Domácí úkoly - 2019-2020 / třída 7.A

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 18.3.2020

Dějepis

Zadáno: 11.3.2020

Dokončili jsme Sámovu říši a Velkou Moravu. Zopakujte si.Do sešitů si napište:

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT

- první známá panovnická dynastie v Čechách = Přemyslovci:

- bájný zakladatel = Přemysl Oráč (pověsti o něm najdeme například u kronikářů takřečeného Dalimila nebo u Kosmase)

- první historicky doložený kníže rodu = Bořivoj (konec 9. století) – nejprve sídlil na Levém Hradci, pak své sídlo přenesl do Prahy a položil základy Pražského hradu = centrum vznikajícího českého státu, přijal křesťanství (pokřtil ho Metoděj), manželka = svatá Ludmila – byla první česká mučednice (zemřela kvůli své víře), byla zabita roku 921 nájemnými vrahy, které na ni poslala její snacha Drahomíra

- rodokmen prvních Přemyslovců:

Bořivoj + Ludmila - synové Spytihněv I. a Vratislav I.

Vratislav I. + Drahomíra - synové sv. Václav a Boleslav I.

Boleslav I. - syn Boleslav II.

Boleslav II. - synové Boleslav III., Jaromír, Oldřich

Oldřich - syn Břetislav

Břetislav - syn Vratislav II. = 1. ČESKÝ KRÁL

Do 20.3.2020

Přírodopis

Zadáno: 13.3.2020

Pro zopakování učiva vypracovat pracovní list (viz. příloha).

 

Lze zaslat ke kontrole na email: mivok17@seznam.cz

(odpovědi můžete zasílat napsané ve wordu, nebo vyfocené či nascanované z papíru).

 

Přečíst v učebnici kapitolu Vznik a vývoj ptáků.

Do sešitu si vypište alespoň 3 společné znaky ptáků a plazů.

Doplňující informace: Ptáci - pracovní list.pdf (395,10 kB)

Do 23.3.2020

Dějepis

Zadáno: 17.3.2020

dobrovolný domácí úkol:

V rámci opakování se podívej na YouTube: Kompas času 25 Islám 1 a Kompas času 26 Islám 2 (každý z dílů má jen 10 minut) a odpověz na následující otázky. Odpovědi si napiš dozadu do sešitu. Až se znovu sejdeme, budu za správně vyřešené úkoly dávat jedničky.

1. Zakroužkuj pravdivé tvrzení:

a. Ještě před vznikem islámu putovali lidé do Mekky kvůli tomu, že tam vyráběli jedinečné šperky z meteoritického černého kamene.

b. Ještě před vznikem islámu putovali lidé do Mekky kvůli tomu, že tam byl černý kámen, o kterém věřili, že spadl z nebe.

c. Ještě před vznikem islámu putovali lidé do Mekky kvůli tomu, že tam byly nejkrásnější ženy na světě.

2. Co znamenají slova oáza, bazar a harém?

3. Proč muslimové nezobrazovali lidské bytosti?

4. Kdo byla Šehrezáda?

 

 

Všichni si, prosím, napište další zápis do sešitů (pod rodokmen prvních Přemyslovců:

kníže sv. Václav

- vzdělaný a zbožný (babička Ludmila ho vychovávala ke křesťanství, ale matka Drahomíra byla pohanka)

- za jeho vlády na přemyslovský stát útočili Frankové – Václav se zavázal platit tribut (dobytek a stříbro) za zachování míru

- mezi Václavem a jeho bratrem Boleslavem nebyly dobré vztahy (Boleslav žárlil) – roku 929 nebo 935 Boleslav nechal Václava ve Staré Boleslavi zabít

= svatý a patron české země (ochránce)

 

kníže Boleslav I. Ukrutný

- bojoval 14 let s východofranským králem Otou I., pak uzavřeli spojenectví a roku 955 společně porazili na řece Lechu Maďary

- budoval hrady, zavedl povinné daně, rozšiřoval území

- za jeho vlády navštívil Prahu Ibrahím Ibn Jakúb

- děti: Boleslav II. Pobožný, Mlada = abatyše prvního kláštera na našem území (sv. Jiří na Pražském hradě), Doubravka = manželka polského knížete Měška I.

- 973 založeno pražské biskupství – 1. biskup = Sas Dětmar

Do 26.3.2020

Přírodopis

Zadáno: 23.3.2020

Vypracovat pracovní list (viz. příloha). Můžete si ho vytisknout a vyplnit nebo vypracovat v počítači a mít ho v elektronické podobě.

 

Vybrané zástupce se postupně nauč poznávat.

 

Pokud ho budete chtít zkontrolovat, lze zaslat na email: mivok17@seznam.cz

 

Hodně štěstí :)

Doplňující informace: Pracovní list - Ptáci.docx (744,88 kB)

Do 27.3.2020

Český jazyk - řešení úkolů Čj 1,2

Zadáno: 24.3.2020

Zasílám řešení úkolů z čj, překontrolujte si, zda jste správně vše vyřešili, případně si opravte.

Pevné nervy u studia :)

Doplňující informace: Řešení český jazyk1 a 2.pdf (390,97 kB)

Do 27.3.2020

Matematika 25. 3 - 27. 3.

