Domácí úkoly - 2020-2021 / třída 4.B

« zpět na menu třídy

Aktuální úkoly

Aktuálně nejsou žádné domácí úkoly k vypracování.

Uplynulé úkoly

Do 2.9.2020

Úkol pro rodiče

Zadáno: 1.9.2020

Vyplnit údaje v žákovské knížce.

Vyplnit zápisový lístek a řád ŠD.

Úkol pro děti - obalit ŽK

Do 8.9.2020

Vlastivěda

Zadáno: 3.9.2020

v pracovním sešitě dodělat velký státní znak, str. 4, cvičení 3

Do 15.9.2020

M

Zadáno: 14.9.2020

pracovní sešit str. 1 cv.2 + obalit

Do 16.9.2020

Báseň

Zadáno: 9.9.2020

strana 4 - Září

Do 17.9.2020

Vlastivěda

Zadáno: 15.9.2020

vybarvit mapu - náměstí Hořovice

Do 22.9.2020

M

Zadáno: 21.9.2020

PS str. 4 cv.3

Do 25.9.2020

Úkoly pro nemocné - ČJ, M, Vl, VV

Zadáno: 21.9.2020

M - dodělat stranu 3 v PS, strana 4 cv. 1,2,3

trénovat násobilku

 

ČJ - trénovat vyjmenovaná slova a slovní druhy.

Do sešitu opsat tyto věty a určit slovní druhy (číselný kód): Mach a Šebestová našli kouzelné sluchátko.

Já čtu pohádkovou knihu. Žába žbluňk do rybníka. Já dostal nové kolo. Táta jel vlevo.

 

Vl- naučit se státní svátky (učebnice + sešit), dodělat PS s tímto učivem (tajenka),

- Vláda, parlament, Ústava - přečíst učivo z učebnice

 

VV - nakreslit strašidlo do soutěže.

 

Do 28.9.2020

Domácí úkoly pro chybějící - Přírodověda

Zadáno: 21.9.2020

Učebnice str. 7 - přečíst houby, str. 8-9 přečíst kapitolu Rostliny - vlastnosti rostlin

Pracovní sešit str. 7 - cv. 1, 2, 3

Do 29.9.2020

Sloh

Zadáno: 25.9.2020

Kdo nestihl napsat sloh (protože intenzivně dokončoval sv. Václava na koni:) napíše a dokončí :Kdybych byl sv. Václav, tak bych......

Do 29.9.2020

čj

Zadáno: 25.9.2020

str.13 cv.3

Do 30.9.2020

Čj- dlouhodobý úkol

Zadáno: 15.9.2020

opakovat vyjmenovaná slova, pádové otázky, slovní druhy

Do 5.10.2020

AJ - Domácí úkoly pro chybějící

Zadáno: 28.9.2020

prosím, aby ti co jsou nemocní zatím jen trénovali sloveso HAVE GOT. Mají ho napsané v sešitě. Už jsme z něj v pátek psali.

Do 5.10.2020

ČJ

Zadáno: 2.10.2020

Abeceda

14/5d

Do 6.10.2020

Vlastivěda

Zadáno: 2.10.2020

Dodělat slepou mapku ČR v sešitě, vybarvit kraje, napsat města

Do 8.10.2020

Přírodověda

Zadáno: 6.10.2020

Domácí úkol do čtvrtka 8.10.2020:

Nakreslit do sešitu přírodovědy obrázky: stvol, stéblo, lodyha, strom, keř (inspirace učebnice str. 11)

Do 13.10.2020

Přírodověda

Zadáno: 6.10.2020

Úkol do 13.10.2020:

V týmech se domluvit a každý tým donese 1 kapradinu. Dále každý v týmu se domluví a donese 1 plod (hruška, jablka, švestka, hroznové víno, rajče apod.), tak, aby v jednom týmu nebyli 2 stejné.

Do 21.10.2020

čtenářský deník

Zadáno: 9.9.2020

Záznam o přečtené knize

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz