a těšíme se na zefektivnění naší společné komunikace.

Na první etapu zavedení do praxe byly vybrány 6. a 9. ročníky, očekávejte tedy v příštím týdnu hesla pro přihlášení na mobilních telefonech vašich rodičů.

Do 5.4.2020

Český jazyk 5

Zadáno: 29.3.2020

P.S. str. 37, cv. 5, 6.

 

Učebnice str. 72, cv. 4. (Doplň přes fólii.)

 

Učebnice str. 72, cv. 5 a), b). (Vyber si jen 8 slov, doplň přívlastky a vzniklá spojení použij ve větách, které napíšeš do sešitu.)

 

Do 5.4.2020

Matematika 5

Zadáno: 29.3.2020

Geometrie P.S. str. 32, cv. 3.

 

Geometrie P.S. str. 33, cv. 4,5.

 

Aritmetika učebnice str. 46, cv. 4,5. (Napiš do sešitu.)

 

Aritmetika učebnice str. 47-48, cv. 8 a) - r) (Napiš celé do sešitu).

Do 5.4.2020

Fyzika 4

Zadáno: 29.3.2020

Dobrý den,

tento týden si budeme opakovat to,s čím se každý den setkáváte.

Čas (nadpis do sešitu).

Pro Vás je nové jedině to, že se jedná o fyzikální veličinu. V učebnici na rubu desek najděte a zapište si do sešitu značku, která se pro čas využívá. Od čeho je asi odvozená - dobrovolný úkol?

 

Než budeme opakovat jednotky času - mimochodem, ty také moc dobře znáte- podívejte se na youtube.com na video Byl jeden vynálezce - 4. díl - měření času (toto zadejte do vyhledávání) Ukáže se vám video Bol raz jeden..., ale nebojte se video je v češtině. Poznamenejte si s pomocí videa 4 měřidla, kterými se čas měřil/měří.

 

(Odkaz na video nezadávám, neboť někdy nejde zkopírovat.)

 

Příští týden si připomeneme v jakých jednotkách se čas měří.

 

Mějte se hezky.KH

Do 5.4.2020

Dějepis

Zadáno: 29.3.2020

Napište si do sešitů pokračování látky k Řecku:

Boje

1. Úvod

2. Řecko-perské války

3. Peloponéská válka

 

1. ÚVOD

Peršané

– základ vojska = pěchota – lehkooděnci měli luky, těžkooděnci měli kopí, oštěpy a štíty, pro boj zblízka měli pěšáci sekery nebo meče, další složky armády = bojové vozy tažené koňmi (na nápravách mívali připevněné kosy) a jezdectvo (koně a velbloudi)

- silná stránka = početní převaha

- slabina = nedostatečná ochranná zbroj

Řekové

- základ vojska = pěchota – těžkooděnci = hoplíté (bohatí) ozbrojení kopími a dvousečnými meči, lehkooděnci (chudí) a jezdectvo, vojsko se dělilo do fýl (100 jezdců a 1000 hoplítů) – v čele fýly stál volený generál = stratég

- falanga = obdélníková bojová sestava hoplítů

- triéry = bojové lodi

- silná stránka = ochranná zbroj hoplítů = bronzový krunýř chránící trup, nohy chránily pruhy kůže pobité kovovými destičkami a bronzové chrániče holení, hlavu přílba s chocholem z koňských žíní

- slabina = nejednotnost řeckých států

 

3. dobrovolný úkol: Zjisti a do pondělí 6. 4. 2020 mi na mail napiš, kdo byly tyto tři osobnosti: Dareios I., Xerxes I. a Themistokles.

 

Do 5.4.2020

Přírodopis

Zadáno: 30.3.2020

Všechny vás zdravím :))

 

- v příloze najdete pracovní list s křížovkou, kterou vyluštěte (v tajence vám vyjde cizí pojem, tak se nelekejte, že vám to vyšlo špatně ;))

V případě nejasností a zájmu o kontrolu lze zaslat na email: mivok17@seznam.cz (není nutné)

 

 

- dále v něm najdete 3 obrázky, na kterých je stavba těla plže, mlže a hlavonožce => pokud máte možnost, můžete si je vytisknout a nalepit do sešitu, pokud ne, tak se pokuste je do sešitu překreslit

Doplňující informace: Křížovka + obrázky popis těla měkkýši.pdf (647,40 kB)

Do 5.4.2020

Zeměpis

Zadáno: 30.3.2020

Všechny vás zdravím :))

 

Toto pololetí bychom měli probírat také téma ”počasí”. V učebnici na str. 39 nás čeká projektový úkol měření průměrné měsíční teploty.

