Domácí úkoly - 2019-2020 / třída 7.B

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 16.3.2020

Ma 1

Zadáno: 11.3.2020

Sčítání celých čísel - s. 58 - 60 (objasnění pravidel - pro nemocné - zapsat zelené rámečky a řešené příklady do sešitu,ostatní je již znají)

- s. 61/1,2,4 (vypracovat do sešitu)

Odčítání celých čísel - uč. s.62 - 65 (objasnění pravidel - pro nemocné - zapsat zelené rámečky a řešené příklady do sešitu,ostatní je již znají)

- uč. s. 65 /2 (vypracovat do sešitu)

 

Geometrie - uč. s. 30 - 31 Věta usu - pročíst, zapsat zelený rámeček (s 31),přerýsovat řešené příklady (s.30 /Př. 1, s. 31 /Př. 2) včetně rozboru a zápisu konstrukce do sešitu

Do 17.3.2020

Fyzika 1

Zadáno: 11.3.2020

Páka (pro nemocné s. 70 - 78 - pročíst, zapsat žlutý rámeček na s. 74, nakreslit obrázek na s. 73/ 1. 82 a) , b), a řešený příklad na s. 74 )

- (v úterý zadaný úkol) s. 80 / U - 1 a), b)

Do 18.3.2020

Český jazyk

Zadáno: 11.3.2020

SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMENA JENŽ A OPAKOVÁNÍ SLOVES

- učebnice s. 61 - cvičení 4,1,2

- učebnice s. 62 - cvičení 3,4

(napsat do sešitu mluvnice)

Do 18.3.2020

Dějepis

Zadáno: 11.3.2020

Dokončili jsme Sámovu říši a Velkou Moravu. Zopakujte si.

Do sešitů si napište:

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT

- první známá panovnická dynastie v Čechách = Přemyslovci:

- bájný zakladatel = Přemysl Oráč (pověsti o něm najdeme například u kronikářů takřečeného Dalimila nebo u Kosmase)

- první historicky doložený kníže rodu = Bořivoj (konec 9. století) – nejprve sídlil na Levém Hradci, pak své sídlo přenesl do Prahy a položil základy Pražského hradu = centrum vznikajícího českého státu, přijal křesťanství (pokřtil ho Metoděj), manželka = svatá Ludmila – byla první česká mučednice (zemřela kvůli své víře), byla zabita roku 921 nájemnými vrahy, které na ni poslala její snacha Drahomíra

- rodokmen prvních Přemyslovců:

Bořivoj + Ludmila - synové Spytihněv I. a Vratislav I.

Vratislav I. + Drahomíra - synové sv. Václav a Boleslav I.

Boleslav I. - syn Boleslav II.

Boleslav II. - synové Boleslav III., Jaromír, Oldřich

Oldřich - syn Břetislav

Břetislav - syn Vratislav II. = 1. ČESKÝ KRÁL

 

 

 

 

Do 18.3.2020

Přírodopis 1

Zadáno: 11.3.2020

-přečíst uč. s. 52 - 53 - ptáci otevřené krajiny

- zapsat do sešitu zelený rámeček na s. 53

- vypsat uvedené zástupce ptáků, kteří žijí v tomto prostředí, a tři důležité / zajímavé informace ke každému zástupci.

Do 18.3.2020

Ma 2

Zadáno: 15.3.2020

Nová porce učení - na tři dny:-)

 

1) opakujeme sčítání a odčítání celých čísel

uč.s.61/5 - do sešitu

uč s. 65/4 - do sešitu

PS s. 22 /7,8

PS s. 23 / 8, 9, 11

(kontrolu správnosti výsledků můžeš provést na kalkulačce - ALE JEN KONTROLU!!!)

 

2) Násobení celých čísel - zapsat do sešitu nadpis

- pročíst s.66/A

- zapsat do sešitu zelený rámeček !ZAPAMATUJTE SI -s 67

- s. 67 /A1/1 - první dva sloupečky vypočítat do sešitu, zbytek ústně.

 

- zapsat do sešitu zelený rámeček !ZAPAMATUJTE SI -s. 68

- s. 68 /1 - první dva sloupečky vypočítat do sešitu, zbytek ústně.

 

- násobení celých čísel - jako pomůcku můžete využít např.

https://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o

 

Ať se Vám daří! Vaše třídní

 

Do 19.3.2020

Zeměpis

Zadáno: 12.3.2020

1) PS Asie - str. 4

2) Článek + fotografie, na nichž naleznete odpovědi na otázku ”Co způsobuje vysychání Aralského jezera?”

- zde je odkaz na článek

 

https://www.stoplusjednicka.cz/znovuzrozeni-aralskeho-more-podari-se-zvratit-katastrofu-zpusobenou-clovekem

Doplňující informace: aralske.jpg (9,86 kB)

Do 20.3.2020

Fyzika 2

Zadáno: 17.3.2020

Dobrý den,

tento týden nás čeká pokračování na téma otáčivé účinky síly - KLADKA (zapište jako nadpis do sešitu)

- na začátek si pusťte ze stránek ČT : Rande s fyzikou - díl: Jednoduché stroje. O páce jsme se již bavily, teď se zaměříme na kladku a kladkostroj.

- prostudujte si článek Kladka (s. 80 - 84) a odpovězte na následující otázky (zadání a odpověď do sešitu):

1) Co je pevná kladka?

(odpověď a obrázek s.83/1.96 b))

2) Co je volná kladka?

(odpověď a obrázek s. 84 /1.97)

3) Jaké jsou výhody a nevýhody volné kladky a pevné kladky?

4) Co to je kladkostroj?

5) Viděl/a jsi někdy kladku, či kladkostroj v praxi? jestli ano, tak kde?

 

Ke studiu můžete využít např. https://www.youtube.com/watch?v=JvHh7Y2ph8M

 

V případě nejasností pište na výše uvedený mail:-)

 

Ať se Vám daří a fyzika Vás baví! KH

 

 

Do 23.3.2020

Dějepis

Zadáno: 17.3.2020

dobrovolný domácí úkol:

V rámci opakování se podívej na YouTube: Kompas času 25 Islám 1 a Kompas času 26 Islám 2 (každý z dílů má jen 10 minut) a odpověz na následující otázky. Odpovědi si napiš dozadu do sešitu. Až se znovu sejdeme, budu za správně vyřešené úkoly dávat jedničky.

1. Zakroužkuj pravdivé tvrzení:

a. Ještě před vznikem islámu putovali lidé do Mekky kvůli tomu, že tam vyráběli jedinečné šperky z meteoritického černého kamene.

b. Ještě před vznikem islámu putovali lidé do Mekky kvůli tomu, že tam byl černý kámen, o kterém věřili, že spadl z nebe.

c. Ještě před vznikem islámu putovali lidé do Mekky kvůli tomu, že tam byly nejkrásnější ženy na světě.

2. Co znamenají slova oáza, bazar a harém?

3. Proč muslimové nezobrazovali lidské bytosti?

4. Kdo byla Šehrezáda?

 

Všichni si, prosím, napište další zápis do sešitů (pod rodokmen prvních Přemyslovců:

kníže sv. Václav

- vzdělaný a zbožný (babička Ludmila ho vychovávala ke křesťanství, ale matka Drahomíra byla pohanka)

- za jeho vlády na přemyslovský stát útočili Frankové – Václav se zavázal platit tribut (dobytek a stříbro) za zachování míru

- mezi Václavem a jeho bratrem Boleslavem nebyly dobré vztahy (Boleslav žárlil) – roku 929 nebo 935 Boleslav nechal Václava ve Staré Boleslavi zabít

= svatý a patron české země (ochránce)

 

kníže Boleslav I. Ukrutný

- bojoval 14 let s východofranským králem Otou I., pak uzavřeli spojenectví a roku 955 společně porazili na řece Lechu Maďary

- budoval hrady, zavedl povinné daně, rozšiřoval území

- za jeho vlády navštívil Prahu Ibrahím Ibn Jakúb

- děti: Boleslav II. Pobožný, Mlada = abatyše prvního kláštera na našem území (sv. Jiří na Pražském hradě), Doubravka = manželka polského knížete Měška I.