Zadáno: 25.3.2020

Dobrý den,

 

Vaším úkolem zůstává přihlásit se do cs.Khan Academy. Někteří tak stále neučinili! Jen připomínám, že já to vidím, kdo je a kdo není přihlášený. :-)

 

Až se přihlásíte, měli byste mít zadané 2 kvízy - procvičování celých čísel.

 

Pro mne je to taky nové,takže kdyby se vyskytly nějaké problémy, napište mail. Děkuji. Snad se Vám to bude líbit.

 

Kromě toho bychom měli mít ve čtvrtek a v pátek geometrii, takže do toho půjdeme! V příloze je řešení úloh v PS - sestrojování trojúhelníků.

 

Do sešitu setrojte trojúhelník - učebnice s.32/5. Nezapomeňte, že se začíná rozborem (nákres od ruky). Pak se pusťte do konstrukce (rýsování) a zapište postup (pomocí symbolů).

 

V PS s. 15 /4 najděte dvojice shodných trojúhelníků, zapište shodnost těchto trojúhelníků a větu, podle které se shodují (sss, sus, usu).

 

A máte hotovo.

 

Pěkný zbytek týdne KH

 

 

Doplňující informace: P_20200325_103126.jpg (1,51 MB)

Do 27.3.2020

Anglický jazyk - řešení úkolů Aj 1,2

Zadáno: 25.3.2020

učebnice

s.57/3

2.cheerful

3.selfish

4.lazy

5.friendly

6.moody

7.unfriendly

8.talkative

9.shy

10.generous

11.hard-working

12.clever

 

s.62/cv.5

2.generous-selfish

3.friendly-unfriendly

4.talkative-shy

5.hard-working-lazy

6.cheerful-moody

 

s.60/cv.1

1.James

2.Harry

3.Harry

 

s.60/cv.3

1.T

2.T

3.F

4.F

5.T

 

s.60/cv.4

1.They are slim and have got dark hair.

2.They have different personalities and James uses a wheelchair.

3.It is difficult to open doors in a wheelchair and when he is sitting in it. James is shorter than his friends.

4.Because people talk over his head.

5.No, it isn´t.

Do 30.3.2020

Fyzika 3

Zadáno: 23.3.2020

Dobrý den,

 

v minulých týdnech jsme si povídali o posuvných a otáčivých účincích síly. Tento týden se budeme věnovat deformačním účinkům síly.

 

Začněte tím, že si na webu České televize pustíte 10. díl seriálu Rande s fyzikou, který je věnovaný mechanickému tlaku (cca 13 minut). Odkaz nepíšu - myslím, že to zvládnete vyhledat a spustit. :-)

 

Pak si pročtete článek v učebnici na s. 86 - 88.

Do sešitu si nadepište: Deformační účinky síly.

Po přečtení se pokuste odpovědět na otázky na s. 88 - 1, 2, 3, 4, 5 - stručně si otázky a odpovědi poznamenejte do sešitu. To bude Váš výpisek.

 

Výpisek z tohoto článku je v příloze (pro kontrolu). Ale věřím, že to zvládnete i bez něj.

 

Příkladem na s. 88 se zatím nemusíte zabývat. To si necháme na příště :-)

 

Zamyslete se nad tím, kde všude se s působením tlaku setkáváte. Takových případů je opravdu hodně.

 

Pro tento týden máte z fyziky vše hotovo. Gratuluji.

 

Mějte se hezky. KH

Doplňující informace: F7-5_deformacni ucinky sily.pdf (307,58 kB)

Do 30.3.2020

Dějepis

Zadáno: 23.3.2020

2. Dobrovolný domácí úkol:

Na televizi Seznam si najdi video s názvem Svátek svatého Václava. Den české státnosti (28. září 935) a s jeho pomocí odpověz na následující otázky:

1. Jak dlouho vládl kníže svatý Václav, než Boleslav začal připravovat jeho vraždu?

2.Co přesně platil kníže svatý Václav jako tribut za zachování míru s Franky (s oblastí dnešního Německa)?

3. Co udělal kníže Boleslav po bratrově vraždě, aby ulevil svému svědomí?

(Odpovědi na dobrovolné domácí úkoly mi, prosím, zasílejte na mail v.slavikova111@seznam.cz. Odpovím vám, jakou známku jste za ně získali. Předpokládám, že hezkou.

 

Do sešitu si napište novou látku (= pokračování Přemyslovců):

kníže Boleslav II. Pobožný

- roku 995 nechal vyvraždit konkurenční rod Přemyslovců = Slavníkovci

- za jeho vlády byl biskupem sv. Vojtěch – Slavníkovec, velmi vzdělaný muž, přítel císaře Oty III. i papeže, u nás roku 992 založil první mužský klášter (břevnovský klášter), hodně cestoval po Evropě a snažil se šířit křesťanskou víru – byl roku 997 zabit na misiích u pobaltských Prusů (ubit pádlem), nad jeho ostatky bylo roku 1000 založeno v polském městě Hnězdně arcibiskupství

- děti: Boleslav III. Ryšavý, Jaromír, Oldřich

 

kníže Boleslav III. Ryšavý

- za jeho vlády došlo k 1. krizi českého státu = období, kdy mezi sebou o trůn bojovali všichni tři bratři (Boleslav III. nechal vykastrovat Jaromíra, Oldřich ho nechal oslepit, a nakonec byl Jaromír propíchnut na WC), sporů mezi bratry využil jejich bratranec (syn Měška a Doubravky) Boleslav Chrabrý a dobyl část přemyslovského území, na knížecí stolec v Čechách dosadil Vladivoje (vládl ale jen rok), nakonec z těchto mocenských sporů vyšel vítězně kníže Oldřich