Pokuste se od 1.4.-30.4. zaznamenávat každý den venkovní teplotu. Měření provádějte vždy přibližně ve stejnou denní dobu - buď každý den ráno, odpoledne, nebo večer. (Stačí měřit pouze 1 za den vždy ve stejnou dobu)

 

Naměřené údaje zaznamenávejte. Můžete využít tabulku v příloze. Nad nebo pod tabulku si zapište, ve kterou denní dobu měříte.

 

Až se uvidíme zpět ve škole, tak úkol společně vyhodnotíme.

 

V případě nejasností pište na email: mivok17@seznam.cz

 

 

 

Doplňující informace: Tabulka na měření teploty.docx (11,95 kB)

Do 8.4.2020

Přírodopis

Zadáno: 6.4.2020

V příloze máte pracovní list - pozorování žížaly. Ten prosím vypracujte a odevzdejte pomocí Google Classroom.

 

Zároveň prosím ty, kteří ještě nepotvrdili pozvání do kurzu Přírodopis 6.A, aby tak učinili. Pokud se nejde někomu zapsat, tak mi napište na email: vokacova.mirka@2zshorovice.cz

Doplňující informace: Pracovní list- pozorování žížaly.docx (14,53 kB)

Do 8.4.2020

Zeměpis

Zadáno: 6.4.2020

Přečíst učebnici na str. 12-16.

 

Učebnice str. 16:

1) Přepsat do sešitu cvičení nad oranžovým rámečkem: ”Dříve existovala pouze jedna ”velká prapevnina” zvaná .....”

2) Napsat do sešitu odpovědi na otázky 1-6.

 

Poté sešit vyfoťte nebo nascanujte a vložte pod úkol v Google Classroom. Tímto Vás zároveň žádám, pokud ještě nejste připojeni do kurzu Zeměpis 6.A, aby jste se připojili. Pokud Vám to nejde, tak mě kontaktujte na emailu: vokacova.mirka@2zshorovice.cz

Do 9.4.2020

Velikonoční soutěž

Zadáno: 2.4.2020

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější vajíčko nebo velikonoční výzdobu s vajíčky. Soutěž potrvá do 15.4., kdy na stránkách každé třídy vyhlásíme vítěze. Hodnotí se originalita a dobrý nápad. Své výtvory vyfoťte a zašlete své paní učitelce způsobem jakým zasíláte úkoly. Jedná se o soutěž ne o úkol. Věřím, že se zapojí co nejvíce žáků. Přeji hezké tvoření.

Do 9.4.2020

Classroom

Zadáno: 5.4.2020

Připomínám zapsání žáků do Učebny Google (Classroom).

Informace jsou v Aktualitách.

Do 12.4.2020

Český jazyk 6

Zadáno: 5.4.2020

Učebnice str. 72-73, b) předmět (přečti si vše o předmětu), str. 73, cv. 2 (doplň přes fólii, můžeš vyfotit a poslat foto pomocí Classroomu).

 

P.S. str. 37, cv. 1. (Napiš ke každému slovu 2 přívlastky, shodný a neshodný.)

Příklady máš v učebnici na str. 71.

 

V Google učebně máte i videa.

Do 12.4.2020

Matematika 6

Zadáno: 5.4.2020

Aritmetika učebnice str. 66, cv. 4.(Napiš do sešitu podle str. 65.), str. 69, cv. 3, str. 72, cv. 2.

 

V Google učebně máte i videa.

Do 12.4.2020

Fyzika 5

Zadáno: 5.4.2020

ČAS

Zjistil/a jsi značku užívanou pro čas?

Povedlo se ti podle videa poznamenat si měřidla času? Pro kontrolu se podívej do přiloženého souboru Čas 1. A oprav si či dopiš, co ti chybí.

 

Co je to čas? To je dosti filozofická otázka. Určitě znáš několik filmů či knih, kde hrdinové cestují časem (např. Hermiona v knize o Harrym Potterovi). Dobré je, že čas lze měřit, rozdělovat na menší části - jednotky. A jak zjistím přesný čas? Pomocí odkazu zjisti přesný čas v Berouně a odpověz na otázku.

 

https://www.presnycas.cz/EU/CZ/3975.html

 

Podívej se na video o čase v Matýskově matematice - viz odkazy. Pusť si cvičení 1 a 3.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SyIrthU_Lz8

https://www.youtube.com/watch?v=GFQOqovl8QE

 

Do vyhledávače na youtube. com si zadejte: Matýskova matematika - převody jednotek času.

Pokud Vám to nepůjde, to samé, ale méně zábavnou formou najdete i v učebnici.

 

Do sešitu si poznamenej vztahy pro převod jednotek. V učebnici na s. 96 je máš ve žlutém rámečku.

