Školská rada

Nové volby do školské rady proběhnou 14. a 15. 11. 2023 - viz. sekce Aktuality

Činnost školské rady je upravena školským zákonem

(Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění § 167 a § 168).

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Dokumenty ke stažení

Členové školské rady

předseda:

Mgr. Michaela Šlosarová

bydliště: Sokolská 59, Žebrák

kontakt: 604604887, mislosarova@seznam.cz

člen:

Martin Štochl

bydliště: Sklenářka 625, Hořovice

kontakt: 605205431, martin.stochl@gmail.com

člen:

MDDr. Antonín Spal

byliště: Vrchlického 4, Hořovice

kontakt: 776282038, antonin.spal@volny.cz

Volba členů školské rady

1. kolo

Pořadí volených zástuců:

1. stupeň:

1. Mouchová Lada 74 hlasů

2. Plecitý Vojtěch 47 hlasů

3. Morávková Vladimíra 36 hlasů

4. Červený Jan 23 hlasů

 

2. stupeň

1. Štochl Martin 61 hlasů

2. Krýl Václav 25 hlasů

3. Sábel Zdeněk 22 hlasů

4. Pončíková Denisa 15 hlasů

 

Do druhého kola postupují za 1. stupeň paní Lada Mouchová, za 2. stupeň pan Martin Štochl.

30. 11. 2017

2. kolo

Výsledky 2. kola volby zástupce rodičů do Školské rady:

 

1. Štochl Martin 163 hlasů

2. Mouchová Lada 152 hlasů

15. 12. 2017

Adresa:
Jiráskova 617/6
268 01 Hořovice
Telefon +420 311 512 028
Fax +420 311 512 029
Email info-ZAVINOVADLO:2zshorovice.cz