 

kníže Oldřich

- spolu se svým synem Břetislavem I. připojil k přemyslovskému státu opět Moravu

- u kronikářů najdeme legendu o tom, že se oženil se selskou dívkou Boženou, do které se zamiloval, když byl na lovu a viděl ji, jak v potoce pere prádlo

- založil Sázavský klášter

YouTube: Dějiny udatného českého národa 17. díl Oldřich a Božena a Pavel Koutský: 18 Sázavský klášter Dějiny udatného českého národa (2013)

 

Do 1.4.2020

Nový způsob komunikace ŽÁK - UČITEL

Zadáno: 27.3.2020

Milí žáci a rodiče, v nejbližší době pro nás chystáme změnu ve způsobu komunikace s vámi a rozhodli jsme se k tomu využít aplikaci Google G Suite a její součást Google Classroom - aplikace je ZDARMA, jednoduchá na používání i pro žáky druhého stupně ZŠ a relativně snadná na zavedení do praxe. Umožňuje pořádat videokonference se žáky až do 300 současně připojených uživatelů i velmi přehledně zadávat práci. Aplikaci lze používat v mobilu, tabletu i počítači. Pro vás jako uživatele to znamená si do mobilu nebo tabletu stáhnout aplikaci nebo se na počítači přihlásit ke stránkám. Prozatím nic ale nedělejte, o všem budete včas informováni a obdržíte přesné informace. Děkujeme za pochopení a těšíme se na zefektivnění naší společné komunikace.

 

Do 3.4.2020

Český jazyk 4 (30.3.-3.4.)

Zadáno: 30.3.2020

- učebnice s.67/cv.4 - přepiš do sešitu na mluvnici

- vypracuj úkoly v přiloženém souboru a očíslované je přepošli na moji e-mailovou adresu robeld@seznam.cz (nezapomeň uvést svoje jméno)

 

Řešení úkolů z čj3:

učebnice s.64/cv.8

Možné řešení:

Pavel smazal tabuli a přitom si zmazal kalhoty.

Děda stloukl dřevěné krmítko. Ten protivný člověk ztloukl koně. Byli si stěžovat u ředitele. Pes nám ztěžuje úklid bytu. Pěstuje rané brambory. Každý den si dává ranní kávu. Uctivě se chopil podané ruky. Poddaní museli tvrdě pracovat. Raci žijí v čistých vodách. Nad řekou kroužili racci.

 

učebnice s.66/cv.2a

dobrý-dobře, český-česky, hbitý-hbitě, směšný-směšně, různý-různě, zdravý-zdravě, laskavý-laskavě, hlučný-hlučně, rychlý-rychle, zvědavý-zvědavě, přebytečný-přebytečně, šťastný-šťastně, rozhněvaný-rozhněvaně, anglický-anglicky

Doplňující informace: PL český jazyk 4.pdf (366,24 kB)

Do 3.4.2020

Anglický jazyk 4 (30.3.-3.4.)

Zadáno: 30.3.2020

- učebnice s.62/cv.1,2,4 - přepiš do sešitu doplněné části cvičení

 

Řešení minulého úkolu AJ3:

učebnice s.60/cv.1

1.James 2.Harry 3.Harry

 

s.60/cv.3

1.T 2.T 3.F 4.F 5.T

 

s.60/cv.4

1.They are slim and have got dark hair.

2.They have different personalities and James uses a wheelchair.

3.It is difficult to open doors in a wheelchair and when he is sitting in it. James is shorter than his friends.

4.Because people talk over his head.

5.No, it isn´t.

 

Do 5.4.2020

Matematika 30. 3 - 5. 4.

Zadáno: 29.3.2020

Dobrý den,

 

i přes upozornění se někteří stále nepřihlásili

do https://cs.khanacademy.org/. Pokud má s tím někdo potíže, prosím, napište mi email. A dál prosím ty, kteří si zvolili jméno,jiné než vlastní (např. beruška223), aby buď jméno změnili, nebo mi poslali email s identifikací . Děkuji.

 

Chválím všechny, kteří kvízy vyzkoušeli. A třeba zkusili i něco navíc.

 

Aritmetika:

Pro další týden jsem Vám dala nové kurzy do zadání - po přihlášení se Vám ukážou v kolonce: Co se učím - Kurzy. Týkají se opakování násobení a dělení záporných čísel. Kurz obsahuje více částí (videa, cvičení, shrnutí tématu).

 

Důležitá jsou cvičení, ale zajímavá pro Vás mohou být i videa.

 

Pokud má někdo problémy s internetem, nebo má jiný problém... Nebo pokud by se někdo doma nudil :-)

 

PS s. 24 / 3, 4 (násobení CČ), PS s. 25 / 1, 2 (dělení CČ)

 

POZOR! kdo pracuje na internetu, nemusí mít daná cvičení v PS vyplněná.

 

Geometrie:

 

Opakování osové souměrnosti -

Už je to déle, co jsme se tím zabývali, proto si vezměte k ruce učebnici s. 33 - 34. Pak vypracujte v PS s.16/1

 

Pro kontrolu je v příloze řešení 32/5 - z minulého týdne

 

Mějte hezký týden. KH

Doplňující informace: 32 cv.5.jpg (1,54 MB)

Do 5.4.2020

Fyzika 4

Zadáno: 29.3.2020

Dobrý den,

 

podařilo se vám odpovědět na otázky z minulého týdne?