- 973 založeno pražské biskupství – 1. biskup = Sas Dětmar

 

Do 23.3.2020

Přírodopis 2

Zadáno: 18.3.2020

Dobrý den,

tento týden se budeme zabývat velmi nápadnými ptáky, se kterými se můžete setkat na březích tekoucích vod.

 

Prostudujte si v učebnici str. 54 -55

-zapsat do sešitu nadpis:

Ptáci břehů tekoucích vod

Napište odpovědi na otázky:

1) Co to je nika?

2) S jakými ptačími druhy se na březích můžeme setkat?

3) Poznamenejte si způsoby získávání potravy u daných druhů.

4) Který z těchto druhů se lidově označuje jako rybařík a který jako třasořitka? Podle čeho tato pojmenování dostali?

5) Jaké požadavky na své niky mají tyto druhy?

6) Je možné pozorovat i v zimě ledňáčka říčního, konipase horského, konipase bílého?

7) Který z těchto ptačích druhů je nejvíc přizpůsobivý?

 

Nezapomeň se podívat také na video: Ptáci břehů tekoucích vod- viz odkaz:

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWjsHaqssTs&list=PLyAEWF5rc7ADBJvkZsLJg0qNdbRlD6RWc&index=6

 

Videa Vám pomohou s odpověďmi na některé z otázek (zejména na ot.4).

 

Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte mne.

 

Pěkný den KH

 

Do 23.3.2020

Český jazyk - literatura

Zadáno: 18.3.2020

Máme rozpracované téma POVÍDKY. Už jsme si četli venkovské i detektivní povídky a začali jsme hororové. Minule jsme rozečetli povídku Edgara Allana Poea Černý kocour. Protože si ji v nejbližší době ve škole asi těžko přečteme, našla jsem její audio verzi na YouTube.

Pusťte si – YouTube: ČERNÝ KOCOUR – EDGAR ALLAN POE (CZ) a odpovězte na následující otázky. Odpověď mi do 23. 3. 2020 pošlete na mail v.slavikova111@seznam.cz.

 

1. Zakroužkuj pravdivá tvrzení.

a. Vypravěč vždy nenáviděl zvířata.

b. Vypravěč byl vždy známý tím, že miluje zvířata.

c. Vypravěč nikdy neměl žádné domácí zvíře.

 

a. Pluto byl vypravěčův spolužák a přítel.

b. Pluto byl vypravěčův psychiatr.

c. Pluto byl vypravěčův oblíbený kocour.

 

a. Vypravěč se začal chovat krutě, protože bral drogy.

b. Vypravěč se začal chovat krutě, protože se stal alkoholikem.

c. Vypravěč se začal chovat krutě, protože se s ním rozvedla manželka.

 

2. K následujícím tvrzením napiš, zda jsou pravdivá (ANO) nebo ne (NE).

a. V povídce dojde k povodni.

b. V povídce dojde k požáru.

c. V povídce dojde k vraždě kočky.

d. V povídce dojde k vraždě ženy.

e. V povídce vystupuje černá kočka s bílou skvrnou ve tvaru hvězdy.

 

3. Jednou až dvěma větami napiš, jaké pocity jsi měl/a při poslechu této povídky.

 

Do 23.3.2020

Ma 3

Zadáno: 18.3.2020

Dobrý den,

už delší dobu se učíme počítat se zápornými čísly.

Své znalosti si ověřte na stránkách www.skolasnadhledem - cvičení/hry:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4291

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4287

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4289

 

Na mail katerinahrabakova@centrum.cz mi napište, z každého kvízu jeden příklad, který vás zaujal a napište proč-např. protože byl moc lehký/ byl moc těžký/ byl překvapivý / jiný důvod. Odpověď ”žádný mne nezaujal” není přijatelná.

Vaše maily očekávám do neděle 23. 3. :-)))

 

A ještě něco z rýsování:

 

PS 12/1 - postupuj podle zadání. Můžeš si pomoci pastelkami - shodné trojúhelníky označ stejnou barvou a následně zapiš shodnost.

 

PS 13/2 a), b) - nezapomeň zapsat postup - využívej sešit či učebnici, když to budeš potřebovat.

 

V případě nejasností piš na email.

 

Do 24.3.2020

Český jazyk - mluvnice

Zadáno: 20.3.2020

Do sešitů z mluvnice si napište následující zápis: SLOVESNÝ ROD

- slovesa vyjadřují mluvnické kategorie: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, (slovesná třída + vzor)

- slovesný rod se dělí na činný a trpný

ČINNÝ – podmět je původcem děje (je aktivní) – např.: Učitel chválí žáka. (Učitel = podmět, něco dělá – chválí)

TRPNÝ – podmět není původce děje (sám nic nedělá, ale něco se s ním děje) – např.: Žák je chválen učitelem. (Žák = podmět, nic nedělá)

 

cvičení: V následujících větách podtrhni slovesa a urči jejich ROD.

Mluvili jsme o ní. Linda přemýšlela o dárku pro Pavlu. V Národním divadle se hraje Prodaná nevěsta. Tento případ se vysílal už před týdnem. Dům byl postaven v 19. století. Růže vykvetly.

(řešení: V následujících větách podtrhni slovesa a urči jejich ROD.

Mluvili jsme o ní. ČINNÝ (My jsme mluvili – něco jsme dělali) Linda přemýšlela o dárku pro Pavlu. ČINNÝ (Linda přemýšlela – něco sama dělala) V Národním divadle se hraje Prodaná nevěsta. TRPNÝ (Nevěsta se hraje – něco se s ní děje bez jejího přičinění) Tento případ se vysílal už před týdnem. TRPNÝ (Případ se vysílal – něco se s ním děje bez jeho přičinění) Dům byl postaven v 19. století. TRPNÝ (Dům byl postaven – něco se s ním stalo bez jeho přičinění) Růže vykvetly. ČINNÝ (Růže vykvetly – samy něco udělaly))

 

V UČEBNICI – s. 63 pročíst tabulku Rod trpný vyjádříme, do sešitu vypracovat cvičení: s. 63/1, 2, 3

 

Do 25.3.2020

Ma 4

Zadáno: 22.3.2020

Dobrý večer,

 

děkuji za splněný úkol. Jsem ráda, že vím, že se máte dobře! Klidně občas napište email, jak se vám daří.Budu ráda. Opozdilci mají čas do středy :-))) Jestli je někdo nemocný, dodělá úkol, až mu bude lépe.

 

Nejdřív začněte tím, že si připomenete všechna pravidla pro počítání s celými čísly (CČ) - pro sčítání, odčítání, násobení. Můžete se podívat znovu na některá videa na youtube, která jsme viděli společně nebo vy minulý týden doma.

 

Pro procvičení násobení CČ vypočítejte PS s.24/1, 2. Když si nebudete jistí, vyfoťte Vaše řešení a jako přílohu mi to pošlete emailem. Opravím, odpovím...

 

Dále nás čeká dělení celých čísel - zapište do sešitu jako nadpis.

 

Pak se podívejte na video:

https://www.youtube.com/watch?v=2DLWqzZcEQI

 

Můžete postupovat podle pokynů, nebo se jen dívat a poslouchat.

 

Kdo má radši práci s učebnicí - s. 69 - 70. Pročíst :-)

 

Všichni si ale zapište s.70/ ZAPAMATUJTE SI!

A následně do sešitu vypočítejte s 70/ 1 - první dva sloupce.Kontrola v zadní části učebnice.

 

Pro další procvičování je potřeba,abyste se přihlásili na

https://cs.khanacademy.org/join a kod Vaší třídy je N3KCEE7E.

 

Pokud budete mít někdo s přihlašováním problémy, ozvěte se.

 

Přeji pěkný začátek týdne a s dalšími úkoly z matiky se Vám ozvu ve středu večer.

 

Mějte se hezky. KH

Do 25.3.2020

!!!matematika upozornění!!!

Zadáno: 24.3.2020

Mnozí z Vás neodevzdali úkol - Ma3!!!

A nezapomeňte se přihlásit do cs. Khan Academy !!!

Do 27.3.2020

Ma 5

Zadáno: 25.3.2020

Dobrý den,

 

Vaším úkolem zůstává přihlásit se do cs.Khan Academy. Někteří tak stále neučinili! Jen připomínám, že já to vidím, kdo je a kdo není přihlášený. :-)

 

Až se přihlásíte, měli byste mít zadané 2 kvízy - procvičování celých čísel.

 

Pro mne je to taky nové,takže kdyby se vyskytly nějaké problémy, napište mail. Děkuji. Snad se Vám to bude líbit.

 

Kromě toho bychom měli mít ve čtvrtek a v pátek geometrii, takže do toho půjdeme! V příloze je řešení úloh v PS - sestrojování trojúhelníků.

 

Do sešitu setrojte trojúhelník - učebnice s.32/5. Nezapomeňte, že se začíná rozborem (nákres od ruky). Pak se pusťte do konstrukce (rýsování) a zapište postup (pomocí symbolů).

 

V PS s. 15 /4 najděte dvojice shodných trojúhelníků, zapište shodnost těchto trojúhelníků a větu, podle které se shodují (sss, sus, usu).

 

A máte hotovo.

 

Pěkný zbytek týdne KH

 

 

 

Doplňující informace: P_20200325_103126.jpg (1,51 MB)

Do 29.3.2020

Anglický jazyk

Zadáno: 22.3.2020

-opakovánní slovní zásoby (slovíčka ze str.10,13,20,23,

30,33,44,47,54

-do sešitu vypsat a přeložit slovíčka na str.57,cv.1

-učebnice str.60 - číst text, do sešitu vypsat a přeložit Key words (klíčová slova pod textem) a vypracovat cvičení 1 (vyber správné jméno), cv.3 (jsou danéé věty pravdivé nebo nepravdivé),cv.4 odpovězte na otázky (otázky neopisujte! :))

-na str.42 si zopakujte slovíčka,napište cvičení 1,2,3,4 (věty neopisujte, stačí číslo a slovo) a cv.6 - to už musíte přepsat do sešitu, spojte správné části věty

-nepovinně pro ty, kdo si chtějí něco přečíst...(viz příloha)

v případě potřeby, dotazů a nejasností pište na ZRybarikova@seznam.cz

Doplňující informace: Read-and-Discover-Level-3-Wonderful-Water.pdf (4,42 MB)

Do 29.3.2020

Anglický jazyk - upozornění

Zadáno: 25.3.2020

Dobrý den všem!

Doufám, že jste všichni v pořádku a pozitivně naladěni.:))

Na https://www.duolingo.com/ jsem vytvořila třídu (English 7.B). Prosím všechny zaslat vaši mailovou adresu na ZRybarikova@seznam.cz (pookud je to možné,tak do konce tohoto týdne).Pošlu vám link, jak se připojit do třídy. Můžete pracovat na počítači nebo si stáhnout ”appku” do mobilu. Přeji všem hodně zdaru a snad brzy na viděnou.

Do 30.3.2020

POZOR - doplnění : Přírodopis - fotosoutěž

Zadáno: 17.3.2020

Vyhlašuji třídní soutěž o nejpovedenější fotku z pozorování volné přírody.

Téma: Naše ptactvo. Rostliny na jaře.

 

Fotku/y z pozorování můžete pořizovat fotoaparátem nebo fotoaparátem v mobilu.

Prosím, dodržujte aktuálně platné pokyny pro pohyb mimo domov (např.použití roušek, pobyt v přírodě).

 

Soutěž jsem mírně upravila a doplňuji ji o možnost fotit nejen ptačí druhy, ale i rostliny (kvetoucí i nekvetoucí), kterých každým dnem přibývá.

 

 

Zajímavé fotky mi můžete posílat na email - do konce března. Do poznámek k fotkám zapište: autor fotky (tedy Vy :)), druh (rodové a druhové jméno - pokuste se jej určit), kde a kdy byla fotka vyfocena.

Až se vrátíte do lavic, zdařilé či zajímavé fotky vytiskneme a soutěž vyhodnotíme.

 

Příjemnou zábavu! KH

Do 30.3.2020

Zeměpis -hra

Zadáno: 23.3.2020

1. Vzhledem k problémům se hrou Kahoot měním zadání

2. Zahrajte si několikrát tuto hru https://www.geograf.in/cs/test.php

3. Až dosáhnete stoprocentního skóre, pošlete mi fotku s výsledkem na třídní facebookovou skupinu nebo na mail kacka.kuncipalova@seznam.cz

Do 30.3.2020

Fyzika 3

Zadáno: 23.3.2020

Dobrý den,

 

v minulých týdnech jsme si povídali o posuvných a otáčivých účincích síly. Tento týden se budeme věnovat deformačním účinkům síly.

 

Začněte tím, že si na webu České televize pustíte 10. díl seriálu Rande s fyzikou, který je věnovaný mechanickému tlaku (cca 13 minut). Odkaz nepíšu - myslím, že to zvládnete vyhledat a spustit. :-)

 

Pak si pročtete článek v učebnici na s. 86 - 88.

Do sešitu si nadepište: Deformační účinky síly.

Po přečtení se pokuste odpovědět na otázky na s. 88 - 1, 2, 3, 4, 5 - stručně si otázky a odpovědi poznamenejte do sešitu. To bude Váš výpisek.

 

Výpisek z tohoto článku je v příloze (pro kontrolu). Ale věřím, že to zvládnete i bez něj.

 

Příkladem na s. 88 se zatím nemusíte zabývat. To si necháme na příště :-)

 

Zamyslete se nad tím, kde všude se s působením tlaku setkáváte. Takových případů je opravdu hodně.

 

Pro tento týden máte z fyziky vše hotovo. Gratuluji.

 

Mějte se hezky. KH

Doplňující informace: F7-5_deformacni ucinky sily.pdf (307,58 kB)

Do 30.3.2020

Dějepis

Zadáno: 23.3.2020

2. dobrovolný domácí úkol:

Na televizi Seznam si najdi video s názvem Svátek svatého Václava. Den české státnosti (28. září 935) a s jeho pomocí odpověz na následující otázky:

1. Jak dlouho vládl kníže svatý Václav, než Boleslav začal připravovat jeho vraždu?

2.Co přesně platil kníže svatý Václav jako tribut za zachování míru s Franky (s oblastí dnešního Německa)?

3. Co udělal kníže Boleslav po bratrově vraždě, aby ulevil svému svědomí?

(Odpovědi na dobrovolné domácí úkoly mi, prosím, zasílejte na mail v.slavikova111@seznam.cz. Odpovím vám, jakou známku jste za ně získali. Předpokládám, že hezkou.

 

Do sešitu si napište novou látku (= pokračování Přemyslovců):

 

kníže Boleslav II. Pobožný

- roku 995 nechal vyvraždit konkurenční rod Přemyslovců = Slavníkovci

- za jeho vlády byl biskupem sv. Vojtěch – Slavníkovec, velmi vzdělaný muž, přítel císaře Oty III. i papeže, u nás roku 992 založil první mužský klášter (břevnovský klášter), hodně cestoval po Evropě a snažil se šířit křesťanskou víru – byl roku 997 zabit na misiích u pobaltských Prusů (ubit pádlem), nad jeho ostatky bylo roku 1000 založeno v polském městě Hnězdně arcibiskupství

- děti: Boleslav III. Ryšavý, Jaromír, Oldřich

 

 

kníže Boleslav III. Ryšavý

- za jeho vlády došlo k 1. krizi českého státu = období, kdy mezi sebou o trůn bojovali všichni tři bratři (Boleslav III. nechal vykastrovat Jaromíra, Oldřich ho nechal oslepit, a nakonec byl Jaromír propíchnut na WC), sporů mezi bratry využil jejich bratranec (syn Měška a Doubravky) Boleslav Chrabrý a dobyl část přemyslovského území, na knížecí stolec v Čechách dosadil Vladivoje (vládl ale jen rok), nakonec z těchto mocenských sporů vyšel vítězně kníže Oldřich

 

 

kníže Oldřich

- spolu se svým synem Břetislavem I. připojil k přemyslovskému státu opět Moravu

- u kronikářů najdeme legendu o tom, že se oženil se selskou dívkou Boženou, do které se zamiloval, když byl na lovu a viděl ji, jak v potoce pere prádlo

- založil Sázavský klášter

 

YouTube: Dějiny udatného českého národa 17. díl Oldřich a Božena a Pavel Koutský: 18 Sázavský klášter Dějiny udatného českého národa (2013)

Do 30.3.2020

Přírodopis 3

Zadáno: 24.3.2020

Dobrý den,

 

doufám, že se Vám podařilo najít odpovědi na všechny otázky z minulého týdne.