 

Do sešitu vypracuj na s. 96 / U - 1. (Vyjádři v sekundách: )

Doplňující informace: čas 1.odt (18,59 kB)

Do 12.4.2020

Dějepis

Zadáno: 6.4.2020

DĚJEPIS

1. Prohlédni si prezentaci s obrázky doplňujícími naše povídání o Řecku.

2. Do sešitu si napiš novou látku (1. část řecko-perských válek).

3. O Velikonocích si pořádně odpočiň.

Doplňující informace: 6. ROČ. STAROVĚKÉ ŘECKO OBRÁZKY.pptx (341,88 kB)

Do 12.4.2020

Dějepis

Zadáno: 6.4.2020

zápis:

2. ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY (499-448 př. Kr.)

= série bojů mezi pevninským Řeckem a mocnou perskou říší ležící v Asii

- začaly povstáním řeckých městských států v Malé Asii proti perské nadvládě, na pomoc Řekům v Malé Asii tehdy dorazili i Athéňané – povstání bylo poraženo a perský král Dareios I. se rozhodl ovládnout i pevninské Řecko => vyslal posly, kteří od Řeků žádali na důkaz poddanosti zem a vodu (v Athénách posly svrhli do propasti, ve Spartě je hodili do studny)

=> bitva u Marathónu – 490 př. Kr. – perské vojsko se vylodilo nedaleko Athén a střetlo se na marathónské pláni s řeckými vojáky z Athén a Platají, v čele Řeků stál stratég Miltiadés, přesto, že Peršané byli v přesile, prohráli (6400 mrtvých Peršanů x 192 mrtvých Řeků) a uprchli zpět do Asie, proslulý běžec Feidippidés poté běžel 42 km do Athén, kde oznámil, že zvítězili a zemřel vyčerpáním – dodnes se na jeho počest běhá tzv. marathónský běh

- bylo jasné, že tímto vítězstvím válka nekončí – Athéňan Themistoklés varoval před návratem Peršanů a přesvědčil ostatní Athéňany, aby vybudovali silné loďstvo

 

 

Do 13.4.2020

Anglický jazyk

Zadáno: 6.4.2020

slovíčka v učebnici na str.64 přiřaď k obrázkům

nové zadání na duolingo

https://youtu.be/aqQ17mbz6K0

 

podívej se na video a zkus rozhodnout,zda je slovo počitatelné/nepočitatelné (slovíčka cv.1,str.64

Do 15.4.2020

Zápis do Classroomu

Zadáno: 14.4.2020

Někteří žáci se ještě nezapsali do Zeměpisu, Fyziky, Přírodopisu a Informatiky pro 6. A.

Do 19.4.2020

Český jazyk 7

Zadáno: 13.4.2020

Učebnice str. 74, cv. 3. (Vypiš do sešitu předměty a urči je. Např.: babičce - h, džusu - h, ředkvičky, mrkev a cibuli - n, svým problémem - r, h - holý, n- několikanásobný, r- rozvitý.)

 

Učebnice str. 74, cv. 4 a), b). (Napiš do sešitu.)

 

P.S. str. 38, cv. 2 a), b). (ptačí zpěv - sh., zpěv ptáků - nesh.) 2a) spoj čarami, 2b) dopiš.

P.S. str. 38, cv. 3, 4.

 

Do 19.4.2020

Matematika 7

Zadáno: 13.4.2020

Aritmetika učebnice str. 77, cv. 1 (ústně), 2 (do sešitu), str. 78, cv. 7, 8, 9, 10 (do sešitu).

Do 19.4.2020

Fyzika 6

Zadáno: 13.4.2020

Dobrý den, ahoj,

na začátek si dáme malé opakování - viz odkaz: skolasnadhledem.cz (nemusíš pracovat jen na PC, můžeš si vše psát do sešitu a v klidu vyřešit, následně doplnit na PC)

 

Pak ještě malé ohlédnutí - video z portálu edu.ceskatelevize - Pražský orloj: Hodinový stroj. Viděli jste ho už na vlastní oči? Snad se Vám video líbilo!

 

Další fyzikální veličina, o které si povíme je teplota.

s měřením teploty se setkáváme každý den - v bytě/domě, venku (předpověď počasí, teplota vody v létě), při pečení v troubě.

Dál pokračujte prezentací měření teploty (příloha) - pusťte si pouze 1 stránku. K tomu si otevřete učebnici na str. 100 - 105 a věnujte pozornost obrázkům a žlutým rámečkům na daných stránkách (jsou celkem 3). Ty si pak zapište do sešitu pod nadpis teplota.

 

Pěkný zbytek týdne. K. H.