Věřím, že ano. Odpovědi jsou v příloze minulého zadání.

 

Tento týden si procvičíme převody jednotek tlaku.

Do sešitu si překreslete tabulku na s. 89 /3. A doplňte chybějící údaje.

 

Dál si prostudujte řešený příklad na s. 88. Příklad si zapište do sešitu.

Barevně si podtrhněte v zadání a zároveň v řešení (zápis pomocí značek) - vždy stejnou barvou veličinu a její značku (obsah - S, ...)

 

Dobrovolný domácí úkol: Proč řezník brousí nůž před krájením masa? Odpověď můžete posílat na můj email.

 

Do 5.4.2020

Dějepis

Zadáno: 29.3.2020

OPAKOVÁNÍ Z PŘEMYSLOVCŮ (PRÁCE SE SEŠITEM)

S pomocí sešitu odpověz na následující otázky a odpovědi mi pošli na mail v.slavikova111@seznam.cz.

1. Data

921

935

955

995

2. Osobnosti

a. Jak se jmenovali synové Bořivoje a Ludmily?

b. Jak se jmenoval člen rodu Slavníkovců, který přežil vraždění na Libici a později se stal svatým?

c. Kdo byl Boleslav Chrabrý?

d. Který z Přemyslovců byl zavražděn na WC?

 

3. dobrovolný domácí úkol: Na stránkách Televize Seznam si zadej Den, kdy byla zavražděna sv. Ludmila (15. září 921) a s pomocí videa odpověz na následující otázky.

1. Kde byla sv. Ludmila zavražděna?

2. Ve kterém století byla Ludmila prohlášena za svatou?

3. Kolik let bylo Ludmile, když se vdávala za Bořivoje?

4. Kdo pokřtil Bořivoje a Ludmilu?

5. Kdo byly Tunna a Gommon?

 

Do 5.4.2020

Přírodopis

Zadáno: 30.3.2020

Zdravím všechny :))

 

Pokuste se vyluštit křížovku, kterou naleznete v příloze a odpovědět na pár otázek.

 

Hodně štěstí.

 

Odpovědi si stačí zaznamenat do sešitu.

 

V případě nejasností a zájmu o kontrolu lze zaslat na email: mivok17@seznam.cz

Doplňující informace: Křížovka - ptáci.pdf (547,65 kB)

Do 5.4.2020

Pozor! matematika!

Zadáno: 3.4.2020

Stále nevidím některé z vás přihlášené na https://cs.khanacademy.org/. Ikdyz budeme přecházet na jiný způsob komunikace, tak procvičovat budeme i na Khan Academy. Jsou tam užitečná videa a cvičení.

Do 6.4.2020

Zeměpis - ”co mám doma z Asie”

Zadáno: 30.3.2020

1. Vytiskněte (nakreslete) si slepou mapu Asie

2. Doma najděte alespoň 10 výrobků, které jsou z Asie (oblečení, jídlo,.....)

3. Do slepé mapy zakreslete místo, odkud věc pochází

4. Vytvořte si vhodnou legendu mapy, nadpis mapy

 

V příloze přikládám moc pěkně vypracovaný úkol :)

 

Úkoly, které budu zadávat ( včetně včerejšího) mi již neposílejte na žádnou soukromou ani jinou skupinu, ani na mail, ani na telefon. Všechny úkoly si ale shromažďujte a foťte. Až spustíme pro každou třídu GoogleClassroom, pošlete mi vše tam a já to ohodnotím. Takže pracujte pečlivě. Kuncipalová

Doplňující informace: Asie.pdf (347,79 kB)

Do 6.4.2020

Google Classroom - Google Učebna

Zadáno: 31.3.2020

Vážení rodiče a žáci,

jak jsme již avizovali, plánujeme přechod v komunikaci s vámi na Google Classroom – Google Učebna (dále jen GC). Co to pro vás znamená:

- třídní učitel v nejbližších dnech rozešle rodičům formou emailu nebo SMS žákův přihlašovací email a heslo

- žák se na stránkách classroom.google.com přihlásí na svůj účet, vpravo nahoře klikne na 9 teček (čtverec 3x3 tečky), zde zadá UČEBNA

- pro práci s GC shlédněte prosím návodná videa:

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

https://www.ucimeonline.cz/informace/Pro-studenty-a-zaky

- GC lze používat nejen na PC, ale i v mobilu či tabletu (žákům chodí upozornění na nová zadání ve formě zprávy aplikace přímo do mobilu) – stáhněte si prosím aplikaci GOOGLE CLASSROOM, popř. i GOOGLE KALENDÁŘ (přehled úkolů v časové dotaci)

- v případě jakýchkoli nejasností kontaktujte prosím třídního učitele

V první etapě od pondělí 6. 4. 2020 bychom rádi zapojili šesté a deváté ročníky (zadání budeme minimálně první týden zadávat duplicitně i na stránky třídy na webu školy). Další ročníky budeme průběžně přidávat – sledujte stránky třídy.

KAŽDÉ ZAČÁTKY JSOU TĚŽKÉ, ALE SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!! Těšíme se na vás v naší nové GOOGLE UČEBNĚ:-)

Do 10.4.2020

Anglický jazyk 5 - řešení úloh AJ4 (z 30.3.-3.4.)

Zadáno: 6.4.2020

V příloze si zkontroluj minulá cvičení, případné chyby oprav.

Doplňující informace: Řešení úloh AJ 7 (AJ 4).pdf (158,30 kB)

Do 10.4.2020

Anglický jazyk 5 (6.4.-10.4.)

Zadáno: 6.4.2020

PS s.109 - napiš česky význam slovíček, vyhledej si je ve slovníku.

Až to uděláš, tak vypracuj přiložený PL a pošli mi ho zpět (pokud pracuješ v Google Classroom, tak ho po vypracování pouze odešli zpět, ostatní ho pošlete jako přílohu k emailu nebo vypište znění do emailu)(robeld@seznam.cz).

 

Hezké Velikonoce! Happy Easter!

Doplňující informace: PL AJ7 - slovíčka.docx (10,62 kB)

Do 10.4.2020

Český jazyk 5 (6.4-10.4.)

Zadáno: 6.4.2020

-učebnice s.67

-příslovečné spřežky vznikly spojením předložky se jménem, píší se dohromady

-např. spojením předložky ”na” a podstatného jména ”horu” vznikla příslovečná spřežka ”nahoru” (podobně do hromady - dohromady, na večer - navečer atd.)

-v přiloženém PL vytvoř věty, jednu s příslovečnou spřežkou a jednu s předložkou a jménem, příklad je uveden v přiloženém PL, druhá část PL je na celkové procvičení čj

-pokud pracuješ v Google Classroom, vypracuj dané PL a odešli mi je zpět, ti, kteří nepracují přes Google Classroom, zde přiložený soubor vypracují a odešlou jako přílohu na můj email (robeld@seznam.cz)

 

Hezké Velikonoce!

 

Doplňující informace: PL čj 7 6.4.-10.4..docx (12,68 kB)

Do 12.4.2020

Fyzika 5

Zadáno: 5.4.2020

Pěkný den,

 

děkuji dětem, které mi poslali odpověď na DDÚ.

 

Jsou teď trochu napřed. Tento týden se budeme zabývat tlakem v praxi. Stáhněte si přiloženou prezentaci (pdf) a postupujte podle ní.

 

Pokud bude mít někdo problém se stažením či spuštěním prezentace, očekávám, že se ozvete.

 

Příjemnou zábavu s fyzikou!

Doplňující informace: Tlak_v_praxi.pdf (2,36 MB)

Do 12.4.2020

Matematika 6. 4 - 12. 4.

Zadáno: 5.4.2020

Ahoj, dobrý den,

 

toto letí... Za pár dní máme Velikonoce. Věřím, že si je i přes řadu omezení všichni užijeme!

 

Tento týden propojíme záporné znaménko se zlomky a s desetinnými čísly. Nelekejte se, zvládneme to!

 

Všechna čísla, se kterými jsme se doposud seznámili (přirozená, celá, desetinná, zlomky) patří mezi racionální čísla.

Platí, že každé racionální číslo můžeme zapsat různými způsoby: např.

0,75 = 3/4 = 6/8 = 75/100 (symbol / zastupuje zlomkovou čáru)

 

0,11 = 11/100

 

-0,8 = - 8/10 = - 4/5

 

Další příklady máte na str. 75 v učebnici aritmetiky. Zapište si všechny tři zelené rámečky Zapamatujte si! na s. 75.

 

Na straně 73 si zopakujte to, co už víte o zlomcích a desetinných číslech - kladné a záporné zlomky umíme převést na desetinná čísla. Zapište si vzorové příklady(nemusíte všechny!).

 

Do sešitu vypracujte s. 74 /1, 2. Výsledky máte opět vzadu v učebnici. Nemusíte dělat celá cvičení, stačí 6 příkladů z každého cvičení. Své výpočty (včetně postupu) vyfoťte a pošlete jako přílohu na můj NOVÝ MAIL: hrabakova.katerina@2zshorovice.cz

Děkuji.

Za pekne vypracovane dobrovolne ukoly z matiky ci fyziky,si muzete vyslouzit 1. Plati i zpetne - na jiz zadané ukoly.

 

Jak se Vám povedlo sestrojování obrazů v osové souměrnosti s osou o? Kontrola 16/1 - v příloze.

 

V dalším cvičení budeme tuto souměrnost využívat při doplňování obrázků. PS 17/ 3. Budete potřebovat pravítko s ryskou, kružítko a tužku.

 

Prosím, přihlašte se do Khanovy Academie. Kdo s tím má problémy, ozvěte se - emailem!

 

Mějte se fajn! Pěkný týden KH

 

 

Doplňující informace: 16cv.1.jpg (1,89 MB)

Do 12.4.2020

Dějepis

Zadáno: 6.4.2020

1. Napište si do sešitů novou látku k Přemyslovcům.

2. Pokud máte chuť získat plus za aktivitu, zjistěte tyto dvě informace:

a. kdo byl Achilles, podle kterého získal český kníže Břetislav přezdívku.

b. Co byl kodex vyšehradský

(doporučený zdroj https://www.youtube.com/watch?v=lEsmEU9RjSY = Dějiny udatného českého národa Vratislav II.)

Svoji odpověď mi pak pošlete na obvyklý mail v.slavikova111@seznam.cz.