 

Tento týden budeme pokračovat s druhy, které se u nás běžně nevyskytují.Setkat se s nimi můžete např. v zoo.

 

Do sešitu si nadepište: Ptačí obři a trpaslíci

Otevřete si učebnici na s. 56 - 57 a podívejte se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=dPNsbUJz_Ko - V ostravské zoo se vylíhla mláďata nandu pampových

 

Pro vyplnění přiloženého PL můžete pracovat s učebnicí nebo s pomocí prezentace, kterou jsem převzala a jako příloha bude nahrána zvlášť Přírodopis 3 - příloha.

 

PL si nalep do sešitu, pokud máš možnost tisku, pokud ne, vypiš si odpovědi do sešitu.

 

 

 

 

Doplňující informace: trpaslíci a obři.jpg (1,50 MB)

Do 30.3.2020

Přírodopis 3 - příloha

Zadáno: 24.3.2020

Prezentace, kterou můžeš využít při práci na PL.

Doplňující informace: 27 - Ptačí obři a trpaslíci.pptx (386,09 kB)

Do 31.3.2020

Český jazyk - čtenářský deník

Zadáno: 24.3.2020

Chtěla bych vás poprosit - Ti, kdo máte tu možnost, vyfoťte mi svůj poslední zápis ve čtenářském deníku a pošlete na již známý mail - v.slavikova111@seznam.cz. Měli jste v týdnu po horách odevzdávat knihu podle vlastního výběru, takže ji určitě už máte zapsanou v deníku. :)

Do 1.4.2020

Nový způsob komunikace ŽÁK - UČITEL

Zadáno: 27.3.2020

Milí žáci a rodiče, v nejbližší době pro nás chystáme změnu ve způsobu komunikace s vámi a rozhodli jsme se k tomu využít aplikaci Google G Suite a její součást Google Classroom - aplikace je ZDARMA, jednoduchá na používání i pro žáky druhého stupně ZŠ a relativně snadná na zavedení do praxe. Umožňuje pořádat videokonference se žáky až do 300 současně připojených uživatelů i velmi přehledně zadávat práci. Aplikaci lze používat v mobilu, tabletu i počítači. Pro vás jako uživatele to znamená si do mobilu nebo tabletu stáhnout aplikaci nebo se na počítači přihlásit ke stránkám. Prozatím nic ale nedělejte, o všem budete včas informováni a obdržíte přesné informace. Děkujeme za pochopení a těšíme se na zefektivnění naší společné komunikace.

 

Do 5.4.2020

Ma 6

Zadáno: 29.3.2020

Dobrý den,

 

i přes upozornění se někteří stále nepřihlásili

do https://cs.khanacademy.org/. Pokud má s tím někdo potíže, prosím, napište mi email. A dál prosím ty, kteří si zvolili jméno,jiné než vlastní (např. beruška223), aby buď jméno změnili, nebo mi poslali email s identifikací . Děkuji.

 

Chválím všechny, kteří kvízy vyzkoušeli. A třeba zkusili i něco navíc.

 

Aritmetika:

Pro další týden jsem Vám dala nové kurzy do zadání - po přihlášení se Vám ukážou v kolonce: Co se učím - Kurzy. Týkají se opakování násobení a dělení záporných čísel. Kurz obsahuje více částí (videa, cvičení, shrnutí tématu).

 

Důležitá jsou cvičení, ale zajímavá pro Vás mohou být i videa.

 

Pokud má někdo problémy s internetem, nebo má jiný problém... Nebo pokud by se někdo doma nudil :-)

 

PS s. 24 / 3, 4 (násobení CČ), PS s. 25 / 1, 2 (dělení CČ)

 

POZOR! kdo pracuje na internetu, nemusí mít daná cvičení v PS vyplněná.

 

Geometrie:

 

Opakování osové souměrnosti -

Už je to déle, co jsme se tím zabývali, proto si vezměte k ruce učebnici s. 33 - 34. Pak vypracujte v PS s.16/1

 

Pro kontrolu v příloze - řešení 32/5 z minulého týdne.

 

Mějte se hezký týden! KH

Doplňující informace: 32 cv.5.jpg (1,54 MB)

Do 5.4.2020

Fyzika 4

Zadáno: 29.3.2020

Dobrý den,

 

podařilo se vám odpovědět na otázky z minulého týdne?

Věřím, že ano. Odpovědi jsou v příloze minulého zadání.

 

Tento týden si procvičíme převody jednotek tlaku.

Do sešitu si překreslete tabulku na s. 89 /3. A doplňte chybějící údaje.

 

Dál si prostudujte řešený příklad na s. 88. Příklad si zapište do sešitu.

Barevně si podtrhněte v zadání a zároveň v řešení (zápis pomocí značek) - vždy stejnou barvou veličinu a její značku (obsah - S, ...)

 

Dobrovolný domácí úkol: Proč řezník brousí nůž před krájením masa? Odpověď můžete posílat na můj email.

 

Do 5.4.2020

Přírodopis 4

Zadáno: 29.3.2020

Ahoj všem,

 

dnes se vrhneme na opakování.

 

Na https://www.skolasnadhledem.cz/ si vyzkoušej své znalosti na dvou testech:

 

ptáci otevřené krajiny

 

ptáci břehů tekoucích vod

 

Pokud se budeš chtít pochlubit svým výsledkem yz testů, pošli foto s konečným výsledkem testu/ů na můj mail. Budu ráda!!!

 

Na straně 57 si přečti kapitolku Vznik a vývoj ptáků, vytiskni si (pokud máš možnost) PL v příloze a doplň. Jestli nemáš možnost tisku, tak si jen do sešitu poznamenej tajenku křížovky a společné znaky ptáků a plazů.

 

Kromě toho - a to není povinné - můžete sledovat na ČT 2 odpoledku - vysílání pro 2.stupeň,každý všední den od 12 hodin. Program je na webu České televize.

 

Zajímavé pro nás:

30.3. - ve 13 h - Hlodavci v akci

31. 3. - ve 14 h - Tajemství Antarktidy - tučňák císařský

1.4. - ve 14.10 - Krkonoše 1/2

2.4. - 13.55 - Žiju Dunajem

3.4. - 12.50 - Tajemství ukrýtá pod hladinou, 13.15 - čepcol chocholatý

 

Děkuji za příspěvky do fotosoutěže- čas máte do konce března :)))

 

Pěkný týden. KH

 

 

Doplňující informace: vzni a vývoj ptáků.pdf (235,51 kB)

Do 5.4.2020

Dějepis

Zadáno: 29.3.2020

OPAKOVÁNÍ Z PŘEMYSLOVCŮ (PRÁCE SE SEŠITEM)

S pomocí sešitu odpověz na následující otázky a odpovědi mi pošli na mail v.slavikova111@seznam.cz.

1. Data

921

935

955

995

2. Osobnosti

a. Jak se jmenovali synové Bořivoje a Ludmily?

b. Jak se jmenoval člen rodu Slavníkovců, který přežil vraždění na Libici a později se stal svatým?

c. Kdo byl Boleslav Chrabrý?

d. Který z Přemyslovců byl zavražděn na WC?