 

Odkazy:

1) https://www.skolasnadhledem.cz/game/2949 - převody jednotek času

2)https://edu.ceskatelevize.cz/prazsky-orloj-hodinovy-stroj-5e441a11f2ae77328d0a67a5

(stačí zadat - edu.ceskatelevize,do vyhledavače: pražský orloj - hodinový stroj)

 

Doplňující informace: Mereni_teploty.ppt (785,00 kB)

Do 19.4.2020

Dějepis

Zadáno: 14.4.2020

1. Zapiš si do sešitu novou látku (dokončení řecko-perských válek a peloponéská válka).

2. Jako shrnutí k řecko-perským válkám si pusť na YouTube video: Řecko 3/5: Persie a řecko-perské války | Videovýpisky z dějepisu. Pokud chceš získat plus za aktivitu, zjisti na internetu nebo v knihách, co znamenají pojmy žoldnéř (žoldák) a ostrakismus a odpověz po shlédnutí videa na tyto otázky:

1. Kdo byli v souvislosti se starověkou Persií tzv. Nesmrtelní?

2. Kdo zradil Sparťany v bitvě u Thermopyl?

3. Jak se nazýval mír, kterým byly ukončeny řecko-perské války?

 

zápis do sešitu:

- bitva u Thermopyl – 480 př. Kr. – po deseti letech se další perský král Xerxes I. rozhodl znovu zaútočit, Řekové se rozhodli zastavit Peršany v soutěsce u Thermopyl, spartský král Leónidás s 300 těžkooděnci bránil soutěsku, dokud všichni nepadli, pak se Peršané valili do Athén, Themistoklés včas přesvědčil obyvatele, aby uprchli na ostrov Salamína, Peršané ale Athény vypálili

- bitva u Salamíny – 480 př. Kr. – námořní bitvu u Salamíny vyhráli Řekové a perský král prchá zpět do Asie, na souši ale zůstala část jeho armády => 479 př. Kr. bitva u Plataj, kde bylo poraženo perské vojsko

- výsledek řecko-perské války = Řekové uhájili své území a osvobodili své osady v Malé Asii, roku 499 př. Kr. byl uzavřen mír

3. PELOPONÉSKÁ VÁLKA (431-404 př. Kr.)

= boj Athén a Sparty o nadvládu nad celým Řeckem

- Athény - po řecko-perských válkách období rozkvětu (především v době, kdy v čele státu stál Periklés) – jejich silné loďstvo v době míru zajišťovalo obchod, rozvíjela se řemesla i zemědělství a Athény bohatly => staly se vůdcem Athénského námořního spolku, který měl v případě dalšího ohrožení bránit Řecko (ze svých spojenců ale časem udělali poddané a z jejich daní si platili rozvoj města)

-Periklés – stratég (vojenský velitel) – pomohl i nemajetným lidem, aby se mohli účastnit hlasování a zapojili se do demokracie, protože za účast na lidovém shromáždění dostávali plat, podporoval výstavbu města, veřejné slavnosti a umění => Athéňané si ho vážili

- Sparta – mocenský vzestup Athén se nelíbil Sparťanům => vytvořili se svými spojenci Peloponéský spolek

- válka – zpočátku vítězily Athény (měly převahu na moři a zásoby zlata a stříbra), pak ale v Athénách vypukl mor – mezi jeho oběťmi byl i Periklés => byl uzavřen mír na 50 let, ale ani jedna strana neměla v úmyslu ho dodržet, r. 405 př. Kr. došlo k rozhodující bitvě u Aigospotamoi (Kozích říček) – Sparťané zde porazili athénské loďstvo, Athény se musely vzdát, demokracii u nich nahradila na čas oligarchie (= vláda bohatých)

- výsledek peloponéské války: vyhrála Sparta, ale ani Athénám, ani Spartě se nakonec nepodařilo sjednotit a ovládnout celé Řecko

 

 

Do 25.4.2020

Úkoly

Zadáno: 19.4.2020

Domácí úkoly jsou od 20. dubna na Classroomu (Učebně Google).

Do 15.5.2020

ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE A ÚKOLŮ ŽÁKŮM

Zadáno: 27.3.2020

Milí žáci a rodiče, vzhledem k dosavadním zkušenostem jsme se rozhodli začít zadávat práci žákům 2.stupně hromadně vždy v pondělí a to na celý týden dopředu. Pro žáky z toho plyne výhoda, že si mohou práci na celý týden dopředu rozplánovat a nemusí se každý den dívat na stránky a zjišťovat, co přibylo. Termíny plnění si ale hlídejte!!! Neznamená to ale, že nebudete s vyučujícími v kontaktu celý týden, stále je zde možnost výuky online, termíny a časy se ale dozvíte vždy v pondělí.

Do 15.5.2020

Přechod na Google Classroom

Zadáno: 14.4.2020

Od tohoto týdne budou veškeré práce a úkoly zadávány již jen na Google Classroom. V případě jakýchkoli potíží kontaktujte svého třídního učitele.

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com