3. O Velikonocích si hezky odpočiňte.

 

zápis do sešitů:

kníže Břetislav I.

= syn Oldřicha a Boženy, přezdívka: český Achilles (to značilo odvahu a sílu)

- za ženu si vzal dceru císaře Jitku, kterou unesl z kláštera, měli spolu 5 synů: Spytihněv II., Vratislav II., Konrád I. Brněnský, Jaromír, Ota Olomoucký (Konrád a Ota se stali zakladateli moravské větve Přemyslovců, Vratislav se stal prvním českým králem)

- roku 1039 výprava do Polska – odnesl odtud ostatky sv. Vojtěcha

- vydal 1. český zákoník = Břetislavovy dekrety

- zavedl seniorátní řád = panovníkem se má stát vždy nejstarší žijící Přemyslovec

král Vratislav II.

= Břetislavův syn

- založil olomoucké biskupství, přenesl panovnické sídlo z Pražského hradu na Vyšehrad

- v boji papeže s císařem o investituru (= dosazování biskupů, arcibiskupů a opatů do jejich funkcí, tento boj skončil r. 1122 smírem v podobě kompromisu = Konkordát wormský) stál na straně císaře a získal za to titul KRÁL (ale pouze pro svoji osobu, nebyl dědičný) – stal se roku 1086 prvním českým králem

- po jeho smrti nastává 2. krize přemyslovského státu – důvody: 1. Přemyslovci bojovali mezi sebou o moc a porušovali seniorátní řád 2. přemyslovský stát dobývali králové Svaté říše římské (státní útvar, který vznikl na části bývalé franské říše, jeho rozloha se proměňovala, naše území k ní také později patřilo), výsledek: nejmladší syn krále Vratislava II. Soběslav I. porazil v bitvě u Chlumce roku 1126 císaře Svaté říše římské (SŘŘ) Lothara III. a stal se vládcem

král Vladislav II.

- pomáhal císaři SŘŘ Friedrichu Barbarossovi při bojích v Itálii, po dobytí Milána byl korunován na krále = stal se roku 1158 druhým českým králem

kníže Soběslav II.

- neměl podporu šlechty, na trůn se tedy snažili dostat jiní členové rodu, Konrád Ota z linie znojemských Přemyslovců za souhlasu císaře SŘŘ vytvořil r. 1182 MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ = hrozilo, že se přemyslovský stát rozpadne – řešení = r. 1186 svolána rodová schůze v Kníně, zde uzavřena dohoda, že přemyslovskému státu včetně Moravy bude vládnout jeden český přemyslovský kníže

 

Do 13.4.2020

Přírodopis

Zadáno: 6.4.2020

Nejdříve si na zahřátí zopakujte ptáky na tomto odkazu:

 

https://learningapps.org/display?v=pmfma1suc20

 

Přečíst učebnici str. 58-59 Přehled systému rostlin a Přechod rostlin na souš.

 

Prohlédnout si prezentaci Rostliny - úvod a přepsat do sešitu.

 

Sešit s přepsanou látkou vyfoťte a vložte na Google Clasroom. Pokud ještě nejste přihlášeni v kurzu Přírodopis 7.A, tak se prosím přihlašte.

Pokud vám to nepůjde, tak mě kontaktujte na emailu: vokacova.mirka@2zshorovice.cz

Doplňující informace: Rostliny - úvod.pdf (2,40 MB)

Do 13.4.2020

podnebí, vodstvo, biomy Asie

Zadáno: 6.4.2020

Za pomoci interaktivního atlasu, internetu a svých znalostí doplň PS str. 5

 

https://atlas.mapy.cz/

 

Do 15.4.2020

Velikonoční soutěž

Zadáno: 2.4.2020

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější vajíčko nebo velikonoční výzdobu s vajíčky. Soutěž potrvá do 15.4., kdy na stránkách každé třídy vyhlásíme vítěze. Hodnotí se originalita a dobrý nápad. Své výtvory vyfoťte a zašlete své paní učitelce způsobem jakým zasíláte úkoly. Jedná se o soutěž ne o úkol. Věřím, že se zapojí co nejvíce žáků. Přeji hezké tvoření.

Do 17.4.2020

Anglický jazyk 6/1 (13.4.-17.4.)

Zadáno: 13.4.2020

Většina z vás už úspěšně pracuje na Google classroom. Pro jistotu však zadávám úkoly i sem.

 

V přiloženém souboru zasílám správný překlad slovíček 6.lekce. V PS na s.109 si zkontroluj překlad minule zadaných slovíček.

 

V učebnici na s.64 vypracuj cvičení 1 (k větám přiřaď obrázek, můžeš si slabě tužkou napsat číslo obrázku k větě). Řešení nemusíš posílat.

 

 

Do 17.4.2020

Anglický jazyk 6/2 (13.4. - 17.4.)

Zadáno: 13.4.2020

Většina z vás už úspěšně pracuje na Google classroom. Pro jistotu však zadávám úkoly i sem.

 

Do přiloženého PL vypracuj daná cvičení (používej slovíčka z 6.lekce z 1.části - environment)

Až PL vyplníš, pošli mi ho zpět ke kontrole.

Doplňující informace: PL 7.ročník environment.pdf (256,35 kB)

Do 17.4.2020

Český jazyk 6 (13.4.-17.4.)

Zadáno: 13.4.2020

Většina z vás už úspěšně pracuje na Google classroom. Pro jistotu však zadávám úkoly i sem.