 

3. dobrovolný domácí úkol: Na stránkách Televize Seznam si zadej Den, kdy byla zavražděna sv. Ludmila (15. září 921) a s pomocí videa odpověz na následující otázky.

1. Kde byla sv. Ludmila zavražděna?

2. Ve kterém století byla Ludmila prohlášena za svatou?

3. Kolik let bylo Ludmile, když se vdávala za Bořivoje?

4. Kdo pokřtil Bořivoje a Ludmilu?

5. Kdo byly Tunna a Gommon?

 

Do 5.4.2020

Český jazyk - mluvnice

Zadáno: 29.3.2020

Opakovací cvičení: Výsledky mi pošlete na mail v.slavikova111@seznam.cz do 5. 4. 2020.

výchozí text k úlohám 1-4: Harry se v klidu pokoušel pronést něco v hadí řeči, nic mu však nepřicházelo na jazyk. Musel by zřejmě stát tváří v tvář nějakému hadovi, aby to dokázal.

1. Určete slovní druh těchto slov z textu: v, klidu, však, zřejmě.

2. U následujících podstatných jmen z textu určete mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor).

řeči, jazyk, hadovi.

3. Užijte ve větách slovo jazyk ve dvojím významu, a to jako podstatné jméno konkrétní a podstatné jméno abstraktní.

4. Vypište z textu přídavné jméno, určete jeho druh (tvrdé, měkké, přivlastňovací) a mluvnické kategorie (pád, číslo, rod a vzor).

5. Vypište z textu všechna zájmena a určete jejich druh. Nápověda – je jich šest.

6. Zakroužkuj věty, ve kterých je použito sloveso v trpném rodě.

a. Děti se koupaly na koupališti.

b. Dnes se hraje opera Libuše.

c. Vlk se vracel z lesa.

d. V továrně se vyrábějí součástky do aut.

e. Tyto vilky se stavěly půl roku.

f. Ondra se snažil překonat svůj rekord.

g. Podívejte se z okna.

h. Knihy se půjčují každý den.

 

Do 5.4.2020

Český jazyk - literatura

Zadáno: 29.3.2020

- další osobností patřící k zakladatelům dnes tak populárního hororu je Howard Phillips Lovecraft, napište si do sešitů k povídkám zápis:

Howard Phillips Lovecrat (1890-1937)

– americký spisovatel, jeden ze zakladatelů hororu

- za svého života nebyl moc čtený, vytvořil mnoho povídek o mýtu Cthulu = bájná nestvůra (jeden z tzv. Prastarých, kteří existovali dříve než lidstvo), ztělesnění zla

- kromě psaní se zajímal i o astronomii, chemii, geologii či historii

 

- poslechněte si na YouTube jeho povídku Krysy ve zdech (Howard Phillips Lovecraft – Krysy ve zdech (horor)) a odpovězte na následující otázky. Odpovědi mi opět zašlete na mail v.slavikova111@seznam.cz.

1. V jakém století se odehrává děj povídky?

2. Jak se jmenoval vypravěčův kocour?

3. Zakroužkuj správné odpovědi:

Co za tajemství skrývalo sklepení rodinného sídla, které zdědil vypravěč?

a. Skrývá tajemné bratrstvo nesmrtelných čarodějů přinášejících lidské oběti ďáblu.

b. Skrývá dějiště hrůzostrašné bitvy, ve které bojovali lidé s démony bohyně Kybelé.

c. Skrývá stáje, ve kterých byli chováni lidé sloužící jako bohyni Kybelé.

Co se stalo vypravěči poté, co se svými přáteli prozkoumal sklepení rodinného sídla?

a. Poté, co odhalil tajemství, za záhadných okolností zemřel.

b. Poté, co odhalil tajemství, skončil v pokoji s mřížemi – pravděpodobně v blázinci.

c. Poté, co odhalil tajemství, byl uvězněn ve sklepení krysami, které ho zde navěky mučí.

 

Do 5.4.2020

Pozor! matematika!

Zadáno: 3.4.2020

Stále nevidím některé z vás přihlášené na https://cs.khanacademy.org/. Ikdyz budeme přecházet na jiný způsob komunikace, tak procvičovat budeme i na Khan Academy. Jsou tam užitečná videa a cvičení.

Do 6.4.2020

Zeměpis - ”co mám doma z Asie”

Zadáno: 30.3.2020

1. Vytiskněte (nakreslete) si slepou mapu Asie

2. Doma najděte alespoň 10 výrobků, které jsou z Asie (oblečení, jídlo,.....)

3. Do slepé mapy zakreslete místo, odkud věc pochází

4. Vytvořte si vhodnou legendu mapy, nadpis mapy

 

V příloze přikládám moc pěkně vypracovaný úkol :)

 

Úkoly, které budu zadávat ( včetně včerejšího) mi již neposílejte na žádnou soukromou ani jinou skupinu, ani na mail, ani na telefon. Všechny úkoly si ale shromažďujte a foťte. Až spustíme pro každou třídu GoogleClassroom, pošlete mi vše tam a já to ohodnotím. Takže pracujte pečlivě. Kuncipálová

Doplňující informace: Asie.pdf (347,79 kB)

Do 6.4.2020

Google Classroom - Google Učebna

Zadáno: 31.3.2020

Vážení rodiče a žáci,

jak jsme již avizovali, plánujeme přechod v komunikaci s vámi na Google Classroom – Google Učebna (dále jen GC). Co to pro vás znamená:

- třídní učitel v nejbližších dnech rozešle rodičům formou emailu nebo SMS žákův přihlašovací email a heslo

- žák se na stránkách classroom.google.com přihlásí na svůj účet, vpravo nahoře klikne na 9 teček (čtverec 3x3 tečky), zde zadá UČEBNA

- pro práci s GC shlédněte prosím návodná videa:

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

https://www.ucimeonline.cz/informace/Pro-studenty-a-zaky

- GC lze používat nejen na PC, ale i v mobilu či tabletu (žákům chodí upozornění na nová zadání ve formě zprávy aplikace přímo do mobilu) – stáhněte si prosím aplikaci GOOGLE CLASSROOM, popř. i GOOGLE KALENDÁŘ (přehled úkolů v časové dotaci)

- v případě jakýchkoli nejasností kontaktujte prosím třídního učitele

V první etapě od pondělí 6. 4. 2020 bychom rádi zapojili šesté a deváté ročníky (zadání budeme minimálně první týden zadávat duplicitně i na stránky třídy na webu školy). Další ročníky budeme průběžně přidávat – sledujte stránky třídy.

KAŽDÉ ZAČÁTKY JSOU TĚŽKÉ, ALE SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!! Těšíme se na vás v naší nové GOOGLE UČEBNĚ:-)

Do 12.4.2020

Přírodopis 5

Zadáno: 5.4.2020

Dobrý den přírodovědci!

 

Děkuji a chválím všechny, kteří se zapojili do fotografické soutěže a posílali nejen pěkné fotky, ale pokusili se určit rostlinný druh.

 

Bude se vám to teď hodit. Od ted se budeme zabývat rostlinami.To, co jsme se naučili o ptácích obecně i o konkrétních druzích,průběžně procvičujte - například na www.skolasnadhledem.

 

Do sešitu si nadepište: Botanika - nauka o rostlinách

 

V učebnici nalistujte s. 58 - 59 a pokud máte možnost, tak si otevřete na webu české televize záložku edu. Pak si zadejte: 2. st, předmět: přírodopis, téma: biologie rostlin a vyberte pořad SVĚT ROSTLIN (z cyklu Lovci záhad) - (čas:26:24)

odkaz:

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodopis?tema=biologie-rostlin

 

Uslyšíte a uvidíte věci, které jsme se už učili (opáčko) a hodně nových.

Pokud si video pustit nemůžete (a to je škoda!!!), tak si pročtete s. 58 - 59.

 

Pomocí videa i učebnice odpověz na otázky.

Rostliny se řadí k producentům a tvoří základ každého ekosystému. Proč? V čem je jejich význam pro přírodu, pro existenci života na Zemi, pro člověka?

 

V pořadu jste zaslechli, že existují takzvané vyšší a nižší rostliny. S výškou rostliny tyto pojmy nesouvisí. Jaký význam zde má slovo vyšší?

 

Do sešitu si zapiš otázky a odpovědi.

 

Pak také tabulku na s. 58 - botanický systém rostlin. Ke uvedeným skupinám doplň (přiřaď) příklady rostlin ze s. 58 pod tabulkou.

 

Snad se Vám video líbilo tak, jako mě. :-)))

 

PS. tajenka z pracovního listu: DRUHOHORY

 

 

 

Jsou rostliny nějakým způsobem uspořádány?

Do sešitu si zapište tabulku

Do 12.4.2020

Fyzika 5

Zadáno: 5.4.2020

Pěkný den,

 

děkuji dětem, které mi poslali odpověď na DDÚ.

 

Jsou teď trochu napřed. Tento týden se budeme zabývat tlakem v praxi. Stáhněte si přiloženou prezentaci (pdf) a postupujte podle ní.

 

Pokud bude mít někdo problém se stažením či spuštěním prezentace, očekávám, že se ozvete.

 

Příjemnou zábavu s fyzikou!

Doplňující informace: Tlak_v_praxi.pdf (2,36 MB)

Do 12.4.2020

Ma 7

Zadáno: 5.4.2020

Ahoj, dobrý den,

 

toto letí... Za pár dní máme Velikonoce. Věřím, že si je i přes řadu omezení všichni užijeme!

 

Tento týden propojíme záporné znaménko se zlomky a s desetinnými čísly. Nelekejte se, zvládneme to!

 

Všechna čísla, se kterými jsme se doposud seznámili (přirozená, celá, desetinná, zlomky) patří mezi racionální čísla.

Platí, že každé racionální číslo můžeme zapsat různými způsoby: např.

0,75 = 3/4 = 6/8 = 75/100 (symbol / zastupuje zlomkovou čáru)

 

0,11 = 11/100

 

-0,8 = - 8/10 = - 4/5

 

Další příklady máte na str. 75 v učebnici aritmetiky. Zapiš si všechny tři zelené rámečky Zapamatujte si! na s. 75.

 

Na straně 73 si zopakujte to, co už víte o zlomcích a desetinných číslech - kladné a záporné zlomky umíme převést na desetinná čísla. Zapište si vzorové příklady(nemusíte všechny!).

 

Do sešitu vypracujte s. 74 /1, 2. Výsledky máte opět vzadu v učebnici. Nemusíte dělat celá cvičení, stačí 6 příkladů z každého cvičení. Vaše výpočty (včetně postupu) vyfoťte a pošlete jako přílohu na můj NOVÝ MAIL: hrabakova.katerina@2zshorovice.cz

Děkuji.

Kdo posle fotku pekne vypracovanych dobrovolnych úkolů,at z matiky,fyziky, prirodopisu,ma u me za 1,plati to i zpětně,na drive zadane úkoly. Ikdyz se vam obcas neco nepovede. Vidim,ze se snazite.

 

Jak se Vám povedlo sestrojování obrazů v osové souměrnosti s osou o? Kontrola 16/1 - v příloze.

 

V dalším cvičení budeme tuto souměrnost využívat při doplňování obrázků. PS 17/ 3. Budete potřebovat pravítko s ryskou, kružítko a tužku.

 

Prosím, přihlašte se do Khanovy Academie. Kdo s tím má problémy, ozvěte se - emailem!

 

Mějte se fajn! Pěkný týden KH

 

 

Doplňující informace: 16cv.1.jpg (1,89 MB)

Do 12.4.2020

Dějepis

Zadáno: 6.4.2020

1. Napište si do sešitů novou látku k Přemyslovcům.

2. Pokud máte chuť získat plus za aktivitu, zjistěte tyto dvě informace:

a. kdo byl Achilles, podle kterého získal český kníže Břetislav přezdívku.

b. Co byl kodex vyšehradský.

(doporučený zdroj https://www.youtube.com/watch?v=lEsmEU9RjSY = Dějiny udatného českého národa Vratislav II.)

Svoji odpověď mi pak pošlete na obvyklý mail v.slavikova111@seznam.cz.

3. O Velikonocích si hezky odpočiňte.

 

zápis do sešitů:

kníže Břetislav I.

= syn Oldřicha a Boženy, přezdívka: český Achilles (to značilo odvahu a sílu)

- za ženu si vzal dceru císaře Jitku, kterou unesl z kláštera, měli spolu 5 synů: Spytihněv II., Vratislav II., Konrád I. Brněnský, Jaromír, Ota Olomoucký (Konrád a Ota se stali zakladateli moravské větve Přemyslovců, Vratislav se stal prvním českým králem)

- roku 1039 výprava do Polska – odnesl odtud ostatky sv. Vojtěcha

- vydal 1. český zákoník = Břetislavovy dekrety

- zavedl seniorátní řád = panovníkem se má stát vždy nejstarší žijící Přemyslovec

král Vratislav II.

= Břetislavův syn

- založil olomoucké biskupství, přenesl panovnické sídlo z Pražského hradu na Vyšehrad

- v boji papeže s císařem o investituru (= dosazování biskupů, arcibiskupů a opatů do jejich funkcí, tento boj skončil r. 1122 smírem v podobě kompromisu = Konkordát wormský) stál na straně císaře a získal za to titul KRÁL (ale pouze pro svoji osobu, nebyl dědičný) – stal se roku 1086 prvním českým králem

- po jeho smrti nastává 2. krize přemyslovského státu – důvody: 1. Přemyslovci bojovali mezi sebou o moc a porušovali seniorátní řád 2. přemyslovský stát dobývali králové Svaté říše římské (státní útvar, který vznikl na části bývalé franské říše, jeho rozloha se proměňovala, naše území k ní také později patřilo), výsledek: nejmladší syn krále Vratislava II. Soběslav I. porazil v bitvě u Chlumce roku 1126 císaře Svaté říše římské (SŘŘ) Lothara III. a stal se vládcem

král Vladislav II.

- pomáhal císaři SŘŘ Friedrichu Barbarossovi při bojích v Itálii, po dobytí Milána byl korunován na krále = stal se roku 1158 druhým českým králem

kníže Soběslav II.

- neměl podporu šlechty, na trůn se tedy snažili dostat jiní členové rodu, Konrád Ota z linie znojemských Přemyslovců za souhlasu císaře SŘŘ vytvořil r. 1182 MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ = hrozilo, že se přemyslovský stát rozpadne – řešení = r. 1186 svolána rodová schůze v Kníně, zde uzavřena dohoda, že přemyslovskému státu včetně Moravy bude vládnout jeden český přemyslovský kníže

 

Do 12.4.2020

Český jazyk - mluvnice

Zadáno: 6.4.2020

Napište si do sešitů novou látku:

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

PŘÍSLOVCE

= neohebná slova, která vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo vlastností

- ptáme se na ně nejčastěji: jak, kde, kdy?

- např.: mile, doma, včera

 

1. cvičení: Vytvořte věty, ve kterých použijete následující příslovce – vlevo, hlasitě, rychle, hbitě, vesele, málo, špatně, pěšky.

2. cvičení: Utvoř z následujících přídavných jmen příslovce – dobrý, český, veselý, hbitý, směšný, různý, rozhněvaný, zvědavý.

(příklad: laskavý – ptáme se JAKÝ? = přídavné jméno, laskavě – ptáme se JAK? = příslovce)

Dobrovolný úkol: Kdo chce jedničku za aktivitu, napíše příběh, ve kterém využije co nejvíce příslovcí (minimálně pět) z 1. nebo z 2. cvičení.

3. cvičení: Učebnice s. 66/3a – Vypiš z textu všechna příslovce (je jich 12)

 

Zápis a cvičení v sešitě vyfoťte a pošlete mi fotku na mail. Pokud správně vytvoříte dobrovolný úkol, dostanete jedničku, jinak bude fotka sloužit jen ke kontrole, zda jste dobře pochopili novou látku.