 

Zasílám k vypracování PL na příslovce a slovesný rod. Po vypracování zašli zpět.

Doplňující informace: PL 7.ročník - příslovce, slovesný rod.pdf (261,09 kB)

Do 19.4.2020

Fyzika 6 otázka

Zadáno: 13.4.2020

Přitiskni 2 zrcátka na sebe a pokus se s nimi po sobě posunovat. Jde ti to? Dobře? Špatně? Vysvětli výsledek pokusu.

 

Bodovaná otázky (GC), ale i pro ty, kteří v GC nepracují.

Do 19.4.2020

Fyzika 6

Zadáno: 13.4.2020

Dobrý den,

zadání úkolů a práce pro tento týden najdete v příloze.

 

Nejprve se ale podívejte na video - odkaz.

https://edu.ceskatelevize.cz/smykove-treni-a-valivy-odpor-5e4418ff17fa7870610ed2b6

(Stačí na webu ČT vyhledat portál edu, zadat: fyzika - tření)

 

Už je Vám asi jasné, čím se budeme tento týden zabývat.

 

Příjemnou zábavu :-) a pěkný týden. K.H.

Doplňující informace: tření.odt (12,51 kB)

Do 19.4.2020

Matematika - aritmetika 14. 4. - 19. 4.

Zadáno: 13.4.2020

Dobrý den,

začneme opakováním - počítání se zápornými čísly : PS 25/3

A druhé cvičení na opakování: učebnice str.76/2 - zapiš třemi různými způsoby daná čísla

Vzorový příklad: -3/4 = - 0,75= - 75/100 = - 6/8

Vysvětlení: - 3/4 = - (3: 4) = - 0,75

- 0,75 = - (75 : 100) = - 75/100 (lomená čára zastupuje dělení, představuje zlomkovou čáru)

- 3/4 = celý zlomek rozšířím 2 = - 6/8

 

Výpočty, prosím vyfoť a pošli nazpět.

 

Nová látka: Porovnávání RČ (racionálních čísel) - uč. 76 - 77

Do sešitu si poznamenejte řešený příklad na str. 76 - oba dva způsoby řešení. Pokud jste už pozapomněli jak se porovnávají zlomky a desetinná čísla, tak se podívejte na videa v odkazu.

 

Na procvičení vypočítejte 77/1. Můžete využít nápovědy - pomoci si zobrazováním na číselné ose.

 

Odkazy:

1) https://www.youtube.com/watch?v=7vEAZ9aj-ac -na webu zadejte do vyhledávače: porovnávání zlomků (čas: 9.07, ”žlutá prezentace s komentářem”)

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=F8kl4pumpzk - na webu zadejte do vyhledávače: Porovnávání desetinných čísel 2/desetinná čísla/matematika/ Khan Academy

Do 19.4.2020

Přírodopis

Zadáno: 14.4.2020

Přečíst učebnici str. 60-61 - Kapitola Mechorosty, o které si budeme ve středu povídat.

 

Byla Vám odeslána pozvánka na online výuku na středu 15.4.2020 od 10:00. Prosím všechny, aby se připojili.

 

Děkuji :)

 

 

Do 19.4.2020

Dějepis

Zadáno: 14.4.2020

1. Napište si do sešitů novou látku k Přemyslovskému státu. (Přemyslovští králové)

2. Pokud máte chuť získat plus za dobrovolný úkol, zjistěte odpovědi na tyto otázky:

1. Kdo složil operu Braniboři v Čechách? V jakém století tento skladatel žil a jaké další opery složil (alespoň tři příklady)?

2. Kdo byla Anežka z Kuenringu?

 

PŘEMYSLOVŠTÍ KRÁLOVÉ (12. – poč. 14. století)

1. Přemysl Otakar I. (1197-1230)

- schopný diplomat => získal roku 1212 od německého krále Friedricha II. dokument Zlatá bula sicilská, který zaručoval pro český stát dědičný královský titul + český král měl právo volit panovníka Svaté říše římské

- zrušil seniorátní řád a zavedl primogenituru = panovníkem se má stát vždy prvorozený syn krále

2. Václav I. (1230-1253)

- 1241 odrazil na českých hranicích útok Tatarů

- za něj rozmach těžby stříbra (Jihlava, Kutná Hora)

- zakládal nová královská města – např. Staré Město pražské

- jeho sestra = sv. Anežka – založila v Praze Na Františku klášter a špitál („nemocnici“) pro nejchudší, stala se abatyší (nejvýše postavená jeptiška, vedoucí kláštera), dopisovala si se sv. Klárou, roku 1989 byla svatořečena

3. Přemysl Otakar II. (1253-1278)

= nejmocnější vládce své doby v celé střední Evropě, přezdíván Král železný a zlatý (bojovník, bohatství)

- rozšířil české království o Chebsko, Rakousy a Štýrsko

- bojoval s uherským králem Bélou IV. – smířili se, když si vzal za ženu jeho vnučku Kunhutu

- snažil se chránit Židy (ve středověku na ně byly běžně páchány pogromy = vraždění a loupení)

- chtěl se stát císařem SŘŘ – byl ale příliš mocný a šlechta se ho bála, zvolili raději r. 1273 hraběte Rudolfa Habsburského => nepřátelství a boje mezi Rudolfem a Přemyslem Otakarem II. – v r. 1278 byl Přemysl Otakar II. v bitvě na Moravském poli zabit

BRANIBOŘI V ČECHÁCH

- když POII. zemřel, bylo jeho synovi Václavovi II. sedm let => nemohl se ujmout vlády, jeho poručníkem se stal jeho strýc Ota Braniborský – nechal Václava uvěznit na Bezdězu a pak v Braniborsku (od té doby se Václav chorobně bál bouřky a koček a trpěl chmurnými náladami), mezitím nepřátelská vojska drancovala zemi, Morava byla odtržena a připadla Rudolfu Habsburskému, zemi trápil hladomor => česká šlechta se rozhodla vykoupit Václava ze zajetí

4. Václav II. (1283-1305)

- nastoupil na trůn jako dvanáctiletý, vládl za něj poručník Záviš z Falknštejna, který se oženil s Václavovou matkou královnou Kunhutou, zpočátku si rozuměli, ale biskup a šlechtici Václava proti Závišovi poštvali, takže ho dal uvěznit a nakonec popravit

- dal razit pražské groše, vydal roku 1300 zákoník o těžbě stříbra = Ius regale montanorum

- oženil se s dcerou Rudolfa Habsburského, ta ale brzy zemřela, potom si vzal polskou princeznu proslulou svou krásou Elišku Rejčku => byl korunován na polského krále, získal i uherskou korunu (v Uhrách totiž vymřela vládnoucí dynastie = Arpádovci) => získal tedy tři koruny: českou, polskou a uherskou

5. Václav III. (1305-1306)

- nastoupil v 16 letech

- vzdal se uherské koruny (jinak by o ni musel bojovat)

- vydal se na válečnou výpravu proti odbojným polským šlechticům – při zastávce v Olomouci byl z dosud neznámých důvodů zavražděn =>

r. 1306 vymřeli Přemyslovci po meči, naživu zůstaly jen ženy

 

Do 20.4.2020

Matematika - geometrie 14. 4. - 19. 4.

Zadáno: 13.4.2020

Najdi obrázek/foto osově souměrné stavby - pro inspiraci uč. str.35/3. Mohou tu být známé stavby, ale i takové, které máte v okolí a sami je vyfotíte.

 

Bodovaná otázka (GC), i pro ty, kteří v GC nepracují.

 

V minulých týdnech jsme opakovali osovou souměrnost. K tomu se váže dobrovolný úkol/ otázka - stavby osově souměrné.

 

Do sešitu si zapište : Středová souměrnost.

Pusťte si video z odkazu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo

(na webu si zadejte do vyhledávače středová souměrnost - ”žlutá prezentace” s komentářem, celkem cca 15 minut)

V učebnici toto téma začíná na str. 36

 

Teď už víte, co to je středová souměrnost a jak najdete obraz určitého bodu ve středové souměrnosti.

Prohlédněte si obrázek na str. 36 -(písmeno R a jeho obraz) Do sešitu si udělejte náčrtek a zapište si dva rámečky na s. 36.

A teď hurá, jdeme konstruovat.

Řešený příklad 1 - konstrukce bodů - str.37 - postupujte podle učebnice. Potřebovat budete ořezanou tužku, pravítko a kružítko.

Řešený příklad 2 - konstrukce přímky (pro úsečku je stejný postup - jen krajní body už jsou zvolené)

 

Šlo Vám to?

Ověřte si to na str. 39/1 a), b)

 

Pěkný zbytek týdne. K. H.

Do 21.4.2020

Asie - biomy

Zadáno: 14.4.2020

V Asii najdeme všechny typy vegetačních pásem neboli biomů. Zopakujte si v přiložené prezentaci tyto biomy a po prostudování doplňte kvíz na Google Classroom (Blank Quiz).

Doplňující informace: asie_biomy.pptx (2,82 MB)

Do 11.5.2020

Hudební výchova

Zadáno: 6.4.2020

Ve volných chvílích pracujte na úpravě zpěvníku.

 

Pokud chcete, můžete sledovat další opery na stránkách:

https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1506637#O

(decko.ceskatelevize.cz - videa - opera nás baví)

 

Jinak si zpívejte a hledejte písničky, které bychom si mohli společně zazpívat, až se zase sejdeme.:)

Do 15.5.2020

ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE A ÚKOLŮ ŽÁKŮM

Zadáno: 27.3.2020

Milí žáci a rodiče, vzhledem k dosavadním zkušenostem jsme se rozhodli začít zadávat práci žákům 2.stupně hromadně vždy v pondělí a to na celý týden dopředu. Pro žáky z toho plyne výhoda, že si mohou práci na celý týden dopředu rozplánovat a nemusí se každý den dívat na stránky a zjišťovat,co přibylo. Termíny plnění si ale hlídejte!!! Neznamená to ale, že nebudete s vyučujícími v kontaktu celý týden, stále je zde možnost výuky online, termíny a časy se ale dozvíte vždy v pondělí.

Do 15.5.2020

Přechod na Google Classroom

Zadáno: 14.4.2020

Dobrý den, rodiče a žáci.

Od tohoto týdne budou veškeré práce a úkoly zadávány duplicitně sem i na Google Classroom (GC), proběhne zkušební týden pro práci v GC. V případě jakýchkoli potíží kontaktujte svého třídního učitele.

Od příštího týdne budeme komunikovat již jen na GC.

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email 2.zs.horovice-ZAVINOVADLO:gmail.com