 

Do 13.4.2020

podnebí, vodstvo, biomy Asie

Zadáno: 6.4.2020

 

 

Za pomoci interaktivního atlasu, internetu a svých znalostí doplň PS str. 5

 

https://atlas.mapy.cz/

 

Do 15.4.2020

Velikonoční soutěž

Zadáno: 2.4.2020

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější vajíčko popř.velikonoční výzdobu s vajíčky.

Soutěž potrvá do 15.4., kdy na stránkách každé třídy vyhlásíme vítěze. Hodnotí se originalita a dobrý nápad. Své výtvory vyfoťte a zašlete své paní učitelce, učiteli způsobem,jakým zasíláte úkoly.

Jedná se o soutěž, ne o úkol. Věřím, že se zapojí co nejvíce žáků.

Přeji hezké tvoření .

Do 19.4.2020

Přírodopis 6 otázka

Zadáno: 13.4.2020

Jaký druh mechorostů tvoří rašeliniště a kde v ČR se s rašeliništi můžeš setkat?

 

Bodovaná otázka (v GC), ale i pro ty, kteří nepracují v GC.

Do 19.4.2020

Přírodopis 6

Zadáno: 13.4.2020

Dobrý den,

doufám, že jste si užili Velikonoce, třeba i někde v přírodě.

 

Zadání na tento týden je v přiloženém dokumentu.

Postupujte podle něj.

 

Odkaz na video - prezentaci:

https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc

(www.youtube. com - do vyhledávače zadejte: mechorosty, 7.třída, čas: 8.33)

Doplňující informace: mechorosty1.odt (11,45 kB)

Do 19.4.2020

Fyzika 6 otázka

Zadáno: 13.4.2020

Přitiskni 2 zrcátka na sebe a pokus se s nimi po sobě posunovat. Jde ti to? Dobře? Špatně? Vysvětli výsledek pokusu.

 

Bodovaná otázky (GC), ale i pro ty, kteří v GC nepracují.

Do 19.4.2020

Fyzika 6

Zadáno: 13.4.2020

Dobrý den,

zadání úkolů a práce pro tento týden najdete v příloze.

 

Nejprve se ale podívejte na video - odkaz.

https://edu.ceskatelevize.cz/smykove-treni-a-valivy-odpor-5e4418ff17fa7870610ed2b6

(Stačí, když na webu ČT najdete portál edu, tam vyhledáte: fyzika,zadáte:tření)

 

Už je Vám asi jasné, čím se budeme tento týden zabývat.

 

Příjemnou zábavu :-) a pěkný týden. K.H.

Doplňující informace: tření.odt (12,51 kB)

Do 19.4.2020

Ma 8 aritmetika

Zadáno: 13.4.2020

Dobrý den,

začneme opakováním - počítání se zápornými čísly : PS 25/3

A druhé cvičení na opakování: učebnice str.76/2 - zapiš třemi různými způsoby daná čísla

Vzorový příklad: -3/4 = - 0,75= - 75/100 = - 6/8

Vysvětlení: - 3/4 = - (3: 4) = - 0,75

- 0,75 = - (75 : 100) = - 75/100 (lomená čára zastupuje dělení, představuje zlomkovou čáru)

- 3/4 = celý zlomek rozšířím 2 = - 6/8

 

Výpočty, prosím vyfoť a pošli nazpět.

 

Nová látka: Porovnávání RČ (racionálních čísel) - uč. 76 - 77

Do sešitu si poznamenejte řešený příklad na str. 76 - oba dva způsoby řešení. Pokud jste už pozapomněli jak se porovnávají zlomky a desetinná čísla, tak se podívejte na videa v odkazu.

 

Na procvičení vypočítejte 77/1. Můžete využít nápovědy - pomoci si zobrazováním na číselné ose.

 

Odkazy:

1) https://www.youtube.com/watch?v=7vEAZ9aj-ac -na webu zadejte do vyhledávače: porovnávání zlomků (čas: 9.07, ”žlutá prezentace s komentářem”)

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=F8kl4pumpzk - na webu zadejte do vyhledávače: Porovnávání desetinných čísel 2/desetinná čísla/matematika/ Khan Academy

Do 19.4.2020

Ma 8 geometrie

Zadáno: 13.4.2020

Najdi obrázek/foto osově souměrné stavby - pro inspiraci uč. str.35/3. Mohou tu být známé stavby, ale i takové, které máte v okolí a sami je vyfotíte.

 

Bodovaná otázka (GC), i pro ty, kteří v GC nepracují.

 

V minulých týdnech jsme opakovali osovou souměrnost. K tomu se váže dobrovolný úkol/ otázka - stavby osově souměrné.

 

Do sešitu si zapište : Středová souměrnost.

Pusťte si video z odkazu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo

(na webu si zadejte do vyhledávače středová souměrnost - ”žlutá prezentace” s komentářem, celkem cca 15 minut)

V učebnici toto téma začíná na str. 36

 

Teď už víte, co to je středová souměrnost a jak najdete obraz určitého bodu ve středové souměrnosti.

Prohlédněte si obrázek na str. 36 -(písmeno R a jeho obraz) Do sešitu si udělejte náčrtek a zapište si dva rámečky na s. 36.

A teď hurá, jdeme konstruovat.

Řešený příklad 1 - konstrukce bodů - str.37 - postupujte podle učebnice. Potřebovat budete ořezanou tužku, pravítko a kružítko.

Řešený příklad 2 - konstrukce přímky (pro úsečku je stejný postup - jen krajní body už jsou zvolené)

 

Šlo Vám to?

Ověřte si to na str. 39/1 a), b)

 

Pěkný zbytek týdne. K. H.

 

Do 19.4.2020

Dějepis

Zadáno: 14.4.2020

1. Napište si do sešitů novou látku k Přemyslovskému státu. (Přemyslovští králové)

2. Pokud máte chuť získat plus za dobrovolný úkol, zjistěte odpovědi na tyto otázky:

1. Kdo složil operu Braniboři v Čechách? V jakém století tento skladatel žil a jaké další opery složil (alespoň tři příklady)?

2. Kdo byla Anežka z Kuenringu?

 

PŘEMYSLOVŠTÍ KRÁLOVÉ (12. – poč. 14. století)

1. Přemysl Otakar I. (1197-1230)

- schopný diplomat => získal roku 1212 od německého krále Friedricha II. dokument Zlatá bula sicilská, který zaručoval pro český stát dědičný královský titul + český král měl právo volit panovníka Svaté říše římské

- zrušil seniorátní řád a zavedl primogenituru = panovníkem se má stát vždy prvorozený syn krále

2. Václav I. (1230-1253)

- 1241 odrazil na českých hranicích útok Tatarů

- za něj rozmach těžby stříbra (Jihlava, Kutná Hora)

- zakládal nová královská města – např. Staré Město pražské

- jeho sestra = sv. Anežka – založila v Praze Na Františku klášter a špitál („nemocnici“) pro nejchudší, stala se abatyší (nejvýše postavená jeptiška, vedoucí kláštera), dopisovala si se sv. Klárou, roku 1989 byla svatořečena

3. Přemysl Otakar II. (1253-1278)

= nejmocnější vládce své doby v celé střední Evropě, přezdíván Král železný a zlatý (bojovník, bohatství)

- rozšířil české království o Chebsko, Rakousy a Štýrsko

- bojoval s uherským králem Bélou IV. – smířili se, když si vzal za ženu jeho vnučku Kunhutu

- snažil se chránit Židy (ve středověku na ně byly běžně páchány pogromy = vraždění a loupení)

- chtěl se stát císařem SŘŘ – byl ale příliš mocný a šlechta se ho bála, zvolili raději r. 1273 hraběte Rudolfa Habsburského => nepřátelství a boje mezi Rudolfem a Přemyslem Otakarem II. – v r. 1278 byl Přemysl Otakar II. v bitvě na Moravském poli zabit

BRANIBOŘI V ČECHÁCH

- když POII. zemřel, bylo jeho synovi Václavovi II. sedm let => nemohl se ujmout vlády, jeho poručníkem se stal jeho strýc Ota Braniborský – nechal Václava uvěznit na Bezdězu a pak v Braniborsku (od té doby se Václav chorobně bál bouřky a koček a trpěl chmurnými náladami), mezitím nepřátelská vojska drancovala zemi, Morava byla odtržena a připadla Rudolfu Habsburskému, zemi trápil hladomor => česká šlechta se rozhodla vykoupit Václava ze zajetí

4. Václav II. (1283-1305)

- nastoupil na trůn jako dvanáctiletý, vládl za něj poručník Záviš z Falknštejna, který se oženil s Václavovou matkou královnou Kunhutou, zpočátku si rozuměli, ale biskup a šlechtici Václava proti Závišovi poštvali, takže ho dal uvěznit a nakonec popravit

- dal razit pražské groše, vydal roku 1300 zákoník o těžbě stříbra = Ius regale montanorum

- oženil se s dcerou Rudolfa Habsburského, ta ale brzy zemřela, potom si vzal polskou princeznu proslulou svou krásou Elišku Rejčku => byl korunován na polského krále, získal i uherskou korunu (v Uhrách totiž vymřela vládnoucí dynastie = Arpádovci) => získal tedy tři koruny: českou, polskou a uherskou

5. Václav III. (1305-1306)

- nastoupil v 16 letech

- vzdal se uherské koruny (jinak by o ni musel bojovat)

- vydal se na válečnou výpravu proti odbojným polským šlechticům – při zastávce v Olomouci byl z dosud neznámých důvodů zavražděn =>

r. 1306 vymřeli Přemyslovci po meči, naživu zůstaly jen ženy

 

Do 19.4.2020

Český jazyk - mluvnice

Zadáno: 14.4.2020

Další nová látka do sešitů (patří pod nadpis Příslovce):

PŘÍSLOVEČNÉ SPŘEŽKY

= slova, která vznikla spojením předložky se jménem a píší se dohromady (např.: vlevo, vpravo, zpaměti - v takových slovech cítíme, že dříve se skládala z předložky v a podstatného jména levo, v a pravo, z a paměť)

- výjimky: zpočátku i z počátku, poprvé i po prvé – existují příslovečné spřežky, které se mohou psát dohromady i zvlášť, oba způsoby jsou správné

- Jak poznáme v textu příslovečnou spřežku? Podle významu věty – např.:

Šli jsme na horu Říp. (na horu = předložka a podstatné jméno)

Běž nahoru do pokoje. (nahoru = příslovečná spřežka)

 

1. cvičení: Vytvoř věty s těmito slovními spojeními a příslovečnými spřežkami (z pravidla – zpravidla, za tím – zatím, do konce – dokonce, na vrch – navrch, o pravdu – opravdu) podle vzoru:

vzor: do hromady - dohromady

Pepa hodil do hromady listí nakousnuté jablko.

Pepa se dal dohromady s Luckou.

opravdu, z části – zčásti, po tom – potom

2. cvičení: UČEBNICE s. 67/2

 

STUPŇOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ

- stejně jako přídavná jména, tak i příslovce se dají stupňovat

- stupňování přídavného jména (Jaký?) např.: veselý, veselejší, nejveselejší

- stupňování příslovcí (Jak?) např.: vesele, veseleji, nejveseleji

3. cvičení: Vystupňuj následující příslovce a zkontroluj si svoje odpovědi podle řešení.

- vysoko, draho, blízko, snadno, široko, krátce, úzce, vesele, smutně, daleko, dlouho, zle, ticho, málo, směle

 

řešení: vysoko, výše, nejvýše, draho, dráž, nejdráž, blízko, blíž, nejblíž, snadno, snadněji, nejsnadněji, široko, šířeji, nejšířeji, krátce, kratčeji, nejkratčeji, úzce, úžeji, nejúžeji, vesele, veseleji, nejveseleji, smutně, smutněji, nejsmutněji, daleko, dále, nejdále, dlouho, déle, nejdéle, zle, hůře, nejhůře, ticho, tišeji, nejtišeji, málo, méně, nejméně, směle, směleji, nejsměleji

 

Kdybyste potřebovali něco dovysvětlit, případně zkontrolovat nějaké cvičení, napište mi na mail v.slavikova111@seznam. cz.

 

Do 19.4.2020

Český jazyk - literatura

Zadáno: 14.4.2020

1. Zapiš si do sešitu:

- městské povídky: Jan Neruda (1834-1891) – básník, dramatik, prozaik, žil v Praze na Malé Straně, nikdy se neoženil, trpěl nedostatkem peněz, nejznámější dílo: Povídky Malostranské

2. Na YouTube si pusť filmovou podobu jedné z povídek z knihy Povídky Malostranské, která se jmenuje Hastrman. (Povídky malostranské (6) – Hastrman) a odpověz na otázky:

a. Co je podle Tebe hlavní myšlenkou povídky? (Jaké si z ní můžeme vzít poučení?)

b. Která postava z povídky Ti byla sympatická a proč?

Odpovědi mi pošli na mail v.slavikova111@seznam.cz.

 

Do 20.4.2020

Hudební výchova

Zadáno: 2.4.2020

Ve volných chvílích pracujte na úpravě zpěvníku.

Pokud chcete, můžete sledovat další opery na stránkách www.decko.ceskatelevize.cz - opera nas bavi.

Jinak si zpívejte a hledejte písničky, které bychom si mohli společně zazpívat, až se zase sejdeme.

Do 21.4.2020

Asie - biomy

Zadáno: 14.4.2020

V Asii najdeme všechny typy vegetačních pásem neboli biomů. Zopakujte si v přiložené prezentaci tyto biomy a po prostudování doplňte kvíz na Google Classroom (Blank Quiz).

Doplňující informace: asie_biomy.pptx (2,82 MB)

Do 15.5.2020

ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE A ÚKOLŮ ŽÁKŮM

Zadáno: 27.3.2020

Milí žáci a rodiče, vzhledem k dosavadním zkušenostem jsme se rozhodli začít zadávat práci žákům 2.stupně hromadně vždy v pondělí a to na celý týden dopředu. Pro žáky z toho plyne výhoda, že si mohou práci na celý týden dopředu rozplánovat a nemusí se každý den dívat na stránky a zjišťovat,co přibylo. Termíny plnění si ale hlídejte!!! Neznamená to ale, že nebudete s vyučujícími v kontaktu celý týden, stále je zde možnost výuky online, termíny a časy se ale dozvíte vždy v pondělí.

Do 15.5.2020

Přechod na Google Classroom

Zadáno: 14.4.2020

Dobrý den, rodiče a žáci.

Od tohoto týdne budou veškeré práce a úkoly zadávány duplicitně sem i na Google Classroom (GC), proběhne zkušební týden pro práci v GC. V případě jakýchkoli potíží kontaktujte svého třídního učitele.

Od příštího týdne budeme komunikovat již jen na GC.

Do 17.5.2020

Herbář

Zadáno: 14.4.2020

Dobrý den,

při fotografické soutěži jste měli možnost vyzkoušet si Vaše znalosti běžně se vyskytujících kvetoucích rostlin (byliny, keře, stromy) - na zahradě či v přírodě.

Teď se pustíme do tvorby herbáře.

Návod a užitečné odkazy jsou v příloze.

Termín odevzdání (i v případě odevzdávání ofoceného herbáře): 17. 5. 2020

 

Tak hurá do toho! :-)))

Doplňující informace: Jak na herbář.odt (445,63 kB)

Do 24.6.2020

Nabídka druhého jazyka

Zadáno: 17.6.2020

Dobrý den,

 

v příloze je formulář o nabídce druhého cizího jazyka v příštím školním roce.

 

Prosím o vyplnění a odeslání na mail: hrabakova.katerina@2zshorovice.cz

 

Žáci, kteří dochází do školy, tento formulář dostanou zítra. Ti nemusí nic posílat, odevzdají jej příští týden.

 

Děkuji za spolupráci.

 

K. Hrabáková

 

Doplňující informace: nabídka_jazyka.doc (27,00 kB)

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz